Zindywidualizowane i spersonalizowane doradztwo metodyczne – Aktualności

Zindywidualizowane i spersonalizowane doradztwo metodyczne – Aktualności

Poszukujemy ekspertów do Zespołu konsultacyjno-doradczego

Źródło: photogenica

W ramach działań przewidzianych do realizacji w projekcie niekonkurencyjnym „Opracowanie rozwiązań zapewniających dostęp do wysokiej jakości zindywidualizowanego i spersonalizowanego doradztwa metodycznego” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027, przewiduje się powołanie zespołu konsultacyjno-doradczego. Do Zespołu ekspertów zostaną powołane cztery osoby, których zadaniem, w ścisłej współpracy z ekspertami pracującymi z ramienia Zamawiającego, będzie należało: opracowanie głównych wytycznych i założeń do diagnozy aktualnego […]

Nowy projekt ORE – „Opracowanie rozwiązań zapewniających dostęp do wysokiej jakości zindywidualizowanego i spersonalizowanego doradztwa metodycznego”

Zindywidualizowane i spersonalizowane doradztwo metodyczne

Ośrodek Rozwoju Edukacji rozpoczął realizację projektu „Opracowanie rozwiązań zapewniających dostęp do wysokiej jakości zindywidualizowanego i spersonalizowanego doradztwa metodycznego”, w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego. Projekt realizowany jest na podstawie Decyzji Ministra Edukacji z dnia  5 lutego 2024 r.