Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego – Aktualności

Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego – Aktualności

Spotkanie autorów suplementów do dyplomów i kwalifikacji oraz przedstawicieli partnerów społecznych – etap 2

W dniach 18–20 maja 2018 r. w Warszawie spotkali się autorzy suplementów do dyplomów i kwalifikacji oraz przedstawiciele partnerów społecznych. Spotkanie odbyło się w ramach projektu „Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego. Etap 2. Edukacja zawodowa odpowiadająca potrzebom rynku pracy”.

Zaproszenie do uczestnictwa w ogólnopolskim spotkaniu konsultacyjnym

Ośrodek Rozwoju Edukacji zaprasza dyrektorów, nauczycieli kształcenia zawodowego, doradców zawodowych oraz pracowników publicznych placówek doskonalenia nauczycieli na trzy ogólnopolskie spotkania konsultacyjne, które odbędą się w maju i czerwcu br . Celem spotkań jest wypracowanie rekomendacji do opracowania planów i programów nauczania oraz do metodyki doradztwa zawodowego.

Nabór uzupełniający przedstawicieli partnerów społecznych do opracowania ścieżek rozwoju zawodowego oraz rekomendacji do planów i programów nauczania – etap 3.

Poszukujemy przedstawicieli partnerów społecznych do opracowania ścieżek rozwoju zawodowego oraz rekomendacji do planów i programów nauczania (po dwóch do każdej z podstaw programowych kształcenia w zawodach, zmodyfikowanych w projekcie „Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego. Etap 3. Edukacja zawodowa odpowiadająca potrzebom rynku pracy” – wymienionych w tabeli w ogłoszeniu) oraz 1 moderatora spotkań dla przedstawicieli partnerów […]

Spotkanie autorów kryteriów weryfikacji, recenzentów kryteriów weryfikacji i autorów ścieżek rozwoju zawodowego – etap 2

Uczestnicy spotkania

W dniach 7–8 kwietnia 2018 r. w Warszawie spotkali się autorzy kryteriów weryfikacji do uszczegółowionych efektów kształcenia podstaw programowych kształcenia w zawodach (PPKZ), recenzenci kryteriów weryfikacji oraz autorów ścieżek rozwoju zawodowego. Spotkanie odbyło się w ramach projektu „Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego. Etap 2. Edukacja zawodowa odpowiadająca potrzebom rynku pracy”.

Spotkania autorów kryteriów weryfikacji – etap 2

3. Zespół projektowy etapu 2

W dniach 17–18 marca 2018 r. odbyło się drugie spotkanie autorów kryteriów weryfikacji do uszczegółowionych efektów kształcenia do modyfikowanych podstaw programowych kształcenia w zawodach w projekcie „Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego. Etap 2. Kwalifikacje i zawody odpowiadające potrzebom rynku pracy”. Autorzy kryteriów brali pod uwagę opinie ministerstw właściwych dla zawodów uzyskane podczas wstępnych konsultacji oraz […]

Idź do góry
Ośrodek Rozwoju Edukacji