Wydział Resocjalizacji i Socjoterapii – Aktualności

Wydział Resocjalizacji i Socjoterapii – Aktualności

Konferencja „Edukacja Obywatelska w MOS-ach, MOW-ach i Szk. Branżowych”

©-vectorlab/photogenica

Centrum Edukacji Obywatelskiej zaprasza do udziału w konferencji „Edukacja Obywatelska w MOS-ach, MOW-ach i Szk. Branżowych”. Wydarzenie odbędzie się online 22 stycznia 2021 roku i realizowane jest pod honorowym patronatem Ośrodka Rozwoju Edukacji.

„Szkolenie: Cyberprzemoc: jak uchronić dzieci i młodzież przed niebezpieczeństwem w cyberprzestrzeni”

zdjęcie Photogenica

Wydział Resocjalizacji i Socjoterapii ORE zaprasza do udziału w szkoleniu „Cyberprzemoc: jak uchronić dzieci i młodzież przed niebezpieczeństwem w cyberprzestrzeni”. Szkolenie odbędzie się w dniach 8-9 grudnia 2020 r. w formie on-line, za pośrednictwem platformy ZOOM, do której dostęp oraz szczegółową instrukcję otrzymają zakwalifikowane osoby. Forma doskonalenia skierowana jest do pracowników ośrodków doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz bibliotek pedagogicznych, a także do kadry młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii oraz nauczycieli szkół ogólnodostępnych. […]

Pożegnanie Piotra Kaczmarzyka – Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Sobótce

Logo Pożegnanie Piotra Kaczmarzyka – Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Sobótce

Z przykrością informujemy, że 12 listopada 2020 r. zmarł Piotr Kaczmarzyk – Dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Sobótce. Dyrekcja oraz pracownicy Ośrodka Rozwoju Edukacji składają wyrazy głębokiego współczucia i słowa wsparcia dla rodziny i bliskich.

Używanie narkotyków przez podopiecznych MOW/MOS

fot. Fotolia.com

Wydział Resocjalizacji i Socjoterapii Ośrodka Rozwoju Edukacji zachęca do zapoznania się z najnowszymi badaniami „Używanie narkotyków przez podopiecznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii i młodzieżowych ośrodków wychowawczych”, opracowanymi przez Jakuba Grenia oraz Agnieszkę Pisarską (Pracownia Profilaktyki Młodzieżowej „Pro-M” Instytut Psychiatrii i Neurologii).

Metody pracy z młodzieżą zagrożoną niedostosowaniem społecznym/niedostosowaną społecznie: Jak zdalnie aktywizować dzieci i młodzież zagrożoną niedostosowaniem społecznym/niedostosowaną społecznie do pracy nad własnym rozwojem

Człowiek siedzący przed laptopem, który wyśietla hologram z ikonami możliwości
© ponomarenko / Photogenica

Wydział Resocjalizacji i Socjoterapii ORE zaprasza do udziału w szkoleniu online „Metody pracy z młodzieżą zagrożoną niedostosowaniem społecznym/niedostosowaną społecznie: Jak zdalnie aktywizować dzieci i młodzież zagrożoną niedostosowaniem społecznym/niedostosowaną społecznie do pracy nad własnym rozwojem”.

Szkolenie „Superwizja wsparciem rozwoju zawodowego i osobistego kadry MOW/MOS”

Wydział Resocjalizacji i Socjoterapii ORE zaprasza do udziału w szkoleniu „Superwizja wsparciem rozwoju zawodowego i osobistego kadry MOW/MOS” prowadzonego przez dr. Aleksandra Mańkę. Trzydniowe szkolenie stacjonarne odbędzie się w dniach 24–26.08.2020 r. w Centrum Szkoleniowym ORE w Sulejówku. Szkolenie kierowane jest do pracowników młodzieżowych ośrodków wychowawczych oraz młodzieżowych ośrodków socjoterapii: posiadających wykształcenie wyższe magisterskie z minimum trzyletnim doświadczeniem w pracy pedagogicznej w placówce typu MOW/MOS niepełniących funkcji kierowniczych […]

Muzyka łączy pokolenia

Joanna Moleda, która jest wykładowcą na APS w Warszawie oraz pedagogiem posiadającym bogate doświadczenie w pracy z młodzieżą niedostosowaną społecznie, omawia międzypokoleniowy projekt edukacyjny zrealizowany z udziałem wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego Księży Orionistów oraz podopiecznych jednego z warszawskich domów pomocy społecznej.

Szkolenie: „Zaburzenia psychiczne przejawiające się myślami samobójczymi i zachowaniami autodestrukcyjnymi u młodzieży niedostosowanej społecznie/zagrożonej niedostosowaniem społecznym”

© Nordbird/Photogenica

Wydział Resocjalizacji i Socjoterapii ORE zaprasza do udziału w szkoleniu „Zaburzenia psychiczne przejawiające się myślami samobójczymi i zachowaniami autodestrukcyjnymi u młodzieży niedostosowanej społecznie/zagrożonej niedostosowaniem społecznym”.

Szkolenie „Jak zdalnie aktywizować dzieci i młodzież zagrożoną niedostosowaniem społecznym/niedostosowaną społecznie do pracy nad własnym rozwojem”

© ponomarenko/Photogenica

Wydział Resocjalizacji i Socjoterapii ORE zaprasza do udziału w szkoleniu on-line „Jak zdalnie aktywizować dzieci i młodzież zagrożoną niedostosowaniem społecznym/niedostosowaną społecznie do pracy nad własnym rozwojem”.