Przykładowe programy nauczania – 2012

 

Przykładowe programy nauczania

Opracowane przez KOWEZiU programy nauczania w układzie przedmiotowym i modułowym są materiałami przykładowymi. Zachęcamy Państwa do korzystania z opracowanych programów przy konstruowaniu własnych programów nauczania w Waszych szkołach.

Prosimy o umieszczanie na przygotowywanych przez Państwa programach nauczania następującego oświadczenia:

„Program powstał na podstawie przykładowego programu nauczania zamieszczonego na stronie internetowej Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej – http://www.koweziu.edu.pl”.

Przypominamy również, że zabrania się komercyjnego wykorzystania zasobów umieszczonych na stronie internetowej Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej.

strzalka Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach
ikona pdf Pobierz

strzalka Repozytorium przykładowych programów nauczania dla zawodów opracowanych po 2012 r.strzalka

strzalka Opracowywanie przykładowych programów nauczania strzalka

strzalka Dostosowanie przykładowych programów nauczania do warunków danej szkoły strzalka

strzalka Archiwalne programy nauczania dla zawodów opracowane do 2011 r. strzalka

strzalka Biblioteka strzalka

okladka vaemecum
programy nauczania
Programy nauczania dla zawodu. Krok po krokuZachęcamy do lektury i mamy nadzieję, że będzie pomocny przy konstruowaniu programów nauczania dla zawodów, w których Państwo kształcicie.

Zachęcamy także do lektury pozostałych publikacji z pakietu Kształcenie zawodowe i ustawiczne. Vademecum.

korelacje porgramy nacuczania kkz koweziu egzamin

Podstawa programowa kształcenia w zawodach została opracowana w ramach projektów systemowych KOWEZiU:
– „Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego”
(Program Operacyjny KAPITAŁ LUDZKI, Priorytet III Wysoka jakość oświaty, Działanie 3.3 Poprawa jakości kształcenia, Poddziałanie 3.3.3 Modernizacja treści i metod kształcenia)
– „Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru”
(Program Operacyjny KAPITAŁ LUDZKI, Priorytet III Wysoka jakość oświaty, 3.4 Otwartość systemu edukacji w kontekście uczenia się przez całe życie, Poddziałanie 3.4.2 Upowszechnienie uczenia się przez całe życie)

 

Ostatnia aktualizacja: 1 października 2018

Idź do góry