Wsparcie nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość – Wyniki naborów

Wsparcie nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość – Wyniki naborów

Wyniki naboru w ramach projektu grantowego – Runda 8

Ośrodek Rozwoju Edukacji jako realizator projektu „Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość”  informuje, że w odpowiedzi na nabór w ramach otwartego konkursu grantowego Runda 8 – nie wpłynęła żadna oferta.

Wyniki naboru w ramach projektu grantowego – Runda 7

Ośrodek Rozwoju Edukacji jako realizator projektu „Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość”  informuje, że w 7 RUNDZIE otwartego konkursu naboru wniosków grantowych nie wpłynęła żadna oferta.

Wyniki naboru w ramach projektu grantowego – Runda 6

Ośrodek Rozwoju Edukacji jako realizator projektu „Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość”  informuje, że zakończono ocenę wniosków złożonych w odpowiedzi na nabór w ramach otwartego konkursu grantowego RUNDA 6.

Wyniki naboru w ramach projektu grantowego – Runda 5

Ośrodek Rozwoju Edukacji jako realizator projektu „Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość”  informuje, że zakończono ocenę wniosków złożonych w odpowiedzi na nabór w ramach otwartego konkursu grantowego RUNDA 5

Wyniki naboru w ramach projektu grantowego – Runda 4

Ośrodek Rozwoju Edukacji jako realizator projektu Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość informuje

Wyniki naboru w ramach projektu grantowego – Runda 3

Ośrodek Rozwoju Edukacji jako realizator projektu Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość informuje

Wyniki naboru w ramach projektu grantowego – Runda 2

Ośrodek Rozwoju Edukacji jako realizator projektu Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość  informuje,

Wyniki naboru w ramach projektu grantowego – Runda 1

Ośrodek Rozwoju Edukacji jako realizator projektu Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość  informuje, że