Szkoła ćwiczeń

Szkoła ćwiczeń

10 czerwca 2021

E-Konferencja: Szkoła Ćwiczeń NOW: “NAUKA – OTWARTOŚĆ – WSPÓŁPRACA” – czyli, co w praktyce oznacza NOW?

Na pytanie postawione w tytule konferencji szkoły ćwiczeń odpowiadały w dniach 7–8 czerwca 2021 r. Wydarzenie stało się okazją do zaprezentowania dorobku, refleksji, a także zmian, które zaistniały w czasie realizacji projektu szkół ćwiczeń. (więcej…)

19 maja 2021

E-konferencja „Szkoła Ćwiczeń NOW: NAUKA – OTWARTOŚĆ – WSPÓŁPRACA – czyli, co w praktyce oznacza NOW?”

Wydział Rozwoju Kompetencji Kluczowych Ośrodka Rozwoju Edukacji zaprasza do udziału w e-konferencji „Szkoła Ćwiczeń NOW: NAUKA – OTWARTOŚĆ – WSPÓŁPRACA – czyli, co w praktyce oznacza NOW?”, która będzie zorganizowana na platformie ORE w dniach 7–8 czerwca 2021 r. (więcej…)

30 kwietnia 2021

Szkoła ćwiczeń z design thinking jako inspirujące miejsce sukcesu

W szkołach ćwiczeń pracujemy nad tym, aby rozbudowywać i wzmacniać kulturę, która wspiera nieszablonowe działania i schodzenie z utartych szlaków myślenia. Dlatego rozwijamy potencjał twórczy i metodyczny nauczycieli, którzy w swoich działaniach ciągle poszukują nowych rozwiązań w pracy z uczniami. (więcej…)

22 kwietnia 2021

„Pandemia próbowała pokrzyżować nam plany, ale jej się nie udało – nam tak!” – relacja z spotkania dyrektorów szkół ćwiczeń

Zdalna Szkoła Ćwiczeń

20 kwietnia 2021 r. odbyło się spotkanie dyrektorów szkół ćwiczeń, które zakończyły realizację projektów konkursowych i działają teraz w okresie zachowania trwałości projektu „Wsparcie tworzenia sieci szkół ćwiczeń”. Tematem przewodnim spotkania była prezentacja działań szkół oraz określenie perspektyw dalszej współpracy. (więcej…)

19 kwietnia 2021

4 K w szkołach ćwiczeń

Kolejne spotkanie sieci współpracy i samokształcenia, które odbyło się 15 kwietnia 2020 r. przebiegało pod hasłem „Kompetencje przyszłości”. (więcej…)

25 marca 2021

Budowanie szkoły przyjaznej uczniowi

Kolejne spotkanie uczestników sieci „Budowanie marki szkół ćwiczeń” przebiegało pod hasłem edukacji włączającej. Puntem wyjścia do dyskusji nad budowaniem szkoły ćwiczeń przyjaznej uczniowi były wyniki badania przeprowadzonego wśród szkół ćwiczeń, którego tematem była szeroko rozumiana dostępność. (więcej…)

17 marca 2021

Szkoła ćwiczeń w Krotoszynie i jej rola w doskonaleniu nauczycieli

9 marca 2021 roku odbyła się pierwsza Konferencja Szkoły Ćwiczeń w Krotoszynie. Jej adresatami byli dyrektorzy szkół prowadzonych przez Miasto i Gminę Krotoszyn. Wśród zaproszonych gości znaleźli się przedstawiciele projektu Szkoły ćwiczeń prof. Uniwersytetu Adama Mickiewicza – dr hab. Kinga Kuszak, Jarosław Wujkowski – dyrektor Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu, a także Violetta Słupianek – dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Kaliszu wraz z Ireną Dobrą – starszym wizytatorem KO w Kaliszu. (więcej…)

Logo Szkoły ćwiczeń
10 marca 2021

„Twórczy uczeń wyzwaniem edukacji” konferencja otwierająca Bialską Szkołę Ćwiczeń

22 lutego 2021r. odbyła się konferencja „Twórczy uczeń wyzwaniem edukacji” otwierająca Bialską Szkołę Ćwiczeń w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój „Wsparcie tworzenia sieci szkół ćwiczeń w celu rozwijania u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych”. (więcej…)

19 lutego 2021

Marka Szkoły Ćwiczeń

9 lutego 2021 r. odbyło się drugie spotkanie sieci współpracy i samokształcenia „Budowanie marki szkół ćwiczeń”. Tematem wiodącym i obszarem do rozwoju stało się określenie głównych cech Szkół Ćwiczeń. Jakie miejsce zajmują w krajobrazie oświaty, jak są postrzegane, co robią i w jakim kierunku podążają? (więcej…)

Logo Szkoły ćwiczeń
16 lutego 2021

Zakończenie projektu

W 2018 r. zakończyła się realizacja projektu „Wspieranie tworzenia szkół ćwiczeń”. W ramach kontynuacji projektu i zachowania pięcioletniego okresu trwałości ORE realizuje działania poprojektowe w ramach Wydziału Rozwoju Kompetencji Kluczowych