Model współpracy szkół zawodowych ze szkołami wyższymi w zakresie kształcenia w zawodach

Modele współpracy szkół zawodowych ze szkołami wyższymi w zakresie kształcenia w zawodach opracowane w ramach konkursów POWR.02.15.00-IP.02-00-002/18 oraz POWR.02.15.00-IP.02-00-001/20  „Wypracowanie i upowszechnianie przykładowych rozwiązań w zakresie współpracy szkół zawodowych z wyższymi”
1. Branża tekstylno-odzieżowa

Załączniki

Ostatnia aktualizacja: 13 marca 2023

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa