Wydział Resocjalizacji i Socjoterapii – Aktualności

Wydział Resocjalizacji i Socjoterapii – Aktualności

Ogólnopolska Konferencja „Rozwój zasobów psychospołecznych młodzieży niedostosowanej społecznie”

Wydział Resocjalizacji i Socjoterapii ORE zaprasza kadrę kierowniczą Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych i Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii na Ogólnopolską Konferencję „Rozwój zasobów psychospołecznych młodzieży niedostosowanej społecznie”.

X jubileuszowy Kongres Kadry Zarządzającej Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych

Logo Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Goniądzu

W dniach 17–19 września 2019 roku odbędzie się X jubileuszowy Kongres Kadry Zarządzającej Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych, organizowany przez Młodzieżowe Centrum Edukacji i Readaptacji Społecznej w Goniądzu. Celem spotkania jest wymiana doświadczeń, prezentacja dobrych praktyk i omówienie najważniejszych problemów funkcjonowania placówek resocjalizacyjnych.

Narzędzie do monitoringu stopnia wdrażania standardów funkcjonowania młodzieżowych ośrodków wychowawczych – podsumowanie konsultacji

fot. Adobe Stock

Wydział Resocjalizacji i Socjoterapii Ośrodka Rozwoju Edukacji (WRS ORE) zorganizował posiedzenie podsumowujące swoją dwuletnią współpracę z Zespołem Ekspertów w zakresie opracowania Narzędzia do monitoringu stopnia wdrażania standardów funkcjonowania młodzieżowych ośrodków wychowawczych.

Narzędzie do monitoringu stopnia wdrażania standardów funkcjonowania młodzieżowych ośrodków wychowawczych

Wydział Resocjalizacji i Socjoterapii organizuje spotkanie konsultacyjne, podczas którego zostanie ustalona ostateczna wersja narzędzia do monitoringu stopnia wdrażania standardów funkcjonowania młodzieżowych ośrodków wychowawczych. Spotkanie odbędzie się w dniach 30–31 maja 2019 r. w Centrum Szkoleniowym ORE w Sulejówku.

Szkolenie „Metody twórczej resocjalizacji w praktyce: Teatr Forum i techniki Augusto Boala” (II edycja)

Zapraszamy do udziału w szkoleniu „Metody twórczej resocjalizacji w praktyce: Teatr Forum i techniki Augusto Boala” (II edycja). Trzydniowe szkolenie stacjonarne odbędzie się w dniach 6–8 maja 2019 r. w Centrum Szkoleniowym ORE w Sulejówku.

II Kongres psychologów, pedagogów, doradców zawodowych z młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii

Logo Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Goniądzu

W dniach 25–27 marca 2019 r. odbędzie się II Kongres psychologów, pedagogów, doradców zawodowych z młodzieżowych ośrodków wychowawczych (MOW) i młodzieżowych ośrodków socjoterapii (MOS), organizowany przez Młodzieżowe Centrum Edukacji i Readaptacji Społecznej w Goniądzu w Biebrzańskim Centrum Konferencyjnym „Bartlowizna”.

Podsumowanie konferencji „Rozwój zawodowy kadry młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii w kontekście realizowanych zadań”

Wystąpienie Dyrektor ORE Jadwigi Marioli Szczypiń

Ogólnopolska konferencja „Rozwój zawodowy kadry młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii w kontekście realizowanych zadań” została zorganizowana 7 grudnia 2018 r. przez Wydział Resocjalizacji i Socjoterapii w siedzibie Ośrodka Rozwoju Edukacji. Prezentujemy podsumowanie konferencji i fotorelację.

Idź do góry