Podstawy programowe kształcenia w zawodach – 2019

Przepisy rozporządzenia w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego stosuje się począwszy od:

roku szkolnego 2019/2020 w:

 1. klasie I branżowej szkoły I stopnia, która rozpoczyna się z dniem 1 września 2019 r. lub z dniem 1 lutego 2020 r.,
 2. semestrze I szkoły policealnej,
 3. klasie I dotychczasowego czteroletniego technikum,
 4. klasie I pięcioletniego technikum,

roku szkolnego 2020/2021 w:

 1. semestrze I branżowej szkoły II stopnia – a w latach następnych również w kolejnych klasach lub semestrach tych szkół.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego (Dz.U. 2019, poz. 991) określa się podstawy programowe kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego przyporządkowanych do branży:

 1. audiowizualnej (AUD), które stanowią załącznik nr 1 do rozporządzenia;
 2. budowlanej (BUD), które stanowią załącznik nr 2 do rozporządzenia;
 3. ceramiczno-szklarskiej (CES), które stanowią załącznik nr 3 do rozporządzenia;
 4. chemicznej (CHM), które stanowią załącznik nr 4 do rozporządzenia;
 5. drzewno-meblarskiej (DRM), które stanowią załącznik nr 5 do rozporządzenia;
 6. ekonomiczno-administracyjnej (EKA), które stanowią załącznik nr 6 do rozporządzenia;
 7. elektroenergetycznej (ELE), które stanowią załącznik nr 7 do rozporządzenia;
 8. elektroniczno-mechatronicznej (ELM), które stanowią załącznik nr 8 do rozporządzenia;
 9. fryzjersko-kosmetycznej (FRK), które stanowią załącznik nr 9 do rozporządzenia;
 10. górniczo-wiertniczej (GIW), które stanowią załącznik nr 10 do rozporządzenia;
 11. handlowej (HAN), które stanowią załącznik nr 11 do rozporządzenia;
 12. hotelarsko-gastronomiczno-turystycznej (HGT), które stanowią załącznik nr 12 do rozporządzenia;
 13. leśnej (LES), które stanowią załącznik nr 13 do rozporządzenia;
 14. mechanicznej (MEC), które stanowią załącznik nr 14 do rozporządzenia;
 15. mechaniki precyzyjnej (MEP), które stanowią załącznik nr 15 do rozporządzenia;
 16. metalurgicznej (MTL), które stanowią załącznik nr 16 do rozporządzenia;
 17. motoryzacyjnej (MOT), które stanowią załącznik nr 17 do rozporządzenia;
 18. ochrony i bezpieczeństwa osób i mienia (BPO), które stanowią załącznik nr 18 do rozporządzenia;
 19. ogrodniczej (OGR), które stanowią załącznik nr 19 do rozporządzenia;
 20. opieki zdrowotnej (MED), które stanowią załącznik nr 20 do rozporządzenia;
 21. poligraficznej (PGF), które stanowią załącznik nr 21 do rozporządzenia;
 22. pomocy społecznej (SPO), które stanowią załącznik nr 22 do rozporządzenia;
 23. przemysłu mody (MOD), które stanowią załącznik nr 23 do rozporządzenia;
 24. rolno-hodowlanej (ROL), które stanowią załącznik nr 24 do rozporządzenia;
 25. rybackiej (RYB), które stanowią załącznik nr 25 do rozporządzenia;
 26. spedycyjno-logistycznej (SPL), które stanowią załącznik nr 26 do rozporządzenia;
 27. spożywczej (SPC), które stanowią załącznik nr 27 do rozporządzenia;
 28. teleinformatycznej (INF), które stanowią załącznik nr 28 do rozporządzenia;
 29. transportu drogowego (TDR), które stanowią załącznik nr 29 do rozporządzenia;
 30. transportu kolejowego (TKO), które stanowią załącznik nr 30 do rozporządzenia;
 31. transportu lotniczego (TLO), które stanowią załącznik nr 31 do rozporządzenia;
 32. transportu wodnego (TWO), które stanowią załącznik nr 32 do rozporządzenia.

Dodatkowe umiejętności zawodowe w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego stanowią załącznik nr 33 do rozporządzenia.

Podstawy programowe są opracowane dla zawodów wpisanych do klasyfikacji zawodów, zgodnych z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego (Dz.U z 2019 r. poz. 316).

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego (Dz.U. z 2020 r. poz. 0082).

 

Lp. Nazwa zawodu Symbol cyfrowy zawodu
1 Asystent kierownika produkcji filmowej i telewizyjnej 343902
2 Asystent osoby niepełnosprawnej 341201
3 Asystentka stomatologiczna 325101
4 Automatyk 731107
5 Betoniarz-zbrojarz 711402
6 Blacharz 721301
7 Blacharz samochodowy 721306
8 Cieśla 711501
9 Cukiernik 751201
10 Dekarz 712101
11 Drukarz fleksograficzny 732209
12 Drukarz offsetowy 732210
13 Elektromechanik 741201
14 Elektromechanik pojazdów samochodowych 741203
15 Elektronik 742117
16 Elektryk 741103
17 Florysta 343203
18 Fotograf 343101
19 Fryzjer 514101
20 Garbarz skór 753501
21 Górnik eksploatacji otworowej 811301
22 Górnik eksploatacji podziemnej 811101
23 Górnik odkrywkowej eksploatacji złóż 811102
24 Górnik podziemnej eksploatacji kopalin innych niż węgiel kamienny 811112
25 Higienistka stomatologiczna 325102
26 Jeździec 516408
27 Kaletnik 753702
28 Kamieniarz 711301
29 Kelner 513101
30 Kierowca mechanik 832201
31 Kominiarz 713303
32 Koszykarz-plecionkarz 731702
33 Kowal 722101
34 Krawiec 753105
35 Kucharz 512001
36 Kuśnierz 753106
37 Lakiernik samochodowy 713203
38 Magazynier-logistyk 432106
39 Mechanik motocyklowy 723107
40 Mechanik pojazdów kolejowych (Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 9 kwietnia 2020 r.) 723318
41 Mechanik pojazdów samochodowych 723103
42 Mechanik precyzyjny 731103
43 Mechanik-monter maszyn i urządzeń 723310
44 Mechanik-operator maszyn do produkcji drzewnej 817212
45 Mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych 834103
46 Mechatronik 742118
47 Modelarz odlewniczy 721104
48 Monter budownictwa wodnego 711701
49 Monter izolacji budowlanych 712401
50 Monter izolacji przemysłowych 712403
51 Monter jachtów i łodzi 711505
52 Monter kadłubów jednostek pływających 721406
53 Monter konstrukcji budowlanych 711102
54 Monter nawierzchni kolejowej 711603
55 Monter sieci i instalacji sanitarnych 712618
56 Monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych 742202
57 Monter stolarki budowlanej 712906
58 Monter systemów rurociągowych 712613
59 Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie 712905
60 Murarz-tynkarz 711204
61 Obuwnik 753602
62 Ogrodnik 611303
63 Operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych 814209
64 Operator maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych 834209
65 Operator maszyn i urządzeń odlewniczych 812107
66 Operator maszyn i urządzeń przemysłu metalurgicznego 812122
67 Operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego 816003
68 Operator maszyn i urządzeń przeróbczych 811205
69 Operator maszyn leśnych 834105
70 Operator maszyn w przemyśle włókienniczym 815204
71 Operator obrabiarek skrawających 722307
72 Operator procesów introligatorskich 732305
73 Operator urządzeń przemysłu ceramicznego 818115
74 Operator urządzeń przemysłu chemicznego 813134
75 Operator urządzeń przemysłu szklarskiego 818116
76 Opiekun medyczny 532102
77 Opiekun osoby starszej 341202
78 Opiekun w domu pomocy społecznej 341203
79 Opiekunka dziecięca 325905
80 Opiekunka środowiskowa 341204
81 Optyk-mechanik 731104
82 Ortoptystka 325906
83 Piekarz 751204
