Popularyzacja zestawów narzędzi edukacyjnych oraz metod nauczania i uczenia się wspomagających rozwój kluczowych kompetencji uczniów dostosowanych do potrzeb rynku pracy – Aktualności

Popularyzacja zestawów narzędzi edukacyjnych oraz metod nauczania i uczenia się wspomagających rozwój kluczowych kompetencji uczniów dostosowanych do potrzeb rynku pracy – Aktualności

Prezentacja programów nauczania i scenariuszy lekcji do języków obcych I i II etapu edukacyjnego

Źródło: YouTube

Zapraszamy do wysłuchania wstępu teoretycznego do opracowanych przez dr Barbarę Muszyńską programów i scenariuszy lekcji językowych dla I i II etapu edukacyjnego. Dr Barbara Muszyńska, to pracownik akademicki Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu, specjalistka w nauczaniu języków obcych, szczególnie w kontekście edukacji dwujęzycznej i różnojęzycznej, autorka wielu publikacji, w tym także opracowanych dla ORE. Zestawy narzędzi edukacyjnych do wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego #FunduszeEuropejskie #FunduszeUE

Odejście od obowiązkowych prac domowych z zestawami narzędzi edukacyjnych

Część 1: języki obce „Sami musimy stać się zmianą, do której dążymy w świecie” (Mahatma Gandhi) Przyzwyczajenie i zmiana. Te dwa elementy są nieodłączną częścią naszego życia. Przyzwyczajenie do tego, co znamy daje nam poczucie bezpieczeństwa. Zmiana, choć towarzyszy nam na co dzień, często wywołuje w nas niechęć, opór, a nawet lęk przed tym, co nieznane. Skoro jednak zmiany są nieuchronne, warto potraktować je jako wyzwanie i źródło nowych możliwości i podejście takie […]

Zestaw narzędzi edukacyjnych do przedmiotu Edukacja dla bezpieczeństwa

Zestaw narzędzi edukacyjnych do przedmiotu Edukacja dla bezpieczeństwa został opracowany i zaktualizowany na podstawie zmian dokonanych w podstawie programowej. Składa się z narzędzi edukacyjnych, takich jak: programy nauczania, poradnik metodyczny zawierający scenariusz lekcji, interdyscyplinarne projekty edukacyjne, narzędzia do pomiaru dydaktycznego i do ewaluacji kompetencji kluczowych, zawiera również nowoczesne metody nauczania i uczenia się. Proponowane materiały dydaktyczne są dostosowane do zindywidualizowanych potrzeb osób nauczających i uczących się, co eliminuje […]

Zestawy narzędzi edukacyjnych kluczem do skutecznego rozwijania kompetencji kluczowych w edukacji

Źródło: Photogenica

„Technologia może ułatwić uczenie się i nauczanie, ale wymaga dopasowania do potrzeb uczniów i zintegrowanego wsparcia”. Powyższy cytat pochodzi z raportu opracowanego przez Centrum Nauki Kopernik: „Urządzenia mobilne w uczeniu się i nauczaniu. Raport z badań ilościowo-jakościowych”[1]. Wyniki badań wskazują, że integracja urządzeń mobilnych w procesie nauczania przynosi liczne korzyści zarówno dla nauczycieli, jak i uczniów. Zestawy narzędzi edukacyjnych oprócz obudowy metodycznej zawierają wskazówki w zakresie: pracy z uczniami […]

W jaki sposób sztuczna inteligencja wzbogaca scenariusze lekcji?

Źródło: prezentacja

Z wykorzystaniem scenariusza lekcji pochodzącego z zestawu narzędzi edukacyjnych, zamieszczonych na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej W dzisiejszym cyfrowym świecie edukacja nieustannie ewoluuje, w coraz większym stopniu wykorzystując technologie takie, jak sztuczna inteligencja (AI), aby stworzyć interaktywne i angażujące scenariusze lekcji. AI nie tylko ułatwia nauczycielom personalizację procesu nauczania, ale także inspiruje uczniów do aktywnego udziału w nauce poprzez różnorodne formy interakcji i praktyczne doświadczenia. Personalizacja nauczania Jednym z głównych […]