Wydział Resocjalizacji i Socjoterapii – Aktualności

Wydział Resocjalizacji i Socjoterapii – Aktualności

Dołącz do Wydziału Resocjalizacji i Socjoterapii

fot. Fotolia.com

Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie poszukuje kandydata na stanowisko specjalisty w Wydziale Resocjalizacji i Socjoterapii. Umowa o pracę na pełny etat. Miejsce pracy: Warszawa. Szczegóły dotyczące oferty (wymagania, zakres zadań, potrzebne dokumenty) znajdują się na stronie ORE w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Praca. Na zgłoszenia czekamy do 12 kwietnia 2021 do godziny 16.00. Uwaga: dokumenty można składać drogą elektroniczną!

Szkolenie: Ryzykowne zachowania psychoseksualne w okresie adolescencji

© bbbbar / Bank zdjęć Photogenica

Wydział Resocjalizacji i Socjoterapii ORE zaprasza do udziału w szkoleniu „Ryzykowne zachowania psychoseksualne w okresie adolescencji”. Szkolenie odbędzie się w dniach 15-16 kwietnia 2021 r. w formie on-line, za pośrednictwem platformy ZOOM, do której dostęp oraz szczegółową instrukcję otrzymają zakwalifikowane osoby. Forma doskonalenia skierowana jest do kadry młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii, a także pracowników ośrodków doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych, bibliotek pedagogicznych oraz nauczycieli szkół ogólnodostępnych. Celem […]

Szkolenie organizowane we współpracy z Zachętą Narodową Galerią Sztuki

fot. Julia Uszpolewicz

Wydział Resocjalizacji i Socjoterapii ORE zaprasza do udziału w szkoleniu „Innowacyjne metody pracy z wychowankiem MOS/MOW: sztuka współczesna” organizowanym we współpracy z Zachętą Narodową Galerią Sztuki. Trzydniowe szkolenie on-line odbędzie się w dniach 19-21 kwietnia 2021 za pośrednictwem platformy Zoom. Forma doskonalenia adresowana jest do kadry młodzieżowych ośrodków wychowawczych oraz młodzieżowych ośrodków socjoterapii, a także pracowników placówek doskonalenia nauczycieli i poradni psychologiczno-pedagogicznych zainteresowanych twórczymi metodami pracy z wychowankami. […]

Konkurs grantowy – informacja

Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie ogłasza nabór wniosków grantowych, w ramach konkursu realizowanego w projekcie „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zarządzanie kryzysowe – szkolenia on-line dla dyrektorów MOW-ów i MOS-ów

©-alphaspirit/photogenica

Serdecznie zapraszamy dyrektorów i wicedyrektorów młodzieżowych ośrodków wychowawczych (MOW) i młodzieżowych ośrodków socjoterapii (MOS) na 2-dniowe szkolenia on-line dotyczące zarządzania kryzysowego. Ośrodki resocjalizacyjne narażone są na podwyższone ryzyko wystąpienia sytuacji kryzysowych.

Konferencja „Edukacja Obywatelska w MOS-ach, MOW-ach i Szk. Branżowych”

©-vectorlab/photogenica

Centrum Edukacji Obywatelskiej zaprasza do udziału w konferencji „Edukacja Obywatelska w MOS-ach, MOW-ach i Szk. Branżowych”. Wydarzenie odbędzie się online 22 stycznia 2021 roku i realizowane jest pod honorowym patronatem Ośrodka Rozwoju Edukacji.

„Szkolenie: Cyberprzemoc: jak uchronić dzieci i młodzież przed niebezpieczeństwem w cyberprzestrzeni”

zdjęcie Photogenica

Wydział Resocjalizacji i Socjoterapii ORE zaprasza do udziału w szkoleniu „Cyberprzemoc: jak uchronić dzieci i młodzież przed niebezpieczeństwem w cyberprzestrzeni”. Szkolenie odbędzie się w dniach 8-9 grudnia 2020 r. w formie on-line, za pośrednictwem platformy ZOOM, do której dostęp oraz szczegółową instrukcję otrzymają zakwalifikowane osoby. Forma doskonalenia skierowana jest do pracowników ośrodków doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz bibliotek pedagogicznych, a także do kadry młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii oraz nauczycieli szkół ogólnodostępnych. […]

Pożegnanie Piotra Kaczmarzyka – Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Sobótce

Logo Pożegnanie Piotra Kaczmarzyka – Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Sobótce

Z przykrością informujemy, że 12 listopada 2020 r. zmarł Piotr Kaczmarzyk – Dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Sobótce. Dyrekcja oraz pracownicy Ośrodka Rozwoju Edukacji składają wyrazy głębokiego współczucia i słowa wsparcia dla rodziny i bliskich.

Używanie narkotyków przez podopiecznych MOW/MOS

fot. Fotolia.com

Wydział Resocjalizacji i Socjoterapii Ośrodka Rozwoju Edukacji zachęca do zapoznania się z najnowszymi badaniami „Używanie narkotyków przez podopiecznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii i młodzieżowych ośrodków wychowawczych”, opracowanymi przez Jakuba Grenia oraz Agnieszkę Pisarską (Pracownia Profilaktyki Młodzieżowej „Pro-M” Instytut Psychiatrii i Neurologii).