Opracowanie modelu SCWEW – Aktualności

Opracowanie modelu SCWEW – Aktualności

Nabór wniosków grantowych zakończony!

Źródło: stock.adobe.com

W dniu 30.04.2021 r zakończyliśmy nabór wniosków w ramach Projektu Grantowego „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą”. W trakcie trwania naboru złożonych zostało 35 wniosków grantowych z 14 województw na łączną kwotę 53 091 072,94 zł. Najczęściej o środki w konkursie aplikowały organy prowadzące specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze i szkoły specjalne, stanowiąc zdecydowaną większość Wnioskodawców. Najwięcej wniosków wpłynęło z województwa mazowieckiego, dolnośląskiego, lubelskiego […]

Propozycje działań usprawniających przygotowanie wniosku aplikacyjnego

bener projektu

Czynności zmierzające do przygotowania wniosku konkursowego podejmuje organ prowadzący przedszkole/szkołę/placówkę specjalną, czyli Wnioskodawca, w porozumieniu z organem prowadzącym/organami prowadzącymi przedszkola/szkoły ogólnodostępne[1]. Wypełnienie wniosku wiąże się z podaniem danych przedszkola/szkoły/placówki specjalnej, która będzie pełniła rolę SCWEW oraz wybranych przedszkoli/szkół ogólnodostępnych, które zostaną objęte wsparciem. Na tym etapie Wnioskodawca zobligowany jest także do wskazania Lidera SCWEW.

Czas na SCWEW – dzieci czekają! Prezentujemy Model Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą

Czas na SCWEW – dzieci czekają! – te słowa zmotywowały zespół projektowy i towarzyszą nam w codziennej pracy. Miło nam poinformować o zakończeniu kolejnego etapu przygotowywania Modelu funkcjonowania Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW). Model SCWEW jest gotowy do pilotażowego wdrożenia! SCWEW to specjalistyczny zespół działający w przedszkolu specjalnym/szkole specjalnej/placówce specjalnej, którego celem jest wspieranie przedszkoli/szkół ogólnodostępnych w pracy z dziećmi i z uczniami ze zróżnicowanymi potrzebami rozwojowymi […]

Konkurs grantowy SCWEW w pytaniach i odpowiedziach

fot. stock.adobe.com

Informujemy, że ORE zakończyło już udzielanie odpowiedzi na pytania dotyczące konkursu „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)”, które można było przesyłać na adres mailowy: pytaniaiodpowiedziscwew@ore.edu.pl ze względu na zbliżający się termin ogłoszenia naboru w ramach projektu grantowego. Bardzo dziękujemy za zainteresowanie, oraz szczegółowe pytania, które pozwoliły nam na weryfikację opracowanej koncepcji SCWEW i jej pilotażowe wdrożenie.

SCWEW jako poszerzanie lokalnych koalicji dla edukacji włączającej – podsumowanie cyklu spotkań informacyjno-konsultacyjnych w 16 województwach

© alphaspirit/photogenica

W ramach działań projektów Model funkcjonowania Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW) oraz Pilotażowe wdrożenie modelu SCWEW, dzięki efektywnej współpracy z kuratoriami oświaty i Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON), we wszystkich województwach – w okresie od 27 stycznia 2021 r. do 17 lutego 2021 r. – zorganizowanych zostało 16 e-spotkań informacyjno-konsultacyjnych.

e-Spotkania informacyjno-konsultacyjne „Model funkcjonowania Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą”

Rozpoczęliśmy cykl szesnastu e-spotkań informacyjno-konsultacyjnych Model funkcjonowania Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą. Spotkania organizowane są przez zespoły projektowe ORE Opracowanie modelu funkcjonowania Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW) i Pilotażowe wdrożenie modelu SCWEW oraz PFRON we współpracy z Kuratoriami Oświaty.

SCWEW w pytaniach i odpowiedziach

© Ostapius/Photogenica

Zapraszamy do kontaktu z Zespołem Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą. Jeśli masz pytania dotyczące projektu „Pilotażowe wdrożenie modelu SCWEW” lub „Opracowanie Modelu SCWEW” zapoznaj się z dodatkowymi informacjami na temat możliwości uzyskania grantu.

Cykl e-spotkań „Model funkcjonowania Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą”

Zapraszamy do udziału w spotkaniach informacyjno-konsultacyjnych „Model funkcjonowania Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą”. Celem spotkań jest przybliżenie uczestnikom założeń funkcjonowania SCWEW oraz jego pilotażowego wdrożenia w ramach planowanego konkursu grantowego.

O jakości edukacji włączającej – konferencja Wskaźniki edukacji włączającej – dawne dylematy, nowe doświadczenia

fot. Fotolia.com

Konferencja „Wskaźniki edukacji włączającej – dawne dylematy, nowe doświadczenia”, której tematem przewodnim była analiza i ewaluacja edukacji włączającej w kontekście zapewnienia pełnego i satysfakcjonującego uczestnictwa w procesie kształcenia wszystkim uczniom, odbyła się 16 grudnia 2020 roku. Organizatorami wydarzenia byli: Ministerstwo Edukacji Narodowej, Uniwersytet Śląski w Katowicach oraz Uniwersytet Ostrawski w Ostrawie. Podczas konferencji przedstawione zostały  międzynarodowe doświadczenia i praktyki, które mogą stanowić istotny punkt […]