Pilotażowe wdrożenie modelu SCWEW – Aktualności

Pilotażowe wdrożenie modelu SCWEW – Aktualności

Wybrano 16 Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą – wyniki naboru w ramach projektu grantowego

fot. Fotolia.com

Ośrodek Rozwoju Edukacji jako realizator projektu „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą” informuje, że zakończono ocenę wniosków, złożonych w odpowiedzi na nabór w ramach konkursu grantowego. Komisja Konkursowa rozpatrzyła i oceniła 35 wniosków aplikacyjnych. 32 wnioski zostały skierowane do oceny merytorycznej. Na etapie oceny formalnej 3 wnioski otrzymały ocenę negatywną. W wyniku przeprowadzonej oceny merytorycznej 16 wniosków zostało wskazanych do otrzymania grantu. […]

Nabór wniosków grantowych zakończony!

Źródło: stock.adobe.com

W dniu 30.04.2021 r zakończyliśmy nabór wniosków w ramach Projektu Grantowego „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą”. W trakcie trwania naboru złożonych zostało 35 wniosków grantowych z 14 województw na łączną kwotę 53 091 072,94 zł. Najczęściej o środki w konkursie aplikowały organy prowadzące specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze i szkoły specjalne, stanowiąc zdecydowaną większość Wnioskodawców. Najwięcej wniosków wpłynęło z województwa mazowieckiego, dolnośląskiego, lubelskiego […]

Zakończenie naboru wniosków konkursowych – 30.04.2021 r.

© Sergey Ilin / Photogenica

Jeśli już kończą Państwo przygotowanie wniosku w ramach Konkursu grantowego Projektu „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą”, czas przygotować się do złożenia wniosku za pośrednictwem narzędzia informatycznego Witkac.pl. Termin złożenia wniosku upływa 30.04.2021 r. o godzinie 23.59.

Konkurs grantowy trwa… co jeszcze warto wiedzieć?

W związku z naborem wniosków w konkursie grantowym w ramach projektu „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą” zakończyliśmy już proces udzielania odpowiedzi na pytania przesyłane drogą mailową na adres e-mail: scwew2@ore.edu.pl. Zgodnie z Regulaminem konkursu, pytania można było przesyłać na ww. adres do dnia 20.04.2021 r.

Konkurs grantowy na utworzenie SCWEW − spotkania informacyjne

W związku  z ogłoszeniem konkursu grantowego na powołanie Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW) Ośrodek Rozwoju Edukacji informuje, że nabór wniosków trwa do 30 kwietnia 2021 r. Konkurs jest realizowany w ramach projektu „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014−2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Szczegółowa informacja oraz dokumentacja konkursowa jest dostępna na stronie […]

Konkurs grantowy – informacja

Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie ogłasza nabór wniosków grantowych, w ramach konkursu realizowanego w projekcie „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Konkurs grantowy SCWEW w pytaniach i odpowiedziach

fot. stock.adobe.com

Informujemy, że ORE zakończyło już udzielanie odpowiedzi na pytania dotyczące konkursu „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)”, które można było przesyłać na adres mailowy: pytaniaiodpowiedziscwew@ore.edu.pl ze względu na zbliżający się termin ogłoszenia naboru w ramach projektu grantowego. Bardzo dziękujemy za zainteresowanie, oraz szczegółowe pytania, które pozwoliły nam na weryfikację opracowanej koncepcji SCWEW i jej pilotażowe wdrożenie.

SCWEW jako poszerzanie lokalnych koalicji dla edukacji włączającej – podsumowanie cyklu spotkań informacyjno-konsultacyjnych w 16 województwach

© alphaspirit/photogenica

W ramach działań projektów Model funkcjonowania Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW) oraz Pilotażowe wdrożenie modelu SCWEW, dzięki efektywnej współpracy z kuratoriami oświaty i Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON), we wszystkich województwach – w okresie od 27 stycznia 2021 r. do 17 lutego 2021 r. – zorganizowanych zostało 16 e-spotkań informacyjno-konsultacyjnych.

Podstawowe informacje dotyczące konkursu grantowego

fot. Fotolia.com

Termin składania wniosków – kwiecień 2021 r. Wnioski przyjmowane będą przez 30 kolejnych dni od dnia ogłoszenia. W celu uzyskania grantu na powołanie Specjalistycznego Centrum Wspierającego Edukację Włączającą (SCWEW), każdy Wnioskodawca, będzie zobowiązany złożyć wniosek grantowy. Na podstawie danych zawartych w ww. dokumencie, komisja konkursowa dokona wyboru tych organów prowadzących, których wnioski zostaną najwyżej ocenione i będą spełniały założenia konkursowe i tym wnioskodawcom przyznane […]