Zarządzanie oświatą w samorządach

Zarządzanie oświatą w samorządach

30 października 2019

Nabór samorządowców na ekspertów ds. rozwoju oświaty samorządowej (ROS)

Jednym z elementów systemu wsparcia, doskonalenia i rozwoju pracowników JST są eksperci ds. rozwoju oświaty samorządowej (w skrócie ROS), których zadaniem będzie realizacja wsparcia merytorycznego kierowanego do JST w podejmowaniu działań na rzecz rozwoju lokalnej oświaty. (więcej…)

30 października 2019

Prace nad założeniami systemu wsparcia, doskonalenia i rozwoju pracowników JST

W październiku 2019 roku rozpoczęły się prace nad założeniami systemu wsparcia, doskonalenia i rozwoju pracowników JST odpowiedzialnych za realizację zadań oświatowych. Opracowanie ww. założeń systemu podyktowane jest potrzebami wskazanej grupy adresowej tj. pracowników JST. (więcej…)

24 października 2019

Harmonogramy działań rozwojowych opracowane przez JST w pilotażu

Efektem działań projektowych realizowanych w ramach pilotażu modelu doradztwa dla JST było przygotowanie przez uczestniczące w nim samorządy harmonogramów działań rozwojowych (HDR). Zakres opracowanych HDR-ów obejmuje jeden z wybranych przez JST obszarów (z 12 opracowanych), który zdaniem organu prowadzącego – po przeprowadzonej diagnozie – sprawiał największe trudności. (więcej…)

15 października 2019

Zakończenie pilotażu modelu doradztwa dla JST

W dniach 23–24 września 2019 roku w Hotelu Holiday Park odbyło się spotkanie podsumowujące pilotaż modelu doradztwa dla Jednostek Samorządu Terytorialnego (JST), w którym uczestniczyło 103 samorządowców z 34 jednostek samorządu terytorialnego. (więcej…)

19 września 2019

Nabór samorządów do projektu konkursowego (woj. opolskie i warmińsko-mazurskie)

Zachęcamy samorządy i samorządowców do uczestnictwa w działaniach realizowanych w ramach projektów konkursowych. Uczestnictwo w projektach daje szansę na wypracowanie w jednostkach samorządu terytorialnego strategicznych rozwiązań, które po zakończeniu projektów zostaną wdrożone do praktyki samorządowej. (więcej…)

17 września 2019

II tura szkoleń w ramach pilotażu

W dniach 27-28 sierpnia 2019r. w Hotelu Holiday Park odbyła się kolejna tura szkoleń dla samorządowców/ uczestników pilotażu. Szkolenia przebiegały w czterech grupach tematycznych; dwóch ukierunkowanych na rozwój kompetencji miękkich i dwóch na rozwój kompetencji twardych samorządowców. (więcej…)

Uczestnicy podczas spotkania
8 lipca 2019

Pilotaż modelu doradztwa dla Jednostek Samorządu Terytorialnego (JST) – szkolenia

W ramach pilotażu modelu doradztwa dla JST, w dniach 1–2 lipca 2019 r. w Hotelu Holiday Park w Warszawie odbyły się szkolenia dla samorządowców, którzy uczestniczyli w pilotażu. Szkolenia przebiegały w czterech grupach tematycznych: dwóch ukierunkowanych na rozwój kompetencji miękkich i dwóch na rozwój kompetencji twardych. Uczestnicy mieli możliwość wyboru tematu szkolenia zbieżnego z obszarem wsparcia, wybranym przez JST w pilotażu, a także potrzebami rozwojowymi uczestnika. (więcej…)

28 czerwca 2019

Plany rozwoju oświaty i wspomagania szkół w zakresie kompetencji kluczowych uczniów opracowane przez JST w projektach konkursowych (I edycja)

Zapraszamy do zapoznania się z lokalnymi planami rozwoju oświaty oraz wspomagania szkół w zakresie kompetencji kluczowych uczniów opracowanymi przez jednostki samorządu terytorialnego (JST) uczestniczące w projektach konkursowych. (więcej…)

Pilotaż modelu doradztwa dla JST- warsztaty Grupa gminy miejskie
6 czerwca 2019

Rozpoczęcie pilotażu modelu doradztwa dla samorządów

W dniach 4–5 czerwca 2019 r. w Hotelu Holiday Park odbyło się spotkanie otwierające pilotaż modelu doradztwa dla jednostek samorządu terytorialnego (JST). Uczestniczyło w nim ok. stu samorządowców, reprezentujących 33 jednostki (gminy wiejskie, miejskie, wiejsko-miejskie, powiaty). (więcej…)

31 maja 2019

Szkolenie „Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów – rola JST”

Zapraszamy samorządowców na dwudniowe szkolenie dotyczące metod rozwijania kompetencji cyfrowych uczniów, przybliżające najnowocześniejsze formy i metody pracy wykorzystywane w procesie nauczania (m.in. kodowanie i programowanie z zastosowaniem robotów, aplikacje wspierające proces uczenia się, innowacyjne metody pobudzające kreatywność, urządzenia peryferyjne w edukacji – smartfony, kamery itp.).
(więcej…)

Idź do góry