Pilotażowe wdrożenie modelu SCWEW – Aktualności

Pilotażowe wdrożenie modelu SCWEW – Aktualności

ORE na konferencji „Dostępna Szkoła”

16 listopada odbyła się zorganizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki konferencja „Dostępna szkoła”. W wydarzeniu online wzięło udział ok. 8000 uczestników. Konferencja była podsumowywaniem kampanii informacyjno-promocyjnej MEiN „Edukacja w zasięgu ręki”, w ramach której przybliżano realizowane przez różne podmioty działania w obszarze edukacji włączającej, Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej i Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. Celem kampanii było przybliżenie szerokiemu gronu odbiorców informacji na temat projektów realizowanych przez MEiN ze środków […]

Liderzy w procesie weryfikacji Modelu SCWEW

Wystąpienie przedstawicieli MEiN. Wystąpienie przedstawicieli Ministerstwa Edukacji i Nauki z Departamentu Wychowania i Edukacji Włączającej Pani Elżbieta Neroj zastępca Dyrektora oraz Pan Jan Kosiński-Gortych radca ministra.

W dniach 14–15 listopada 2022 r. w Centrum Szkoleniowym ORE w Sulejówku odbyło się kolejne spotkanie Liderów Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW). W pierwszym dniu spotkania Liderzy SCWEW-ów uczestniczący w pilotażu przedyskutowali zadania SCWEW oraz role wspierającą doradcy metodycznego i pedagoga specjalnego. Liderzy SCWEW wraz z ekspertami ORE wspólnie omawiali metody i formy pracy SCWEW-ów, ze szczególnym uwzględnieniem obserwacji koleżeńskich, superwizji oraz zajęć i lekcji modelowych. Dr hab. […]

SCWEW Świdnik – Spotkanie Szkoleniowo-Konsultacyjne dla Dyrektorów Szkolnictwa Specjalnego Województwa Lubelskiego

Agnieszka Pietryka Kierownik projektu prezentuje nową rolę szkół specjalnych jakim jest wsparcie specjalistyczne dla przedszkoli i szkół ogólnodostępnych.

26 października 2022 r. w Świdniku odbyło się spotkanie szkoleniowo-konsultacyjne dla dyrektorów szkolnictwa specjalnego województwa lubelskiego pod nazwą „Nowe nie znaczy trudne?!”, zorganizowane przez Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Świdniku. Nadzór merytoryczny nad spotkaniem objęło Kuratorium Oświaty w Lublinie. W wydarzeniu udział wzięli Teresa Misiuk – Lubelski Kurator Oświaty, Łukasz Reszka-Starosta Świdnicki, Marzenna Habib – Wicedyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji, prof. Kazimiera Krakowiak z Katolickiego Uniwersytetu […]

O SCWEWach na konferencjach i wydarzeniach ogólnopolskich

Źródło: fotolia.com

Edukacja włączająca jest w ostatnim czasie tematem przewodnim wielu konferencji oraz innych wydarzeń zarówno regionalnych, jak i ogólnopolskich. Ośrodek Rozwoju Edukacji, jako instytucja realizująca wiele projektów z tego obszaru jest uczestnikiem takich spotkań, gdzie prezentuje efekty prowadzonych działań w tym zakresie. Jednym z takich wydarzeń była uroczysta gala będącą podsumowaniem projektu „Rozwijanie kształcenia zawodowego sprzyjającego włączaniu społecznemu – polsko-skandynawska wymiana doświadczeń i dobrych […]

Podsumowanie rocznej działalności – spotkanie Liderów SCWEW

W dniach 15–16 września 2022 r. w Centrum Szkoleniowym ORE w Sulejówku odbyło się spotkanie Liderów Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą podsumowujące rok działania SCWEW-ów i wyznaczające dalsze kierunki pracy. W pierwszym dniu podsumowano wizyty monitorujące, które odbyły się w SCWEW-ach od kwietnia do sierpnia 2022 r. Przedstawiono wnioski ze sprawozdań, konsultacji ekspertów, obserwacji działań oraz ewaluacji i monitorowania SCWEW, rozmawiano o sieci współpracy dla liderów i kadry SCWEW, omówiono […]

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa