Podstawy programowe kształcenia w zawodach – 2021

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 4 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego (Dz.U. 2021, poz. 1036)

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 28 maja 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego (Dz.U. 2021, poz. 1087). W rozporządzeniu znajdują się m.in. informacje dotyczące zmian w podstawach programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego dla następujących zawodów: Dekarz, Technik mechatronik, Opiekun medyczny, Krawiec.

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 sierpnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego (Dz.U. 2021, poz. 1562). W rozporządzeniu znajdują się m.in. informacje dotyczące zmian w podstawie programowej kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego dla zawodu monter systemów rurociągowych.

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 kwietnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego (Dz.U. z 2022 r. poz. 1109)

Nazwa zawoduSymbol cyfrowy zawodu
Technik gazownictwa311913 (pdf. 565 KB)
Technik spawalnictwa na podbudowie kwalifikacji MEC.04. (Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 13 sierpnia 2021 r.)"311516 (pdf. 589 KB)
Technik dekarstwa311221 (pdf. 488 KB)
Technik robotyk 311413 (pdf. 535 KB)
Podolog323014 (pdf. 388 KB)
Technik stylista311946 (pdf 447 KB)

 

Ostatnia aktualizacja: 2 czerwca 2022

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa