Zarządzanie oświatą w samorządach

Zarządzanie oświatą w samorządach

17 września 2019

II tura szkoleń w ramach pilotażu

W dniach 27-28 sierpnia 2019r. w Hotelu Holiday Park odbyła się kolejna tura szkoleń dla samorządowców/ uczestników pilotażu. Szkolenia przebiegały w czterech grupach tematycznych; dwóch ukierunkowanych na rozwój kompetencji miękkich i dwóch na rozwój kompetencji twardych samorządowców. (więcej…)

Uczestnicy podczas spotkania
8 lipca 2019

Pilotaż modelu doradztwa dla Jednostek Samorządu Terytorialnego (JST) – szkolenia

W ramach pilotażu modelu doradztwa dla JST, w dniach 1–2 lipca 2019 r. w Hotelu Holiday Park w Warszawie odbyły się szkolenia dla samorządowców, którzy uczestniczyli w pilotażu. Szkolenia przebiegały w czterech grupach tematycznych: dwóch ukierunkowanych na rozwój kompetencji miękkich i dwóch na rozwój kompetencji twardych. Uczestnicy mieli możliwość wyboru tematu szkolenia zbieżnego z obszarem wsparcia, wybranym przez JST w pilotażu, a także potrzebami rozwojowymi uczestnika. (więcej…)

28 czerwca 2019

Plany rozwoju oświaty i wspomagania szkół w zakresie kompetencji kluczowych uczniów opracowane przez JST w projektach konkursowych (I edycja)

Zapraszamy do zapoznania się z lokalnymi planami rozwoju oświaty oraz wspomagania szkół w zakresie kompetencji kluczowych uczniów opracowanymi przez jednostki samorządu terytorialnego (JST) uczestniczące w projektach konkursowych. (więcej…)

Pilotaż modelu doradztwa dla JST- warsztaty Grupa gminy miejskie
6 czerwca 2019

Rozpoczęcie pilotażu modelu doradztwa dla samorządów

W dniach 4–5 czerwca 2019 r. w Hotelu Holiday Park odbyło się spotkanie otwierające pilotaż modelu doradztwa dla jednostek samorządu terytorialnego (JST). Uczestniczyło w nim ok. stu samorządowców, reprezentujących 33 jednostki (gminy wiejskie, miejskie, wiejsko-miejskie, powiaty). (więcej…)

31 maja 2019

Szkolenie „Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów – rola JST”

Zapraszamy samorządowców na dwudniowe szkolenie dotyczące metod rozwijania kompetencji cyfrowych uczniów, przybliżające najnowocześniejsze formy i metody pracy wykorzystywane w procesie nauczania (m.in. kodowanie i programowanie z zastosowaniem robotów, aplikacje wspierające proces uczenia się, innowacyjne metody pobudzające kreatywność, urządzenia peryferyjne w edukacji – smartfony, kamery itp.).
(więcej…)

24 maja 2019

Szkolenie „Kompetencje kuratora oświaty a kompetencje JST jako organu prowadzącego szkoły/placówki w świetle ostatnich reform”

Zapraszamy samorządowców na dwudniowe szkolenie dotyczące kompetencji kuratora oświaty i organu prowadzącego (JST) oraz współdziałania obu organów w tworzeniu i realizowaniu regionalnej i lokalnej polityki oświatowej. W ramach szkolenia omówione i wyjaśnione zostaną zagadnienia prawne oraz ich praktyczne implikacje dotyczące m.in. opiniowania arkuszy organizacji pracy szkół/placówek przez kuratorów oświaty, dokonywania oceny pracy dyrektorów czy wyrażania pozytywnej decyzji w kwestiach związanych ze zmianą sieci szkół/placówek. Szkolenie odbędzie się w Centrum Szkoleniowym ORE w Sulejówku dniach 10–11 czerwca 2019 r. (więcej…)

21 maja 2019

Pilotaż modelu doradztwa

Regulamin i załączniki

Materiały szkoleniowe

Komunikaty

 

13 maja 2019

Szkolenie „Zmiany w szkolnictwie zawodowym – perspektywa samorządowca”

Zapraszamy samorządowców na dwudniowe szkolenie dotyczące zmian w kształceniu zawodowym. W ramach szkolenia omówione i wyjaśnione zostaną zagadnienia prawne oraz ich praktyczne implikacje, m.in. w zakresie organizacji i finansowania kształcenia zawodowego. Szkolenie odbędzie się w Centrum Szkoleniowym ORE w Sulejówku dniach 29–30 maja 2019 r. (więcej…)

2 kwietnia 2019

Nadzór jednostki samorządu terytorialnego nad oświatą na jej terenie – szkolenie dla samorządowców

Serdecznie zapraszamy samorządowców na dwudniowe szkolenie dotyczące zadań gminy lub powiatu w zakresie nadzoru nad szkołami i placówkami oświatowymi. W ramach szkolenia omówione i wyjaśnione zostaną problematyczne zagadnienia prawne oraz ich praktyczne implikacje, a także kwestie rozliczania wynagrodzeń nauczycieli oraz dokonywania oceny pracy dyrektora szkoły. (więcej…)

1 kwietnia 2019

Wyniki naboru samorządów do pilotażu

Z przyjemnością informujemy, że do uczestnictwa w pilotażu modelu doradztwa zakwalifikowane zostały 34 jednostki samorządu terytorialnego. Poniżej ich lista z podziałem na grupy. Gratulujemy i życzymy owocnej pracy! (więcej…)

Idź do góry