Wydział Rozwoju Kompetencji Kluczowych – Aktualności

Wydział Rozwoju Kompetencji Kluczowych – Aktualności

Szkolenie „Nauczanie języka francuskiego z wykorzystaniem materiałów cyfrowych telewizji TV5 Monde”

fot. Adobe Stock

Zapraszamy specjalistów i nauczycieli pracujących w systemie edukacji na szkolenie w języku francuskim „Nauczanie języka francuskiego z wykorzystaniem materiałów cyfrowych telewizji  TV5 Monde”. Szkolenie odbędzie się w centrum szkoleniowym ORE w Sulejówku w dniach 14–16 czerwca 2019. Szczegółowe informacje i formularz rejestracji.

Szkolenie „Podejście zadaniowe i inne strategie na lekcjach języka francuskiego”

fot. Adobe Stock

Zapraszamy specjalistów i nauczycieli pracujących w systemie edukacji na szkolenie w języku francuskim  „Podejście zadaniowe i inne strategie na lekcjach języka francuskiego”. Szkolenie odbędzie się w Centrum Szkoleniowym ORE w Sulejówku w dniach 7–8 czerwca 2019 r. Szczegółowe informacje i formularz rejestracji.

Nowe propozycje szkoleń e-learningowych

Zapraszamy do udziału w dwóch kursach realizowanych w konwencji „story” (historii). Tematem pierwszego jest bezpieczeństwo w komunikacji i w mediach, a drugiego – korzystanie z informacji. Nowatorska forma pozwoli w przystępny sposób zdobyć nową wiedzę i nabyć kompetencji, które będą przydatne na co dzień nie tylko w pracy zawodowej, ale i codziennym życiu.

Szkolenie „Efektywne metody nauczania języka rosyjskiego. Erasmus+”

fotografia pochodząca z Adobe Stock, przedstawiająca kobietę i flagę rosyjską w tle

Ośrodek Rozwoju Edukacji zaprasza doradców metodycznych, nauczycieli konsultantów i nauczycieli języka rosyjskiego na szkolenie „Efektywne metody nauczania języka rosyjskiego. Erasmus+”. Szkolenie odbędzie się w dniach 9–10.03.2019 r. w Centrum Szkoleniowym w Sulejówku, ul. Paderewskiego 77. Zainteresowanych udziałem w szkoleniu prosimy o wypełnienie formularza elektronicznego. Kontakt: marina.warsimaszwili@ore.edu.pl  

Webinarium „Action research communities for language teachers” Europejskiego Centrum Języków Nowożytnych

Europejskie Centrum Języków Nowożytnych zaprasza na webinarium poświęcone omówieniu zdobytych doświadczeń i uzyskanych rezultatów w ramach projektu „Action research communities for language teachers” realizowanego w latach 2016–2018. Projekt miał na celu doskonalenie warsztatu pracy nauczyciela poprzez wykorzystanie metod badawczych (Action Research).

Europejskie Centrum Języków Nowożytnych Rady Europy – zaproszenie do składania wniosków

Europejskie Centrum Języków Nowożytnych Rady Europy zaprasza osoby zawodowo związane z edukacją językową do wzięcia udziału w międzynarodowym programie „Inspirujące innowacje w edukacji językowej: zmieniające się konteksty i kompetencje” zaplanowanym na lata 2020–2023.

Idź do góry