Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych – Aktualności

Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych – Aktualności

Relacja z konferencji „Środowiskowy model wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (WWR)”

© stetsik / Bank zdjęć Photogenica

Konferencja online „Środowiskowy model wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (WWR)” odbyła się 25 maja 2021 roku. W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele kadr systemu oświaty realizujący działania z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju – Liderzy wczesnego wspomagania rozwoju, przedstawiciele wiodących ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczych (WOKRO) i placówek, w których prowadzone jest WWR.

Czternaste spotkanie informacyjno–konsultacyjne dla wizytatorów ds. specjalnych potrzeb edukacyjnych

fot.Fotolia.com

W dniach 10–11 maja 2021 r. odbyło się czternaste spotkanie informacyjno-konsultacyjne dla wizytatorów ds. specjalnych potrzeb edukacyjnych (SPE), wskazanych przez kuratorów oświaty. Organizatorem spotkania był Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych Ośrodka Rozwoju Edukacji we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki. Po raz kolejny, z uwagi na sytuację epidemiczną, uczestnicy spotkali się w przestrzeni wirtualnej. W spotkaniu wzięli udział: przedstawiciele Departamentu Wychowania i Edukacji Włączającej MEiN: Marzenna Habib – […]

E-konferencja „Środowiskowy model wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (WWR)”

© stetsik / Bank zdjęć Photogenica

Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych Ośrodka Rozwoju Edukacji zaprasza do udziału w  e-konferencji „Środowiskowy model wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (WWR)”, która będzie zorganizowana na platformie edukacyjnej ORE w dnu 25 maja 2021 r.

Słucham i doświadczam

Publikacja z cyklu Bank Dobrych Praktyk przygotowana przez Ewę Kalbarczyk, nauczycielkę Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Lublinie, skierowana jest do osób pracujących z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – w tym z głęboką wieloraką niepełnosprawnością. Przedstawia ona sposób wdrożenia innowacji pedagogicznej opartej na wykorzystaniu w procesie aktywnego czytania klasycznych oraz współczesnych utworów z zakresu literatury dziecięcej, a także nagrań piosenek. Realizacja zajęć „Słucham i doświadczam” ma na celu umożliwienie uczniom […]

„Praca z klasą zróżnicowaną” – szkolenie online

fot.© pressmaster/Photogenica

Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych Ośrodka Rozwoju Edukacji zaprasza do udziału w e-szkoleniu „Praca z klasą zróżnicowaną”, które odbędzie się w dniach 29–30 kwietnia 2021 roku na platformie szkoleniowej e-kursy.ore.edu.pl .

Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w szkole podstawowej

Zyta Czechowska i Jolanta Majkowska, nauczycielki które zasłynęły w ostatnim czasie swą biegłością i innowacyjnością w wykorzystywaniu internetowych aplikacji edukacyjnych – stawiają tezę, że nowe narzędzia stały się nieodłącznym elementem edukacji, a przed nauczycielami, rodzicami oraz samymi uczniami stoi obecnie konieczność opracowania i wdrożenia nowego modelu nauczania i uczenia się.

Zaspokajanie potrzeb edukacyjnych uczniów z chorobami przewlekłymi w edukacji włączającej. Raport z realizacji projektu

Zapraszamy do zapoznania się z raportem opracowanym przez dr Agnieszkę Małkowską Szkutnik i Wiolettę Jaskólską w ramach realizacji projektu „Zaspokajanie potrzeb edukacyjnych uczniów z chorobami przewlekłymi w edukacji włączającej”.

Zapotrzebowanie na druk zaadaptowanych podręczników dla uczniów słabowidzących i niewidomych na rok szkolny 2021/2022

fot. Fotolia.com

Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie, w związku z realizacją zadania zleconego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki, zbiera zapotrzebowania na zaadaptowane podręczniki na rok szkolny 2021/2022.

Szkoła przyjazna uczniom z chorobą przewlekłą – e-konferencja

fot. pixabay.com

Konferencja „Szkoła przyjazna uczniom z chorobą przewlekłą” odbyła się w dniach 17−18 grudnia 2020 roku na platformie e-kursy.ore. Przedsięwzięcie podsumowuje  projekt „Zaspokajanie potrzeb edukacyjnych uczniów z chorobami przewlekłymi w edukacji włączającej” realizowany przez Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych Ośrodka Rozwoju

Dwunaste spotkanie informacyjno–konsultacyjne dla wizytatorów ds. specjalnych potrzeb edukacyjnych

fot.Fotolia.com

15 grudnia 2020 r. odbyło się dwunaste spotkanie informacyjno-konsultacyjne dla wizytatorów ds. specjalnych potrzeb edukacyjnych (SPE), wskazanych przez kuratorów oświaty. Organizatorem spotkania był Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych Ośrodka Rozwoju Edukacji we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej. Tym razem, z uwagi na sytuację epidemiczną, uczestnicy spotkali się w przestrzeni wirtualnej.