Tworzenie e-zasobów do kształcenia zawodowego

Tworzenie e-zasobów do kształcenia zawodowego

6 marca 2023

Rekrutacja ekspertów branżowych

Ośrodek Rozwoju Edukacji zaprasza do udziału w naborze ekspertów branżowych w ramach zadania: odbiór  560 e-materiałów do kształcenia zawodowego.

Przedmiotem postępowania o numerze WA-ZUZP.2611.2.2023 jest świadczenie usługi polegającej na odbiorze 279 z 560 e-materiałów poprzez opracowanie zestawu raportów z kolejnych etapów weryfikacji e-materiałów do kształcenia zawodowego dla wskazanych zawodów w ramach branż:

1) branża audiowizualna (AUD); 2) branża budowlana (BUD); 3) branża ceramiczno-szklarska (CES); 4) branża chemiczna (CHM); 5) branża drzewno-meblarska (DRM); 6) branża ekonomiczno-administracyjna (EKA);7) branża elektroenergetyczna (ELE); 8) branża elektroniczno-mechatroniczna (ELM); 9) branża fryzjersko-kosmetyczna (FRK); 10) branża górniczo-wiertnicza (GIW); 11) branża handlowa (HAN); 12) branża hotelarsko-gastronomiczno-turystyczna (HGT); 13) branża ochrony i bezpieczeństwa osób i mienia (BPO) 14) branża rybacka (RYB); 15) branża transportu wodnego (TWO).

Ogłoszenie skierowane jest do:

 1. instruktorów praktycznej nauki zawodulub
 2. przedstawicieli partnerów społecznych będących członkami Sektorowych Rad ds. Kompetencji lub Klastrów

Jednocześnie zostaną odrzucone oferty osób, które w projektach realizowanych w ramach konkursu nr POWR.02.15.00-IP.02-00-003/20 pn. Tworzenie e-materiałów do kształcenia zawodowego są, były lub będą zaangażowane jako kadra projektu konkursowego lub wyłoniony przez beneficjentów projektów konkursowych autor/współautor materiału multimedialnego lub ekspert weryfikujący e-materiał lub materiał multimedialny, w ramach branży, do której należy zawód, do którego składana jest oferta.

Lista projektów realizowanych w ramach konkursu nr POWR.02.15.00-IP.02-00-003/20 pn. Tworzenie e-materiałów do kształcenia zawodowego  :

 1. 02.15.00-00-3013/20-00, EDUEXPERT SP. Z O.O.
 2. 02.15.00-00-3018/20-00, CONTENTPLUS.PLSP. Z O.O.
 3. 02.15.00-00-3019/20-00, AKADEMIA FINANSÓW I BIZNESU VISTULA
 4. 02.15.00-00-3031/20-00, AKADEMIA FINANSÓW I BIZNESU VISTULA
 5. 02.15.00-00-3035/20-00, ENGLISHSQUARE.PLSP. Z O.O.
 6. 02.15.00-00-3036/20-00, ENGLISHSQUARE.PLSP. Z O.O.
 7. 02.15.00-00-3039/20-00, OCTOPUS VR SPÓŁKA Z O.O.
 8. 02.15.00-00-3043/20-00, ENGLISHSQUARE.PLSP. Z O.O.
 9. 02.15.00-00-3047/20-00, AKADEMIA FINANSÓW I BIZNESU VISTULA
 10. 02.15.00-00-3048/20-00, AKADEMIA FINANSÓW I BIZNESU VISTULA
 11. 02.15.00-00-3049/20-00, AKADEMIA FINANSÓW I BIZNESU VISTULA
 12. 02.15.00-00-3051/20-00, POLITECHNIKA ŁÓDZKA
 13. 02.15.00-00-3056/20-00, GROMAR SP. Z O.O.

Ważne! Oferent może złożyć ofertę najwyżej do dwóch części postępowania.

