Modelowe programy kształcenia zawodowego i praktycznego

Modelowe programy nauczania praktycznej nauki zawodu to produkty opracowane w 12 projektach w ramach Osi Priorytetowej II Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020.

Modelowe programy nauczania

Modelowe programy nauczania praktycznej nauki zawodu w branży elektryczno - energetycznej

Modelowe programy nauczania praktycznej nauki zawodu w branży ekonomiczno - administracyjnej

Modelowe programy nauczania praktycznej nauki zawodu w branży tekstylno - odzieżowej

Modelowe programy nauczania praktycznej nauki zawodu w branży budowlanej

Modelowe programy nauczania praktycznej nauki zawodu w branży spedycyjno - logistycznej

Modelowe programy nauczania praktycznej nauki zawodu w branży inżynierii środowiska

Modelowe programy nauczania praktycznej nauki zawodu w branży hotelarsko - gastronomiczno - turystycznej

Modelowe programy nauczania praktycznej nauki zawodu w branży motoryzacyjnej

Modelowe programy nauczania praktycznej nauki zawodu w branży teleinformatycznej

Modelowe programy nauczania praktycznej nauki zawodu w branży instalacyjnej

Modelowe programy nauczania praktycznej nauki zawodu w branży handlowej

Modelowa programy nauczania praktycznej nauki zawody w branży mechanicznej

Ostatnia aktualizacja: 13 marca 2023

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa