Opracowanie modelu SCWEW

Opracowanie modelu SCWEW

2 lipca 2020

Konferencja Microsoft EduDay 2020 a Model SCWEW

23 czerwca 2020 r. odbyła się konferencja Microsoft EduDay 2020, poświęcona edukacji zdalnej, rozwiązaniom technologicznym i ich wykorzystaniu w nauczaniu zdalnym oraz refleksjom nad wpływem edukacji zdalnej na rozwój szkół. (więcej…)

26 czerwca 2020

Publikacja prof. Iwony Chrzanowskiej nagrodzona

Publikacja „Nauczyciele o szansach i barierach edukacji włączającej” autorstwa prof. Iwony Chrzanowskiej z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu otrzymała właśnie nagrodę Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego za wybitną monografię 2020 r. W trakcie pracy nad opracowaniem Modelu SCWEW była to jedna z podstawowych lektur, wykorzystanych do opisania potrzeb nauczycieli szkół ogólnodostępnych w pracy z grupami uczniów o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych. (więcej…)

25 maja 2020

Dostępność informacji w procesie uczenia się

21 maja 2020 r. odbyła się telekonferencja dotycząca dostępności Accessibility Summit zorganizowana przez Ministerstwo Cyfryzacji, w której uczestniczyli członkowie Zespołu Projektowego SCWEW. Podczas konferencji główny nacisk został położony na dostępność treści zamieszczanych w internecie. Uczestnicy zostali zapoznani z EAA (Dyrektywą Unii Europejskiej w sprawie wymogów dostępności produktów i usług) i podejmowanymi działaniami zmierzającymi do dostosowania obowiązujących w Polsce regulacji prawnych do EAA. (więcej…)

28 lutego 2020

Spotkanie informacyjno-konsultacyjne „Wspieranie szkół ogólnodostępnych w nowej formule – SCWEW”

Do udziału w spotkaniu zapraszamy dyrektorów i nauczycieli placówek specjalnych: przedszkoli, szkół, SOSW, MOW, MOS. (więcej…)

20 stycznia 2020

Robocze spotkanie Zespołu Konsultacyjnego ds. Modelu funkcjonowania SCWEW

W dniach 1617 stycznia 2020 r. odbyło się kolejne spotkanie Zespołu Konsultacyjnego ds. Modelu Funkcjonowania Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW). (więcej…)

fot. Fotolia.com
11 grudnia 2019

Model SCWEW – prezentacja wyników dotychczasowej pracy z udziałem przedstawicieli MEN i partnerów społecznych

W Ośrodku Rozwoju Edukacji w Warszawie 10 grudnia 2019 r. odbyło się spotkanie zespołu konsultacyjnego ds. Modelu funkcjonowania Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW). (więcej…)

22 listopada 2019

Dwudniowe seminarium – kolejny etap budowania Modelu SCWEW

W Centrum Szkoleniowym w Sulejówku w dniach 2021 listopada 2019 r. odbyło się spotkanie zespołu konsultacyjnego, który tworzą przedstawiciele szkół i placówek systemu oświaty oraz systemu doskonalenia nauczycieli, a także organów prowadzących i nadzorujących, wyższych uczelni i ORE. Celem seminarium było wypracowywanie modelowych rozwiązań funkcjonowania Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW). (więcej…)

30 października 2019

Model SCWEW – prace nabierają nowego wymiaru!

We wrześniu 2019 r. rozpoczęliśmy prace nad opracowaniem Modelu funkcjonowania Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW). Przez dwa miesiące trwała analiza dostępnych zasobów i działań w obszarze edukacji włączającej. Inspirowaliśmy się dostępną literaturą, wynikami badań, działaniami prowadzonymi przez wiele osób i instytucji. Zostały opracowane ramowe założenia, wynikające z zebranych informacji oraz zadań określonych w dokumentacji projektu. (więcej…)

7 listopada 2019

Dołącz do zespołu projektowego SCWEW!

Poszukujemy ekspertów ds. specjalnych potrzeb edukacyjnych do nowego projektu pozakonkursowego „Opracowanie modelu funkcjonowania Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą” (SCWEW). (więcej…)

30 września 2019

Opracowanie modelu funkcjonowania Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą – Kontakt

Agnieszka Pietryka
kierownik projektu
e-mail: agnieszka.pietryka@ore.edu.pl
tel.: 22 570 83 51

Katarzyna Cichocka-Segiet
ekspert ds. pedagogiki terapeutycznej i leczniczej
e-mail: katarzyna.cichocka segiet@ore.edu.pl
tel.: 22 570 83 49

Monika Dobrowolska
ekspert merytoryczny
e-mail: monika.dobrowolska@ore.edu.pl
tel.: 22 570 83 02

Katarzyna Gańko
specjalista ds. WCAG
e-mail: 
katarzyna.ganko@ore.edu.pl
tel.: 22 570 83 30

Sylwia Herod
ekspert merytoryczny
e-mail: sylwia.herod@ore.edu.pl
tel.: 22 570 83 03

Beata Jachimczak
specjalista ds. WCAG
e-mail: beata.jachimczak@ore.edu.pl
tel.: 22 570 83 30

Wioletta Jaskólska
ekspert merytoryczny
e-mail: wioletta.jaskolska@ore.edu.pl
tel.: 22 570 83 20

Kazimiera Krakowiak
ekspert ds. surdopedagogiki
e-mail: kazimiera.krakowiak@ore.edu.pl
tel.: 22 570 83 29

Joanna Kulesza
ekspert ds. niedostosowania społecznego
e-mail: joanna.kulesza@ore.edu.pl
tel.: 22 570 83 16

Małgorzata Kummant
ekspert merytoryczny
e-mail: malgorzata.kummant@ore.edu.pl
tel.: 22 570 83 20

Jolanta Nawrocka
ekspert merytoryczny
e-mail: jolanta.nawrocka@ore.edu.pl
tel.: 22 570 83 49

Anna Przybysz
menedżer projektu
e-mail: anna.przybysz@ore.edu.pl
tel.: 22 570 83 49

Agata Radzka
ekspert ds. tyflopedagogiki
e-mail: agata.radzka@ore.edu.pl
tel.: 22 570 83 49

Aneta Żurek
ekspert ds.oligofrenopedagogiki i całościowych zaburzeń rozwoju
tel.: 22 570 83 30