Diagnoza psychologiczno-pedagogiczna – Aktualności

Diagnoza psychologiczno-pedagogiczna – Aktualności

Trudności techniczne w użytkowaniu elektronicznej wersji narzędzia „TROS-KA”

Uprzejmie informujemy, że występują trudności techniczne w użytkowaniu elektronicznej wersji narzędzia pn. TROS-KA, służącego do diagnozowania uczniów w wieku od 9 do 13 lat – obszar emocjonalno-społeczny (w tym dla uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym). Problem polega na braku możliwości wygenerowania raportu końcowego.

Ruszają szkolenia pilotażowe

Rozpoczynamy rekrutację na szkolenia pilotażowe „Model wdrażania zmian w systemie poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego uwzględniający założenia diagnozy funkcjonalnej. Praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”. Do udziału zapraszamy dyrektorów i pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych, szkół i przedszkoli ogólnodostępnych wyłącznie z województw: mazowieckiego, małopolskiego, świętokrzyskiego oraz podlaskiego. 

Opracowanie modelu wdrażania zmian w systemie poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego

W najbliższym czasie rozpoczną się działania pilotażowe w zakresie opracowania modelu wdrażania zmian w systemie poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego, uwzgledniającego założenia diagnozy funkcjonalnej. Do udziału w pilotażu zaproszeni zostaną przedstawiciele poradni psychologiczno-pedagogicznych

Spotkanie informacyjno-konsultacyjne dla pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych

fot.Fotolia.com

Zapraszamy na spotkania informacyjno-konsultacyjne, realizowane z ramach projektu pozakonkursowego Opracowanie instrumentów do prowadzenia diagnozy psychologiczno-pedagogicznej, kierowanego do specjalistów z poradni psychologiczno-pedagogicznych, których celem będzie przedstawienie:

Spotkania sieci współpracy i samokształcenia dla pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych

W dniach 8–19 stycznia br. w siedmiu miastach w Polsce odbyło się 16 spotkań stacjonarnych „Współpraca ze szkołą w zakresie planowania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej”. Miały one charakter szkoleniowy i dotyczyły zagadnień z obszaru przepisów prawa oświatowego. Spotkania były pierwszą częścią działań w ramach zawiązanych sieci współpracy i samokształcenia dla specjalistów z poradni psychologiczno-pedagogicznych.   

Idź do góry