Wydział Rozwoju Kompetencji Kluczowych – Aktualności

Wydział Rozwoju Kompetencji Kluczowych – Aktualności

Nauczanie przedmiotów przyrodniczych – kompendium młodego nauczyciela

Publikacja dr Joanny Borgensztajn „Nauczanie przedmiotów przyrodniczych – kompendium młodego nauczyciela” została opracowana w formie poradnika z myślą o nauczycielach realizujących nauczanie w szkołach ćwiczeń i posiadających niewielki staż pracy. Może być również cennym źródłem wiedzy dla doświadczonych pedagogów, którzy poszukują inspiracji i nowych pomysłów w celu wzbogacania swojego warsztatu dydaktycznego.

Warsztaty „Zarządzanie interaktywną lekcją za pomocą monitora interaktywnego oraz urządzeń mobilnych”

Modern television streaming

Wydział Rozwoju Kompetencji Kluczowych Ośrodka Rozwoju Edukacji, zaprasza do udziału w spotkaniach online poświęconych doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela w zakresie praktycznego wykorzystania monitora interaktywnego oraz innych urządzeń mobilnych podczas przygotowania i prowadzenia zajęć edukacyjnych, zarówno w formie zdalnej jak i stacjonarnej.

Szkolenie online „Pomysły, propozycje, zajęcia pozalekcyjne i dobre praktyki w nauczaniu języka hiszpańskiego na drugim i trzecim etapie edukacyjnym”

fot.Fotolia.com

Zapraszamy na szkolenie online „Pomysły, propozycje, zajęcia pozalekcyjne i dobre praktyki w nauczaniu języka hiszpańskiego na drugim i trzecim etapie edukacyjnym”, organizowane wspólnie z Biurem Radcy ds. Edukacji Ambasady Królestwa Hiszpanii w Polsce, które odbędzie się w dniach 21–24 czerwca 2021 r.

Wykorzystanie tablic interaktywnych oraz interaktywnych monitorów dotykowych w kształceniu ogólnym. Scenariusze zajęć dydaktycznych na wszystkich etapach edukacyjnych

Publikacja adresowana jest do nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych zainteresowanych wykorzystaniem tablic interaktywnych, tabletów i aplikacji. Zwiera 40 scenariuszy lekcji o tematyce humanistycznej, w których autorki zgodnie z podstawą programową mocno zaakcentowały kompetencje kluczowe, w tym kompetencje informatyczne.

Szkolenie blended learning „Rozwijanie kreatywności i postaw proinnowacyjnych uczniów w świetle nowej podstawy programowej dla szkół ponadpodstawowych”

Wydział Rozwoju Kompetencji Kluczowych w ORE zaprasza na szkolenie, w ramach którego będzie możliwość poznania oraz uporządkowania rozumienia pojęć związanych z innowacyjnością. Treściami szkolenia będą ponadto trening kreatywności, samodzielne i krytyczne myślenie, czynniki wspierające i hamujące rozwój krytycznego i twórczego myślenia wśród uczniów oraz metody i podejścia dydaktyczne sprzyjające rozwijaniu kreatywności, krytycznego myślenia i postaw proinnowacyjnych.

Program nauczania języka francuskiego

Publikacja skierowana jest do nauczycieli języka francuskiego prowadzących nauczanie w klasach wstępnych dwujęzycznych liceum ogólnokształcącego i technikum, a także do uczniów i ich rodziców. Zaprezentowano w niej program nauczania języka obcego nowożytnego odnoszący się do wymagań podstawy programowej kształcenia ogólnego i zasad Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ).

Szkolenie dla nauczycieli języka francuskiego

fot. Fotolia.com

Zapraszamy na szkolenie online „Nauczanie języka francuskiego dzieci i młodzieży z wykorzystaniem zasobów audiowizualnych telewizji TV5Monde”, organizowane wspólnie z Instytutem Francuskim w Warszawie.

E-konferencja „Szkoła Ćwiczeń NOW: NAUKA – OTWARTOŚĆ – WSPÓŁPRACA – czyli, co w praktyce oznacza NOW?”

Wydział Rozwoju Kompetencji Kluczowych Ośrodka Rozwoju Edukacji zaprasza do udziału w e-konferencji „Szkoła Ćwiczeń NOW: NAUKA – OTWARTOŚĆ – WSPÓŁPRACA – czyli, co w praktyce oznacza NOW?”, która będzie zorganizowana na platformie ORE w dniach 7–8 czerwca 2021 r.

Szkolenie „Jak kształtować u uczniów kompetencje matematyczno-przyrodnicze?”

© ponomarenko / Photogenica

Wydział Rozwoju Kompetencji Kluczowych Ośrodka Rozwoju Edukacji, odpowiadając na spore zainteresowanie, zaprasza do udziału w kolejnej edycji szkolenia poświęconego doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela w zakresie rozwijania u uczniów kompetencji matematyczno-przyrodniczych w realizacji podstawy programowej dla szkół ponadpodstawowych.