Ze względu na obowiązującą ustawę Prawo zamówień publicznych ww nabór ekspertów branżowych przeprowadzany jest w trybie „unijnym”, który wymaga złożenia oferty podpisanej podpisem kwalifikowanym (podpisem komercyjnym). Podpis kwalifikowany to podpis elektroniczny, który można zakupić u jednego z certyfikowanych dostawców.

Termin składania ofert trwa do 3 kwietnia 2023 r. do godz. 10.00.

Szczegóły dotyczące naboru dostępne są na stronie portalu SmartPZP

Zapraszamy do wzięcia udziału w powyższym naborze jak również zapraszamy do kolejnych, o których będziemy Państwa na bieżąco informować!

3 marca 2023

Rekrutacja ekspertów branżowych

Ośrodek Rozwoju Edukacji zaprasza do udziału w naborze ekspertów branżowych w ramach zadania: odbiór  560 e-materiałów do kształcenia zawodowego.

Przedmiotem postępowania o numerze WA-ZUZP.2611.3.2023 jest świadczenie usługi polegającej na odbiorze 281 z 560 e-materiałów poprzez opracowanie zestawu raportów z kolejnych etapów weryfikacji e-materiałów do kształcenia zawodowego dla wskazanych zawodów w ramach branż:

1) branża leśna (LES); 2) branża mechaniczna (MEC); 3) branża mechaniki precyzyjnej (MEP); 4) branża metalurgiczna (MTL); 5) branża motoryzacyjna (MOT); 6) branża ogrodnicza (OGR); 7) branża opieki zdrowotnej (MED); 8) branża poligraficzna (PGF); 9) branża pomocy społecznej (SPO); 10) branża przemysłu mody (MOD); 11) branża rolno-hodowlana (ROL); 12) branża spedycyjno-logistyczna (SPL); 13) branża spożywcza (SPC); 14) branża teleinformatyczna (INF); 15) branża transportu drogowego (TDR); 16) branża transportu kolejowego (TKO); 17) branża transportu lotniczego (TLO)

Ogłoszenie skierowane jest do:

 1. instruktorów praktycznej nauki zawodulub
 2. przedstawicieli partnerów społecznych będących członkami Sektorowych Rad ds. Kompetencji lub Klastrów

Jednocześnie zostaną odrzucone oferty osób, które w projektach realizowanych w ramach konkursu nr POWR.02.15.00-IP.02-00-003/20 pn. Tworzenie e-materiałów do kształcenia zawodowego są, były lub będą zaangażowane jako kadra projektu konkursowego lub wyłoniony przez beneficjentów projektów konkursowych autor/współautor materiału multimedialnego lub ekspert weryfikujący e-materiał lub materiał multimedialny, w ramach branży, do której należy zawód, do którego składana jest oferta.

Lista projektów realizowanych w ramach konkursu nr POWR.02.15.00-IP.02-00-003/20 pn. Tworzenie e-materiałów do kształcenia zawodowego  :

 1. POWR.02.15.00-00-3013/20-00, EDUEXPERT SP. Z O.O.
 2. POWR.02.15.00-00-3018/20-00, CONTENTPLUS.PLSP. Z O.O.
 3. POWR.02.15.00-00-3019/20-00, AKADEMIA FINANSÓW I BIZNESU VISTULA
 4. POWR.02.15.00-00-3031/20-00, AKADEMIA FINANSÓW I BIZNESU VISTULA
 5. POWR.02.15.00-00-3035/20-00, ENGLISHSQUARE.PLSP. Z O.O.
 6. POWR.02.15.00-00-3036/20-00, ENGLISHSQUARE.PLSP. Z O.O.
 7. POWR.02.15.00-00-3039/20-00, OCTOPUS VR SPÓŁKA Z O.O.
 8. POWR.02.15.00-00-3043/20-00, ENGLISHSQUARE.PLSP. Z O.O.
 9. POWR.02.15.00-00-3047/20-00, AKADEMIA FINANSÓW I BIZNESU VISTULA
 10. POWR.02.15.00-00-3048/20-00, AKADEMIA FINANSÓW I BIZNESU VISTULA
 11. POWR.02.15.00-00-3049/20-00, AKADEMIA FINANSÓW I BIZNESU VISTULA
 12. POWR.02.15.00-00-3051/20-00, POLITECHNIKA ŁÓDZKA
 13. POWR.02.15.00-00-3056/20-00, GROMAR SP. Z O.O.

Ważne! Oferent może złożyć ofertę najwyżej do dwóch części postępowania.

Ze względu na obowiązującą ustawę Prawo zamówień publicznych ww nabór ekspertów branżowych przeprowadzany jest w trybie „unijnym”, który wymaga złożenia oferty podpisanej podpisem kwalifikowanym (podpisem komercyjnym). Podpis kwalifikowany to podpis elektroniczny, który można zakupić u jednego z certyfikowanych dostawców.

Termin składania ofert trwa do 31 marca 2023 r. do godz. 10.00.

Szczegóły dotyczące naboru dostępne są na stronie portalu SmartPZP

Zapraszamy do wzięcia udziału w powyższym naborze jak również zapraszamy do kolejnych, o których będziemy Państwa na bieżąco informować!

Z wyrazami szacunku,

Zespół projektu.

Ilustracja dekoracyjna, na niej napis Tworzenie e-zasobów do kształcenia zawodowego oraz kilka rysunków przedstawiających w symboliczny sposób żarówkę, telefon komórkowy, laptop, lupę
26 stycznia 2023

Pierwsze e-materiały do kształcenia zawodowego na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej

Jest nam niezmiernie miło poinformować, iż pierwsze e-materiały do kształcenia zawodowego są już dostępne dla wszystkich zainteresowanych na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej. W zakładce „Kształcenie zawodowe” można znaleźć interaktywne i zgodne z aktualną podstawą programową e-materiały opracowane dla wybranych kwalifikacji i zawodów kształcenia zawodowego. Zapraszamy do aktywnego wykorzystywania e-materiałów na zajęciach.

Dotychczas udostępnione zostały e-materiały do niektórych zawodów z następujących branż: audiowizualnej (AUD), budowlanej (BUD), chemicznej (CHM), ekonomiczno-administracyjnej (EKA), górniczo-wiertniczej (GIW), handlowej (HAN), hotelarsko-gastronomiczno-turystycznej (HGT), leśnej (LES), ochrony i bezpieczeństwa osób i mienia (BPO), ogrodniczej (OGR), opieki zdrowotnej (MED), poligraficznej (PGF), pomocy społecznej (SPO), przemysłu mody (MOD), rolno-hodowlanej (ROL), rybackiej (RYB), spożywczej (SPC), transportu wodnego (TWO).

Materiały do pozostałych zawodów i branż będą sukcesywnie udostępniane w bieżącym roku.

Jednym ze sposobów zapewniania wysokiej jakości edukacji jest wykorzystywanie możliwości, jakie dają – w dobie społeczeństwa informacyjnego – technologie informacyjno-komunikacyjne. Są one niezbędne w życiu codziennym  i na rynku pracy, co stawia przed szkołami konieczność wprowadzania zmian w zakresie pracy z uczniami.  Odpowiedzią na tę potrzebę jest 800 e-materiałów do kształcenia zawodowego, współtworzonych i upowszechnianych w ramach projektu Ośrodka Rozwoju Edukacji (ORE) „Tworzenie e-zasobów do kształcenia zawodowego”, które sukcesywnie będą udostępniane na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej (ZPE).

Projekt ORE jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

W załączeniu przekazujemy instrukcję korzystania z ZPE w obszarze kształcenia zawodowego.

