Wsparcie nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość – Aktualności

Wsparcie nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość – Aktualności

Jak tworzyć pakiety materiałów dydaktycznych?

10 czerwca 2021 roku odbyło się spotkanie online dotyczące tworzenia pakietów materiałów dydaktycznych, które będą opracowywane w ramach projektu „Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość”.

Funkcjonalności Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej (ZPE) – kolejne spotkanie dla Liderów projektu

2 czerwca 2021 r. odbyło się kolejne spotkanie dla Liderów projektu „Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość” z placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych, którym przyznano dofinansowanie na realizację grantu w rundach od 13 do 21 otwartego konkursu grantowego.

Otwarty konkurs grantowy – nabór czasowo wstrzymany

Informujemy, że z dniem 31 maja 2021 r. czasowo wstrzymujemy nabór wniosków otwartego konkursu grantowego realizowanego w projekcie „Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość”. Już niebawem o granty będą mogły ubiegać się również organy prowadzące placówki niepubliczne. Szczegóły konkursu wkrótce na stronie projektu.

Wyniki naboru w ramach projektu grantowego – RUNDA 28

Ośrodek Rozwoju Edukacji jako realizator projektu „Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość” informuje, że w odpowiedzi na nabór w ramach otwartego konkursu grantowego – RUNDA 28 – nie wpłynęła żadna oferta.

Wyniki naboru w ramach projektu grantowego – RUNDA 27

Ośrodek Rozwoju Edukacji jako realizator projektu „Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość” informuje, że w odpowiedzi na nabór w ramach otwartego konkursu grantowego – RUNDA 27 – nie wpłynęła żadna oferta.

Wyniki naboru w ramach projektu grantowego – RUNDA 26

Ośrodek Rozwoju Edukacji jako realizator projektu „Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość” informuje, że w odpowiedzi na nabór w ramach otwartego konkursu grantowego – RUNDA 26 – nie wpłynęła żadna oferta.

Wyniki naboru w ramach projektu grantowego – RUNDA 25

Ośrodek Rozwoju Edukacji jako realizator projektu „Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość” informuje, że zakończono ocenę wniosków złożonych w odpowiedzi na nabór w ramach otwartego konkursu grantowego – RUNDA 25.

Wyniki naboru w ramach projektu grantowego – RUNDA 24

Ośrodek Rozwoju Edukacji jako realizator projektu „Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość” informuje, że w odpowiedzi na nabór w ramach otwartego konkursu grantowego – RUNDA 24 – nie wpłynęła żadna oferta.

Wyniki naboru w ramach projektu grantowego – RUNDA 23

Ośrodek Rozwoju Edukacji jako realizator projektu „Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość”  informuje, że w odpowiedzi na nabór w ramach otwartego konkursu grantowego – RUNDA 23 – nie wpłynęła żadna oferta.

Wyniki naboru w ramach projektu grantowego – RUNDA 22

Ośrodek Rozwoju Edukacji jako realizator projektu „Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość” informuje, że zakończono ocenę wniosków złożonych w odpowiedzi na nabór w ramach projektu otwartego konkursu grantowego – RUNDA 22.