Wydział Resocjalizacji i Socjoterapii – Aktualności

Wydział Resocjalizacji i Socjoterapii – Aktualności

XI Kongres Kadry Zarządzającej z Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych

W dniach 16-18 września 2020 roku odbędzie się XI Kongres Kadry Zarządzającej z Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych, organizowany przez Młodzieżowe Centrum Edukacji i Readaptacji Społecznej w Goniądzu. Celem spotkania jest wymiana doświadczeń, prezentacja dobrych praktyk i omówienie najważniejszych problemów funkcjonowania placówek resocjalizacyjnych.

„Profilaktyka problemów zdrowia psychicznego w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych w 2019 roku” − raport

Publikacja przedstawia wyniki badania ankietowego, przeprowadzonego we wszystkich funkcjonujących w analizowanym okresie młodzieżowych ośrodkach wychowawczych,  na temat działań z zakresu profilaktyki problemów zdrowia psychicznego, podejmowanych zgodnie z założeniami Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016–2020. Ankieta dotyczyła działań prowadzonych w 2019 r. Jej wyniki opracowane zostały przez Wydział Resocjalizacji i Socjoterapii Ośrodka Rozwoju Edukacji.

„Bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci a zjawisko cyberuzależnienia wśród adolescentów”, edycja II

Wydział Resocjalizacji i Socjoterapii ORE zaprasza do udziału w drugiej edycji szkolenia „Bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci a zjawisko cyberuzależnienia wśród adolescentów”. Szkolenie odbędzie się w dniach 27-29 kwietnia 2020 r. w formie on-line, za pośrednictwem platformy ClickMeeting, na którą zakwalifikowane osoby otrzymają zaproszenie. Forma doskonalenia skierowana jest do kadry młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii, a także pracowników ośrodków doskonalenia nauczycieli oraz poradni psychologiczno-pedagogicznych. […]

Interwencja kryzysowa wobec dzieci i młodzieży – edycja IV

©Tomwang / photogenica

Zapraszamy na IV edycję szkolenia e-learningowego „Interwencja kryzysowa wobec dzieci i młodzieży ”. Oferowana forma kształcenia  ma charakter samokształceniowy, treści szkolenia będą udostępnione dla uczestników w terminie 2–22 marca 2020 r.

Szkolenie: „Drama i teatr zaangażowany społecznie jako metoda pracy z wychowankiem MOW/MOS”

© SergPoznanskiy/Photogenica

Wydział Resocjalizacji i Socjoterapii ORE zaprasza do udziału w szkoleniu „Drama i teatr zaangażowany społecznie jako metoda pracy z wychowankiem MOW/MOS”. Trzydniowe szkolenie stacjonarne odbędzie się w dniach 3–5.02.2020 w Centrum Szkoleniowym ORE w Sulejówku.

Twórcza praca Kreatywnego Wychowawcy w procesie resocjalizacji młodzieży niedostosowanej w MOW w ZPO nr 3 we Wrocławiu

W kategorii wydawniczej Bank Dobrych Praktyk ukazała się publikacja na temat twórczej pracy kreatywnego wychowawcy w procesie resocjalizacji młodzieży w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym nr 3 we Wrocławiu.

Szkolenie „Zachowania ryzykowne w okresie adolescencji”

© bbbbar/Photogenica

Wydział Resocjalizacji i Socjoterapii ORE zaprasza do udziału w szkoleniu poświęconemu tematyce ryzykownych zachowań psychoseksualnych w okresie adolescencji. Dwudniowe szkolenie stacjonarne odbędzie się w dniach 12–13.12.2019. Kierowane jest do kadry młodzieżowych ośrodków wychowawczych oraz młodzieżowych ośrodków socjoterapii, a także pracowników ośrodków doskonalenia nauczycieli i poradni psychologiczno-pedagogicznych.

Ruszyły zapisy na szkolenie „Doskonalenie zawodowe pracowników MOW/MOS w zakresie skutecznych działań profilaktycznych.  Wykorzystanie dramy i teatru edukacyjnego”

© jackq/Photogenica

5 listopada rozpoczęliśmy rekrutację na szkolenie „Doskonalenie zawodowe pracowników MOW/MOS w zakresie skutecznych działań profilaktycznych. Wykorzystanie dramy i teatru edukacyjnego” organizowane przez Wydział Resocjalizacji i Socjoterapii ORE.

Podsumowanie ogólnopolskiej konferencji „Rozwój zasobów psychospołecznych młodzieży niedostosowanej społecznie”

p.o. Dyrektor ORE Marzenna Habib

Jak wspierać i rozwijać zasoby psychospołeczne nieletnich przebywających w Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych  i Młodzieżowych Ośrodkach Socjoterapii? Czym jest resilience? Jak budować profesjonalne relacje z wychowankiem i tworzyć społeczny klimat instytucji? Jak przygotować diagnozę pozytywną? To tylko niektóre z tematów poruszanych podczas ogólnopolskiej konferencji „Rozwój zasobów psychospołecznych młodzieży niedostosowanej społecznie”, która odbyła się 18 października 2019. w auli Ośrodka Rozwoju Edukacji.