Tworzenie e-zasobów do kształcenia zawodowego – Aktualności

Tworzenie e-zasobów do kształcenia zawodowego – Aktualności

Rekrutacja ekspertów do projektu „Tworzenie e-zasobów do kształcenia zawodowego”

Ilustracja dekoracyjna, na niej napis Tworzenie e-zasobów do kształcenia zawodowego oraz kilka rysunków przedstawiających w symboliczny sposób żarówkę, telefon komórkowy, laptop, lupę

Rozpoczęliśmy realizację drugiego zadania projektu „Tworzenie e-zasobów do kształcenia zawodowego”, czyli nadzór merytoryczny nad tworzonymi w ramach projektów konkursowych MEN e-zasobami oraz pozostałymi produktami projektów konkursowych, tj. odbiór 174 programów nauczania dla umiejętności dodatkowych.

Podsumowanie prac nad realizacją zadania 1

Ilustracja dekoracyjna, na niej napis Tworzenie e-zasobów do kształcenia zawodowego oraz kilka rysunków przedstawiających w symboliczny sposób żarówkę, telefon komórkowy, laptop, lupę

W połowie maja 2020 roku w ramach projektu koncepcyjnego „Tworzenie e-zasobów do kształcenia zawodowego” prace zakończył Zespół Ekspertów Branżowych ZEBRA II. Eksperci dokonali weryfikacji koncepcji e-materiałów do kształcenia zawodowego, przygotowali wykazy e-materiałów dla 16 branż oraz opracowali standardy merytoryczno-dydaktyczne dla 431 e-materiałów.

Dwa spotkania Zespołu Ekspertów Branżowych II

Widok strony internetowej kursu Tworzenie e-zasobów do kształcenia zawodowego

W ramach projektu „Tworzenie e-zasobów do kształcenia zawodowego” odbyły się dwa spotkania Zespołu Ekspertów Branżowych II. W związku z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 roku w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii zmieniono dotychczasową formułę spotkań.

Spotkanie Zespołu Ekspertów Branżowych 2

Tomasz Madej Wicedyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji otwiera spotkanie ekspertów branżowych

W dniach 6–7 marca odbyło się pierwsze z trzech zaplanowanych spotkań Zespołu Ekspertów Branżowych II w ramach projektu „Tworzenie e-zasobów do kształcenia zawodowego”. Uczestnicy poznali cele projektu: zwiększenie wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w kształceniu zawodowym, w tym w nauczaniu uczniów niepełnosprawnych, rozwijanie kompetencji cyfrowych, indywidualizacja procesu dydaktycznego, wdrażanie pracy zespołowej, zaprezentowane przez Annę Pregler – głównego eksperta merytorycznego. Uczestnikom zostało zaprezentowane pierwsze zadanie projektu: opracowanie koncepcji […]

Zespół Ekspertów Branżowych nr 2 wybrany

Ilustracja dekoracyjna, na niej napis Tworzenie e-zasobów do kształcenia zawodowego oraz kilka rysunków przedstawiających w symboliczny sposób żarówkę, telefon komórkowy, laptop, lupę

W projekcie „Tworzenie e-zasobów do kształcenia zawodowego” zakończono postępowania mające na celu wyłonienia Zespołu Ekspertów Branżowych nr lI. Zespół został powołany w ramach 16 branż: budowlana ekonomiczno-administracyjna elektroenergetyczna elektroniczno-mechatroniczna fryzjersko-kosmetyczna handlowa hotelarsko-gastronomiczno-turystyczna mechaniczna motoryzacyjna ochrony i bezpieczeństwa osób i mienia ogrodnicza przemysłu mody rolno-hodowlana spedycyjno-logistyczna spożywcza teleinformatyczna. Dodatkowo wybrano ekspertów branżowych–moderatorów, którzy będą kierowali pracą poszczególnych grup branżowych. Głównymi zadaniami zespołu będzie zweryfikowanie […]

Wybór Zespołu Ekspertów Branżowych nr 2

Ilustracja dekoracyjna, na niej napis Tworzenie e-zasobów do kształcenia zawodowego oraz kilka rysunków przedstawiających w symboliczny sposób żarówkę, telefon komórkowy, laptop, lupę

W projekcie „Tworzenie e-zasobów do kształcenia zawodowego” od 23 grudnia 2019 roku do końca lutego 2020 roku trwały postępowania mające na celu wyłonienie Zespołu Ekspertów Branżowych nr 2. Zespół obejmuje 16 branż: 1. budowlana 2. ekonomiczno-administracyjna 3. elektroenergetyczna 4. elektroniczno-mechatroniczna 5. fryzjersko-kosmetyczna 6. handlowa 7. hotelarsko-gastronomiczno-turystyczna 8. mechaniczna 9. motoryzacyjna 10. ochrony i bezpieczeństwa osób i mienia 11. ogrodnicza 12. przemysłu mody 13. […]

Czwarte spotkanie Zespołu Ekspertów Branżowych

W dniach 12–13 grudnia odbyło się ostatnie z zaplanowanych spotkań Zespołu Ekspertów Branżowych I w projekcie „Tworzenie e-zasobów do kształcenia zawodowego”. Podsumowano dotychczasowe prace nad „Koncepcją e-zasobów do kształcenia zawodowego” oraz „Załącznikiem nr 1 do koncepcji – Wykazem e-zasobów do kształcenia zawodowego dla 16 branż” wraz z aneksem i przyjęto ich ostateczne brzmienie. Omówiono przykładowe opisy e-zasobów opracowane przez ekspertów na podstawie uzgodnionej na poprzednim spotkaniu wersji szablonu standardu. Uwzględniając […]

Spotkanie Zespołu Ekspertów Branżowych

sala plenarna, Anna Pregler prezentuje uczestnikom spotkania założenia projektu Tworzenie e-zasobów do kształcenia zawodowego

W dniach 17–18 października odbyło się pierwsze z czterech zaplanowanych spotkań Zespołu Ekspertów Branżowych I w ramach projektu „Tworzenie e-zasobów do kształcenia zawodowego”.