Zarządzanie oświatą w samorządach

Zarządzanie oświatą w samorządach

15 lutego 2021

Zarządzanie kryzysowe – szkolenia on-line dla dyrektorów MOW-ów i MOS-ów

Serdecznie zapraszamy dyrektorów i wicedyrektorów młodzieżowych ośrodków wychowawczych (MOW) i młodzieżowych ośrodków socjoterapii (MOS) na 2-dniowe szkolenia on-line dotyczące zarządzania kryzysowego. Ośrodki resocjalizacyjne narażone są na podwyższone ryzyko wystąpienia sytuacji kryzysowych. (więcej…)

3 grudnia 2020

Sieć współpracy dla samorządowców: Finansowanie zadań oświatowych – jakość i optymalizacja wydatków

Serdecznie zapraszamy samorządowców do uczestnictwa w pracach sieci współpracy i samokształcenia, której tematem jest: finansowanie zadań oświatowych – jakość i optymalizacja wydatków. Praca sieci zaplanowana została na osiem miesięcy, tj. od grudnia 2020 roku do końca lipca 2021 roku. Zachęcamy – liczba miejsc ograniczona! (więcej…)

fot. Adobe Stock
3 grudnia 2020

Sieć współpracy dla samorządowców – Coaching menedżerski lidera oświaty samorządowej

Serdecznie zapraszamy samorządowców do uczestnictwa w pracach sieci współpracy
i samokształcenia, której tematem jest: coaching menedżerski lidera oświaty samorządowej. Praca sieci zaplanowana została na osiem miesięcy, tj. od grudnia 2020 roku do końca lipca 2021 roku. Zachęcamy – liczba miejsc ograniczona! (więcej…)

2 grudnia 2020

Sieć współpracy dla samorządowców – Wsparcie zdalnej edukacji na poziomie gminy/powiatu

Serdecznie zapraszamy samorządowców do uczestnictwa w pracach sieci współpracy i samokształcenia, której tematem jest: wsparcie zdalnej edukacji na poziomie gminy/powiatu. Praca sieci zaplanowana została na osiem miesięcy, tj. od grudnia 2020 do końca lipca 2021 roku. Zachęcamy – liczba miejsc ograniczona! (więcej…)

2 grudnia 2020

Sieć współpracy dla samorządowców – Arkusz organizacyjny jednostki – sposoby jego weryfikacji oraz wykorzystania w obszarze monitoringu funkcjonowania jednostki

Serdecznie zapraszamy samorządowców do uczestnictwa w pracach sieci współpracy i samokształcenia, której tematem jest: arkusz organizacyjny jednostki oświatowej – sposoby jego weryfikacji oraz wykorzystania w obszarze monitoringu funkcjonowania jednostki. Praca sieci  zaplanowana została na osiem miesięcy, tj. od grudnia 2020 do końca lipca 2021 roku. Zachęcamy – liczba miejsc ograniczona! (więcej…)

17 listopada 2020

Poszukujemy 4 moderatorów do prowadzenia sieci współpracy i samokształcenia dla JST

Ośrodek Rozwoju Edukacji, jako Beneficjent projektu pozakonkursowego „Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w zarządzaniu oświatą ukierunkowanym na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów – II etap” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Priorytetu II, Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty POWER poszukuje 4 moderatorów sieci współpracy adresowanych do przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego. (więcej…)

10 listopada 2020

Ankieta dla samorządowców – samoocena polityki finansowania edukacji włączającej

Zachęcamy samorządowców do zapoznania się i wypełnienia ankiety do samooceny polityki finansowania edukacji włączającej na różnych poziomach. Zaprezentowane narzędzie wpisuje się
w szerszy nurt działań i konsultacji prowadzonych już od lutego 2020 roku przez Ministerstwo Edukacji Narodowej (więcej…)

27 października 2020

Szkolenie dla moderatorów sieci współpracy dla samorządowców

W dniach 21–22 października 2020 roku w Centrum Szkoleniowym w Sulejówku ORE odbyło się szkolenie dla samorządowców zainteresowanych moderowaniem ogólnopolskich i lokalnych sieci współpracy i samokształcenia. (więcej…)

15 października 2020

Menadżer w projekcie unijnym

Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie, Aleje Ujazdowskie 28 00-478 Warszawa, poszukuje kandydata na stanowisko: menadżera w projekcie unijnym w Wydziale Projektów w projekcie „Wsparcie kadry jednostek samorządu terytorialnego w zarządzaniu oświatą ukierunkowanym na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów – II etap”, nr POWR.02.10.00-00-0001/18-01.

©-ramcreative/Photogenica
2 października 2020

Zmiany w projekcie związane z łagodzeniem skutków COVID-19

22 września 2020 roku, w wyniku modyfikacji wniosku o dofinansowanie, zostały wprowadzone zmiany w realizacji projektu, mające służyć łagodzeniu skutków pandemii koronawirusa COVID-19.

Wprowadzone zmiany dotyczą m.in.: (więcej…)