Wydział Resocjalizacji i Socjoterapii – Aktualności

Wydział Resocjalizacji i Socjoterapii – Aktualności

Metody pracy z młodzieżą zagrożoną niedostosowaniem społecznym/niedostosowaną społecznie: Jak zdalnie aktywizować dzieci i młodzież zagrożoną niedostosowaniem społecznym/niedostosowaną społecznie do pracy nad własnym rozwojem

Człowiek siedzący przed laptopem, który wyśietla hologram z ikonami możliwości
© ponomarenko / Photogenica

Wydział Resocjalizacji i Socjoterapii ORE zaprasza do udziału w szkoleniu online „Metody pracy z młodzieżą zagrożoną niedostosowaniem społecznym/niedostosowaną społecznie: Jak zdalnie aktywizować dzieci i młodzież zagrożoną niedostosowaniem społecznym/niedostosowaną społecznie do pracy nad własnym rozwojem”.

Szkolenie „Superwizja wsparciem rozwoju zawodowego i osobistego kadry MOW/MOS”

Wydział Resocjalizacji i Socjoterapii ORE zaprasza do udziału w szkoleniu „Superwizja wsparciem rozwoju zawodowego i osobistego kadry MOW/MOS” prowadzonego przez dr. Aleksandra Mańkę. Trzydniowe szkolenie stacjonarne odbędzie się w dniach 24–26.08.2020 r. w Centrum Szkoleniowym ORE w Sulejówku. Szkolenie kierowane jest do pracowników młodzieżowych ośrodków wychowawczych oraz młodzieżowych ośrodków socjoterapii: posiadających wykształcenie wyższe magisterskie z minimum trzyletnim doświadczeniem w pracy pedagogicznej w placówce typu MOW/MOS niepełniących funkcji kierowniczych […]

Muzyka łączy pokolenia

Joanna Moleda, która jest wykładowcą na APS w Warszawie oraz pedagogiem posiadającym bogate doświadczenie w pracy z młodzieżą niedostosowaną społecznie, omawia międzypokoleniowy projekt edukacyjny zrealizowany z udziałem wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego Księży Orionistów oraz podopiecznych jednego z warszawskich domów pomocy społecznej.

Szkolenie: „Zaburzenia psychiczne przejawiające się myślami samobójczymi i zachowaniami autodestrukcyjnymi u młodzieży niedostosowanej społecznie/zagrożonej niedostosowaniem społecznym”

© Nordbird/Photogenica

Wydział Resocjalizacji i Socjoterapii ORE zaprasza do udziału w szkoleniu „Zaburzenia psychiczne przejawiające się myślami samobójczymi i zachowaniami autodestrukcyjnymi u młodzieży niedostosowanej społecznie/zagrożonej niedostosowaniem społecznym”.

Szkolenie „Jak zdalnie aktywizować dzieci i młodzież zagrożoną niedostosowaniem społecznym/niedostosowaną społecznie do pracy nad własnym rozwojem”

© ponomarenko/Photogenica

Wydział Resocjalizacji i Socjoterapii ORE zaprasza do udziału w szkoleniu on-line „Jak zdalnie aktywizować dzieci i młodzież zagrożoną niedostosowaniem społecznym/niedostosowaną społecznie do pracy nad własnym rozwojem”.

XI Kongres Kadry Zarządzającej z Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych

W dniach 16-18 września 2020 roku odbędzie się XI Kongres Kadry Zarządzającej z Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych, organizowany przez Młodzieżowe Centrum Edukacji i Readaptacji Społecznej w Goniądzu. Celem spotkania jest wymiana doświadczeń, prezentacja dobrych praktyk i omówienie najważniejszych problemów funkcjonowania placówek resocjalizacyjnych.

„Profilaktyka problemów zdrowia psychicznego w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych w 2019 roku” − raport

Publikacja przedstawia wyniki badania ankietowego, przeprowadzonego we wszystkich funkcjonujących w analizowanym okresie młodzieżowych ośrodkach wychowawczych,  na temat działań z zakresu profilaktyki problemów zdrowia psychicznego, podejmowanych zgodnie z założeniami Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016–2020. Ankieta dotyczyła działań prowadzonych w 2019 r. Jej wyniki opracowane zostały przez Wydział Resocjalizacji i Socjoterapii Ośrodka Rozwoju Edukacji.

„Bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci a zjawisko cyberuzależnienia wśród adolescentów”, edycja II

Wydział Resocjalizacji i Socjoterapii ORE zaprasza do udziału w drugiej edycji szkolenia „Bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci a zjawisko cyberuzależnienia wśród adolescentów”. Szkolenie odbędzie się w dniach 27-29 kwietnia 2020 r. w formie on-line, za pośrednictwem platformy ClickMeeting, na którą zakwalifikowane osoby otrzymają zaproszenie. Forma doskonalenia skierowana jest do kadry młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii, a także pracowników ośrodków doskonalenia nauczycieli oraz poradni psychologiczno-pedagogicznych. […]