Wsparcie nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość – nabory

Wsparcie nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość – nabory

Wyniki naboru w ramach projektu grantowego – Częściowa lista rankingowa nr 2

Ośrodek Rozwoju Edukacji jako realizator projektu Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość  informuje, że zakończono ocenę wniosków złożonych w okresie odpowiedzi na nabór w ramach otwartego konkursu grantowego – FAZA 2. Komisja Konkursowa rozpatrzyła i oceniła 1 wniosek o przyznanie dofinansowania, zarówno na etapie oceny formalnej, jak i merytorycznej uzyskał ocenę pozytywną i został rekomendowany […]

Otwarty konkurs grantowy – nabór czasowo wstrzymany

Informujemy, że z dniem 31 maja 2021 r. czasowo wstrzymujemy nabór wniosków otwartego konkursu grantowego realizowanego w projekcie „Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość”. Już niebawem o granty będą mogły ubiegać się również organy prowadzące placówki niepubliczne. Szczegóły konkursu wkrótce na stronie projektu.

Otwarty konkurs grantowy – Runda 28

25 maja rozpoczęliśmy 28. rundę otwartego konkursu grantowego. W tej rundzie wnioski konkursowe należą do kategorii 4: szkolenia dla nauczycieli. Wnioski można składać wyłącznie elektronicznie przez generator wniosków. Aby złożyć ofertę należy wcześniej założyć konto i zalogować się do systemu Witkac.pl Nabór wniosków w rundzie 28. zakończy się 31 maja 2021 r.

Otwarty konkurs grantowy – Runda 27

18 maja rozpoczęliśmy 27. rundę otwartego konkursu grantowego. W tej rundzie wnioski konkursowe należą do kategorii 3: szkolenia dla kadry placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych oraz szkolenia dla nauczycieli. Wnioski można składać wyłącznie elektronicznie przez generator wniosków. Aby złożyć ofertę należy wcześniej założyć konto i zalogować się do systemu Witkac.pl

Otwarty konkurs grantowy – Runda 26

11 maja rozpoczęliśmy 26. rundę otwartego konkursu grantowego. W tej rundzie wnioski konkursowe należą do kategorii 2: doposażenie w sprzęt dla placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych oraz szkolenia dla nauczycieli. Wnioski można składać wyłącznie elektronicznie przez generator wniosków. Aby złożyć ofertę należy wcześniej założyć konto i zalogować się do systemu Witkac.pl. Nabór wniosków w rundzie 26. zakończy się 17 maja 2021 r.

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa