Opracowanie modelu SCWEW

Opracowanie modelu SCWEW

19 listopada 2021

Zmiany na liście rankingowej dodatkowego konkursu grantowego

Ośrodek Rozwoju Edukacji jako realizator projektu Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą informuje, że w związku z przeprowadzeniem procedury odwoławczej nastąpiły zmiany na liście rankingowej dodatkowego konkursu grantowego, która stanowi załącznik do niniejszej informacji.

Kolejnym etapem będzie potwierdzenie przyjęcia grantu do realizacji przez Wnioskodawców oraz przygotowanie dokumentacji do podpisania umów.

Szczegółowe informacje dotyczące ostatecznych wyników konkursu podamy po podpisaniu umów na powierzenie realizacji przedsięwzięć grantowych.  Dziękujemy wszystkim wnioskodawcom za złożenie ofert. Zwycięzcom gratulujemy!

Agnieszka Pietryka
Przewodnicząca Komisji Konkursowej
tel. 22 570 83 30
e-mail: 
scwew2@ore.edu.pl

Załączniki

  • pdf Lista rankingowa
    Data dodania: 19 listopada 2021 10:35 Wielkość pliku: 577 KB
29 października 2021

Lista rankingowa konkursu grantowego

Ośrodek Rozwoju Edukacji jako realizator projektu Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą informuje, że zakończono ocenę wniosków, złożonych w odpowiedzi na nabór w ramach dodatkowego konkursu grantowego.


Wpłynęło 10 wniosków aplikacyjnych na łączną kwotę 11 921 118,49 zł.

W wyniku przeprowadzonej oceny formalnej i merytorycznej 5 wniosków zostało wskazanych do otrzymania grantu a 5 nie uzyskało wymaganej minimalnej liczby punktów w części kryteriów merytorycznych i tym samym nie zostało zakwalifikowanych do uzyskania grantu.

Kolejnym etapem będzie potwierdzenie przyjęcia grantu do realizacji przez Wnioskodawców oraz przygotowanie dokumentacji do podpisania umów.

Szczegółowe informacje dotyczące wyników konkursu zostały zawarte w liście rankingowej.

Dziękujemy wszystkim wnioskodawcom za złożenie ofert. Zwycięzcom gratulujemy!

Agnieszka Pietryka
Przewodnicząca Komisji Konkursowej
tel. 22 570 83 30
e-mail: 
scwew2@ore.edu.pl

Załączniki

8 października 2021

Nabór wniosków grantowych w konkursie dodatkowym zakończony!

W dniu 7.10.2021 r zakończyliśmy nabór wniosków w dodatkowym konkursie grantowym w ramach projektu „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą”. W trakcie trwania naboru złożonych zostało 10 wniosków grantowych z 8 województw na łączną kwotę 11 921 118,49 zł. (więcej…)

24 września 2021

Szkolenie dla liderów SCWEW – część druga

W dniach 22−23 września 2021 r. odbyła się druga część szkolenia dla Liderów Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW), wybranych w konkursie grantowym.
W trakcie szkolenia uczestnicy wymienili się doświadczeniami oraz dobrymi praktykami wdrażanymi w ich placówkach. Liderzy pogłębili posiadaną wiedzę oraz wzmocnili kompetencje niezbędne w pełnieniu przez nich funkcji liderskich. Szkolenie przeprowadziła prof. UAM dr hab. Beata Jachimczak. (więcej…)

8 września 2021

Szkolenia dla Liderów i Kadry Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)

26 sierpnia 2021 r. rozpoczął się cykl szkoleń dla Liderów i Kadry SCWEW. Szkolenia zostały zaplanowane w taki sposób, by uczestnicy mieli możliwość udziału w spotkaniach stacjonarnych oraz organizowanych w formule on-line. Trzecią formą doskonalenia jest kurs samokształceniowy na platformie e-learningowej. (więcej…)

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa