Wydział Rozwoju Kompetencji Kluczowych – Aktualności

Wydział Rozwoju Kompetencji Kluczowych – Aktualności

Szkoły ćwiczeń w działaniu – po raz drugi!

Druga ogólnopolska konferencja z cyklu „Szkoły ćwiczeń w działaniu” odbyła się w dniach 19–22 maja 2020 r. Tematem tej edycji były INNOWACJE – KOMPETENCJE KLUCZOWE – RYNEK PRACY, a celem przekazanie działającym już szkołom kolejnych impulsów do działania, a nowo powstającym dobrego wsparcia na starcie. „Słaby nauczyciel – opowiada. Dobry nauczyciel – wyjaśnia. Bardzo dobry nauczyciel – demonstruje. Genialny nauczyciel – inspiruje” (William […]

TIK na specjalne zamówienie

TIK na specjalne zamówienie-aktualnosci_okładka publikacji

Publikacja adresowana jest przede wszystkim do nauczycieli i pedagogów – zwłaszcza tych, którzy pracują z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Opisano w niej bezpłatne, ogólnodostępne platformy edukacyjne oferujące interaktywne zasoby do wykorzystania na zajęciach dla wszystkich uczniów, ale również takie, które dają szansę na podniesienie atrakcyjności przekazywanych treści oraz daleko posuniętą indywidualizację pracy.

Ramowe programy szkoleń dla nauczycieli z zakresu rozwijania kreatywności i postaw proinnowacyjnych uczniów z wykorzystaniem nowych technologii

Książka przeznaczona dla nauczycieli wszystkich etapów kształcenia, zainteresowanych włączaniem do swoich zajęć zagadnień związanych z rozwijaniem kreatywności i postaw proinnowacyjnych.

Język francuski i nie tylko

Wszystkim zainteresowanym językiem francuskim, ale nie tylko, udostępniamy  magazyn wydawany przez francuski Punkt Kontaktowy Europejskiego Centrum Język Nowożytnych (Courriel européen des langues Le magazine du point de contact du CELV en France). Numer 43 z maja 2020 w całości poświęcony jest nauczaniu i uczeniu języków zdalnie.

Języki w centrum nauki

Europejskie Centrum Języków Nowożytnych  (ECML) Rady Europy zaprasza do odwiedzania strony internetowej dostępnej w językach angielskim, francuskim i niemieckim i zawierającej szeroką gamę narzędzi przydatnych do tworzenia środowisk sprzyjających nauczaniu i uczeniu się języków.

Czerwcowe webinaria w ramach Delfortu

Webinaria prowadzone przez liderów programu DELFORT w kwietniu i w maju cieszyły się dużym zainteresowaniem. Dlatego wspólnie z Goethe Institut, chcielibyśmy zaprosić Państwa na kolejne spotkania online zaplanowane na czerwiec. Zostaną powtórzone wybrane tematy z poprzednich wirtualnych szkoleń. Zachęcamy do śledzenia informacji  na stronie ORE  i rejestracji na webinaria na stronie szkolenia.ore.edu.pl

Szkolenie „Uczeń badaczem a technologie cyfrowe – rozwijanie kompetencji badawczych uczniów z wykorzystaniem technologii cyfrowych”

Zapraszamy do udziału w szkoleniu blended learning „Uczeń badaczem a technologie cyfrowe – rozwijanie kompetencji badawczych uczniów z wykorzystaniem technologii cyfrowych”. Szkolenie jest przeznaczone dla nauczycieli przedmiotów humanistycznych i przyrodniczych.

Dobre praktyki na lekcjach języka hiszpańskiego: filmy krótkometrażowe, teatr, podcasty i muzyka

fot.Fotolia.com

Zapraszamy na bezpłatne webinarium przygotowane wspólnie z Biurem Radcy ds. Edukacji Ambasady Hiszpanii „Dobre praktyki na lekcjach języka hiszpańskiego: filmy krótkometrażowe, teatr, podcasty i muzyka”. Spotkanie online odbędzie się w dniach 3−6 czerwca 2020.

Bezpłatne webinaria dla nauczycieli „Taking English Teaching Online”

W imieniu Ambasady USA zapraszamy do udziału w bezpłatnych webinariach  „Taking English Teaching Online”, w trakcie których przedstawione zostaną praktyczne wskazówki jak prowadzić lekcje języka angielskiego online skoncentrowane na aktywności uczniów oraz dowiecie się o zasobach, działaniach i pomysłach, które można wykorzystać w wirtualnym nauczaniu.

E-konferencja z cyklu „Szkoły ćwiczeń w działaniu”

Druga ogólnopolska konferencja na temat: INNOWACJE – KOMPETENCJE KLUCZOWE – RYNEK PRACY, której celem jest merytoryczne wsparcie przedstawicieli środowisk zaangażowanych w działanie istniejących i powstawanie kolejnych szkół ćwiczeń. Do udziału w konferencji zapraszamy zarówno przedstawicieli szkół i partnerów biorących udział w projektach konkursowych, jak i wszystkich zainteresowanych innowacyjnymi i kreatywnymi działaniami, służącymi przede wszystkim wszechstronnemu rozwojowi uczniów.