Wydział Kształcenia Zawodowego i Edukacji dla Rynku Pracy – Aktualności

Wydział Kształcenia Zawodowego i Edukacji dla Rynku Pracy – Aktualności

Szkolenie „Konstruowanie programów nauczania kwalifikacyjnych kursów zawodowych (KKZ) i kursów umiejętności zawodowych (KUZ)”

Źródło: pixabay.com

Wydział Kształcenia Zawodowego i Edukacji dla Rynku Pracy ogłasza rekrutację na bezpłatne szkolenie e-learningowe „Konstruowanie programów nauczania kwalifikacyjnych kursów zawodowych (KKZ) i kursów umiejętności zawodowych (KUZ)”, które odbędzie się w terminie 04 – 24.03.2024 r. Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników placówek doskonalenia nauczycieli, doradców metodycznych, nauczycieli konsultantów, specjalistów z placówek doskonalenia nauczycieli, nauczycieli przedmiotów zawodowych. Celem szkolenia jest: Poszerzenie umiejętności w zakresie […]

Prognoza zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy 2024

Źródło: https://pixabay.com

Corocznie począwszy od 2019 roku Ministerstwo Edukacji Narodowej publikuje, w formie obwieszczenia, prognozę zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy. Na początku lutego br. już po raz szósty Minister Edukacji ogłosił prognozę zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na rynku pracy. Prognoza zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego ma na celu wskazanie, w jakim kierunku powinna rozwijać się oferta szkolnictwa branżowego. Stanowić ma również wsparcie […]

Warsztaty online dotyczące kształtowania kompetencji personalnych i społecznych – 12 lutego 2024 roku

Wydział Kształcenia Zawodowego i Edukacji dla Rynku Pracy Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie zaprasza do udziału w warsztatach online „Realizacja podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego w zakresie kształtowania kompetencji personalnych i społecznych w zawodach z branży opieki zdrowotnej (MED)”. Warsztaty online odbędą się w terminie: 12 lutego 2024 r. od godziny 9.00 do godziny 12.20. Wydarzenie skierowane jest do dyrektorów i wicedyrektorów szkół, nauczycieli realizujących kształcenie w zawodach, nauczycieli […]

Szkolenie dla pracowników ORE prezentujące działania Wydziału Kształcenia Zawodowego i Edukacji dla Rynku Pracy

W związku z prowadzonym Nadzorem Pedagogicznym w roku szkolnym 2023/2024 w module wspomaganie, pracownicy Wydziału Edukacji Historycznej i Współpracy Międzynarodowej oraz Wydziału Kształcenia Zawodowego i Edukacji dla Rynku Pracy zorganizowali szkolenie dla pracowników ORE prezentujące działania Wydziału Kształcenia Zawodowego i Edukacji dla Rynku Pracy w celu ich upowszechniania. Szkolenie odbyło się w dniu 26 stycznia 2024 r. w Auli ORE. Przybyłych gości przywitała Agnieszka Karczewska-Gzik, Kierownik Wydziału […]

Nowy zawód – technik elektromobilności

Źródło: pixabay.com

Elektromobilność to ogólny termin dotyczący rozwoju silników o napędzie elektrycznym, który obejmuje pojazdy elektryczne (e-mobilne), pojazdy hybrydowe z napędem elektrycznym i pojazdy wykorzystujące technologię wodorowych ogniw paliwowych. Ten trend wiąże się z jednoczesnym odchodzeniem od stosowania paliw kopalnych i emisji gazów węglowych w projektowaniu pojazdów. Pojazd, który podczas swojej pracy nie prowadzi do emisji żadnych gazów cieplarnianych, nazywany jest pojazdem zeroemisyjnym. Polska polityka gospodarcza i energetyczna uwzględnia zastępowanie […]

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego