Wydział Rozwoju Kompetencji Kluczowych – Aktualności

Wydział Rozwoju Kompetencji Kluczowych – Aktualności

Program nauczania języka angielskiego w klasie wstępnej dwujęzycznej liceum ogólnokształcącego i technikum

Publikacja skierowana jest do nauczycieli języka angielskiego prowadzących nauczanie w klasach wstępnych dwujęzycznych liceum ogólnokształcącego i technikum, a także do uczniów i ich rodziców. Zaprezentowano w niej program nauczania języka obcego nowożytnego odnoszący się do wymagań podstawy programowej kształcenia ogólnego, zasad Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ) oraz koncepcji kompetencji kluczowych Rady Europy.

WEBINARIA nt. zmian w wymaganiach egzaminacyjnych na egzaminie ósmoklasisty i maturalnym w 2021 roku

fot.Fotolia.com

Ośrodek Rozwoju Edukacji przypomina uczestnikom kursu dotyczącego zmian w wymaganiach egzaminacyjnych na egzaminie ósmoklasisty i na egzaminie maturalnym o zbliżających się webinariach, które odbędą się na platformie Moodle.

Szkolenie e-learningowe „Rozwijanie kreatywności, innowacyjności i samodzielności u uczniów w szkołach ponadpodstawowych”

foto: Adobe Stock

Wydział Rozwoju Kompetencji Kluczowych w ORE zaprasza na kolejną edycję szkoleń przeprowadzonych pod koniec 2019 r. i 2020 r., w ramach którego będzie możliwość rozwijania kompetencji w zakresie kreatywności i innowacyjności. Treści kształcenia pozostały niezmienione i dobrane zostały tak, aby kurs miał charakter interdyscyplinarny.

Szkolenie online dla romanistów

fot. Adobe Stock

Zapraszamy na bezpłatne szkolenie online „Współczesna Francja i nauczanie języka francuskiego – aktualizacja wiedzy o społeczno-kulturowej rzeczywistości i wykorzystanie jej w praktyce pedagogicznej”

Zmiany w wymaganiach egzaminacyjnych na egzaminie ósmoklasisty i maturalnym – szkolenia e-learningowe dla nauczycieli, nauczycieli konsultantów i doradców metodycznych

fot. Fotolia.com

Ośrodek Rozwoju Edukacji zaprasza nauczycieli, nauczycieli konsultantów oraz doradców metodycznych na szkolenia z zakresu wdrażanych zmian w wymaganiach egzaminacyjnych na egzaminie ósmoklasisty i  na egzaminie maturalnym. Szkolenia zostaną realizowane w terminie 22 lutego – 22 marca 2021 roku.

Egzamin maturalny w 2021 roku. Vademecum nauczyciela

Zestaw zeszytów przedmiotowych z serii „Egzamin maturalny w 2021 roku. Vademecum nauczyciela” został przygotowany przez ekspertów pracujących przy opracowywaniu zmian w wymaganiach egzaminacyjnych w roku 2021 r.  Zawiera zarówno opis wymagań, jak i praktyczne wskazania dla nauczycieli pomagające zastosować te zmiany w codziennej pracy.

Program nauczania języka hiszpańskiego w klasie wstępnej dwujęzycznej liceum ogólnokształcącego

Publikacja adresowana do nauczycieli, dyrektorów szkół, uczniów i rodziców oraz osób i instytucji prowadzących i wspierających kształcenie w języku hiszpańskim. Zawiera program nauczania przeznaczony do realizacji w klasie wstępnej dwujęzycznej liceum ogólnokształcącego, przygotowujący uczniów do dalszego kształcenia w systemie dwujęzycznym.

Egzamin ósmoklasisty w 2021 roku. Vademecum nauczyciela

Zestaw zeszytów przedmiotowych z serii „Egzamin ósmoklasisty w 2021 roku. Vademecum nauczyciela” został przygotowany przez ekspertów pracujących przy opracowywaniu zmian w wymaganiach egzaminacyjnych w roku 2021 r. Zawiera zarówno opis wymagań, jak i praktyczne wskazania dla nauczycieli pomagające zastosować te zmiany w codziennej pracy. Dostępne są także zeszyty dotyczące zmian w wymaganiach na egzaminie maturalnym w 2021 roku.

Język edukacji szkolnej a nauka przedmiotu – Rozwijanie świadomości językowej na lekcjach przedmiotowych

Zapraszamy na drugą część szkolenia organizowanego w ramach współpracy z Europejskim Centrum Języków Nowożytnych w Grazu. Bieżąca edycja, prowadzona w trybie zdalnym skierowana jest do nauczycieli konsultantów oraz doradców metodycznych prowadzących szkolenia doskonalenia zawodowego

Zmiany w wymaganiach egzaminacyjnych na egzaminie ósmoklasisty i maturalnym – szkolenia dla kadry publicznych placówek doskonalenia zawodowego nauczycieli – druga edycja szkoleń na wybrane przedmioty egzaminacyjne

fot. Adobe Stock

Ośrodek Rozwoju Edukacji zaprasza na szkolenia z zakresu wdrażanych zmian w wymaganiach egzaminacyjnych na egzaminie ósmoklasisty i egzaminie maturalnym. Szkolenia przeznaczone są dla nauczycieli konsultantów oraz doradców metodycznych, którzy po zakończeniu szkolenia będą mogli poprowadzić w swoich placówkach szkolenia kaskadowe dla nauczycieli przygotowujących uczniów do egzaminów zewnętrznych. Tematyka szkoleń obejmuje poniższe zagadnienia: Wprowadzenie do zmian w zakresie wymagań ogólnych i szczegółowych na egzaminie ósmoklasisty/maturalnego w roku 2021 w zakresie danego przedmiotu […]