84 Pracownik obsługi hotelowej 962907
85 Pracownik pomocniczy fryzjera 932920
86 Pracownik pomocniczy gastronomii 941203
87 Pracownik pomocniczy krawca 932915
88 Pracownik pomocniczy mechanika 932916
89 Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej 911205
90 Pracownik pomocniczy stolarza 932918
91 Pracownik pomocniczy ślusarza 932917
92 Protetyk słuchu 321401
93 Przetwórca mięsa 751108
94 Przetwórca ryb 751103
95 Pszczelarz 612302
96 Rękodzielnik wyrobów włókienniczych 731808
97 Rolnik 613003
98 Rybak śródlądowy 622201
99 Sprzedawca 522301
100 Stolarz 752205
101 Ślusarz 722204
102 Tapicer 753402
103 Technik administracji 334306
104 Technik agrobiznesu 331402
105 Technik analityk 311103
106 Technik architektury krajobrazu 314202
107 Technik archiwista 441403
108 Technik automatyk 311909
109 Technik automatyki sterowania ruchem kolejowym 311407
110 Technik awionik 315316
111 Technik bezpieczeństwa i higieny pracy 325509
112 Technik budownictwa kolejowego 311220
113 Technik budownictwa na podbudowie kwalifikacji BUD.01. 311204
114 Technik budownictwa na podbudowie kwalifikacji BUD.08. 311204
115 Technik budownictwa na podbudowie kwalifikacji BUD.14. 311204
116 Technik budownictwa wodnego 311205
117 Technik budowy dróg 311216
118 Technik budowy i strojenia fortepianów i pianin 311945
119 Technik budowy jednostek pływających 311942
120 Technik ceramik na podbudowie kwalifikacji CES.01. 311944
121 Technik ceramik na podbudowie kwalifikacji CES.05. (Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 9 kwietnia 2020 r.) 311944
122 Technik chłodnictwa i klimatyzacji 311929
123 Technik dentystyczny 321402
124 Technik ekonomista 331403
125 Technik eksploatacji portów i terminali 333106
126 Technik elektroenergetyk transportu szynowego 311302
127 Technik elektronik 311408
128 Technik elektroniki i informatyki medycznej 311411
129 Technik elektroradiolog 321103
130 Technik elektryk 311303
131 Technik energetyk 311307
132 Technik farmaceutyczny 321301
133 Technik fotografii i multimediów 343105
134 Technik garbarz 311912
135 Technik gazownictwa 311913
136 Technik geodeta 311104
137 Technik geolog 311106
138 Technik górnictwa odkrywkowego 311701
139 Technik górnictwa otworowego 311702
140 Technik górnictwa podziemnego 311703
141 Technik grafiki i poligrafii cyfrowej 311943
142 Technik handlowiec 522305
143 Technik hodowca koni z kwalifikacją ROL.01. 314203
144 Technik hodowca koni z kwalifikacją ROL.07. 314203
145 Technik hotelarstwa 422402
146 Technik informatyk 351203
147 Technik inżynierii sanitarnej 311218
148 Technik inżynierii środowiska i melioracji 311208
149 Technik księgarstwa 522306
150 Technik leśnik 314301
151 Technik logistyk 333107
152 Technik lotniskowych służb operacyjnych 315406
153 Technik masażysta 325402
154 Technik mechanik lotniczy 315317
155 Technik mechanik na podbudowie kwalifikacji MEC.03. 311504
156 Technik mechanik na podbudowie kwalifikacji MEC.05. 311504
157 Technik mechanik na podbudowie kwalifikacji MEC.08. 311504
158 Technik mechanik okrętowy 315105
159 Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki 311515
160 Technik mechatronik 311410
161 Technik nawigator morski 315214
162 Technik obuwnik 311916
163 Technik ochrony fizycznej osób i mienia 541315
164 Technik ochrony środowiska 325511
165 Technik odlewnik na podbudowie kwalifikacji MTL.01. 311705
166 Technik odlewnik na podbudowie kwalifikacji MTL.02. 311705
167 Technik ogrodnik 314205
168 Technik optyk 325302
169 Technik organizacji turystyki 422104
170 Technik ortopeda 321403
171 Technik papiernictwa 311601
172 Technik podziemnej eksploatacji kopalin innych niż węgiel kamienny 311709
173 Technik pojazdów kolejowych (Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 9 kwietnia 2020 r.) 311518
174 Technik pojazdów samochodowych na podbudowie kwalifikacji MOT.02. 311513
175 Technik pojazdów samochodowych na podbudowie kwalifikacji MOT.05. 311513
176 Technik pożarnictwa 311919
177 Technik prac biurowych 411004
178 Technik procesów drukowania na podbudowie kwalifikacji PGF.01. 311935
179 Technik procesów drukowania na podbudowie kwalifikacji PGF.02. 311935
180 Technik procesów introligatorskich 311936
181 Technik programista 351406
182 Technik przemysłu metalurgicznego 311708
183 Technik przemysłu mody 311941
184 Technik przeróbki kopalin stałych 311706
185 Technik przetwórstwa mleczarskiego 314402
186 Technik pszczelarz 314206
187 Technik rachunkowości 431103
188 Technik realizacji nagłośnień 352124
189 Technik realizacji nagrań 352123
190 Technik reklamy 333907
191 Technik renowacji elementów architektury 311210
192 Technik robót wykończeniowych w budownictwie 311219
193 Technik rolnik 314207
194 Technik rybactwa śródlądowego 314208
195 Technik rybołówstwa morskiego 315215
196 Technik spawalnictwa na podbudowie kwalifikacji MEC.03. (Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 9 kwietnia 2020 r.) 311516
197 Technik spawalnictwa na podbudowie kwalifikacji MEC.08.(Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 9 kwietnia 2020 r.) 311516
198 Technik spawalnicwa na podbudowie kwalifikacji TWO.03.(Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 9 kwietnia 2020 r.) 311516
200 Technik spedytor 333108
201 Technik sterylizacji medycznej 321104
202 Technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej 311412
203 Technik technologii chemicznej 311603
204 Technik technologii drewna 311922
205 Technik technologii szkła 311925
206 Technik technologii wyrobów skórzanych na podbudowie kwalifikacji MOD.02. 311926
207 Technik technologii wyrobów skórzanych na podbudowie kwalifikacji MOD.04. 311926
207 Technik technologii żywności na podbudowie kwalifikacji SPC.01. 314403
209 Technik technologii żywności na podbudowie kwalifikacji SPC.02. 314403
210 Technik technologii żywności na podbudowie kwalifikacji SPC.03. 314403
211 Technik technologii żywności na podbudowie kwalifikacji SPC.04. 314403
212 Technik technologii żywności na podbudowie kwalifikacji SPC.05. 314403
213 Technik teleinformatyk 351103
214 Technik telekomunikacji 352203
215 Technik transportu drogowego 311927
216 Technik transportu kolejowego 311928
217 Technik turystyki na obszarach wiejskich 515205
218 Technik tyfloinformatyk 351204
219 Technik urządzeń dźwigowych 311940
220 Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej 311930
221 Technik usług fryzjerskich 514105
222 Technik usług kelnerskich 513102
223 Technik usług kosmetycznych 514207
224 Technik usług pocztowych i finansowych 421108
225 Technik weterynarii 324002
226 Technik wiertnik 311707
227 Technik włókienniczych wyrobów dekoracyjnych 311931
228 Technik włókiennik 311932
229 Technik żeglugi śródlądowej 315216
230 Technik żywienia i usług gastronomicznych 343404
231 Terapeuta zajęciowy 325907
232 Wiertacz 811305
233 Zdobnik ceramiki (Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 9 kwietnia 2020 r.) 731609
234 Zdun 711203
235 Zegarmistrz 731106
236 Złotnik-jubiler 731305

Ostatnia aktualizacja: 16 lutego 2021