Szkolenia i doradztwo dla kadr PPP – Aktualności

Szkolenia i doradztwo dla kadr PPP – Aktualności

II tura szkoleń z zakresu prowadzenia OCENY FUNKCJONALNEJ z wykorzystaniem baterii diagnostycznej KAPP oraz baterii diagnostycznej OKC dla pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych z województw: mazowieckiego, wielkopolskiego, lubuskiego, śląskiego, warmińsko-mazurskiego

Źródło: stock.adobe.com

Szanowni Państwo, w związku z podpisaniem porozumienia dotyczącego korzystania z narzędzi diagnostycznych: baterii do oceny w obszarze poznawczym KAPP oraz baterii do oceny w obszarze emocjonalno-społecznym i osobowościowym OKC, serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w szkoleniu składającym się z trzech modułów: Moduł I: Prowadzenie oceny funkcjonalnej z wykorzystaniem procedury konsultacji zespołowych; Moduł II: Wykorzystanie w ocenie funkcjonalnej baterii diagnostycznej KAPP; Moduł III: Wykorzystanie w ocenie funkcjonalnej baterii diagnostycznej OKC; realizowanym w projekcie „Szkolenia i doradztwo […]

Szkolenie z zakresu prowadzenia OCENY FUNKCJONALNEJ z wykorzystaniem baterii diagnostycznej KAPP oraz baterii diagnostycznej OKC skierowane jest do pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych z województw: mazowieckiego, wielkopolskiego, lubuskiego, śląskiego, warmińsko-mazurskiego

Źródło: stock.adobe.com

W związku z podpisaniem porozumienia dotyczącego korzystania z narzędzi diagnostycznych: baterii do oceny w obszarze poznawczym KAPP oraz baterii do oceny w obszarze emocjonalno-społecznym i osobowościowym OKC, serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w szkoleniu składającym się z trzech modułów: Moduł I: Prowadzenie oceny funkcjonalnej z wykorzystaniem procedury konsultacji zespołowych; Moduł II: Wykorzystanie w ocenie funkcjonalnej baterii diagnostycznej KAPP; Moduł III: Wykorzystanie w ocenie funkcjonalnej baterii diagnostycznej OKC; realizowanym w projekcie „Szkolenia i doradztwo […]

Lista rankingowa projektów złożonych w ramach konkursu grantowego „Szkolenia i doradztwo dla kadr poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego”

Ośrodek Rozwoju Edukacji informuje, że w ramach konkursu grantowego „Szkolenia i doradztwo dla kadr poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego” wyłonionych zostało 12 projektów, które uzyskały dofinansowanie na łączną kwotę 3 417 140,07 zł.

Informacja o wnioskach skierowanych do etapu negocjacji w ramach rund od III (kontynuacja) do V konkursu grantowego

Ośrodek Rozwoju Edukacji informuje, że w ramach konkursu grantowego „Szkolenia i doradztwo dla kadr poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego” nr 1/2022, cztery wnioski aplikacyjne zostały skierowane do etapu negocjacji. W ramach rundy III: Nr wniosku 1/2022/8. Projekt Gminy Olsztyn – województwo warmińsko-mazurskie. Tytuł projektu: „Szkolenia i doradztwo dla kadr poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego w województwie warmińsko-mazurskim” W ramach rundy IV:   Nr wniosku  1/2022/2. Projekt Powiatu Kieleckiego – województwo świętokrzyskie. Tytuł projektu: „Szkolenia i doradztwo […]

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa