Projekty PO WER
 • Zakończenie pilotażu modelu doradztwa dla JST
 • Opracowanie modelu funkcjonowania Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą – Kontakt
 • SCWEW-y – nowy projekt ORE
 • Opracowanie modelu funkcjonowania Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą
 • Nabór samorządów do projektu konkursowego (woj. opolskie i warmińsko-mazurskie)
 • II tura szkoleń w ramach pilotażu
 • Poszukujemy ekspertów do projektu e-zasoby do kształcenia zawodowego
 • Trudności techniczne w użytkowaniu elektronicznej wersji narzędzia „TROS-KA”
 • Zapraszamy do składania ofert na opracowanie programów nauczania i scenariuszy zajęć/lekcji
 • Zakończenie konsultacji społecznych
 • Tworzenie e-zasobów do kształcenia zawodowego – kontakt
 • Tworzenie e-zasobów do kształcenia zawodowego – informacje o projekcie
 • Pilotaż modelu doradztwa dla Jednostek Samorządu Terytorialnego (JST) – szkolenia
 • E-materiały – przedłużamy konsultacje społeczne
 • Plany rozwoju oświaty i wspomagania szkół w zakresie kompetencji kluczowych uczniów opracowane przez JST w projektach konkursowych (I edycja)
 • Poszukujemy ekspertów merytorycznych
 • Poszukujemy informatyka ds. integrowania e-materiałów pod względem technologicznym
 • Rozpoczęcie pilotażu modelu doradztwa dla samorządów
 • Szkolenie „Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów – rola JST”
 • Szkolenie „Kompetencje kuratora oświaty a kompetencje JST jako organu prowadzącego szkoły/placówki w świetle ostatnich reform”
 • Idź do góry