Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych – Aktualności

Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych – Aktualności

Realizacja usług oferowanych przez wiodące ośrodki koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńcze (WOKRO)

Tematem raportu są wyniki badań ankietowych prowadzonych od 15 grudnia 2018 do 8 lutego 2019 roku w wiodących ośrodkach koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczych (WOKRO) na temat wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i jego rodziny w ramach Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”.

Jesień muzyką malowana

Kolejna publikacja w kategorii wydawniczej Dobre Praktyki – Szkoła Odkrywców Talentów i Miejsce Odkrywania Talentów, adresowana do nauczycieli pracujących z 5, 6-latkami. Zawiera scenariusz zajęć edukacyjnych, przygotowany w Przedszkolu Akademia Wyobraźni w Marklowicach, posiadającym tytuł Szkoły Odkrywców Talentów.

Spotkanie informacyjno-konsultacyjne dla przedstawicieli Ośrodków Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczych

W dniach 2­–3 marca 2020 r. w Centrum Szkoleniowym ORE w Sulejówku odbyło się spotkanie informacyjno-konsultacyjne dla przedstawicieli Ośrodków Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczych „Propozycja nowych standardów wczesnego wspomagania rozwoju – konsultacje”.

Spotkanie superwizyjne dla Liderów ds. WWRD

W Centrum Szkoleniowym w Sulejówku w dniach 24-25 lutego 2020 r. odbyło się spotkanie superwizyjne dla Liderów ds. wczesnego wspomagania rozwoju. Nowe metody pracy terapeutycznej z rodzicami małego dziecka z niepełnosprawnością. Organizatorem spotkania był Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych Ośrodka Rozwoju Edukacji. Celem spotkania było doskonalenie wiedzy i umiejętności Liderów ds. WWRD w zakresie kompleksowego działania wobec dziecka z niepełnosprawnością i jego rodziny poprzez: zapoznanie z nowym modelem […]

Jedenaste spotkanie informacyjno-konsultacyjne dla wizytatorów ds. specjalnych potrzeb edukacyjnych

W dniach 26-27 lutego 2020 r. w Centrum Szkoleniowym w Sulejówku odbyło się jedenaste spotkanie informacyjno-konsultacyjne dla wizytatorów ds. specjalnych potrzeb edukacyjnych (SPE), wskazanych przez kuratorów oświaty. Organizatorem spotkania był Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych Ośrodka Rozwoju Edukacji we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej. W spotkaniu wzięli udział: przedstawiciele Departamentu Wychowania i Kształcenia Integracyjnego MEN: Beata Kosiec – Naczelnik Wydziału Wychowania, Profilaktyki i Bezpieczeństwa przedstawiciel Ośrodka […]

Uczeń przejawiający zaburzenia zachowania w szkole – podsumowanie szkolenia

W dniach 5-6 marca 2020 r. odbyło się szkolenie „Uczeń przejawiający zaburzenia zachowania w szkole”. Celem przedsięwzięcia było zwiększenie wiedzy uczestników w zakresie zaburzeń zachowania i emocji występujących u dzieci i młodzieży. Organizatorem spotkania był Wydział Specjalnych Potrzeb Ośrodka Rozwoju Edukacji. Podczas szkolenia szczególny nacisk został położony na omówienie zachowań trudnych w odniesieniu do towarzyszących im chorób i traumatycznych wydarzeń, które mają wpływ na funkcjonowanie dzieci […]

Współpraca między szkołami ogólnodostępnymi i szkołami/placówkami specjalnymi w kontekście edukacji włączającej

W seminarium zorganizowanym przez Ośrodek Rozwoju Edukacji wzięli udział przedstawiciele współpracujących ze sobą szkół ogólnodostępnych i szkół/placówek specjalnych oraz organów prowadzących. Pracowano w dwóch grupach, a każde ze spotkań miało część plenarną i warsztatową.