Szkolenia i doradztwo dla kadr PPP – Aktualności

Szkolenia i doradztwo dla kadr PPP – Aktualności

Szkolenia i doradztwo dla kadr poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego – nowy projekt ORE

Od 1 lutego 2021 r. rozpoczęliśmy w Ośrodku Rozwoju Edukacji realizację  nowego projektu pozakonkursowego „Szkolenia i doradztwo dla kadr poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego”. Założenia projektu wynikają z koncepcji związanej z poprawą dostępności usług edukacyjnych dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z niepełnosprawnościami.

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa