Tworzenie e-zasobów do kształcenia zawodowego

Tworzenie e-zasobów do kształcenia zawodowego

Ilustracja dekoracyjna, na niej napis Tworzenie e-zasobów do kształcenia zawodowego oraz kilka rysunków przedstawiających w symboliczny sposób żarówkę, telefon komórkowy, laptop, lupę
3 lipca 2020

Rekrutacja ekspertów do projektu „Tworzenie e-zasobów do kształcenia zawodowego”

Rozpoczęliśmy realizację drugiego zadania projektu „Tworzenie e-zasobów do kształcenia zawodowego”, czyli nadzór merytoryczny nad tworzonymi w ramach projektów konkursowych MEN e-zasobami oraz pozostałymi produktami projektów konkursowych, tj. odbiór 174 programów nauczania dla umiejętności dodatkowych. (więcej…)

Ilustracja dekoracyjna, na niej napis Tworzenie e-zasobów do kształcenia zawodowego oraz kilka rysunków przedstawiających w symboliczny sposób żarówkę, telefon komórkowy, laptop, lupę
1 czerwca 2020

Podsumowanie prac nad realizacją zadania 1

W połowie maja 2020 roku w ramach projektu koncepcyjnego „Tworzenie e-zasobów do kształcenia zawodowego” prace zakończył Zespół Ekspertów Branżowych ZEBRA II. Eksperci dokonali weryfikacji koncepcji e-materiałów do kształcenia zawodowego, przygotowali wykazy e-materiałów dla 16 branż oraz opracowali standardy merytoryczno-dydaktyczne dla 431 e-materiałów. (więcej…)

Widok strony internetowej kursu Tworzenie e-zasobów do kształcenia zawodowego
21 kwietnia 2020

Dwa spotkania Zespołu Ekspertów Branżowych II

W ramach projektu „Tworzenie e-zasobów do kształcenia zawodowego” odbyły się dwa spotkania Zespołu Ekspertów Branżowych II. W związku z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 roku w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii zmieniono dotychczasową formułę spotkań. (więcej…)

Tomasz Madej Wicedyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji otwiera spotkanie ekspertów branżowych
9 marca 2020

Spotkanie Zespołu Ekspertów Branżowych 2

W dniach 6–7 marca odbyło się pierwsze z trzech zaplanowanych spotkań Zespołu Ekspertów Branżowych II w ramach projektu „Tworzenie e-zasobów do kształcenia zawodowego”.

Uczestnicy poznali cele projektu: zwiększenie wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w kształceniu zawodowym, w tym w nauczaniu uczniów niepełnosprawnych, rozwijanie kompetencji cyfrowych, indywidualizacja procesu dydaktycznego, wdrażanie pracy zespołowej, zaprezentowane przez Annę Pregler – głównego eksperta merytorycznego.
Uczestnikom zostało zaprezentowane pierwsze zadanie projektu: opracowanie koncepcji e-zasobów do kształcenia zawodowego oraz przygotowanie założeń i wkładu do regulaminów konkursów na stworzenie e-zasobów do kształcenia zawodowego, które będą realizować.

Anna Pregler przedstawiła również drugie planowane zadanie: odbiór prototypów i wersji ostatecznych e-zasobów do kształcenia zawodowego przygotowywanych w ramach projektów konkursowych (w tym przeprowadzenie weryfikacji zgodności poszczególnych e-zasobów z przyjętą koncepcją i standardami merytoryczno-dydaktycznymi, standardem funkcjonalności, dostępności i techniczno-graficznym) i ich upowszechnianie oraz odbiór pozostałych produktów powstałych w ramach projektów konkursowych (programów nauczania dla umiejętności dodatkowych).

Podczas pierwszego spotkania, grupy ekspertów branżowych weryfikowały koncepcję e-zasobów do kształcenia zawodowego wypracowaną przez Zespół Ekspertów Branżowych I. Po zapoznaniu z przykładami typów materiałów multimedialnych, uczestnicy pracowali w grupach nad propozycjami e-zasobów do poszczególnych kwalifikacji, których wykaz będzie załącznikiem do koncepcji oraz podstawą do opracowania standardów merytoryczno-dydaktycznych dla zaproponowanych e-zasobów.

Anna Pregler ekspert merytoryczny prezentuje założenia projektu Tworzenie e-zasobów do kształcenia zawodowego
Tomasz Madej Wicedyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji otwiera spotkanie ekspertów branżowych
Anna Pregler ekspert merytoryczny podczas spotkania z uczestnikami
Ilustracja dekoracyjna, na niej napis Tworzenie e-zasobów do kształcenia zawodowego oraz kilka rysunków przedstawiających w symboliczny sposób żarówkę, telefon komórkowy, laptop, lupę
9 marca 2020

Zespół Ekspertów Branżowych nr 2 wybrany

W projekcie „Tworzenie e-zasobów do kształcenia zawodowego” zakończono postępowania mające na celu wyłonienia Zespołu Ekspertów Branżowych nr lI. Zespół został powołany w ramach 16 branż:

 1. budowlana
 2. ekonomiczno-administracyjna
 3. elektroenergetyczna
 4. elektroniczno-mechatroniczna
 5. fryzjersko-kosmetyczna
 6. handlowa
 7. hotelarsko-gastronomiczno-turystyczna
 8. mechaniczna
 9. motoryzacyjna
 10. ochrony i bezpieczeństwa osób i mienia
 11. ogrodnicza
 12. przemysłu mody
 13. rolno-hodowlana
 14. spedycyjno-logistyczna
 15. spożywcza
 16. teleinformatyczna.

Dodatkowo wybrano ekspertów branżowych–moderatorów, którzy będą kierowali pracą poszczególnych grup branżowych. Głównymi zadaniami zespołu będzie zweryfikowanie koncepcji e-zasobów do kształcenia zawodowego, opracowanie wykazu e-zasobów dla 16 branż  oraz standardów merytoryczno-dydaktycznych umożliwiających stworzenie prawie 500 e-zasobów do kształcenia zawodowego w ramach dwóch projektów konkursowych ogłaszanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Ilustracja dekoracyjna, na niej napis Tworzenie e-zasobów do kształcenia zawodowego oraz kilka rysunków przedstawiających w symboliczny sposób żarówkę, telefon komórkowy, laptop, lupę
9 marca 2020

Wybór Zespołu Ekspertów Branżowych nr 2

W projekcie „Tworzenie e-zasobów do kształcenia zawodowego” od 23 grudnia 2019 roku do końca
lutego 2020 roku trwały postępowania mające na celu wyłonienie Zespołu Ekspertów Branżowych nr 2.

Zespół obejmuje 16 branż:
1. budowlana
2. ekonomiczno-administracyjna
3. elektroenergetyczna
4. elektroniczno-mechatroniczna
5. fryzjersko-kosmetyczna
6. handlowa
7. hotelarsko-gastronomiczno-turystyczna
8. mechaniczna
9. motoryzacyjna
10. ochrony i bezpieczeństwa osób i mienia
11. ogrodnicza
12. przemysłu mody
13. rolno-hodowlana
14. spedycyjno-logistyczna
15. spożywcza
16. teleinformatyczna.

13 grudnia 2019

Czwarte spotkanie Zespołu Ekspertów Branżowych

W dniach 12–13 grudnia odbyło się ostatnie z zaplanowanych spotkań Zespołu Ekspertów
Branżowych I w projekcie „Tworzenie e-zasobów do kształcenia zawodowego”.

Podsumowano dotychczasowe prace nad „Koncepcją e-zasobów do kształcenia zawodowego” oraz
„Załącznikiem nr 1 do koncepcji – Wykazem e-zasobów do kształcenia zawodowego dla 16 branż” wraz z aneksem i przyjęto ich ostateczne brzmienie.

Omówiono przykładowe opisy e-zasobów opracowane przez ekspertów na podstawie uzgodnionej na poprzednim spotkaniu wersji szablonu standardu. Uwzględniając wnioski z dyskusji, zmodyfikowano
szablon standardu merytoryczno-dydaktycznego e-zasobów do kształcenia zawodowego, który będzie podstawą realizacji kolejnego etapu prac nad wkładem do regulaminów konkursów na wykonanie e-zasobów do kształcenia zawodowego.

kierownik projektu Joanna Saska Dymnicka oraz ekspert merytoryczny Anna Pregler podczas spotkania z ekspertami branżowymi
6 grudnia 2019

Trzecie spotkanie Zespołu Ekspertów Branżowych

W dniach 28–29 listopada odbyło się trzecie z czterech zaplanowanych spotkań Zespołu Ekspertów Branżowych I w projekcie „Tworzenie e-zasobów do kształcenia zawodowego”. (więcej…)

Marzenna Habib pełniąca obowiązki Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji rozpoczyna spotkanie zespołu ekspertów branżowych
12 listopada 2019

Drugie spotkanie Zespołu Ekspertów Branżowych

W dniach 7–8 listopada odbyło się drugie z czterech zaplanowanych spotkań Zespołu Ekspertów Branżowych I w projekcie „Tworzenie e-zasobów do kształcenia zawodowego”. (więcej…)

sala plenarna, Anna Pregler prezentuje uczestnikom spotkania założenia projektu Tworzenie e-zasobów do kształcenia zawodowego
22 października 2019

Spotkanie Zespołu Ekspertów Branżowych

W dniach 17–18 października odbyło się pierwsze z czterech zaplanowanych spotkań Zespołu Ekspertów Branżowych I w ramach projektu „Tworzenie e-zasobów do kształcenia zawodowego”. (więcej…)