Opracowanie modelu SCWEW – Aktualności

Opracowanie modelu SCWEW – Aktualności

Cykl e-spotkań „Model funkcjonowania Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą”

Zapraszamy do udziału w spotkaniach informacyjno-konsultacyjnych „Model funkcjonowania Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą”. Celem spotkań jest przybliżenie uczestnikom założeń funkcjonowania SCWEW oraz jego pilotażowego wdrożenia w ramach planowanego konkursu grantowego.

O jakości edukacji włączającej – konferencja Wskaźniki edukacji włączającej – dawne dylematy, nowe doświadczenia

fot. Fotolia.com

Konferencja „Wskaźniki edukacji włączającej – dawne dylematy, nowe doświadczenia”, której tematem przewodnim była analiza i ewaluacja edukacji włączającej w kontekście zapewnienia pełnego i satysfakcjonującego uczestnictwa w procesie kształcenia wszystkim uczniom, odbyła się 16 grudnia 2020 roku. Organizatorami wydarzenia byli: Ministerstwo Edukacji Narodowej, Uniwersytet Śląski w Katowicach oraz Uniwersytet Ostrawski w Ostrawie. Podczas konferencji przedstawione zostały  międzynarodowe doświadczenia i praktyki, które mogą stanowić istotny punkt […]

Czas na SCWEW – Dzieci czekają…

Szczęśliwi uczniowie w klasie patrząc przez lornetkę
fot. Fotolia.com

Dzieci czekają – taki wpis na czacie zamieścił jeden z uczestników spotkania informacyjno-konsultacyjnego dla potencjalnych grantobiorców zainteresowanych udziałem w projekcie „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)”, które odbyło się 14 grudnia 2020 r. Organizatorem spotkania był zespół projektu i Wydział Diagnozy i Współpracy z Poradniami.

O SCWEW-ach na konferencji IBE

fot. www.ibe.edu.pl

„Szkoła dostępna dla wszystkich uczniów. Przygotowanie kadr do edukacji włączającej – wyzwania, możliwości, bariery” – to temat konferencji zorganizowanej w dniach 10–11 grudnia 2020 roku przez Ministra Edukacji i Nauki wraz z Instytutem Badań Edukacyjnych (IBE), w której aktywnie uczestniczyli przedstawiciele zespołu projektowego.

O edukacji włączającej z perspektywy MEN, ORE i środowiska akademickiego

Kolejne spotkanie z przedstawicielami Uniwersytetu Śląskiego i Ministerstwa Edukacji i Nauki odbyło się 30 października br. Jego celem była prezentacja efektów działań podejmowanych w obszarze edukacji włączającej i wspólna analiza możliwości ich efektywnego wykorzystania na rzecz promocji i dalszego wdrażania edukacji włączającej w systemie oświaty.

O edukacji włączającej po małopolsku

19 października 2020 r. Podkarpackie Centrum Rozwoju i Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie zorganizowało konferencję „Edukacja włączająca – bezpieczna przyszłość dla wszystkich uczniów”. Uczestniczyli w niej przedstawiciele Zespołu Projektowego SCWEW. W programie konferencji uwzględniono zagadnienia zbieżne z założeniami Modelu SCWEW, a także przykłady dobrych praktyk związanych z wdrażaniem założeń edukacji włączającej do praktyki szkolnej. Spotkanie odbyło się online, a uczestnicy mieli możliwość wirtualnej dyskusji oraz zamieszczania […]

Konferencja „Model Dostępnej Szkoły” – bliźniaczy projekt dla SCWEW?

fot. Fotolia.com

1 października 2020 r. odbyła się konferencja inaugurująca projekt „Dostępna Szkoła”. Jego celem jest stworzenie modelu szkoły, w której każdy uczeń będzie miał możliwość rozwijania indywidualnego potencjału. Dostępna szkoła to miejsce otwarte na różnorodność. Niepełnosprawność nie jest przeszkodą w pełnym uczestnictwie w przestrzeni szkoły, którą w projekcie „Dostępna Szkoła” definiuje się wielowymiarowo: architektonicznie, technicznie, organizacyjnie, a także edukacyjnie i społecznie. Dbałość o dostępność szkoły w każdym z tych […]

O SCWEW-ach na międzynarodowej konferencji

fot. Adobec Stock

W dniach 24–25 września odbyła się międzynarodowa konferencja „Budowanie koalicji międzysektorowej na rzecz wczesnego wspomagania rozwoju dzieci i wsparcia rodziny”. W programie pierwszego dnia spotkania znalazło się wiele ciekawych wystąpień i prezentacji, których tematem przewodnim było wspomaganie rozwoju dziecka oraz zaprezentowanie nowego międzyresortowego modelu wczesnego wsparcia dziecka i rodziny. Prezentowane zagadnienia były niezwykle istotne w odniesieniu do działań projektowanych w Specjalistycznych Centrach Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW) […]

Kolejny etap konsultacji Modelu SCWEW

fot. Adobe Stock

W czerwcu 2020 r. zakończył się kolejny etap przygotowania Modelu funkcjonowania Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW). Uwagi zebrane podczas lipcowych spotkań wzbogaciły dotychczasowe propozycje zapisane w Modelu. Zespół projektowy dokonał weryfikacji proponowanych rozwiązań i przygotował zaktualizowaną wersję publikacji, a także zaprosił do dyskusji kolejne grupy interesariuszy.