Tworzenie programów nauczania

Tworzenie programów nauczania

29 kwietnia 2020

Materiały do pobrania – programy nauczania – programy do wychowania przedszkolnego

29 kwietnia 2020

Materiały do pobrania – programy nauczania – programy do szkoły ponadpodstawowej

Liceum i technikum

Szkoła branżowa I i II stopnia

29 kwietnia 2020

Materiały do pobrania – Koncepcja nakładek wraz ze scenariuszami lekcji uwzględniającymi specjalne potrzeby edukacyjne

28 kwietnia 2020

Koncepcja nakładek wraz ze scenariuszami lekcji uwzględniającymi specjalne potrzeby edukacyjne

Zapraszamy do zapoznania się z nową publikacją i scenariuszami uwzględniającymi
specjalne potrzeby edukacyjne (SPE). Koncepcja nakładek odnosi się do programów
nauczania oraz scenariuszy zajęć/lekcji, które zostały opracowane w ramach projektu (więcej…)

30 grudnia 2019

Materiały do pobrania – programy nauczania – programy do szkoły podstawowej

Edukacja wczesnoszkolna

22 sierpnia 2019

Zapraszamy do składania ofert na opracowanie programów nauczania i scenariuszy zajęć/lekcji

Zapraszamy nauczycieli, zespoły nauczycielskie, doradców metodycznych, konsultantów, ekspertów, edukatorów i pracowników naukowych do składania ofert na opracowanie programów nauczania i scenariuszy zajęć/lekcji w ramach projektu „Tworzenie programów nauczania”. (więcej…)

1 kwietnia 2019

Konkurs na programy nauczania – języki obce, technika, edukacja dla bezpieczeństwa

Zapraszamy nauczycieli, zespoły nauczycielskie, doradców metodycznych, konsultantów, ekspertów, edukatorów i pracowników naukowych do udziału w konkursie na opracowanie koncepcji programów nauczania dla szkoły ponadpodstawowej i wybranych przedmiotów szkoły podstawowej. Konkurs jest realizowany w projekcie „Tworzenie programów nauczania”. (więcej…)

26 marca 2019

Jakie programy nauczania języków obcych dla uczniów?

Odpowiedź na to i inne pytania znaleźli uczestnicy konferencji „Nauczanie języków obcych w szkołach” zorganizowanej 25 marca przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji. Wicedyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji dr Beata Jancarz-Łanczkowska w swojej prezentacji „Jakich programów nauczania potrzebuje współczesna szkoła” starała się zwrócić uwagę na zasady tworzenia programów nauczania, które mogą sprzyjać skutecznej edukacji językowej uczniów oraz kształtowaniu wszystkich kompetencji kluczowych. (więcej…)

22 marca 2019

Weź udział w konkursie!

Zapraszamy nauczycieli, zespoły nauczycielskie, doradców metodycznych, konsultantów, ekspertów, edukatorów i pracowników naukowych do udziału w konkursie na opracowanie koncepcji programów nauczania dla szkoły ponadpodstawowej i wybranych przedmiotów szkoły podstawowej.

Na laureatów czekają atrakcyjne gratyfikacje(więcej…)

20 grudnia 2018

Konkurs na opracowanie koncepcji programów nauczania dla wybranych przedmiotów szkoły podstawowej i szkoły ponadpodstawowej

Zapraszamy nauczycieli, zespoły nauczycielskie, doradców metodycznych, konsultantów, ekspertów, edukatorów i pracowników naukowych do udziału w konkursie na opracowanie koncepcji programów nauczania dla szkoły ponadpodstawowej i wybranych przedmiotów szkoły podstawowej realizowanego w projekcie „Tworzenie programów nauczania”. (więcej…)