Diagnoza psychologiczno-pedagogiczna

Diagnoza psychologiczno-pedagogiczna

12 maja 2020

Adaptacje i dostosowania modelowego zestawu narzędzi diagnostycznych TROS-KA z obszaru emocjonalno-społecznego

Obecnie trwają prace koncepcyjne w zakresie przygotowania adaptacji i dostosowań modelowego zestawu narzędzi diagnostycznych TROS-KA z obszaru emocjonalno-społecznego dla wybranych grup uczniów z SPE: słabowidzących i niewidomych, niedosłyszących i niesłyszących, z zespołem Aspergera, z afazją. W działaniach związanych z realizacją zadania zostaną̨ uwzględnione założenia dotyczące diagnozy funkcjonalnej. (więcej…)

27 lutego 2019

Ruszają szkolenia pilotażowe

Rozpoczynamy rekrutację na szkolenia pilotażowe „Model wdrażania zmian w systemie poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego uwzględniający założenia diagnozy funkcjonalnej. Praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”. Do udziału zapraszamy dyrektorów i pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych, szkół i przedszkoli ogólnodostępnych wyłącznie z województw: mazowieckiego, małopolskiego, świętokrzyskiego oraz podlaskiego(więcej…)

16 listopada 2018

Szkolenia dla specjalistów z poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz szkół i przedszkoli

W dniach 3 grudnia – 11 grudnia 2018 r. zostanie zorganizowanych 14 szkoleń dla specjalistów z poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz szkół i przedszkoli (w szczególności psychologów, pedagogów, logopedów) (więcej…)

18 października 2018

TROS-KA – wersja elektroniczna narzędzia

Ośrodek Rozwoju Edukacji udostępnia poradniom psychologiczno-pedagogicznym aplikację elektroniczną  umożliwiającą korzystanie z zestawu narzędzi diagnostycznych wchodzących w skład modelowego zestawu narzędzi TROS-KA dla uczniów w wieku od 9 do 13 lat – obszar emocjonalno-społeczny, w tym dla uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym. (więcej…)

11 października 2018

Publikacje dla specjalistów z poradni psychologiczno-pedagogicznych

Cztery nowe publikacje będą pomocne w codziennej pracy specjalistów z poradni psychologiczno-pedagogicznych w trakcie procesu diagnozy, planowania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej, a także w działaniach postdiagnostycznych. (więcej…)

3 października 2018

Diagnoza specjalnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dzieci i młodzieży

Standardy, wytyczne oraz wskazówki do przygotowania i adaptacji narzędzi diagnostycznych dla dzieci i młodzieży z wybranymi specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi. (więcej…)

26 kwietnia 2018

Opracowanie modelu wdrażania zmian w systemie poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego

W najbliższym czasie rozpoczną się działania pilotażowe w zakresie opracowania modelu wdrażania zmian w systemie poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego, uwzgledniającego założenia diagnozy funkcjonalnej. Do udziału w pilotażu zaproszeni zostaną przedstawiciele poradni psychologiczno-pedagogicznych (więcej…)

13 marca 2018

Filmy dla specjalistów z poradni psychologiczno-pedagogicznych

Zapraszamy do zapoznania się z filmami, które zostały nakręcone podczas szkoleń sieci współpracy i samokształcenia dla koordynatorów ds. wdrażania modelowego zestawu narzędzi diagnostycznych oraz standardów pracy poradni psychologiczno-pedagogicznych. (więcej…)

10 lutego 2018

Spotkanie informacyjno-konsultacyjne dla pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych

Zapraszamy na spotkania informacyjno-konsultacyjne, realizowane z ramach projektu pozakonkursowego Opracowanie instrumentów do prowadzenia diagnozy psychologiczno-pedagogicznej, kierowanego do specjalistów z poradni psychologiczno-pedagogicznych, których celem będzie przedstawienie: (więcej…)

24 stycznia 2018

Spotkania sieci współpracy i samokształcenia dla pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych

W dniach 8–19 stycznia br. w siedmiu miastach w Polsce odbyło się 16 spotkań stacjonarnych „Współpraca ze szkołą w zakresie planowania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej”. Miały one charakter szkoleniowy i dotyczyły zagadnień z obszaru przepisów prawa oświatowego. Spotkania były pierwszą częścią działań w ramach zawiązanych sieci współpracy i samokształcenia dla specjalistów z poradni psychologiczno-pedagogicznych.    (więcej…)