Zarządzanie oświatą w samorządach – Aktualności-2

Zarządzanie oświatą w samorządach – Aktualności-2

Ruszamy z rekrutacją na szkolenia on-line dla samorządowców  

©-elnur/Photogenica

Serdecznie zapraszamy wszystkich samorządowców do uczestnictwa w szkoleniach on-line.  Przygotowaliśmy 7 tematów szkoleń poruszających zagadnienia z zakresu prawa, nowych technologii i ich wykorzystania w zarządzaniu, zarządzania zasobami ludzkimi oraz zarządzania kryzysowego.

Szkolenia e-learningowe dla samorządowców

©-videoflow/Photogenica

Zapraszamy do skorzystania ze szkoleń e-learningowych, których celem jest podniesienie kompetencji przedstawicieli JST w zakresie zarządzania oświatą, w tym m.in. wykorzystywania w procesie zarządzania rzetelnych danych i informacji, optymalizowania wydatków na oświatę oraz podnoszenia jakości usług edukacyjnych. Szkolenia adresowane są do przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, które są organami prowadzącymi szkoły.

Ważne są rozmowy − po spotkaniu sieci….

W dniach 25−26 maja 2021 r. w Centrum Szkoleniowym ORE w Sulejówku odbyło się pierwsze spotkanie uczestników sieci „Arkusz organizacyjny jednostki − sposoby jego weryfikacji oraz wykorzystania w obszarze monitoringu funkcjonowania jednostki”.

Wspólnie tworzymy rozwiązania dla oświaty – dobre praktyki samorządowe

Zachęcamy samorządowców  do zapoznania się z doświadczeniami jednostek samorządu terytorialnego, opisanymi w formie dobrych praktyk samorządowych w niewielkim zbiorze pt. Wspólnie tworzymy rozwiązania dla oświaty. Mamy nadzieję, że staną się one inspiracją do podejmowania działań doskonalących i podnoszących jakość zarządzania oświatą w JST.

Zarządzanie kryzysowe – szkolenia on-line dla dyrektorów MOW-ów i MOS-ów

©-alphaspirit/photogenica

Serdecznie zapraszamy dyrektorów i wicedyrektorów młodzieżowych ośrodków wychowawczych (MOW) i młodzieżowych ośrodków socjoterapii (MOS) na 2-dniowe szkolenia on-line dotyczące zarządzania kryzysowego. Ośrodki resocjalizacyjne narażone są na podwyższone ryzyko wystąpienia sytuacji kryzysowych.

Sieć współpracy dla samorządowców: Finansowanie zadań oświatowych – jakość i optymalizacja wydatków

© rangizzz/photogenica

Serdecznie zapraszamy samorządowców do uczestnictwa w pracach sieci współpracy i samokształcenia, której tematem jest: finansowanie zadań oświatowych – jakość i optymalizacja wydatków. Praca sieci zaplanowana została na osiem miesięcy, tj. od grudnia 2020 roku do końca lipca 2021 roku. Zachęcamy – liczba miejsc ograniczona!

Sieć współpracy dla samorządowców – Coaching menedżerski lidera oświaty samorządowej

fot. Adobe Stock
fot. stock.adobe.com

Serdecznie zapraszamy samorządowców do uczestnictwa w pracach sieci współpracy i samokształcenia, której tematem jest: coaching menedżerski lidera oświaty samorządowej. Praca sieci zaplanowana została na osiem miesięcy, tj. od grudnia 2020 roku do końca lipca 2021 roku. Zachęcamy – liczba miejsc ograniczona!

Sieć współpracy dla samorządowców – Wsparcie zdalnej edukacji na poziomie gminy/powiatu

©-karrastock.gmail_.com/Photogenica

Serdecznie zapraszamy samorządowców do uczestnictwa w pracach sieci współpracy i samokształcenia, której tematem jest: wsparcie zdalnej edukacji na poziomie gminy/powiatu. Praca sieci zaplanowana została na osiem miesięcy, tj. od grudnia 2020 do końca lipca 2021 roku. Zachęcamy – liczba miejsc ograniczona!

Sieć współpracy dla samorządowców – Arkusz organizacyjny jednostki – sposoby jego weryfikacji oraz wykorzystania w obszarze monitoringu funkcjonowania jednostki

©-andreypopov/Photogenica

Serdecznie zapraszamy samorządowców do uczestnictwa w pracach sieci współpracy i samokształcenia, której tematem jest: arkusz organizacyjny jednostki oświatowej – sposoby jego weryfikacji oraz wykorzystania w obszarze monitoringu funkcjonowania jednostki. Praca sieci  zaplanowana została na osiem miesięcy, tj. od grudnia 2020 do końca lipca 2021 roku. Zachęcamy – liczba miejsc ograniczona!