Opracowanie modelu SCWEW – Aktualności

Opracowanie modelu SCWEW – Aktualności

E-konsultacje Modelu SCWEW

W czerwcu 2020 r. zakończył się etap przygotowania Modelu funkcjonowania Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW). Rozpoczęto etap konsultacji w środowisku edukacyjnym. W tym celu zostały zorganizowane trzy spotkania informacyjno-konsultacyjne, które odbyły się 8, 16 i 21 lipca 2020 r.

Autyzm – różne wyzwania różne możliwości

fot.asd2020.up.krakow.pl

W dniach 8–28 czerwca 2020 roku odbyła się Międzynarodowa Konferencja online ASD-EAST (Autism in Inclusive Education), której organizatorem jest Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie. W konferencji udział biorą pracownicy ORE, eksperci projektu Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW).

Dołącz do zespołu projektowego SCWEW!

fot.Fotolia.com

W związku z nowymi zadaniami projektu poszukujemy: Eksperta ds. zgodności SCWEW z przepisami prawa Eksperta ds. organizacji pracy szkoły wdrażającej założenia edukacji włączającej Szczegółowe informacje w Biuletynie Informacji Publicznej ORE. Czekamy na Twoje zgłoszenie do 29 lipca 2020 r.!

Zmiany w realizacji projektu

bener projektu

W lipcu 2020 roku  w wyniku modyfikacji wniosku o dofinansowanie zostały wprowadzone zmiany w realizacji projektu: Termin realizacji projektu został wydłużony do lutego 2023 roku, tj. o 3 miesiące Zmianie uległ także harmonogram realizacji projektu, w tym w szczególności:

Konferencja Microsoft EduDay 2020 a Model SCWEW

23 czerwca 2020 r. odbyła się konferencja Microsoft EduDay 2020, poświęcona edukacji zdalnej, rozwiązaniom technologicznym i ich wykorzystaniu w nauczaniu zdalnym oraz refleksjom nad wpływem edukacji zdalnej na rozwój szkół.

Publikacja prof. Iwony Chrzanowskiej nagrodzona

Publikacja „Nauczyciele o szansach i barierach edukacji włączającej” autorstwa prof. Iwony Chrzanowskiej z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu otrzymała właśnie nagrodę Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego za wybitną monografię 2020 r. W trakcie pracy nad opracowaniem Modelu SCWEW była to jedna z podstawowych lektur, wykorzystanych do opisania potrzeb nauczycieli szkół ogólnodostępnych w pracy z grupami uczniów o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych.

Dostępność informacji w procesie uczenia się

© carloscastilla/photogenica

21 maja 2020 r. odbyła się telekonferencja dotycząca dostępności Accessibility Summit zorganizowana przez Ministerstwo Cyfryzacji, w której uczestniczyli członkowie Zespołu Projektowego SCWEW. Podczas konferencji główny nacisk został położony na dostępność treści zamieszczanych w internecie. Uczestnicy zostali zapoznani z EAA (Dyrektywą Unii Europejskiej w sprawie wymogów dostępności produktów i usług) i podejmowanymi działaniami zmierzającymi do dostosowania obowiązujących w Polsce regulacji prawnych do EAA.