Podstawy programowe kształcenia w zawodach – 2019

Przepisy rozporządzenia w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego stosuje się począwszy od:

roku szkolnego 2019/2020 w:

 1. klasie I branżowej szkoły I stopnia, która rozpoczyna się z dniem 1 września 2019 r. lub z dniem 1 lutego 2020 r.,
 2. semestrze I szkoły policealnej,
 3. klasie I dotychczasowego czteroletniego technikum,
 4. klasie I pięcioletniego technikum,

roku szkolnego 2020/2021 w:

 1. semestrze I branżowej szkoły II stopnia – a w latach następnych również w kolejnych klasach lub semestrach tych szkół.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego (Dz.U. 2019, poz. 991) określa się podstawy programowe kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego przyporządkowanych do branży:

 1. audiowizualnej (AUD), które stanowią załącznik nr 1 do rozporządzenia;
 2. budowlanej (BUD), które stanowią załącznik nr 2 do rozporządzenia;
 3. ceramiczno-szklarskiej (CES), które stanowią załącznik nr 3 do rozporządzenia;
 4. chemicznej (CHM), które stanowią załącznik nr 4 do rozporządzenia;
 5. drzewno-meblarskiej (DRM), które stanowią załącznik nr 5 do rozporządzenia;
 6. ekonomiczno-administracyjnej (EKA), które stanowią załącznik nr 6 do rozporządzenia;
 7. elektroenergetycznej (ELE), które stanowią załącznik nr 7 do rozporządzenia;
 8. elektroniczno-mechatronicznej (ELM), które stanowią załącznik nr 8 do rozporządzenia;
 9. fryzjersko-kosmetycznej (FRK), które stanowią załącznik nr 9 do rozporządzenia;
 10. górniczo-wiertniczej (GIW), które stanowią załącznik nr 10 do rozporządzenia;
 11. handlowej (HAN), które stanowią załącznik nr 11 do rozporządzenia;
 12. hotelarsko-gastronomiczno-turystycznej (HGT), które stanowią załącznik nr 12 do rozporządzenia;
 13. leśnej (LES), które stanowią załącznik nr 13 do rozporządzenia;
 14. mechanicznej (MEC), które stanowią załącznik nr 14 do rozporządzenia;
 15. mechaniki precyzyjnej (MEP), które stanowią załącznik nr 15 do rozporządzenia;
 16. metalurgicznej (MTL), które stanowią załącznik nr 16 do rozporządzenia;
 17. motoryzacyjnej (MOT), które stanowią załącznik nr 17 do rozporządzenia;
 18. ochrony i bezpieczeństwa osób i mienia (BPO), które stanowią załącznik nr 18 do rozporządzenia;
 19. ogrodniczej (OGR), które stanowią załącznik nr 19 do rozporządzenia;
 20. opieki zdrowotnej (MED), które stanowią załącznik nr 20 do rozporządzenia;
 21. poligraficznej (PGF), które stanowią załącznik nr 21 do rozporządzenia;
 22. pomocy społecznej (SPO), które stanowią załącznik nr 22 do rozporządzenia;
 23. przemysłu mody (MOD), które stanowią załącznik nr 23 do rozporządzenia;
 24. rolno-hodowlanej (ROL), które stanowią załącznik nr 24 do rozporządzenia;
 25. rybackiej (RYB), które stanowią załącznik nr 25 do rozporządzenia;
 26. spedycyjno-logistycznej (SPL), które stanowią załącznik nr 26 do rozporządzenia;
 27. spożywczej (SPC), które stanowią załącznik nr 27 do rozporządzenia;
 28. teleinformatycznej (INF), które stanowią załącznik nr 28 do rozporządzenia;
 29. transportu drogowego (TDR), które stanowią załącznik nr 29 do rozporządzenia;
 30. transportu kolejowego (TKO), które stanowią załącznik nr 30 do rozporządzenia;
 31. transportu lotniczego (TLO), które stanowią załącznik nr 31 do rozporządzenia;
 32. transportu wodnego (TWO), które stanowią załącznik nr 32 do rozporządzenia.

Dodatkowe umiejętności zawodowe w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego stanowią załącznik nr 33 do rozporządzenia.

Podstawy programowe są opracowane dla zawodów wpisanych do klasyfikacji zawodów, zgodnych z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego (Dz.U z 2019 r. poz. 316).

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego (Dz.U. z 2020 r. poz. 0082).

 

Lp. Nazwa zawodu Symbol cyfrowy zawodu
1 Asystent kierownika produkcji filmowej i telewizyjnej 343902
2 Asystent osoby niepełnosprawnej 341201
3 Asystentka stomatologiczna 325101
4 Automatyk 731107
5 Betoniarz-zbrojarz 711402
6 Blacharz 721301
7 Blacharz samochodowy 721306
8 Cieśla 711501
9 Cukiernik 751201
10 Dekarz 712101
11 Drukarz fleksograficzny 732209
12 Drukarz offsetowy 732210
13 Elektromechanik 741201
14 Elektromechanik pojazdów samochodowych 741203
15 Elektronik 742117
16 Elektryk 741103
17 Florysta 343203
18 Fotograf 343101
19 Fryzjer 514101
20 Garbarz skór 753501
21 Górnik eksploatacji otworowej 811301
22 Górnik eksploatacji podziemnej 811101
23 Górnik odkrywkowej eksploatacji złóż 811102
24 Górnik podziemnej eksploatacji kopalin innych niż węgiel kamienny 811112
25 Higienistka stomatologiczna 325102
26 Jeździec 516408
27 Kaletnik 753702
28 Kamieniarz 711301
29 Kelner 513101
30 Kierowca mechanik 832201
31 Kominiarz 713303
32 Koszykarz-plecionkarz 731702
33 Kowal 722101
34 Krawiec 753105
35 Kucharz 512001
36 Kuśnierz 753106
37 Lakiernik samochodowy 713203
38 Magazynier-logistyk 432106
39 Mechanik motocyklowy 723107
40 Mechanik pojazdów samochodowych 723103
41 Mechanik precyzyjny 731103
42 Mechanik-monter maszyn i urządzeń 723310
43 Mechanik-operator maszyn do produkcji drzewnej 817212
44 Mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych 834103
45 Mechatronik 742118
46 Modelarz odlewniczy 721104
47 Monter budownictwa wodnego 711701
48 Monter izolacji budowlanych 712401
49 Monter izolacji przemysłowych 712403
50 Monter jachtów i łodzi 711505
51 Monter kadłubów jednostek pływających 721406
52 Monter konstrukcji budowlanych 711102
53 Monter nawierzchni kolejowej 711603
54 Monter sieci i instalacji sanitarnych 712618
55 Monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych 742202
56 Monter stolarki budowlanej 712906
57 Monter systemów rurociągowych 712613
58 Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie 712905
59 Murarz-tynkarz 711204
60 Obuwnik 753602
61 Ogrodnik 611303
62 Operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych 814209
63 Operator maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych 834209
64 Operator maszyn i urządzeń odlewniczych 812107
65 Operator maszyn i urządzeń przemysłu metalurgicznego 812122
66 Operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego 816003
67 Operator maszyn i urządzeń przeróbczych 811205
68 Operator maszyn leśnych 834105
69 Operator maszyn w przemyśle włókienniczym 815204
70 Operator obrabiarek skrawających 722307
71 Operator procesów introligatorskich 732305
72 Operator urządzeń przemysłu ceramicznego 818115
73 Operator urządzeń przemysłu chemicznego 813134
74 Operator urządzeń przemysłu szklarskiego 818116
75 Opiekun medyczny 532102
76 Opiekun osoby starszej 341202
77 Opiekun w domu pomocy społecznej 341203
78 Opiekunka dziecięca 325905
79 Opiekunka środowiskowa 341204
80 Optyk-mechanik 731104
81 Ortoptystka 325906
82 Piekarz 751204
83 Pracownik obsługi hotelowej 962907
84 Pracownik pomocniczy fryzjera 932920
85 Pracownik pomocniczy gastronomii 941203
86 Pracownik pomocniczy krawca 932915
87 Pracownik pomocniczy mechanika 932916
88 Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej 911205
89 Pracownik pomocniczy stolarza 932918
90 Pracownik pomocniczy ślusarza 932917
91 Protetyk słuchu 321401
92 Przetwórca mięsa 751108
93 Przetwórca ryb 751103
94 Pszczelarz 612302
95 Rękodzielnik wyrobów włókienniczych 731808
96 Rolnik 613003
97 Rybak śródlądowy 622201
98 Sprzedawca 522301
99 Stolarz 752205
100 Ślusarz 722204
101 Tapicer 753402
102 Technik administracji 334306
103 Technik agrobiznesu 331402
104 Technik analityk 311103
105 Technik architektury krajobrazu 314202
106 Technik archiwista 441403
107 Technik automatyk 311909
108 Technik automatyki sterowania ruchem kolejowym 311407
109 Technik awionik 315316
110 Technik bezpieczeństwa i higieny pracy 325509
111 Technik budownictwa kolejowego 311220
112 Technik budownictwa na podbudowie kwalifikacji BUD.01. 311204
113 Technik budownictwa na podbudowie kwalifikacji BUD.08. 311204
114 Technik budownictwa na podbudowie kwalifikacji BUD.14. 311204
115 Technik budownictwa wodnego 311205
116 Technik budowy dróg 311216
117 Technik budowy i strojenia fortepianów i pianin 311945
118 Technik budowy jednostek pływających 311942
119 Technik ceramik 311944
120 Technik chłodnictwa i klimatyzacji 311929
121 Technik dentystyczny 321402
122 Technik ekonomista 331403
123 Technik eksploatacji portów i terminali 333106
124 Technik elektroenergetyk transportu szynowego 311302
