Projekty konkursowe – Komunikaty

Projekty konkursowe – Komunikaty

Pierwsze spotkanie dla beneficjentów projektów konkursowych

20 stycznia 2018 r. w Centrum Szkoleniowym w Sulejówku spotkali się przedstawiciele beneficjentów projektów konkursowych. Umowy o dofinansowanie projektów zostały podpisane przez Ministra Edukacji Narodowej z czterema beneficjentami. Projekty konkursowe adresowane do przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego (JST) ruszają w dziewięciu województwach, tj. pomorskim, małopolskim, podlaskim, śląskim, wielkopolskim, łódzkim, lubelskim, kujawsko-pomorskim i podkarpackim. Celem spotkania było […]

Zgłoś się do projektu konkursowego w swoim województwie – lista osób odpowiedzialnych za rekrutację w projektach

Zachęcamy samorządy i samorządowców do uczestnictwa w działaniach realizowanych w ramach projektów konkursowych (w 11 województwach w Polsce). Uczestnictwo w projektach daje szansę na wypracowanie w jednostkach samorządu terytorialnego strategicznych rozwiązań, które po ich zakończeniu zostaną wdrożone do praktyki samorządowej. Cele projektów: Celem realizowanych w ramach projektów działań (szkolenia i doradztwo) jest podniesienie kompetencji przedstawicieli […]

Idź do góry
Ośrodek Rozwoju Edukacji