Szkolenia i doradztwo dla kadr PPP – Aktualności

Szkolenia i doradztwo dla kadr PPP – Aktualności

Zaktualizowane zasady ubiegania się o granty dla poradni psychologiczno-pedagogicznych

UWAGA – zaktualizowane zasady ubiegania się o granty dla poradni psychologiczno-pedagogicznych w II rundzie naboru. Informujemy, że w dokumentacji konkursu grantowego w projekcie „Szkolenia i doradztwo dla kadr poradnictwa pp” nastąpiły zmiany, wynikające z dopuszczenia możliwości wskazania do roli poradni koordynującej więcej niż jednej poradni prowadzonej przez dany organ prowadzący. Nabór w drugiej rundzie rozpocznie się 20 maja i zakończy 2 czerwca 2022 i prowadzony jest poprzez generator […]

Konkurs grantowy dla organów prowadzących poradnie psychologiczno-pedagogiczne – trwa nabór wniosków

Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie ogłosił nabór wniosków grantowych, w ramach realizacji projektu pozakonkursowego „Szkolenia i doradztwo dla kadr poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego”. Do udziału w konkursie zapraszamy organy prowadzące publiczne i niepubliczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne.

Otwarty konkurs grantowy – informacja dla publicznych i niepublicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych

© iamnao/Photogenica

Ośrodek Rozwoju Edukacji zaprasza do zapoznania się z dokumentacją konkursową w ramach konkursu grantowego realizowanego w ramach projektu pozakonkursowego „Szkolenia i doradztwo dla kadr poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego”.

Szkolenia i doradztwo dla kadr poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego – nowy projekt ORE

Od 1 lutego 2021 r. rozpoczęliśmy w Ośrodku Rozwoju Edukacji realizację  nowego projektu pozakonkursowego „Szkolenia i doradztwo dla kadr poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego”. Założenia projektu wynikają z koncepcji związanej z poprawą dostępności usług edukacyjnych dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z niepełnosprawnościami.

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa