Opracowanie modelu SCWEW

Opracowanie modelu SCWEW

11 maja 2022

Konferencja inaugurująca Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Powiecie Nowodworskim

W dniu 28 kwietnia 2022 r. w Żuławskim Domu Kultury w Nowym Dworze Gdańskim odbyła się konferencja inaugurująca Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Powiecie Nowodworskim. Gospodarz spotkania – Starosta Nowodworski Jacek Gross – powitał przybyłych i podkreślił, że utworzenie w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym SCWEW jest kolejnym projektem, który ma angażować społeczność lokalną do wspólnych działań oraz wspierać rozwój najmłodszych mieszkańców powiatu. (więcej…)

12 kwietnia 2022

Konferencja inaugurująca utworzenie SCWEW w Świdniku

…o wyzwaniach edukacji dla wszystkich – to temat konferencji, która odbyła się 25 marca 2022 r. w Miejskim Ośrodka Kultury w Świdniku. W spotkaniu uczestniczyła społeczność lokalna, pracownicy szkół, przedszkoli, poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz interesariusze z współpracujących organizacji pozarządowych. Głównym celem spotkania była prezentacja nowo powstałego Specjalistycznego Centrum Wspierającego Edukację Włączającą oraz upowszechnianie idei edukacji włączającej. Konferencja zorganizowana została w formie hybrydowej.
(więcej…)

11 kwietnia 2022

Szkolenia dla Liderów i Kadry Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW) – konkurs dodatkowy

Ośrodek Rozwoju Edukacji rozpoczął cykl szkoleń dla Liderów i Kadry SCWEW, wybranych w dodatkowym konkursie grantowym. Uczestnicy kursu w dniach 21 lutego – 31 marca br. rozwiązywali zadania oraz zgłębiali wiedzę z zakresu szeroko rozumianej edukacji włączającej oraz edukacji zdalnej. (więcej…)

31 marca 2022

Inauguracja utworzenia Specjalistycznego Centrum Wspierającego Edukację Włączającą w Laskach

Konferencja pod hasłem „Wszyscy to wszyscy”, inaugurująca utworzenie Specjalistycznego Centrum Wspierającego Edukację Włączającą w Laskach, odbyła się 29 marca 2022 r. w Centrum Kultury Izabelin. (więcej…)

31 marca 2022

Konferencja inaugurująca utworzenie Specjalistycznego Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Sierpcu

Dnia 24 marca 2022 roku odbyła się konferencja inaugurująca utworzenie Specjalistycznego Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Sierpcu. Konferencja zorganizowana została w Centrum Kultury i Sztuki w formie hybrydowej. W spotkaniu uczestniczyła społeczność lokalna oraz pracownicy szkół, przedszkoli, poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz interesariuszy z różnych współpracujących organizacji pozarządowych. Głównym jej celem była prezentacja nowo powstałego SCWEW oraz upowszechnianie idei edukacji włączającej. (więcej…)

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa