Wsparcie nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość – Wyniki naborów

Wsparcie nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość – Wyniki naborów

Wyniki naboru w ramach projektu grantowego – RUNDA 28

Ośrodek Rozwoju Edukacji jako realizator projektu „Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość” informuje, że w odpowiedzi na nabór w ramach otwartego konkursu grantowego – RUNDA 28 – nie wpłynęła żadna oferta.

Wyniki naboru w ramach projektu grantowego – RUNDA 27

Ośrodek Rozwoju Edukacji jako realizator projektu „Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość” informuje, że w odpowiedzi na nabór w ramach otwartego konkursu grantowego – RUNDA 27 – nie wpłynęła żadna oferta.

Wyniki naboru w ramach projektu grantowego – RUNDA 26

Ośrodek Rozwoju Edukacji jako realizator projektu „Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość” informuje, że w odpowiedzi na nabór w ramach otwartego konkursu grantowego – RUNDA 26 – nie wpłynęła żadna oferta.

Wyniki naboru w ramach projektu grantowego – RUNDA 25

Ośrodek Rozwoju Edukacji jako realizator projektu „Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość” informuje, że zakończono ocenę wniosków złożonych w odpowiedzi na nabór w ramach otwartego konkursu grantowego – RUNDA 25.

Wyniki naboru w ramach projektu grantowego – RUNDA 24

Ośrodek Rozwoju Edukacji jako realizator projektu „Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość” informuje, że w odpowiedzi na nabór w ramach otwartego konkursu grantowego – RUNDA 24 – nie wpłynęła żadna oferta.

Wyniki naboru w ramach projektu grantowego – RUNDA 23

Ośrodek Rozwoju Edukacji jako realizator projektu „Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość”  informuje, że w odpowiedzi na nabór w ramach otwartego konkursu grantowego – RUNDA 23 – nie wpłynęła żadna oferta.

Wyniki naboru w ramach projektu grantowego – RUNDA 22

Ośrodek Rozwoju Edukacji jako realizator projektu „Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość” informuje, że zakończono ocenę wniosków złożonych w odpowiedzi na nabór w ramach projektu otwartego konkursu grantowego – RUNDA 22.

Wyniki naboru w ramach projektu grantowego – RUNDA 21

Ośrodek Rozwoju Edukacji jako realizator projektu Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość  informuje, że zakończono ocenę wniosków złożonych w odpowiedzi na nabór w ramach projektu otwartego konkursu grantowego – RUNDA 21

Wyniki naboru w ramach projektu grantowego – RUNDA 20

Ośrodek Rozwoju Edukacji jako realizator projektu Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość  informuje, że w odpowiedzi na nabór w ramach otwartego konkursu grantowego –RUNDA 20 – nie wpłynęła żadna oferta

Wyniki naboru w ramach projektu grantowego – RUNDA 19

Ośrodek Rozwoju Edukacji jako realizator projektu Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość  informuje, że w odpowiedzi na nabór w ramach otwartego konkursu grantowego – RUNDA 19 – nie wpłynęła żadna oferta.