Przykładowe programy nauczania – 2017

Programy nauczania do zawodów

Podstawa prawna:

Publikujemy przykładowe programy nauczania do:

 • branżowej szkoły I stopnia dla absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej,
 • pięcioletniego technikum,
 • szkoły policealnej
  dla zawodów, do których zmodyfikowano podstawy programowe dla 55 zawodów ujętych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego. Podstawy zostały zmodyfikowane w ramach pierwszego etapu projektu POWER pt. „Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego. Etap 1. Forum partnerów społecznych” realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji.

Programy opracowano w ramach projektu „Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego. Etap 3. Edukacja zawodowa odpowiadająca potrzebom rynku pracy”.

Zamieszczone programy można wykorzystać w czteroletnim technikum i w trzyletniej branżowej szkole I stopnia dla absolwentów gimnazjum pod warunkiem, że zostaną one dostosowane do przepisów obowiązujących od 1 września 2017 r.

 1. W czteroletnim technikum w klasie I obowiązuje:
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz.U. 2012 poz. 204 z późn. zm.);
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz.U. z 2017 r. poz. 622);
  • Rozporządzenie z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach (Dz.U. z 2017 r. poz. 860).
 2. W trzyletniej branżowej szkole I stopnia w klasie I (na podbudowie gimnazjum) obowiązuje:
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz.U. z 2017 r. poz. 703, zał. 7);
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz.U. z 2017 r. poz. 622);
  • Rozporządzenie z 31 marca 2017 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach (Dz.U. z 2017 r. poz. 860).

Przedmiotowe kształcenie zawodowe

Modułowe kształcenie zawodowe

Ostatnia aktualizacja: 13 listopada 2019