Pilotażowe wdrożenie modelu SCWEW – Aktualności

Pilotażowe wdrożenie modelu SCWEW – Aktualności

Ogólnopolska konferencja inaugurująca projekt SCWEW w powiecie wołowskim

11 maja w Dolnobrzeskim Ośrodku Kultury odbyła się ogólnopolska konferencja „Zjednoczeni w Różnorodności” inaugurująca Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w powiecie wołowskim pod honorowym patronatem Dolnośląskiego Kuratora Oświaty Romana Kowalczyka.

Konferencja inaugurująca Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w powiecie nowodworskim

fot. Fotolia.com

W dniu 28 kwietnia 2022 r. w Żuławskim Domu Kultury w Nowym Dworze Gdańskim odbyła się konferencja inaugurująca Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w powiecie nowodworskim. Gospodarz spotkania – Starosta Nowodworski Jacek Gross – powitał przybyłych i podkreślił, że utworzenie w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym SCWEW jest kolejnym projektem, który ma angażować społeczność lokalną do wspólnych działań oraz wspierać rozwój najmłodszych mieszkańców powiatu.

Konferencja inaugurująca utworzenie SCWEW w Świdniku

fot. Fotolia.com

…o wyzwaniach edukacji dla wszystkich – to temat konferencji, która odbyła się 25 marca 2022 r. w Miejskim Ośrodka Kultury w Świdniku. W spotkaniu uczestniczyła społeczność lokalna, pracownicy szkół, przedszkoli, poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz interesariusze z współpracujących organizacji pozarządowych. Głównym celem spotkania była prezentacja nowo powstałego Specjalistycznego Centrum Wspierającego Edukację Włączającą oraz upowszechnianie idei edukacji włączającej. Konferencja zorganizowana została w formie hybrydowej.

„Edukacja włączająca w obszarze funkcjonowania społecznego uczniów” inaugurująca powstanie SCWEW w Podgłębokiem

fot. Fotolia.com

W dniu 28 marca 2022 r. odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa „Edukacja włączająca w obszarze funkcjonowania społecznego uczniów” inaugurująca powstanie SCWEW w Podgłębokiem.

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa