Tworzenie e-materiałów dydaktycznych do kształcenia ogólnego – etap 2

Tworzenie e-materiałów dydaktycznych do kształcenia ogólnego – etap 2

Innowacja w edukacji
2 sierpnia 2019

Zakończenie konsultacji społecznych

Informujemy, że zakończyliśmy konsultacje społeczne nowo powstających e-materiałów dydaktycznych do kształcenia ogólnego, dla szkół kończących się egzaminem maturalnym. (więcej…)

fot. Adobe Stock
28 czerwca 2019

E-materiały – przedłużamy konsultacje społeczne

Informujemy, że Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie przedłuża do 31 lipca br. konsultacje społeczne nowo powstających e-materiałów dydaktycznych dla szkół kończących się egzaminem maturalnym, do przedmiotów humanistycznych (tj. język polski, historia, filozofia, wiedza o społeczeństwie), do przedmiotów przyrodniczych (fizyka, chemia, biologia, geografia) oraz e-materiałów do matematyki i informatyki.

(więcej…)

24 czerwca 2019

Poszukujemy ekspertów merytorycznych

W ramach projektu „Tworzenie e-materiałów dydaktycznych do kształcenia ogólnego – etap II”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś II – Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.10. Wysoka jakość systemu oświaty, poszukujemy ekspertów merytorycznych do oceny e-materiałów. (więcej…)

24 czerwca 2019

Poszukujemy informatyka ds. integrowania e-materiałów pod względem technologicznym

W ramach projektu „Tworzenie e-materiałów dydaktycznych do kształcenia ogólnego – etap II” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś II – Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.10. Wysoka jakość systemu oświaty poszukujemy informatyka ds. integrowania e-materiałów pod względem technologicznym. (więcej…)

25 marca 2019

Spotkanie dla beneficjentów

8 marca 2019 r. w Centrum Szkoleniowym ORE w Sulejówku odbyło się spotkanie dla beneficjentów konkursu „E-materiały dydaktyczne do 10 przedmiotów dla szkół kończących się egzaminem maturalnym”.  (więcej…)

25 marca 2019

Szkolenie dla beneficjentów

7 marca 2019 r. w Centrum Szkoleniowym ORE w Sulejówku odbyło się szkolenie beneficjentów konkursu „E-materiały dydaktyczne do 10 przedmiotów dla szkół kończących się egzaminem maturalnym”. (więcej…)

11 lutego 2019

Wyniki konkursu „E-materiały dydaktyczne do 10 przedmiotów dla szkół kończących się egzaminem maturalnym”

Ministerstwo Edukacji Narodowej – Instytucja Pośrednicząca dla Osi Priorytetowej II Działań 2.10, 2.11, 2.13, 2.14 oraz 2.15 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – opublikowało wyniki konkursu nr POWR.02.10.00-IP.02-00-006/18  „E-materiały dydaktyczne do 10 przedmiotów
dla szkół kończących się egzaminem maturalnym”. (więcej…)

8 lutego 2019

Zapytanie ofertowe: Ekspertyza WCAG 2.0 oraz SPE

Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie zwraca się do Państwa z zapytaniem ofertowym Opracowanie ekspertyzy dotyczącej koncepcji ogólnej i przykładowych map modułów w zakresie uwzględniania wytycznych WCAG 2.0 oraz  dostosowania modułowych e-podręczników do potrzeb uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Szczegółowe informacje w Biuletynie Informacji Publicznej ORE.

21 listopada 2018

Zapytanie ofertowe na czterech ekspertów ds. tworzenia map modułów – umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich

Przedmiotem aktualnego zamówienia jest opracowanie przykładowych map modułów, będących podstawą do utworzenia modułowych e-podręczników do 4 przedmiotów (do każdego przedmiotu zostanie wybrany jeden ekspert): wiedza o społeczeństwie, filozofia, muzyka, historia muzyki.

Szczegółowe informacje w Biuletynie Informacji Publicznej ORE.

Ofertę należy złożyć w formie skanu/ pisemnej w miejscu i czasie na adres magdalena.godlewska-dudek@ore.edu.pl do dnia 26 listopada 2018 (do godziny 23:59).

 

22 października 2018

Szesnastu ekspertów ds. tworzenia map modułów – umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich.

Ośrodek Rozwoju Edukacji zwraca się do Państwa z zapytaniem ofertowym na: 16 (szesnastu) ekspertów ds. tworzenia map modułów – umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich. (więcej…)