Szkoła ćwiczeń – Aktualności

Szkoła ćwiczeń – Aktualności

Spotkanie informacyjne „Wyniki pilotażu szkoły ćwiczeń”– 15 czerwca 2018 r.

Od 1 września w 15 szkołach województwa mazowieckiego realizowany jest pilotaż szkoły ćwiczeń. Dyrektorzy i nauczyciele, we współpracy z pracownikami placówek doskonalenia nauczycieli, bibliotek pedagogicznych, bibliotek pedagogicznych i poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz szkół wyższych, realizują różnorodne działania w zakresie wdrażania do praktyki szkolnej form i metod pracy szkoły ćwiczeń określonych w „Modelu szkoły ćwiczeń”.

Przygotowanie 224 sztuk nośników USB oraz nagranie wskazanego przez Zamawiającego pakietu materiałów wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego

Logo Szkoła Ćwiczeń

Ośrodek Rozwoju Edukacji zaprasza do złożenia oferty w ramach realizacji projektu „Wspieranie tworzenia szkół ćwiczeń” na przygotowanie 224 sztuk nośników USB oraz nagranie wskazanego przez Zamawiającego pakietu materiałów wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego.

Filmy szkoleniowe

Ośrodek Rozwoju Edukacji w ramach projektu „Wspieranie tworzenia szkół ćwiczeń” przygotowuje 40 filmów szkoleniowych dla nauczycieli z czterech obszarów tematycznych pracy szkół ćwiczeń: przedmioty przyrodnicze, matematyka, języki obce oraz informatyka.

Przygotowanie komentarzy i omówień lekcji pokazowych – nabór uzupełniający

Ośrodek Rozwoju Edukacji,  w ramach realizacji projektu pozakonkursowego „Wspieranie tworzenia szkół ćwiczeń” poszukuje wykonawców na przygotowanie komentarzy i omówień dotyczących lekcji/zajęć edukacyjnych (scenariuszy tych lekcji/zajęć edukacyjnych) nagranych w ramach pilotażu szkół ćwiczeń dla każdego z czterech obszarów przedmiotowych tj.: języki obce, matematyka, informatyka, przedmioty przyrodnicze.

Weryfikacja modelowej koncepcji szkoły ćwiczeń – poszukujemy wykonawców

fot. Fotolia.com

Poszukujemy pięciu wykonawców do weryfikacji merytorycznej i wprowadzenia zmian w modelowej koncepcji szkoły ćwiczeń. Zapraszamy do zapoznania się z opisem przedmiotu zamówienia, wymaganiami stawianymi kandydatom oraz do przesłania formularza aplikacyjnego. Na Państwa zgłoszenia czekamy do 12 lutego 2018 r. do godz. 09:00.Wypełniony formularz aplikacyjny prosimy przesłać na adres szkolacwiczen@ore.edu.pl.

Zapraszamy do dialogu technicznego!

fot. Fotolia.com

Ogłaszamy dialog techniczny dotyczący druku 3200 pakietów materiałów, przygotowania płyt DVD i dystrybucji tych materiałów. Chcielibyśmy omówić z przedstawicielami drukarni szczegółową specyfikację zamówienia, warunki techniczne oraz możliwe propozycje opracowania materiałów. Zgłoszenia prosimy składać osobiście w siedzibie ORE lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres zzp@ore.edu do 22 stycznia 2018 r. do godz. 15.30. Dialog techniczny odbędzie się w dniach 24–25 stycznia 2018 […]

Publikacja „Już jesteśmy szkołą ćwiczeń!”

W publikacji prezentujemy przykłady działań szkół, bibliotek pedagogicznych i szkoły wyższej zbieżnych z „Modelem szkoły ćwiczeń”. Dziękujemy autorom – nauczycielom oraz dyrektorom szkół, pracownikom bibliotek pedagogicznych oraz pracownikowi naukowemu Akademii Pedagogiki Specjalnej – którzy zapoznali się z przygotowaną koncepcją szkoły ćwiczeń (a nawet brali udział w jej tworzeniu) oraz porównali swoje dotychczasowe działania z tymi […]

Idź do góry
Ośrodek Rozwoju Edukacji