Szkolenie kandydatów na ekspertów

Szkolenie dla kandydatów na ekspertów w roku szkolnym 2020/2021

Szanowni Państwo,

przedstawiamy szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji na szkolenie dla kandydatów na ekspertów do spraw awansu zawodowego nauczycieli w r.szk. 2020/2021.

Szkolenie odbędzie się w następujących terminach:

  • część e-learningowa: od 1 grudnia do 15 grudnia 2020 r. zakończona egzaminem online
  • egzamin on-line: 16 grudnia 2020 r.
  • część stacjonarna wraz z egzaminem końcowym planowany termin: luty-marzec 2021 r., szczegóły zostaną podane w późniejszym terminie.

Część e-learningowa wraz z egzaminem online zostanie przeprowadzona na platformie: www.ekspert.ore.edu.pl.

E-learning będzie miał charakter samokształceniowy i zakończony będzie egzaminem on-line.

Część stacjonarna wraz z egzaminem końcowym odbędzie się w Centrum Szkoleniowym ORE w Sulejówku. W czasie zajęć stacjonarnych uczestnikom szkolenia zostaną zapewnione bezpłatne materiały edukacyjne, nocleg oraz wyżywienie.

Rekrutacja

Aktualna edycja szkolenia zakłada inny, niż dotychczas praktykowany sposób rekrutacji i realizacji szkolenia. Nabór prowadzą pracownicy ORE, którzy w oparciu o informacje zawarte w bazie osób oczekujących na szkolenie wyłonią uczestników szkolenia, z uwzględnieniem następujących zasad (kryteriów) rekrutacji:

  • proporcjonalny udział uczestników z każdego województwa,
  • czas oczekiwania w bazie osób oczekujących na szkolenie (osoby z najdłuższym czasem oczekiwania w bazie mają pierwszeństwo w przyjęciu na szkolenie).

Wszystkie osoby, które zostaną wytypowane do udziału w rekrutacji na szkolenie, otrzymają do dnia 10 listopada 2020 r., e-mail z informacją o zakwalifikowaniu do udziału w szkoleniu z prośbą, o potwierdzenie woli uczestnictwa.

W przypadku braku wyrażenia woli udziału w aktualnej edycji szkolenia lub braku kontaktu z uczestnikiem do dnia 20 listopada 2020 r., pracownicy ORE będą prowadzić rekrutację uzupełniającą z uwzględnieniem tych samych kryteriów.

Rekrutacja rozpocznie się dnia 9 listopada 2020 r. i potrwa do dnia 27 listopada 2020 r.

Uwaga:

Przed przystąpieniem do rekrutacji, prosimy o zapoznanie się z podanymi terminami szkolenia i egzaminu oraz sprawdzenie możliwości swojego udziału w całym cyklu szkolenia.

Rezygnacja z edycji szkolenia 2020/2021, w trakcie trwania rekrutacji (9-27 listopada), nie będzie nieść ze sobą żadnych skutków w związku z przyszłymi edycjami.

W przypadku rozpoczęcia szkolenia on-line i rezygnacji z uczestnictwa w trakcie jego trwania, konta rezygnujących osób zostaną usunięte z bazy osób oczekujących na szkolenie. Wraz z usunięciem konta zostanie utracony dotychczasowy czas oczekiwania w bazie.

Możliwa będzie ponowna rejestracja w bazie z nowym terminem oczekiwania liczonym od daty ponownej rejestracji.

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących rekrutacji na szkolenie, prosimy o wiadomość. Adresy mailowe oraz telefony znajdą Państwo w kontaktach.

Ostatnia aktualizacja: 5 listopada 2020