Szkolenia i doradztwo dla kadr PPP – Aktualności

Szkolenia i doradztwo dla kadr PPP – Aktualności

Konkurs grantowy dla poradni. Runda V – wydłużenie naboru

Nabór prowadzony w ramach V rundy naboru wniosków konkursu grantowego organizowanego w ramach projektu „Szkolenia i doradztwo dla kadr poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego” został wydłużony i prowadzony będzie do dnia 5 września 2022 r. do godz. 10:00.

Konkurs grantowy dla poradni – Runda V

W dniu 16 sierpnia 2022 r. rozpoczęła się V runda naboru wniosków konkursu grantowego organizowanego w ramach projektu „Szkolenia i doradztwo dla kadr poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego”. Nabór prowadzony będzie do dnia 30 sierpnia 2022 r. do godz. 23:59. Nabór wniosków aplikacyjnych prowadzony jest poprzez generator wniosków, który zaktualizowano poprzez usunięcie wymagalności wypełnienia pola „REGON”. Zapraszamy do składania wniosków aplikacyjnych.

Aktualizacja Harmonogramu naboru wniosków grantowych

Ośrodek Rozwoju Edukacji – Grantodawca w konkursie grantowym „Szkolenia i doradztwo dla kadr poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego” informuje, że zaktualizowany został Harmonogram naboru wniosków grantowych. Zapraszamy do zapoznania się z aktualną wersją dokumentu.

Konkurs grantowy dla poradni – Runda IV

W dniu 25 lipca 2022 r. rozpoczęła się IV runda naboru wniosków konkursu grantowego organizowanego w ramach projektu „Szkolenia i doradztwo dla kadr poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego”. Nabór prowadzony będzie do dnia 8 sierpnia 2022 r. do godz. 23:59. Nabór wniosków aplikacyjnych prowadzony jest poprzez generator wniosków. Zapraszamy do składania wniosków aplikacyjnych.

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa