Zarządzanie oświatą w samorządach – Aktualności-2

Zarządzanie oświatą w samorządach – Aktualności-2

Zarządzanie kryzysowe – szkolenia on-line dla dyrektorów MOW-ów i MOS-ów

©-alphaspirit/photogenica

Serdecznie zapraszamy dyrektorów i wicedyrektorów młodzieżowych ośrodków wychowawczych (MOW) i młodzieżowych ośrodków socjoterapii (MOS) na 2-dniowe szkolenia on-line dotyczące zarządzania kryzysowego. Ośrodki resocjalizacyjne narażone są na podwyższone ryzyko wystąpienia sytuacji kryzysowych.

Sieć współpracy dla samorządowców: Finansowanie zadań oświatowych – jakość i optymalizacja wydatków

© rangizzz/photogenica

Serdecznie zapraszamy samorządowców do uczestnictwa w pracach sieci współpracy i samokształcenia, której tematem jest: finansowanie zadań oświatowych – jakość i optymalizacja wydatków. Praca sieci zaplanowana została na osiem miesięcy, tj. od grudnia 2020 roku do końca lipca 2021 roku. Zachęcamy – liczba miejsc ograniczona!

Sieć współpracy dla samorządowców – Coaching menedżerski lidera oświaty samorządowej

fot. Adobe Stock
fot. stock.adobe.com

Serdecznie zapraszamy samorządowców do uczestnictwa w pracach sieci współpracy i samokształcenia, której tematem jest: coaching menedżerski lidera oświaty samorządowej. Praca sieci zaplanowana została na osiem miesięcy, tj. od grudnia 2020 roku do końca lipca 2021 roku. Zachęcamy – liczba miejsc ograniczona!

Sieć współpracy dla samorządowców – Wsparcie zdalnej edukacji na poziomie gminy/powiatu

©-karrastock.gmail_.com/Photogenica

Serdecznie zapraszamy samorządowców do uczestnictwa w pracach sieci współpracy i samokształcenia, której tematem jest: wsparcie zdalnej edukacji na poziomie gminy/powiatu. Praca sieci zaplanowana została na osiem miesięcy, tj. od grudnia 2020 do końca lipca 2021 roku. Zachęcamy – liczba miejsc ograniczona!

Sieć współpracy dla samorządowców – Arkusz organizacyjny jednostki – sposoby jego weryfikacji oraz wykorzystania w obszarze monitoringu funkcjonowania jednostki

©-andreypopov/Photogenica

Serdecznie zapraszamy samorządowców do uczestnictwa w pracach sieci współpracy i samokształcenia, której tematem jest: arkusz organizacyjny jednostki oświatowej – sposoby jego weryfikacji oraz wykorzystania w obszarze monitoringu funkcjonowania jednostki. Praca sieci  zaplanowana została na osiem miesięcy, tj. od grudnia 2020 do końca lipca 2021 roku. Zachęcamy – liczba miejsc ograniczona!

Poszukujemy 4 moderatorów do prowadzenia sieci współpracy i samokształcenia dla JST

fot.Fotolia.com

Ośrodek Rozwoju Edukacji, jako Beneficjent projektu pozakonkursowego „Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w zarządzaniu oświatą ukierunkowanym na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów – II etap” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Priorytetu II, Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty POWER poszukuje 4 moderatorów sieci współpracy adresowanych do przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego.

Ankieta dla samorządowców – samoocena polityki finansowania edukacji włączającej

Zachęcamy samorządowców do zapoznania się i wypełnienia ankiety do samooceny polityki finansowania edukacji włączającej na różnych poziomach. Zaprezentowane narzędzie wpisuje się w szerszy nurt działań i konsultacji prowadzonych już od lutego 2020 roku przez Ministerstwo Edukacji Narodowej

Menadżer w projekcie unijnym

Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie, Aleje Ujazdowskie 28 00-478 Warszawa, poszukuje kandydata na stanowisko: menadżera w projekcie unijnym w Wydziale Projektów w projekcie „Wsparcie kadry jednostek samorządu terytorialnego w zarządzaniu oświatą ukierunkowanym na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów – II etap”, nr POWR.02.10.00-00-0001/18-01.