Pilotażowe wdrożenie modelu SCWEW – Aktualności

Pilotażowe wdrożenie modelu SCWEW – Aktualności

Liderzy w procesie weryfikacji Modelu SCWEW

W dniach 27–28 lutego 2023 r. w Centrum Szkoleniowym ORE w Sulejówku odbyło się kolejne spotkanie Liderów Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW). Spotkanie było poświęcone dalszej weryfikacji założeń przyjętych w Modelu funkcjonowania SCWEW.  Dotychczasowe doświadczenia liderów SCWEW pozwoliły po raz kolejny spojrzeć na przyjęte założenia teoretyczne przez pryzmat ich praktycznej realizacji. Podczas pierwszego dnia warsztatów liderzy odnieśli się do założeń wynikających z Modelu w kontekście […]

Kolejny cykl szkoleń zakończony – podsumowanie szkoleń uzupełniających dla Liderów i kadry SCWEW

Ludzie siedzący na krzesłach i stojący człowiek przy przenośnej tablicy
Źródło: fotolia.com

W ramach działań projektu „Opracowanie Modelu funkcjonowania Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą” (SCWEW) zrealizowaliśmy szkolenia uzupełniające wiedzę i umiejętności dla Liderów i Kadry SCWEW z następujących obszarów tematycznych: Przygotowanie nauczycieli przedszkoli/szkół ogólnodostępnych do stosowania oceny funkcjonalnej jako podstawy projektowania działań edukacyjnych – 61 uczestników Przygotowanie tekstów i materiałów edukacyjnych w wersjach łatwych do czytania i zrozumienia – 47 uczestników Wypalenie zawodowe nauczycieli, jak sobie […]

Zdrowie psychiczne wyzwaniem naszych czasów. Rola SCWEW we wspieraniu dzieci/uczniów z problemami psychicznymi – relacja z konferencji

W dniach 30–31 stycznia 2023 r. odbyła się zorganizowana przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie konferencja międzynarodowa Zdrowie psychiczne wyzwaniem naszych czasów. Rola SCWEW we wspieraniu dzieci/uczniów z problemami psychicznymi. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane w ramach projektu pozakonkursowego Opracowanie modelu funkcjonowania Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW), współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Priorytetu II, Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty, POWER. Konferencję otworzyła Pani […]

Badanie: Rodzice nie wiedzą, jak czują się ich dzieci

Źródło: brpd.gov.pl

Polscy rodzice nie dostrzegają smutku i poczucia samotności u własnych dzieci. Nie zauważają też ich zadowolenia z siebie, zaś rodzicom młodzieży ze szkół średnich wydaje się, że ich podopieczni częściej są w dobrym nastroju niż są w rzeczywistości. Zlecone przez Rzecznika Praw Dziecka ogólnopolskie badanie naukowe jakości życia dzieci i młodzieży wykazało znaczne rozbieżności w ocenach kondycji psychicznej między młodym pokoleniem a ich opiekunami. „Wyniki badań są niepokojące. Wraz z dorastaniem samopoczucie […]

Zdrowie psychiczne wyzwaniem naszych czasów. Rola SCWEW we wspieraniu dzieci/uczniów z problemami psychicznymi

W dniu 30 stycznia 2023 r. w Ośrodku Rozwoju Edukacji rozpoczęła się dwudniowa konferencja międzynarodowa Zdrowie psychiczne wyzwaniem naszych czasów – Rola SCWEW we wspieraniu dzieci/uczniów z problemami psychicznymi. Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach projektu pozakonkursowego Opracowanie modelu funkcjonowania Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW), współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Priorytetu II, Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty PO WER. W konferencji […]

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa