System Kierowania Nieletnich do MOW i MOS

Zadanie realizowane na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 grudnia 2011r. w sprawie szczegółowych zasad kierowania, przyjmowania, przenoszenia, zwalniania i pobytu nieletnich w młodzieżowym ośrodku wychowawczym (Dz. U. z 2011r. Nr 296; poz.1755). System Kierowania Nieletnich do MOW i MOS funkcjonuje od 2004 roku.
Ogólnopolski system kierowania nieletnich do placówek resocjalizacyjnych resortu edukacji ma charakter centralny dla całego kraju. Zapewnia kompleksową współpracę pomiędzy wszystkimi podmiotami odpowiedzialnymi za kierowanie nieletnich do placówek resocjalizacyjnych resortu edukacji, czyli:
  • starostami powiatowymi /instytucjami przez nich upoważnionymi
  • Ośrodkiem Rozwoju Edukacji (dawniej Centrum Metodycznym Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Warszawie)
  • placówkami resocjalizacyjnymi i socjoterapeutycznymi resortu edukacji.

Podstawą jest system informatyczny działający w oparciu o:

  • System baz danych dotyczących poszczególnych placówek uwzględniający m.in. liczbę miejsc, płeć, typy szkół, specyfikę klas, języki obce, przedmioty zawodowe, etc.
  • Bazę danych dotyczącą nieletnich, wobec których wydano postanowienie o konieczności zastosowania środka w postaci umieszczenia w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym.

kontakt

systemkierowania@ore.edu.pl

interwencja@ore.edu.pl

korekta@ore.edu.pl

Ostatnia aktualizacja: 14 sierpnia 2019

Idź do góry