Weryfikacja i odbiór produktów projektów konkursowych z Działania 2.14 – Aktualności

Weryfikacja i odbiór produktów projektów konkursowych z Działania 2.14 – Aktualności

Rekrutacja ekspertów ds. kształcenia zawodowego

Mini banner projektu: Weryfikacja i odbiór produktów projektów konkursowych z Działania 2.14

W związku z realizacją projektu „Weryfikacja i odbiór produktów projektów konkursowych z Działania 2.14” Ośrodek Rozwoju Edukacji poszukuje ekspertów do weryfikacji i odbioru programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych (KKZ) w ramach branż: handlowej, hotelarsko-gastronomiczno-turystycznej, ekonomiczno-administracyjnej, leśnej, pomocy społecznej, drzewno-meblarskiej, ogrodniczej, rybackiej, transportu kolejowego.

Poszukujemy ekspertów ds. kształcenia zawodowego dla kolejnych branż

Mini banner projektu: Weryfikacja i odbiór produktów projektów konkursowych z Działania 2.14

W związku z realizacją projektu „Weryfikacja i odbiór produktów projektów konkursowych z Działania 2.14” Ośrodek Rozwoju Edukacji poszukuje ekspertów do weryfikacji i odbioru programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych (KKZ) w ramach branż: elektroenergetycznej, przemysłu mody, elektroniczno-mechatronicznej, mechanicznej, metalurgicznej, mechaniki precyzyjnej.

Poszukujemy ekspertów ds. kształcenia zawodowego

Mini banner projektu: Weryfikacja i odbiór produktów projektów konkursowych z Działania 2.14

W związku z realizacją projektu Ośrodek Rozwoju Edukacji poszukuje ekspertów do weryfikacji i odbioru programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych (KKZ) w ramach branż: budowlanej, górniczo-wiertniczej i poligraficznej

Rekrutacja ekspertów ds. kształcenia zawodowego

Mini banner projektu: Weryfikacja i odbiór produktów projektów konkursowych z Działania 2.14

Ośrodek Rozwoju Edukacji poszukuje ekspertów do weryfikacji i odbioru programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych (KKZ) w ramach branż: fryzjersko-kosmetycznej, przemysłu mody, poligraficznej, audiowizualnej, ekonomiczno-administracyjnej, handlowej, opieki zdrowotnej, pomocy społecznej, ochrony i bezpieczeństwa osób i mienia,

Specjalista ds. odbioru produktów projektów konkursowych

Mini banner projektu: Weryfikacja i odbiór produktów projektów konkursowych z Działania 2.14

Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie poszukuje kandydata/kandydatkę na stanowisko Specjalista ds. odbioru produktów projektów konkursowych w projekcie Weryfikacja i odbiór produktów konkursowych z Działania 2.14 (Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie) o numerze POWR.02.14.00-00-0002/19 dofinansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Poszukujemy specjalisty ds. odbioru produktów projektów konkursowych

Mini banner projektu: Weryfikacja i odbiór produktów projektów konkursowych z Działania 2.14

Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie poszukuje kandydata/kandydatkę na stanowisko Specjalista ds. odbioru produktów projektów konkursowych w projekcie Weryfikacja i odbiór produktów konkursowych z Działania 2.14 (Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie)  o numerze POWR.02.14.00-00-0002/19 dofinansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Startujemy z nowym projektem!

Mini banner projektu: Weryfikacja i odbiór produktów projektów konkursowych z Działania 2.14

Aktualnie trwają prace organizacyjne nad realizacją zadania 1 „Odbiór modelowych programów nauczania kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz informacji zawodoznawczych”.