Wydział Rozwoju Kompetencji Kluczowych – Aktualności

Wydział Rozwoju Kompetencji Kluczowych – Aktualności

Egzamin maturalny w 2021 roku. Vademecum nauczyciela

Zestaw zeszytów przedmiotowych z serii „Egzamin maturalny w 2021 roku. Vademecum nauczyciela” został przygotowany przez ekspertów pracujących przy opracowywaniu zmian w wymaganiach egzaminacyjnych w roku 2021 r.  Zawiera zarówno opis wymagań, jak i praktyczne wskazania dla nauczycieli pomagające zastosować te zmiany w codziennej pracy.

Program nauczania języka hiszpańskiego w klasie wstępnej dwujęzycznej liceum ogólnokształcącego

Publikacja adresowana do nauczycieli, dyrektorów szkół, uczniów i rodziców oraz osób i instytucji prowadzących i wspierających kształcenie w języku hiszpańskim. Zawiera program nauczania przeznaczony do realizacji w klasie wstępnej dwujęzycznej liceum ogólnokształcącego, przygotowujący uczniów do dalszego kształcenia w systemie dwujęzycznym.

Egzamin ósmoklasisty w 2021 roku. Vademecum nauczyciela

Zestaw zeszytów przedmiotowych z serii „Egzamin ósmoklasisty w 2021 roku. Vademecum nauczyciela” został przygotowany przez ekspertów pracujących przy opracowywaniu zmian w wymaganiach egzaminacyjnych w roku 2021r. Zawiera zarówno opis wymagań, jak i praktyczne wskazania dla nauczycieli pomagające zastosować te zmiany w codziennej pracy. Dostępny są także zeszyty dotyczący zmian w wymaganiach na egzaminie maturalnym w 2021 roku.

Język edukacji szkolnej a nauka przedmiotu – Rozwijanie świadomości językowej na lekcjach przedmiotowych

Zapraszamy na drugą część szkolenia organizowanego w ramach współpracy z Europejskim Centrum Języków Nowożytnych w Grazu. Bieżąca edycja, prowadzona w trybie zdalnym skierowana jest do nauczycieli konsultantów oraz doradców metodycznych prowadzących szkolenia doskonalenia zawodowego

Zmiany w wymaganiach egzaminacyjnych na egzaminie ósmoklasisty i maturalnym – szkolenia dla kadry publicznych placówek doskonalenia zawodowego nauczycieli – druga edycja szkoleń na wybrane przedmioty egzaminacyjne

fot. Adobe Stock

Ośrodek Rozwoju Edukacji zaprasza na szkolenia z zakresu wdrażanych zmian w wymaganiach egzaminacyjnych na egzaminie ósmoklasisty i egzaminie maturalnym. Szkolenia przeznaczone są dla nauczycieli konsultantów oraz doradców metodycznych, którzy po zakończeniu szkolenia będą mogli poprowadzić w swoich placówkach szkolenia kaskadowe dla nauczycieli przygotowujących uczniów do egzaminów zewnętrznych. Tematyka szkoleń obejmuje poniższe zagadnienia: Wprowadzenie do zmian w zakresie wymagań ogólnych i szczegółowych na egzaminie ósmoklasisty/maturalnego w roku 2021 w zakresie danego przedmiotu […]

Spotkanie podsumowujące dwuletni projekt „Przyjazna szkoła – one są wśród nas”

W dniu 29.12.2020 roku na platformie Zoom odbyło się spotkanie podsumowujące dwuletni projekt realizowany przez Ośrodek Rozwoju Edukacji  we współpracy z Gruzją w obszarze wdrażania edukacji włączającej. Projekt jest współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Egzamin ósmoklasisty i egzamin maturalny w 2021 r. – zmiana wymagań

Uczeń piszący egzamin
fot. Adobe Stock

W związku ze zmianą wymagań egzaminacyjnych obowiązujących na egzaminie ósmoklasisty i egzaminie maturalnym w roku 2021, Ośrodek Rozwoju Edukacji zorganizuje cykl szkoleń mających na celu przekazanie informacji na temat wprowadzanych zmian. Szkolenia planowane są na okres 14–18.12.2020 r. i przeznaczone są dla doradców metodycznych i nauczycieli konsultantów, którzy z kolei poprowadzą w swoich ośrodkach kaskadowe szkolenia dla nauczycieli.

Szkolenie e-learningowe „Rozwijanie kreatywności postaw proinnowacyjnych uczniów z wykorzystaniem nowych technologii”

fot. Fotolia com

Wydział Rozwoju Kompetencji Kluczowych w ORE zaprasza na szkolenie, w ramach którego będzie możliwość rozwijania kompetencji w zakresie kreatywności i postaw proinnowacyjnych z wykorzystaniem nowych technologii.