Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych – Aktualności

Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych – Aktualności

„Budowanie relacji w klasie zróżnicowanej podczas edukacji zdalnej” – webinarium

fot. Adobe Stock

Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych Ośrodka Rozwoju Edukacji zaprasza do udziału w webinarium „Budowanie relacji w klasie zróżnicowanej podczas edukacji zdalnej”, które odbędzie się w dniu 26 października 2020 roku na platformie google meet, w godzinach 10:00-12:30.

Webinarium „Trudności dzieci w powrocie do szkoły – radzenie sobie z napięciem, zaburzenia zachowania, psychosomatyczne objawy lękowe”

Fot. Fotolia.com

Zapraszamy do udziału w webinarium „Trudności dzieci w powrocie do szkoły – radzenie sobie z napięciem, zaburzenia zachowania, psychosomatyczne objawy lękowe”, które odbędzie się w terminie 27.10.2020 r. w godzinach 10:00-12:30 na platformie GoogleMeet.

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – pierwszy dzień międzynarodowej, międzyresortowej konferencji z udziałem Ministra Edukacji Narodowej

Budowanie koalicji międzysektorowej na rzecz wczesnego wspomagania rozwoju dzieci i wsparcia rodziny – pod takim hasłem odbywa się zaplanowana na 24 i 25 września br. z inicjatywy ministerstwa edukacji międzynarodowa e-konferencja. Uczestniczą w niej członkowie kierownictwa MEN, przedstawiciele ministerstw zdrowia, rodziny i pracy, funduszy europejskich, a także przedstawiciele komisji europejskiej, naukowcy, nauczyciele, samorządowcy, rodzice.

Informacja dotycząca zgłaszania zapotrzebowania na zaadaptowane podręczniki dla uczniów słabowidzących i niewidomych na rok szkolny 2020/2021

fot. Adobe Stock

Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie, w związku z realizacją zadania zleconego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, zbiera zapotrzebowania na zaadaptowane podręczniki na rok szkolny 2020/2021.

Międzynarodowa konferencja „Budowanie koalicji międzysektorowej na rzecz wczesnego wspomagania rozwoju dzieci i wsparcia rodziny”

Zapraszamy do udziału w międzynarodowej konferencji online „Budowanie koalicji międzysektorowej na rzecz wczesnego wspomagania rozwoju dzieci i wsparcia rodziny (WWR)”, która odbędzie się w dniach 24 i 25 września 2020 r. Udział w konferencji jest bezpłatny.

Realizacja usług oferowanych przez wiodące ośrodki koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńcze (WOKRO)

Tematem raportu są wyniki badań ankietowych prowadzonych od 15 grudnia 2018 do 8 lutego 2019 roku w wiodących ośrodkach koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczych (WOKRO) na temat wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i jego rodziny w ramach Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”.

Jesień muzyką malowana

Kolejna publikacja w kategorii wydawniczej Dobre Praktyki – Szkoła Odkrywców Talentów i Miejsce Odkrywania Talentów, adresowana do nauczycieli pracujących z 5, 6-latkami. Zawiera scenariusz zajęć edukacyjnych, przygotowany w Przedszkolu Akademia Wyobraźni w Marklowicach, posiadającym tytuł Szkoły Odkrywców Talentów.

Spotkanie informacyjno-konsultacyjne dla przedstawicieli Ośrodków Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczych

W dniach 2­–3 marca 2020 r. w Centrum Szkoleniowym ORE w Sulejówku odbyło się spotkanie informacyjno-konsultacyjne dla przedstawicieli Ośrodków Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczych „Propozycja nowych standardów wczesnego wspomagania rozwoju – konsultacje”.

Spotkanie superwizyjne dla Liderów ds. WWRD

W Centrum Szkoleniowym w Sulejówku w dniach 24-25 lutego 2020 r. odbyło się spotkanie superwizyjne dla Liderów ds. wczesnego wspomagania rozwoju. Nowe metody pracy terapeutycznej z rodzicami małego dziecka z niepełnosprawnością. Organizatorem spotkania był Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych Ośrodka Rozwoju Edukacji. Celem spotkania było doskonalenie wiedzy i umiejętności Liderów ds. WWRD w zakresie kompleksowego działania wobec dziecka z niepełnosprawnością i jego rodziny poprzez: zapoznanie z nowym modelem […]