Pilotażowe wdrożenie modelu SCWEW – Aktualności

Pilotażowe wdrożenie modelu SCWEW – Aktualności

Podstawowe informacje dotyczące konkursu grantowego

fot. Fotolia.com

Termin składania wniosków – kwiecień 2021 r. Wnioski przyjmowane będą przez 30 kolejnych dni od dnia ogłoszenia. W celu uzyskania grantu na powołanie Specjalistycznego Centrum Wspierającego Edukację Włączającą (SCWEW), każdy Wnioskodawca, będzie zobowiązany złożyć wniosek grantowy. Na podstawie danych zawartych w ww. dokumencie, komisja konkursowa dokona wyboru tych organów prowadzących, których wnioski zostaną najwyżej ocenione i będą spełniały założenia konkursowe i tym wnioskodawcom przyznane […]

Konkurs grantowy

Konkurs grantowy dotyczący projektu „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)” zostanie ogłoszony w kwietniu 2021 r. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce Projekt SCWEW  oraz Pytania dotyczące projektu SCWEW. Więcej informacji na temat działań dotyczących konkursu grantowego można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji i Nauki.

SCWEW w pytaniach i odpowiedziach

© Ostapius/Photogenica

Zapraszamy do kontaktu z Zespołem Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą. Jeśli masz pytania dotyczące projektu „Pilotażowe wdrożenie modelu SCWEW” lub „Opracowanie Modelu SCWEW” zapoznaj się z dodatkowymi informacjami na temat możliwości uzyskania grantu.

Cykl e-spotkań „Model funkcjonowania Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą”

Zapraszamy do udziału w spotkaniach informacyjno-konsultacyjnych „Model funkcjonowania Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą”. Celem spotkań jest przybliżenie uczestnikom założeń funkcjonowania SCWEW oraz jego pilotażowego wdrożenia w ramach planowanego konkursu grantowego.

Zaproszenie na spotkanie dla potencjalnych Grantobiorców projektu

© Violin / Bank zdjęć Photogenica

Serdecznie zapraszamy potencjalnych Grantobiorców na spotkanie dotyczące projektu „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą”, które odbędzie się on-line 14 grudnia 2020 r. o godzinie 13.00 na platformie google meet. Prosimy o zapisanie się na wydarzenie poprzez formularz elektroniczny.

Poszukujemy specjalisty ds. projektów grantowych

Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie, poszukuje kandydatów na stanowisko: Specjalista ds. projektów grantowych w Wydziale Diagnozy i Współpracy z Poradniami Psychologiczno-Pedagogicznymi w projekcie Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW) nr POWR.02.10.00-IP.02-00-002/19.

Przygotowanie procedur i regulaminu konkursu

fot. Adobe Stock

Trwają prace nad przygotowaniem procedury konkursowej oraz regulaminu konkursu grantowego, który umożliwi przekazanie środków na pilotażowe utworzenie w Polsce Specjalistycznych Centrów Edukacji Włączającej.

Nabór pracowników do zespołu projektowego

W związku z rozpoczęciem realizacji  projektu „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)” Ośrodek Rozwoju Edukacji ogłasza nabór na stanowiska: Specjalista ds. projektów grantowych Kierownik projektu oraz główny ekspert ds. procedur i realizacji projektów grantowych

Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą – nowy projekt w ORE

scw

Od 1 stycznia 2020 roku w Ośrodku Rozwoju Edukacji  rozpoczęto działania związane z przygotowaniem procedury grantowej, umożliwiającej utworzenie 14  Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą. Projekt ten jest ściśle związany z realizowanym już od września 2019 r. projektem pozakonkursowym. Po zakończeniu pierwszego etapu projektu środowisko przedszkoli, szkół i placówek specjalnych zostanie zaproszone do udziału w konkursie grantowym na utworzenie placówek specjalistycznego wsparcia dla nauczycieli. O działaniach zaplanowanych w ramach projektu piszemy w zakładce O projekcie.