Podstawy programowe kształcenia w zawodach – 2019

Przepisy rozporządzenia w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego stosuje się począwszy od:

roku szkolnego 2019/2020 w:

 1. klasie I branżowej szkoły I stopnia, która rozpoczyna się z dniem 1 września 2019 r. lub z dniem 1 lutego 2020 r.,
 2. semestrze I szkoły policealnej,
 3. klasie I dotychczasowego czteroletniego technikum,
 4. klasie I pięcioletniego technikum,

roku szkolnego 2020/2021 w:

 1. semestrze I branżowej szkoły II stopnia – a w latach następnych również w kolejnych klasach lub semestrach tych szkół.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego (Dz.U. 2019, poz. 991) określa się podstawy programowe kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego przyporządkowanych do branży:

 1. audiowizualnej (AUD), które stanowią załącznik nr 1 do rozporządzenia;
 2. budowlanej (BUD), które stanowią załącznik nr 2 do rozporządzenia;
 3. ceramiczno-szklarskiej (CES), które stanowią załącznik nr 3 do rozporządzenia;
 4. chemicznej (CHM), które stanowią załącznik nr 4 do rozporządzenia;
 5. drzewno-meblarskiej (DRM), które stanowią załącznik nr 5 do rozporządzenia;
 6. ekonomiczno-administracyjnej (EKA), które stanowią załącznik nr 6 do rozporządzenia;
 7. elektroenergetycznej (ELE), które stanowią załącznik nr 7 do rozporządzenia;
 8. elektroniczno-mechatronicznej (ELM), które stanowią załącznik nr 8 do rozporządzenia;
 9. fryzjersko-kosmetycznej (FRK), które stanowią załącznik nr 9 do rozporządzenia;
 10. górniczo-wiertniczej (GIW), które stanowią załącznik nr 10 do rozporządzenia;
 11. handlowej (HAN), które stanowią załącznik nr 11 do rozporządzenia;
 12. hotelarsko-gastronomiczno-turystycznej (HGT), które stanowią załącznik nr 12 do rozporządzenia;
 13. leśnej (LES), które stanowią załącznik nr 13 do rozporządzenia;
 14. mechanicznej (MEC), które stanowią załącznik nr 14 do rozporządzenia;
 15. mechaniki precyzyjnej (MEP), które stanowią załącznik nr 15 do rozporządzenia;
 16. metalurgicznej (MTL), które stanowią załącznik nr 16 do rozporządzenia;
 17. motoryzacyjnej (MOT), które stanowią załącznik nr 17 do rozporządzenia;
 18. ochrony i bezpieczeństwa osób i mienia (BPO), które stanowią załącznik nr 18 do rozporządzenia;
 19. ogrodniczej (OGR), które stanowią załącznik nr 19 do rozporządzenia;
 20. opieki zdrowotnej (MED), które stanowią załącznik nr 20 do rozporządzenia;
 21. poligraficznej (PGF), które stanowią załącznik nr 21 do rozporządzenia;
 22. pomocy społecznej (SPO), które stanowią załącznik nr 22 do rozporządzenia;
 23. przemysłu mody (MOD), które stanowią załącznik nr 23 do rozporządzenia;
 24. rolno-hodowlanej (ROL), które stanowią załącznik nr 24 do rozporządzenia;
 25. rybackiej (RYB), które stanowią załącznik nr 25 do rozporządzenia;
 26. spedycyjno-logistycznej (SPL), które stanowią załącznik nr 26 do rozporządzenia;
 27. spożywczej (SPC), które stanowią załącznik nr 27 do rozporządzenia;
 28. teleinformatycznej (INF), które stanowią załącznik nr 28 do rozporządzenia;
 29. transportu drogowego (TDR), które stanowią załącznik nr 29 do rozporządzenia;
 30. transportu kolejowego (TKO), które stanowią załącznik nr 30 do rozporządzenia;
 31. transportu lotniczego (TLO), które stanowią załącznik nr 31 do rozporządzenia;
 32. transportu wodnego (TWO), które stanowią załącznik nr 32 do rozporządzenia.

Dodatkowe umiejętności zawodowe w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego stanowią załącznik nr 33 do rozporządzenia.

Podstawy programowe są opracowane dla zawodów wpisanych do klasyfikacji zawodów, zgodnych z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego (Dz.U z 2019 r. poz. 316).

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego (Dz.U. z 2020 r. poz. 0082).

Nazwa zawodu Symbol cyfrowy zawodu
Asystent kierownika produkcji filmowej i telewizyjnej 343902
Asystent osoby niepełnosprawnej 341201
Asystentka stomatologiczna 325101
Automatyk 731107
Betoniarz-zbrojarz 711402
Blacharz 721301
Blacharz samochodowy 721306
Cieśla 711501
Cukiernik 751201
Dekarz 712101
Drukarz fleksograficzny 732209
Drukarz offsetowy 732210
Elektromechanik 741201
Elektromechanik pojazdów samochodowych 741203
Elektronik 742117
Elektryk 741103
Florysta 343203
Fotograf 343101
Fryzjer 514101
Garbarz skór 753501
Górnik eksploatacji otworowej 811301
Górnik eksploatacji podziemnej 811101
Górnik odkrywkowej eksploatacji złóż 811102
Górnik podziemnej eksploatacji kopalin innych niż węgiel kamienny 811112
Higienistka stomatologiczna 325102
Jeździec 516408
Kaletnik 753702
Kamieniarz 711301
Kelner 513101
Kierowca mechanik 832201
Kominiarz 713303
Koszykarz-plecionkarz 731702
Kowal 722101
Krawiec 753105
Kucharz 512001
Kuśnierz 753106
Lakiernik samochodowy 713203
Magazynier-logistyk 432106
Mechanik motocyklowy 723107
Mechanik pojazdów kolejowych (Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 9 kwietnia 2020 r.) 723318
Mechanik pojazdów samochodowych 723103
Mechanik precyzyjny 731103
Mechanik-monter maszyn i urządzeń 723310
Mechanik-operator maszyn do produkcji drzewnej 817212
Mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych 834103
Mechatronik 742118
Modelarz odlewniczy 721104
Monter budownictwa wodnego 711701
Monter izolacji budowlanych 712401
Monter izolacji przemysłowych 712403
Monter jachtów i łodzi 711505
Monter kadłubów jednostek pływających 721406
Monter konstrukcji budowlanych 711102
Monter nawierzchni kolejowej 711603
Monter sieci i instalacji sanitarnych 712618
Monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych 742202
Monter stolarki budowlanej 712906
Monter systemów rurociągowych 712613
Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie 712905
Murarz-tynkarz 711204
Obuwnik 753602
Ogrodnik 611303
Operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych 814209
Operator maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych 834209
Operator maszyn i urządzeń odlewniczych 812107
Operator maszyn i urządzeń przemysłu metalurgicznego 812122
Operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego 816003
Operator maszyn i urządzeń przeróbczych 811205
Operator maszyn leśnych 834105
Operator maszyn w przemyśle włókienniczym 815204
Operator obrabiarek skrawających 722307
Operator procesów introligatorskich 732305
Operator urządzeń przemysłu ceramicznego 818115
Operator urządzeń przemysłu chemicznego 813134
Operator urządzeń przemysłu szklarskiego 818116
Opiekun medyczny 532102
Opiekun osoby starszej 341202
Opiekun w domu pomocy społecznej 341203
Opiekunka dziecięca 325905
Opiekunka środowiskowa 341204
Optyk-mechanik 731104
Ortoptystka 325906
Piekarz 751204
Podolog
(opracowano na podstawie dokumentu z dnia 18 czerwca 2021 r.)
323014
Pracownik obsługi hotelowej 962907
Pracownik pomocniczy fryzjera 932920
Pracownik pomocniczy gastronomii 941203
Pracownik pomocniczy krawca 932915
Pracownik pomocniczy mechanika 932916
Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej 911205
Pracownik pomocniczy stolarza 932918
Pracownik pomocniczy ślusarza 932917
Protetyk słuchu 321401
Przetwórca mięsa 751108
Przetwórca ryb 751103
Pszczelarz 612302
Rękodzielnik wyrobów włókienniczych 731808
Rolnik 613003
Rybak śródlądowy 622201
Sprzedawca 522301
Stolarz 752205
Ślusarz 722204
Tapicer 753402
Technik administracji 334306
Technik agrobiznesu 331402
Technik analityk 311103
Technik architektury krajobrazu 314202
Technik archiwista 441403
Technik automatyk 311909
Technik automatyki sterowania ruchem kolejowym 311407
Technik awionik 315316
Technik bezpieczeństwa i higieny pracy 325509
Technik budownictwa kolejowego 311220
Technik budownictwa na podbudowie kwalifikacji BUD.01. 311204
Technik budownictwa na podbudowie kwalifikacji BUD.08. 311204
Technik budownictwa na podbudowie kwalifikacji BUD.14. 311204
Technik budownictwa wodnego 311205
Technik budowy dróg 311216
Technik budowy i strojenia fortepianów i pianin 311945
Technik budowy jednostek pływających 311942
Technik ceramik na podbudowie kwalifikacji CES.01. 311944
Technik ceramik na podbudowie kwalifikacji CES.05. (Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 9 kwietnia 2020 r.) 311944
Technik chłodnictwa i klimatyzacji 311929
Technik dekarstwa 311221
Technik dentystyczny 321402
Technik ekonomista 331403
Technik eksploatacji portów i terminali 333106
Technik elektroenergetyk transportu szynowego 311302
Technik elektronik 311408
Technik elektroniki i informatyki medycznej 311411
Technik elektroradiolog 321103
Technik elektryk 311303
Technik energetyk 311307
Technik farmaceutyczny 321301
Technik fotografii i multimediów 343105
Technik garbarz 311912
Technik gazownictwa 311913
Technik geodeta 311104
Technik geolog 311106
Technik górnictwa odkrywkowego 311701
Technik górnictwa otworowego 311702
Technik górnictwa podziemnego 311703
Technik grafiki i poligrafii cyfrowej 311943
Technik handlowiec 522305
Technik hodowca koni z kwalifikacją ROL.01. 314203
Technik hodowca koni z kwalifikacją ROL.07. 314203
Technik hotelarstwa 422402
Technik informatyk 351203
Technik inżynierii sanitarnej 311218
Technik inżynierii środowiska i melioracji 311208
Technik księgarstwa 522306
Technik leśnik 314301
Technik logistyk 333107
Technik lotniskowych służb operacyjnych 315406
Technik masażysta 325402
Technik mechanik lotniczy 315317
Technik mechanik na podbudowie kwalifikacji MEC.03. 311504
Technik mechanik na podbudowie kwalifikacji MEC.05. 311504
Technik mechanik na podbudowie kwalifikacji MEC.08. 311504
Technik mechanik okrętowy 315105
Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki 311515
Technik mechatronik 311410
Technik nawigator morski 315214
Technik obuwnik 311916
Technik ochrony fizycznej osób i mienia 541315
Technik ochrony środowiska 325511
Technik odlewnik na podbudowie kwalifikacji MTL.01. 311705
Technik odlewnik na podbudowie kwalifikacji MTL.02. 311705
Technik ogrodnik 314205
Technik optyk 325302
Technik organizacji turystyki 422104
Technik ortopeda 321403
Technik papiernictwa 311601
Technik podziemnej eksploatacji kopalin innych niż węgiel kamienny 311709
Technik pojazdów kolejowych (Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 9 kwietnia 2020 r.) 311518
Technik pojazdów samochodowych na podbudowie kwalifikacji MOT.02. 311513
Technik pojazdów samochodowych na podbudowie kwalifikacji MOT.05. 311513
Technik pożarnictwa 311919
Technik prac biurowych 411004
Technik procesów drukowania na podbudowie kwalifikacji PGF.01. 311935
Technik procesów drukowania na podbudowie kwalifikacji PGF.02. 311935
Technik procesów introligatorskich 311936
Technik programista 351406
Technik przemysłu metalurgicznego 311708
Technik przemysłu mody 311941
Technik przeróbki kopalin stałych 311706
Technik przetwórstwa mleczarskiego 314402
Technik pszczelarz 314206
Technik rachunkowości 431103
Technik realizacji nagłośnień 352124
Technik realizacji nagrań 352123
Technik reklamy 333907
Technik renowacji elementów architektury 311210
Technik robotyk
(opracowano na podstawie dokumentu z dnia 18 czerwca 2021 r.)
311413
Technik robót wykończeniowych w budownictwie 311219
Technik rolnik 314207
Technik rybactwa śródlądowego 314208
Technik rybołówstwa morskiego 315215
Technik spawalnictwa na podbudowie kwalifikacji MEC.03. (Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 9 kwietnia 2020 r.) 311516
Technik spawalnictwa na podbudowie kwalifikacji MEC.08.(Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 9 kwietnia 2020 r.) 311516
Technik spawalnictwa na podbudowie kwalifikacji TWO.03.(Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 9 kwietnia 2020 r.) 311516
Technik spedytor 333108
Technik sterylizacji medycznej 321104
Technik stylista
opracowano na podstawie dokumentu z dnia 18 czerwca 2021 r.)
311946
Technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej 311412
Technik technologii chemicznej 311603
Technik technologii drewna 311922
Technik technologii szkła 311925
Technik technologii wyrobów skórzanych na podbudowie kwalifikacji MOD.02. 311926
Technik technologii wyrobów skórzanych na podbudowie kwalifikacji MOD.04. 311926
Technik technologii żywności na podbudowie kwalifikacji SPC.01. 314403
Technik technologii żywności na podbudowie kwalifikacji SPC.02. 314403
Technik technologii żywności na podbudowie kwalifikacji SPC.03. 314403
Technik technologii żywności na podbudowie kwalifikacji SPC.04. 314403
Technik technologii żywności na podbudowie kwalifikacji SPC.05. 314403
Technik teleinformatyk 351103
Technik telekomunikacji 352203
Technik transportu drogowego 311927
Technik transportu kolejowego 311928
Technik turystyki na obszarach wiejskich 515205
Technik tyfloinformatyk 351204
Technik urządzeń dźwigowych 311940
Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej 311930
Technik usług fryzjerskich 514105
Technik usług kelnerskich 513102
Technik usług kosmetycznych 514207
Technik usług pocztowych i finansowych 421108
Technik weterynarii 324002
Technik wiertnik 311707
Technik włókienniczych wyrobów dekoracyjnych 311931
Technik włókiennik 311932
Technik żeglugi śródlądowej 315216
Technik żywienia i usług gastronomicznych 343404
Terapeuta zajęciowy 325907
Wiertacz 811305
Zdobnik ceramiki (Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 9 kwietnia 2020 r.) 731609
Zdun 711203
Zegarmistrz 731106
Złotnik-jubiler 731305

Ostatnia aktualizacja: 30 lipca 2021