Tworzenie e-zasobów do kształcenia zawodowego – Aktualności

Tworzenie e-zasobów do kształcenia zawodowego – Aktualności

Rekrutacja ekspertów kształcenia zawodowego

Ilustracja dekoracyjna, na niej napis Tworzenie e-zasobów do kształcenia zawodowego oraz kilka rysunków przedstawiających w symboliczny sposób żarówkę, telefon komórkowy, laptop, lupę

Ośrodek Rozwoju Edukacji poszukuje ekspertów do weryfikacji/recenzji i odbioru programów nauczania dla umiejętności dodatkowych dla wskazanych zawodów: monter konstrukcji budowlanych, operator maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych, monter stolarki budowlanej, kowal, lakiernik samochodowy, mechanik motocyklowy, elektromechanik pojazdów samochodowych, technik górnictwa odkrywkowego, technik podziemnej eksploatacji kopalin innych niż węgiel kamienny, kierowca mechanik, technik transportu drogowego, technik eksploatacji portów i terminali (samochodowych, kolejowych), monter […]

Spotkanie on-line drugiej grupy Ekspertów

baner projektu e-zasoby

23 października 2020 roku na platformie moodle.ore.edu.pl odbyło się spotkanie on-line drugiej grupy Ekspertów, którzy będą weryfikowali i odbierali kolejne programy nauczania dla dodatkowych umiejętności zawodowych.

Spotkanie on-line Ekspertów kształcenia zawodowego

na ilustracji zrzut ekranu prezentujący platformę internetową moodle.ore.edu.pl, widoczny napis Programy DUZ, czyli programy nauczania dla dodatkowych umiejętności zawodowych, pod napisem plan spotkania

27 sierpnia 2020 roku na platformie moodle.ore.edu.pl/ odbyło się spotkanie on-line pierwszej grupy Ekspertów, którzy będą weryfikowali i odbierali programy nauczania dla dodatkowych umiejętności zawodowych. Eksperci reprezentują branże: budowlaną, mechaniczną, motoryzacyjną, górniczo-wiertniczą, spedycyjno-logistyczną i elektroniczno-mechatroniczną.

Rekrutacja ekspertów do projektu „Tworzenie e-zasobów do kształcenia zawodowego”

Ilustracja dekoracyjna, na niej napis Tworzenie e-zasobów do kształcenia zawodowego oraz kilka rysunków przedstawiających w symboliczny sposób żarówkę, telefon komórkowy, laptop, lupę

Rozpoczęliśmy realizację drugiego zadania projektu „Tworzenie e-zasobów do kształcenia zawodowego”, czyli nadzór merytoryczny nad tworzonymi w ramach projektów konkursowych MEN e-zasobami oraz pozostałymi produktami projektów konkursowych, tj. odbiór 174 programów nauczania dla umiejętności dodatkowych.

Podsumowanie prac nad realizacją zadania 1

Ilustracja dekoracyjna, na niej napis Tworzenie e-zasobów do kształcenia zawodowego oraz kilka rysunków przedstawiających w symboliczny sposób żarówkę, telefon komórkowy, laptop, lupę

W połowie maja 2020 roku w ramach projektu koncepcyjnego „Tworzenie e-zasobów do kształcenia zawodowego” prace zakończył Zespół Ekspertów Branżowych ZEBRA II. Eksperci dokonali weryfikacji koncepcji e-materiałów do kształcenia zawodowego, przygotowali wykazy e-materiałów dla 16 branż oraz opracowali standardy merytoryczno-dydaktyczne dla 431 e-materiałów.

Dwa spotkania Zespołu Ekspertów Branżowych II

Widok strony internetowej kursu Tworzenie e-zasobów do kształcenia zawodowego

W ramach projektu „Tworzenie e-zasobów do kształcenia zawodowego” odbyły się dwa spotkania Zespołu Ekspertów Branżowych II. W związku z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 roku w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii zmieniono dotychczasową formułę spotkań.

Spotkanie Zespołu Ekspertów Branżowych 2

Tomasz Madej Wicedyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji otwiera spotkanie ekspertów branżowych

W dniach 6–7 marca odbyło się pierwsze z trzech zaplanowanych spotkań Zespołu Ekspertów Branżowych II w ramach projektu „Tworzenie e-zasobów do kształcenia zawodowego”. Uczestnicy poznali cele projektu: zwiększenie wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w kształceniu zawodowym, w tym w nauczaniu uczniów niepełnosprawnych, rozwijanie kompetencji cyfrowych, indywidualizacja procesu dydaktycznego, wdrażanie pracy zespołowej, zaprezentowane przez Annę Pregler – głównego eksperta merytorycznego. Uczestnikom zostało zaprezentowane pierwsze zadanie projektu: opracowanie koncepcji […]

Zespół Ekspertów Branżowych nr 2 wybrany

Ilustracja dekoracyjna, na niej napis Tworzenie e-zasobów do kształcenia zawodowego oraz kilka rysunków przedstawiających w symboliczny sposób żarówkę, telefon komórkowy, laptop, lupę

W projekcie „Tworzenie e-zasobów do kształcenia zawodowego” zakończono postępowania mające na celu wyłonienia Zespołu Ekspertów Branżowych nr lI. Zespół został powołany w ramach 16 branż: budowlana ekonomiczno-administracyjna elektroenergetyczna elektroniczno-mechatroniczna fryzjersko-kosmetyczna handlowa hotelarsko-gastronomiczno-turystyczna mechaniczna motoryzacyjna ochrony i bezpieczeństwa osób i mienia ogrodnicza przemysłu mody rolno-hodowlana spedycyjno-logistyczna spożywcza teleinformatyczna. Dodatkowo wybrano ekspertów branżowych–moderatorów, którzy będą kierowali pracą poszczególnych grup branżowych. Głównymi zadaniami zespołu będzie zweryfikowanie […]

Wybór Zespołu Ekspertów Branżowych nr 2

Ilustracja dekoracyjna, na niej napis Tworzenie e-zasobów do kształcenia zawodowego oraz kilka rysunków przedstawiających w symboliczny sposób żarówkę, telefon komórkowy, laptop, lupę

W projekcie „Tworzenie e-zasobów do kształcenia zawodowego” od 23 grudnia 2019 roku do końca lutego 2020 roku trwały postępowania mające na celu wyłonienie Zespołu Ekspertów Branżowych nr 2. Zespół obejmuje 16 branż: 1. budowlana 2. ekonomiczno-administracyjna 3. elektroenergetyczna 4. elektroniczno-mechatroniczna 5. fryzjersko-kosmetyczna 6. handlowa 7. hotelarsko-gastronomiczno-turystyczna 8. mechaniczna 9. motoryzacyjna 10. ochrony i bezpieczeństwa osób i mienia 11. ogrodnicza 12. przemysłu mody 13. […]