Pilotażowe wdrożenie modelu SCWEW – Aktualności

Pilotażowe wdrożenie modelu SCWEW – Aktualności

Zmiany na liście rankingowej dodatkowego konkursu grantowego

© Art3d/Photogenica

Ośrodek Rozwoju Edukacji jako realizator projektu Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą informuje, że w związku z przeprowadzeniem procedury odwoławczej nastąpiły zmiany na liście rankingowej dodatkowego konkursu grantowego, która stanowi załącznik do niniejszej informacji. Kolejnym etapem będzie potwierdzenie przyjęcia grantu do realizacji przez Wnioskodawców oraz przygotowanie dokumentacji do podpisania umów. Szczegółowe informacje dotyczące ostatecznych wyników konkursu podamy po podpisaniu umów na powierzenie realizacji przedsięwzięć grantowych.  Dziękujemy […]

Lista rankingowa konkursu grantowego

fot. Fotolia.com

Ośrodek Rozwoju Edukacji jako realizator projektu Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą informuje, że zakończono ocenę wniosków, złożonych w odpowiedzi na nabór w ramach dodatkowego konkursu grantowego. Wpłynęło 10 wniosków aplikacyjnych na łączną kwotę 11 921 118,49 zł. W wyniku przeprowadzonej oceny formalnej i merytorycznej 5 wniosków zostało wskazanych do otrzymania grantu a 5 nie uzyskało wymaganej minimalnej liczby punktów w części kryteriów merytorycznych i tym samym nie zostało […]

Nabór wniosków grantowych w konkursie dodatkowym zakończony!

fot.Fotolia.com

W dniu 7.10.2021 r zakończyliśmy nabór wniosków w dodatkowym konkursie grantowym w ramach projektu „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą”. W trakcie trwania naboru złożonych zostało 10 wniosków grantowych z 8 województw na łączną kwotę 11 921 118,49 zł.

Odpowiedzi na pytania dotyczące zasad aplikowania w dodatkowym konkursie grantowym

© Ostapius/Photogenica

30 września 2021 r. odbyło się spotkanie informacyjne dla przedstawicieli podmiotów uprawnionych do aplikowania w konkursie na utworzenie Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW). Uczestnicy zostali zapoznani z założeniami Modelu SCWEW, zasadami przygotowania i złożenia wniosku, a także warunkami udziału w projekcie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).

Realizacja działań SCWEW − pierwsze spotkania z przedstawicielami organów prowadzących oraz Zespołów SCWEW

fot. Fotolia.com

We wrześniu 2021 roku przeprowadziliśmy cykl indywidualnych spotkań z Grantobiorcami, wybranymi do realizacji projektu pilotażowego „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW). Zaprosiliśmy na nie przedstawicieli Organu Prowadzącego wspierających działania SCWEW oraz członków Zespołu SCWEW tj. Lidera, ekspertów, specjalistów a także koordynatorów z placówek ogólnodostępnych. Były to niezwykle cenne spotkania ze względu na możliwość usłyszenia głosu każdego z Grantobiorców, poznania ich doświadczeń i zaangażowania w proces działań na rzecz […]

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa