Wydział Profilaktyki i Promocji Zdrowia – Aktualności

Wydział Profilaktyki i Promocji Zdrowia – Aktualności

Szkolenie e-learningowe „Planowanie działań w zakresie promocji zdrowia w szkole. Od diagnozy do ewaluacji”

Źródło: shutterstock

Zapraszamy do udziału w szkoleniu e-learningowym „Planowanie działań w zakresie promocji zdrowia w szkole. Od diagnozy do ewaluacji”. Szkolenie skierowane jest do pracowników pedagogicznych szkół i innych placówek oświatowych oraz specjalistów i nauczycieli-konsultantów z placówek doskonalenia nauczycieli. Termin szkolenia: 04- 29 marca 2024 r. Cele szkolenia: Wzrost wiedzy uczestników szkolenia w zakresie diagnozowania potrzeb, planowania, realizacji i ewaluacji działań prozdrowotnych w szkole/placówce oświatowej. Podniesienie kompetencji uczestników szkolenia w zakresie opracowywania […]

23 lutego 2024 – Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją

Źródło: Photogenica

Na początku czerwca 2023 r. ponad 4600 uczniów objęto badaniem przeprowadzonym na zlecenie Rzecznika Praw Dziecka. Badanie to dotyczyło diagnozy jakości życia dzieci i młodzieży w Polsce. Więcej informacji na temat diagnozy jakości życia dzieci i młodzieży w Polsce. W raporcie wskazano m.in. następujące wnioski: młodzieży brakuje ruchu, aktywności fizycznej; co drugi uczeń nie ma energii do podejmowania aktywności; dziewczęta nastoletnie zgłaszały obniżenie nastroju i niechęć do działania; niezadowolenie z siebie wskazał co czwarty […]

Inauguracja Tygodnia Zdrowia Psychicznego MEN z udziałem podsekretarzy stanu Pauliny Piechny-Więckiewicz i Izabeli Ziętki

Źródło: gov.pl/web/edukacja/

Tydzień Zdrowia Psychicznego organizowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej ma na celu konsultacje z różnymi środowiskami aktywnymi w obszarze zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. W pierwszym dniu podsekretarze stanu w MEN Paulina Piechna-Więckiewicz oraz Izabela Ziętka wzięły udział w spotkaniu z przedstawicielami poradni psychologiczno-pedagogicznych.

Szkolenie e-learningowe „Ruch i zdrowe żywienie w szkole”. V edycja.

Źródło: fotolia

Zapraszamy do udziału w piątej edycji szkolenia e-learningowego „Ruch i zdrowe żywienie w szkole”. Jest ono adresowane do pracowników placówek doskonalenia nauczycieli, dyrektorów, nauczycieli wychowania fizycznego, szkolnych koordynatorów promocji zdrowia. Celem szkolenia jest przygotowanie oraz wspieranie szkół w tworzeniu własnej polityki z zakresu zdrowego żywienia i aktywności fizycznej. Cele szczegółowe: Przygotowanie pracowników placówek doskonalenia, dyrektorów, szkolnych koordynatorów promocji zdrowia do podjęcia w szkołach działań dla tworzenia […]

Raport z badania pt. Wdrażanie działań prozdrowotnych w placówkach należących do Krajowej Sieci Szkół Promujących Zdrowie

Źródło: Photogenica

Raport przedstawia wyniki badań ilościowych przeprowadzonych wśród szkolnych koordynatorów szkół promujących zdrowie (SzPZ) w Polsce. Badania zostały przeprowadzone przez interdyscyplinarny zespół badaczy reprezentujących Uniwersytet Śląski w Katowicach, Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie oraz Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny „Metis” w Katowicach w okresie od marca do czerwca 2023 r. przy użyciu HPS Implementation Questionnaire (Vennegoor et al., 2022). Ankietę internetową przeprowadzono wśród 500 szkolnych koordynatorów promocji zdrowia. Głównym […]

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego