Tworzenie e-zasobów do kształcenia zawodowego

Tworzenie e-zasobów do kształcenia zawodowego

20 czerwca 2022

Zaproszenie do naboru Ekspertów ds. kształcenia zawodowego

Ośrodek Rozwoju Edukacji zaprasza do wzięcia udziału w naborze ekspertów ds. kształcenia zawodowego. Nabór dotyczy weryfikacji/recenzji i odbioru 203 programów nauczania do umiejętności dodatkowych dla wskazanych 97 zawodów w ramach branż: audiowizualna AUD; ochrony i bezpieczeństwa osób i mienia BPO; ceramiczno – szklarska CES; chemiczna CHEM, drzewno – meblarska DRM; ekonomiczno – administracyjna EKA; elektroenergetyczna ELE; fryzjersko – kosmetyczna FRK; hotelarsko – gastronomiczno – turystyczna HGT; handlowa HAN; leśna LES; opieki zdrowotnej MED; przemysłu mody MOD; metalurgiczna MTL; ogrodnicza OGR; poligraficzna PGF; rolno – hodowlana ROL; rybacka RYB; spożywcza SPC; pomocy społecznej SPO; transportu wodnego TWO. (więcej…)

grafika projektu Tworzenie e-zasobów do kształcenia zawodowego
26 kwietnia 2022

Rekrutacja ekspertów branżowych

Ośrodek Rozwoju Edukacji poszukuje ekspertów branżowych do opracowania weryfikacji/recenzji i odbioru programów nauczania dla umiejętności dodatkowych w ramach projektu Tworzenie e-zasobów do kształcenia zawodowego (II etap realizacji zadania). (więcej…)

Ilustracja dekoracyjna, na niej napis Tworzenie e-zasobów do kształcenia zawodowego oraz kilka rysunków przedstawiających w symboliczny sposób żarówkę, telefon komórkowy, laptop, lupę
24 stycznia 2022

Spotkanie z Beneficjentami Konkursowymi

19 stycznia 2022 roku w Centrum Szkoleniowym ORE w Sulejówku odbyło się spotkanie zespołu projektu Tworzenie e-zasobów do kształcenia zawodowego z Beneficjentami Konkursowymi. Obecni byli przedstawiciele siedmiu Beneficjentów Konkursowych: EDUEXPERT SP. Z O.O., CONTENTPLUS.PL SP. Z O.O., AKADEMIA FINANSÓW I BIZNESU VISTULA, ENGLISHSQUARE.PL SP. Z O.O., OCTOPUS VR SPÓŁKA Z O.O., POLITECHNIKA ŁÓDZKA, GROMAR SP. Z O.O. Spotkanie poprowadziła kierownik projektu Joanna Saska-Dymnicka. (więcej…)

Na zdjęciu sala wykładowa. W tle ekran z widocznym napisem Tworzenie ezasobów do kształcenia zawodowego. Dyrektor ORE Tomasz Madej przemawia. Obok stoi kierownik projektu Tworzenie ezasobów do kształcenia zawodowego Joanna Saska-Dymnicka
18 października 2021

Spotkanie drugiego Zespołu Ekspertów Branżowych

W dniach 13–14 października 2021 roku odbyło się spotkanie drugiej grupy członków Zespołu Ekspertów Branżowych weryfikujących prototypy e-materiałów do kształcenia zawodowego w ramach projektu „Tworzenie e-zasobów do kształcenia zawodowego”. (więcej…)

Na zdjęciu sala wykładowa. W tle ekran z widocznym napisem Tworzenie ezasobów do kształcenia zawodowego. Dyrektor ORE Tomasz Madej przemawia. Obok stoi kierownik projektu Tworzenie ezasobów do kształcenia zawodowego Joanna Saska-Dymnicka.
27 września 2021

Spotkanie Zespołu Ekspertów Branżowych

W dniach 21–22 września 2021 roku odbyło się spotkanie Zespołu Ekspertów Branżowych weryfikujących prototypy e-materiałów do kształcenia zawodowego w ramach projektu „Tworzenie e-zasobów do kształcenia zawodowego”.

Uczestnikom zostało zaprezentowane zadanie projektu, które będą realizować: odbiór prototypów i wersji ostatecznych e-materiałów do kształcenia zawodowego przygotowywanych w ramach projektów konkursowych (w tym przeprowadzenie weryfikacji zgodności poszczególnych e-materiałów z przyjętą koncepcją i standardami merytoryczno-dydaktycznymi, standardem funkcjonalności, dostępności i techniczno-graficznym). Eksperci branżowi będą weryfikować prototypy e-materiałów pod kątem spełnienia warunków zawartych w standardach merytoryczno-dydaktycznych.

Anna Pregler − główny Ekspert merytoryczny projektu, przedstawiła efekty wcześniejszych prac projektu istotne dla realizacji obecnego zadania, w tym przykłady typów materiałów multimedialnych, ramową procedurę i ogólne zasady weryfikacji prototypów e-materiałów oraz szczegółowe zadania Ekspertów branżowych związane z jej przeprowadzaniem.

Podczas prezentacji prowadzonej przez Joannę Saską-Dymnicką − kierownika projektu oraz Barbarę Wałecką − eksperta ds. WCAG, Eksperci branżowi poznali funkcjonalności dwóch platform: Recenzent oraz Edytor ZPE, na których będą prowadzili weryfikację prototypów e-materiałów. Zasady współpracy Ekspertów branżowych z ekspertami zespołu projektu oraz harmonogram działań związanych z weryfikacją poszczególnych prototypów zostały zaprezentowane Ekspertom branżowym przez Małgorzatę Gawędę − eksperta ds. konkursów i upowszechniania e-zasobów oraz Sławomira Torbusa − eksperta ds. jakości e-zasobów.

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa