Ostatnio ukazały się

Ostatnio ukazały się

Nauczanie przedmiotów przyrodniczych – kompendium młodego nauczyciela

Publikacja dr Joanny Borgensztajn „Nauczanie przedmiotów przyrodniczych – kompendium młodego nauczyciela” została opracowana w formie poradnika z myślą o nauczycielach realizujących nauczanie w szkołach ćwiczeń i posiadających niewielki staż pracy. Może być również cennym źródłem wiedzy dla doświadczonych pedagogów, którzy poszukują inspiracji i nowych pomysłów w celu wzbogacania swojego warsztatu dydaktycznego.

Wykorzystanie tablic interaktywnych oraz interaktywnych monitorów dotykowych w kształceniu ogólnym. Scenariusze zajęć dydaktycznych na wszystkich etapach edukacyjnych

Publikacja adresowana jest do nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych zainteresowanych wykorzystaniem tablic interaktywnych, tabletów i aplikacji. Zwiera 40 scenariuszy lekcji o tematyce humanistycznej, w których autorki zgodnie z podstawą programową mocno zaakcentowały kompetencje kluczowe, w tym kompetencje informatyczne.

Program nauczania języka francuskiego

Publikacja skierowana jest do nauczycieli języka francuskiego prowadzących nauczanie w klasach wstępnych dwujęzycznych liceum ogólnokształcącego i technikum, a także do uczniów i ich rodziców. Zaprezentowano w niej program nauczania języka obcego nowożytnego odnoszący się do wymagań podstawy programowej kształcenia ogólnego i zasad Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ).

Słucham i doświadczam

Publikacja z cyklu Bank Dobrych Praktyk przygotowana przez Ewę Kalbarczyk, nauczycielkę Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Lublinie, skierowana jest do osób pracujących z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – w tym z głęboką wieloraką niepełnosprawnością. Przedstawia ona sposób wdrożenia innowacji pedagogicznej opartej na wykorzystaniu w procesie aktywnego czytania klasycznych oraz współczesnych utworów z zakresu literatury dziecięcej, a także nagrań piosenek. Realizacja zajęć „Słucham i doświadczam” ma na celu umożliwienie uczniom […]

Profilaktyka agresji i przemocy rówieśniczej w klasie

Publikacja przygotowana z myślą o nauczycielach, a zwłaszcza wychowawcach klas, psychologach i pedagogach szkolnych. Jej celem jest przybliżenie specjalistom pracującym z dziećmi i młodzieżą problematyki agresji i przemocy rówieśniczej, których przyczyny tkwią w trudnej sytuacji interpersonalnej klasy.

Dziecko w sytuacji kryzysowej

Publikacja adresowana jest przede wszystkim do nauczycieli, dyrektorów szkół i przedszkoli, pedagogów oraz psychologów szkolnych, czyli do wszystkich tych, którzy z racji wykonywanych obowiązków zawodowych są w stanie – niekiedy jako pierwsi – wychwycić symptomy przeżywania przez młodego człowieka kryzysu i udzielić mu pomocy lub wskazać miejsca, gdzie ją uzyska.

Program nauczania języka angielskiego w klasie wstępnej dwujęzycznej liceum ogólnokształcącego i technikum

Publikacja skierowana jest do nauczycieli języka angielskiego prowadzących nauczanie w klasach wstępnych dwujęzycznych liceum ogólnokształcącego i technikum, a także do uczniów i ich rodziców. Zaprezentowano w niej program nauczania języka obcego nowożytnego odnoszący się do wymagań podstawy programowej kształcenia ogólnego, zasad Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ) oraz koncepcji kompetencji kluczowych Rady Europy.