125 Technik elektronik 311408
126 Technik elektroniki i informatyki medycznej 311411
127 Technik elektroradiolog 321103
128 Technik elektryk 311303
129 Technik energetyk 311307
130 Technik farmaceutyczny 321301
131 Technik fotografii i multimediów 343105
132 Technik garbarz 311912
133 Technik gazownictwa 311913
134 Technik geodeta 311104
135 Technik geolog 311106
136 Technik górnictwa odkrywkowego 311701
137 Technik górnictwa otworowego 311702
138 Technik górnictwa podziemnego 311703
139 Technik grafiki i poligrafii cyfrowej 311943
140 Technik handlowiec 522305
141 Technik hodowca koni z kwalifikacją ROL.01. 314203
142 Technik hodowca koni z kwalifikacją ROL.07. 314203
143 Technik hotelarstwa 422402
144 Technik informatyk 351203
145 Technik inżynierii sanitarnej 311218
146 Technik inżynierii środowiska i melioracji 311208
147 Technik księgarstwa 522306
148 Technik leśnik 314301
149 Technik logistyk 333107
150 Technik lotniskowych służb operacyjnych 315406
151 Technik masażysta 325402
152 Technik mechanik lotniczy 315317
153 Technik mechanik na podbudowie kwalifikacji MEC.03. 311504
154 Technik mechanik na podbudowie kwalifikacji MEC.05. 311504
155 Technik mechanik na podbudowie kwalifikacji MEC.08. 311504
156 Technik mechanik okrętowy 315105
157 Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki 311515
158 Technik mechatronik 311410
159 Technik nawigator morski 315214
160 Technik obuwnik 311916
161 Technik ochrony fizycznej osób i mienia 541315
162 Technik ochrony środowiska 325511
163 Technik odlewnik na podbudowie kwalifikacji MTL.01. 311705
164 Technik odlewnik na podbudowie kwalifikacji MTL.02. 311705
165 Technik ogrodnik 314205
166 Technik optyk 325302
167 Technik organizacji turystyki 422104
168 Technik ortopeda 321403
169 Technik papiernictwa 311601
170 Technik podziemnej eksploatacji kopalin innych niż węgiel kamienny 311709
171 Technik pojazdów samochodowych na podbudowie kwalifikacji MOT.02. 311513
172 Technik pojazdów samochodowych na podbudowie kwalifikacji MOT.05. 311513
173 Technik pożarnictwa 311919
174 Technik prac biurowych 411004
175 Technik procesów drukowania na podbudowie kwalifikacji PGF.01. 311935
176 Technik procesów drukowania na podbudowie kwalifikacji PGF.02. 311935
177 Technik procesów introligatorskich 311936
178 Technik programista 351406
179 Technik przemysłu metalurgicznego 311708
180 Technik przemysłu mody 311941
181 Technik przeróbki kopalin stałych 311706
182 Technik przetwórstwa mleczarskiego 314402
183 Technik pszczelarz 314206
184 Technik rachunkowości 431103
185 Technik realizacji nagłośnień 352124
186 Technik realizacji nagrań 352123
187 Technik reklamy 333907
188 Technik renowacji elementów architektury 311210
189 Technik robót wykończeniowych w budownictwie 311219
190 Technik rolnik 314207
191 Technik rybactwa śródlądowego 314208
192 Technik rybołówstwa morskiego 315215
193 Technik spedytor 333108
194 Technik sterylizacji medycznej 321104
195 Technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej 311412
196 Technik technologii chemicznej 311603
197 Technik technologii drewna 311922
198 Technik technologii szkła 311925
199 Technik technologii wyrobów skórzanych na podbudowie kwalifikacji MOD.02. 311926
200 Technik technologii wyrobów skórzanych na podbudowie kwalifikacji MOD.04. 311926
201 Technik technologii żywności na podbudowie kwalifikacji SPC.01. 314403
202 Technik technologii żywności na podbudowie kwalifikacji SPC.02. 314403
203 Technik technologii żywności na podbudowie kwalifikacji SPC.03. 314403
204 Technik technologii żywności na podbudowie kwalifikacji SPC.04. 314403
205 Technik technologii żywności na podbudowie kwalifikacji SPC.05. 314403
206 Technik teleinformatyk 351103
207 Technik telekomunikacji 352203
208 Technik transportu drogowego 311927
209 Technik transportu kolejowego 311928
210 Technik turystyki na obszarach wiejskich 515205
211 Technik tyfloinformatyk 351204
212 Technik urządzeń dźwigowych 311940
213 Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej 311930
214 Technik usług fryzjerskich 514105
215 Technik usług kelnerskich 513102
216 Technik usług kosmetycznych 514207
217 Technik usług pocztowych i finansowych 421108
218 Technik weterynarii 324002
219 Technik wiertnik 311707
220 Technik włókienniczych wyrobów dekoracyjnych 311931
221 Technik włókiennik 311932
222 Technik żeglugi śródlądowej 315216
223 Technik żywienia i usług gastronomicznych 343404
224 Terapeuta zajęciowy 325907
225 Wiertacz 811305
226 Zdun 711203
227 Zegarmistrz 731106
228 Złotnik-jubiler 731305

Ostatnia aktualizacja: 7 września 2020