Wsparcie nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość – Aktualności

Wsparcie nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość – Aktualności

Otwarty konkurs grantowy – Runda 21

Ośrodek Rozwoju Edukacji zaprasza do składania wniosków w ramach projektu grantowego „Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość”. Projekt jest realizowany w partnerstwie z Centrum Informatycznym Edukacji.

Otwarty konkurs grantowy – Runda 20

Ośrodek Rozwoju Edukacji zaprasza do składania wniosków w ramach projektu grantowego „Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość”. Projekt jest realizowany w partnerstwie z Centrum Informatycznym Edukacji.

Zostań autorem materiałów szkoleniowych

fot.© inesbazdar/Photogenica

Zachęcamy ekspertów do składania ofert w zamówieniu na kompleksowe opracowanie wkładów merytorycznych do szkolenia e-learningowego dla kadr systemu oświaty „Wspieranie szkół i przedszkoli w prowadzeniu edukacji zdalnej”.

Otwarty konkurs grantowy – Runda 19

Ośrodek Rozwoju Edukacji zaprasza do składania wniosków w ramach projektu grantowego „Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość”. Projekt jest realizowany w partnerstwie z Centrum Informatycznym Edukacji.

Otwarty konkurs grantowy w pytaniach i odpowiedziach

Wszystkich zainteresowanych aplikowaniem o grant na wsparcie nauczycieli w kształceniu na odległość zachęcamy do odwiedzenia strony projektu „Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość”.

Otwarty konkurs grantowy – Runda 18

Ośrodek Rozwoju Edukacji zaprasza do składania wniosków w ramach projektu grantowego „Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość”. Projekt jest realizowany w partnerstwie z Centrum Informatycznym Edukacji.

Otwarty konkurs grantowy – Runda 17

Ośrodek Rozwoju Edukacji zaprasza do składania wniosków w ramach projektu grantowego Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość. Projekt jest realizowany w partnerstwie z Centrum Informatycznym Edukacji.

Wyniki naboru w ramach projektu grantowego – RUNDA 12

Ośrodek Rozwoju Edukacji jako realizator projektu Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość  informuje, że w odpowiedzi na nabór w ramach otwartego konkursu grantowego – RUNDA 12 – nie wpłynęła żadna oferta.

Wyniki naboru w ramach projektu grantowego – RUNDA 11

Ośrodek Rozwoju Edukacji jako realizator projektu Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość  informuje, że w odpowiedzi na nabór w ramach otwartego konkursu grantowego – RUNDA 11 – nie wpłynęła żadna oferta.

Wyniki naboru w ramach projektu grantowego – RUNDA 10

Ośrodek Rozwoju Edukacji jako realizator projektu Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość  informuje, że zakończono ocenę wniosków złożonych w odpowiedzi na nabór w ramach otwartego konkursu grantowego – RUNDA 10.