Zespół Projektu Tworzenie e-zasobów do kształcenia zawodowego

Załączniki

na zdjęciu sala konferencyjna, Dyrektor ORE Tomasz Madej mówi do zebranych gości, przy stole siedzą kierowniczka projektu Joanna Saska-Dymnicka, główna ekspertka merytoryczna projektu Anna Pregler oraz ekspert do spraw współpracy z beneficjentami konkursowymi Rafał Auch-Szkoda
18 stycznia 2023

Spotkanie z Beneficjentami Konkursowymi

11 stycznia 2023 roku odbyło się spotkanie zespołu projektu Tworzenie e-zasobów do kształcenia zawodowego z Beneficjentami Konkursowymi.

Spotkanie rozpoczęła kierownik projektu Joanna Saska-Dymnicka krótkim podsumowaniem dotyczącym realizacji etapu tworzenia i weryfikacji prototypów e-materiałów do kształcenia zawodowego. Głos zabrał Dyrektor ORE Tomasz Madej, który odniósł się do harmonogramu realizacji projektu.

Anna Pregler – główny ekspert merytoryczny projektu – w dalszej części spotkania dokonała podsumowania dotychczasowej weryfikacji prototypów e-materiałów, biorąc pod uwagę: dotychczasowy i pozostały czas realizacji projektów konkursowych, dobre praktyki w obecnych działaniach Beneficjentów konkursowych oraz oczekiwania ORE wobec kolejnych e-materiałów przekazywanych do weryfikacji. Beneficjentom Konkursowym swoje uwagi przekazali również eksperci projektu: Rafał Auch-Szkoda Ekspert ds współpracy z beneficjentami konkursowymi, Bożena Solecka Ekspert ds. zgodności z podstawą programową, Informatyk ds. zintegrowania e-zasobów z platformą ORE; Beata Służalska Ekspert ds. prowadzenia konsultacji społecznych, Grzegorz Śliwiński Ekspert ds. jakości e-zasobów oraz Barbara Wałecka Ekspert ds. WCAG 2.0.

Obecni byli przedstawiciele siedmiu Beneficjentów Konkursowych: EDUEXPERT SP. Z O.O., CONTENTPLUS.PL SP. Z O.O., AKADEMIA FINANSÓW I BIZNESU VISTULA, ENGLISHSQUARE.PL SP. Z O.O., OCTOPUS VR SPÓŁKA Z O.O., POLITECHNIKA ŁÓDZKA, GROMAR SP. Z O.O.

na zdjęciu sala konferencyjna, Anna Pregler ekspert merytoryczny projektu mówi do zebranych gości
25 października 2022

Spotkanie z Beneficjentami Konkursowymi

4 października 2022 roku odbyło się w Centrum Szkoleniowym ORE w Sulejówku, spotkanie zespołu projektu Tworzenie e-zasobów do kształcenia zawodowego z Beneficjentami Konkursowymi.

Spotkanie rozpoczęła kierownik projektu Joanna Saska-Dymnicka krótkim podsumowaniem dotyczącym realizacji etapu tworzenia prototypów e-materiałów do kształcenia zawodowego.

Anna Pregler – główny ekspert merytoryczny projektu – poprowadziła część spotkania poświęconą omówieniu wniosków wynikających z dotychczasowego tworzenia i weryfikacji prototypów e-materiałów do kształcenia zawodowego oraz wynikających z tych wniosków wskazań dotyczących opracowywania i przekazywania II transzy e-materiałów do kształcenia zawodowego przez Beneficjentów Konkursowych. Refleksji poddano przykłady typów multimediów i obudowy dydaktycznej wchodzących w skład prototypów, uwzględniając ich wzorcowe przykłady oraz elementy wymagające doskonalenia i zwrócenia na nie szczególnej uwagi przy dalszych pracach nad e-materiałami.

Obecni byli przedstawiciele siedmiu Beneficjentów Konkursowych: EDUEXPERT SP. Z O.O., CONTENTPLUS.PL SP. Z O.O., AKADEMIA FINANSÓW I BIZNESU VISTULA, ENGLISHSQUARE.PL SP. Z O.O., OCTOPUS VR SPÓŁKA Z O.O., POLITECHNIKA ŁÓDZKA, GROMAR SP. Z O.O.

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa