Wydział Doradztwa Zawodowego – Aktualności

Wydział Doradztwa Zawodowego – Aktualności

Bezpłatny poradnik Innowacje pedagogiczne

Źródło: ibe.edu.pl/index.php/pl/aktualnosci-kariera-bez-barier

Innowacje pedagogiczne. Poradnik dla nauczycieli to nowa bezpłatna publikacja wydana przez Instytut Badań Edukacyjnych w ramach projektu Kariera bez barier. Publikacja zachęca do stosowania innowacyjnych rozwiązań programowych, metodycznych i organizacyjnych w szkole. Zawiera część teoretyczno-prawną oraz wiele cennych praktycznych wskazówek. Publikacja do pobrania na stronie projektu Kariera bez barier

Bezpłatny raport Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań (grudzień 2023)

Źródło: parp.gov.pl/component/publications/publications/?topic=18#filter-publications

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) w cyklu comiesięcznym publikuje raport dotyczący analizy procesów zachodzących na rynku pracy, w obszarze edukacji i rozwoju kompetencji. W bieżącym wydaniu zaprezentowano analizę raportu Komisji Europejskiej pod tytułem „SMEs and skills shortages”. Raport ten przedstawia wyniki badań dotyczących braku umiejętności w małych i średnich przedsiębiorstwach z krajów Unii Europejskiej, a także z Islandii, Norwegii, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii, Macedonii Północnej, Turcji, Stanów […]

Raport na temat trendów w uczeniu się dorosłych w 2022 roku

Źródło: photogenica

Główny Urząd Statystyczny (GUS) opublikował raport na temat trendów w uczeniu się dorosłych w 2022 roku, bazując na wynikach Międzynarodowego Badania „Uczenie się Osób Dorosłych” (Adult Education Survey – AES). Według badania, odsetek osób dorosłych uczestniczących w różnych formach uczenia się wzrósł o 8% w porównaniu z rokiem 2016. W badanym okresie prawie 20% osób w wieku od 18 do 69 lat uczestniczyło w jakiejkolwiek formie edukacji pozaformalnej. […]

Prognoza zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy 2024

Źródło: https://pixabay.com

Corocznie począwszy od 2019 roku Ministerstwo Edukacji Narodowej publikuje, w formie obwieszczenia, prognozę zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy. Na początku lutego br. już po raz szósty Minister Edukacji ogłosił prognozę zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na rynku pracy. Prognoza zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego ma na celu wskazanie, w jakim kierunku powinna rozwijać się oferta szkolnictwa branżowego. Stanowić ma również wsparcie […]

Dobrostan psychiczny doradcy zawodowego ̶ rekrutacja na bezpłatne webinarium Wydziału Doradztwa Zawodowego

Wydział Doradztwa Zawodowego ogłasza rekrutację na bezpłatne webinarium on-line Dobrostan psychiczny doradcy zawodowego, które odbędzie się  5 lutego 2024 roku. Webinarium przeznaczone jest dla doradców zawodowych zatrudnionych w publicznych szkołach i placówkach oświatowych, pracowników publicznych placówek doskonalenia nauczycieli, pracowników publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz pracowników publicznych bibliotek pedagogicznych. Celem wydarzenia jest: Rozwijanie kompetencji budowania poczucia dobrostanu oraz oszczędzania swoich zasobów. Zapoznanie […]

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego