Aktualności – Szkolenia i doradztwo dla kadr edukacji włączającej

Aktualności – Szkolenia i doradztwo dla kadr edukacji włączającej

Zakończenie projektu

Baner szkolenia i doradztwo dla poradni

Informujemy o zakończeniu projektu „Uczeń ze specjalnymi potrzebami – opracowanie modelu szkolenia i doradztwa” z dniem 30 czerwca 2022 r. Bardzo dziękujemy za udział w projekcie.

Pilotażowe szkolenia dla pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych, placówek doskonalenia nauczycieli, szkół i przedszkoli, kuratoriów oświaty oraz jednostek samorządu terytorialnego

fot. Fotolia.com

Informujemy, iż rozpoczęły się pilotażowe szkolenia dotyczące zagadnień związanych z organizacją i wdrażaniem edukacji włączającej realizowane w ramach projektu: „Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – opracowanie modelu szkolenia i doradztwa”.

Konferencja dla specjalistów z poradni psychologiczno-pedagogicznych „Projektowane zmiany oparte na modelu edukacji dla wszystkich” w pytaniach i odpowiedziach

fot. Fotolia

W dniach 8−9 grudnia 2021 r. odbyła się konferencja informacyjno-konsultacyjna dla pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych „Projektowane zmiany oparte na modelu edukacji dla wszystkich” w ramach realizacji projektu „Uczeń ze specjalnymi potrzebami – opracowanie modelu szkolenia i doradztwa”,  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś II, Działanie 2.10. Podczas konferencji uczestnicy mieli bezpośrednią możliwość zadawania pytań prelegentom i ekspertom, na prowadzonym […]

Relacja z konferencji dla pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych

Marzena Machałek – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki

W dniach 8–9 grudnia 2021 r. odbyła się Konferencja informacyjno-konsultacyjna dla pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych „Projektowane zmiany oparte na modelu edukacji dla wszystkich”, w ramach realizacji projektu Uczeń ze specjalnymi potrzebami – opracowanie modelu szkolenia i doradztwa, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś II, Działanie 2.10.

Konferencja „Projektowane zmiany oparte na modelu edukacji dla wszystkich”

Fot. Fotolia.com

W dniach 8–9 grudnia 2021 r. Ośrodek Rozwoju Edukacji, we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki, organizuje konferencję informacyjno-konsultacyjną dla specjalistów z poradni psychologiczno-pedagogicznych „Projektowane zmiany oparte na modelu edukacji dla wszystkich”, realizowaną w ramach projektu „Uczeń ze specjalnymi potrzebami – opracowanie modelu szkolenia i doradztwa”.

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego