Podstawy programowe kształcenia w zawodach – 2023

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 maja 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego (Dz.U. z 2023 r., poz. 1119) określa podstawy programowe kształcenia w dziewięciu nowych zawodach: administrator produkcji filmowej i telewizyjnej; animator rynku książki; operator maszyn i urządzeń przemysłu drzewnego; operator maszyn i urządzeń w gospodarce odpadami; pracownik pomocniczy w gospodarce odpadami; technik animacji filmowej; technik aranżacji wnętrz; technik gospodarki odpadami; technik przemysłu drzewnego.

Ponadto rozporządzenie wprowadza zmianę dotychczasowych nazw dwóch branż, tzn. „branża poligraficzna” otrzymała nazwę „branża poligraficzno-księgarska”, a „branża chemiczna” – nazwę „branża chemiczna i ochrony środowiska”.

Wprowadzenie nowych zawodów oraz zmiany dotychczasowych nazw branż, jak również dokonanie zmian w podstawach programowych, nastąpiło na wnioski ministrów właściwych dla tych zawodów.

W związku z powyższym zmiany dokonano w:

 • załączniku nr 1 (branża audiowizualna) – poprzez określenie nowych podstaw programowych kształcenia w zawodach:
 1. administrator produkcji filmowej i telewizyjnej,
 2. technik animacji filmowej,
 • załączniku nr 2 (branża budowlana) – poprzez określenie nowej podstawy programowej kształcenia w zawodzie:
 1. technik aranżacji wnętrz,
 • załączniku nr 4 (branża chemiczna i ochrony środowiska) – poprzez określenie nowych podstaw programowych kształcenia w zawodach:
 1. operator maszyn i urządzeń w gospodarce odpadami,
 2. pracownik pomocniczy w gospodarce odpadami,
 3. technik gospodarki odpadami,
 • załączniku nr 5 (branża drzewno-meblarska) – poprzez określenie nowych podstaw programowych kształcenia w zawodach:
 1. operator maszyn i urządzeń przemysłu drzewnego,
 2. technik przemysłu drzewnego,

– a także poprzez uchylenie podstawy programowej kształcenia w zawodzie mechanik-operator maszyn do produkcji drzewnej (ten zawód zastąpiono zawodem operator maszyn i urządzeń przemysłu drzewnego),

 • załączniku nr 11 (branża handlowa), w którym:
  – podstawa programowa kształcenia w zawodzie technik księgarstwa (kwalifikacje: HAN.01, HAN.03) została uchylona,
  – w podstawie programowej kształcenia w zawodzie sprzedawca część MOŻLIWOŚCI PODNOSZENIA KWALIFIKACJI W ZAWODZIE otrzymała brzmienie „Absolwent szkoły… może uzyskać dyplom zawodowy w zawodzie technik księgarstwa po potwierdzeniu kwalifikacji PGF.10. Prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej oraz uzyskaniu wykształcenia średniego lub średniego branżowego”,
  – w podstawie programowej kształcenia w zawodzie technik handlowiec część MOŻLIWOŚCI PODNOSZENIA KWALIFIKACJI W ZAWODZIE otrzymała brzmienie „Absolwent szkoły… może uzyskać dyplom zawodowy w zawodzie technik księgarstwa po potwierdzeniu kwalifikacji PGF.10. Prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej”,
 • załączniku nr 21 (branża poligraficzno-księgarska) – poprzez określenie nowej podstawy programowej kształcenia w zawodzie:
 1. animator rynku książki,
  – a także poprzez dodanie podstawy programowej kształcenia w zawodzie technik księgarstwa (kwalifikacje: HAN.01, PGF.10).

W przypadku zawodu mechanik-operator maszyn do produkcji drzewnej kształcenie, rozpoczęte przed dniem 1 września 2023 r. w branżowej szkole I stopnia, na kwalifikacyjnym kursie zawodowym i na kursie umiejętności zawodowych, ma być prowadzone według dotychczasowej podstawy programowej do zakończenia cyklu kształcenia.

W przypadku zawodu technik księgarstwa, w którym wyodrębniono kwalifikacje HAN.01. i HAN.03., kształcenie rozpoczęte przed dniem 1 września 2023 r. w technikum, w branżowej szkole II stopnia, na kwalifikacyjnym kursie zawodowym i na kursie umiejętności zawodowych ma być prowadzone według dotychczasowej podstawy programowej do zakończenia cyklu kształcenia.

Źródło:
Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 maja 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego. Dz.U. z 2023 r., poz. 1119.

Nazwa zawoduSymbol cyfrowy zawodu
Administrator produkcji filmowej i telewizyjnej343919
Animator rynku książki343305
Operator maszyn i urządzeń przemysłu drzewnego817213
Operator maszyn i urządzeń w gospodarce odpadami313211
Pracownik pomocniczy w gospodarce odpadami932922
Technik animacji filmowej343920
Technik aranżacji wnętrz311224
Technik gospodarki odpadami325515
Technik księgarstwa522306
Technik przemysłu drzewnego311948

Ostatnia aktualizacja: 14 lipca 2023

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa