Szkoła ćwiczeń

Szkoła ćwiczeń

7 lipca 2020

Szkoły ćwiczeń w działaniu – po raz drugi!

Druga ogólnopolska konferencja z cyklu „Szkoły ćwiczeń w działaniu” odbyła się w dniach 19–22 maja 2020 r. Tematem tej edycji były INNOWACJE – KOMPETENCJE KLUCZOWE – RYNEK PRACY, a celem przekazanie działającym już szkołom kolejnych impulsów do działania, a nowo powstającym dobrego wsparcia na starcie. „Słaby nauczyciel – opowiada. Dobry nauczyciel – wyjaśnia. Bardzo dobry nauczyciel – demonstruje. Genialny nauczyciel – inspiruje” (William Arthur Ward) – takim przesłaniem powitała uczestników wicedyrektor ORE Grażyna Wiśniewska; w swojej wypowiedzi podkreśliła, że tematyka spotkania doskonale wpisuje się w działania szkół ćwiczeń, gdzie doskonali nauczyciele inspirują nie tylko swoich uczniów, ale także nauczycieli, trenerów, szkoleniowców z innych szkół czy palcówek edukacyjnych. W konferencji uczestniczyli zarówno przedstawiciele szkół i partnerów biorących udział w projektach konkursowych, jak i osoby zainteresowanie działalnością istniejących i powstawaniem kolejnych szkół ćwiczeń. (więcej…)

8 maja 2020

E-konferencja z cyklu „Szkoły ćwiczeń w działaniu”

Druga ogólnopolska konferencja na temat: INNOWACJE – KOMPETENCJE KLUCZOWE – RYNEK PRACY, której celem jest merytoryczne wsparcie przedstawicieli środowisk zaangażowanych w działanie istniejących i powstawanie kolejnych szkół ćwiczeń. Do udziału w konferencji zapraszamy zarówno przedstawicieli szkół i partnerów biorących udział w projektach konkursowych, jak i wszystkich zainteresowanych innowacyjnymi i kreatywnymi działaniami, służącymi przede wszystkim wszechstronnemu rozwojowi uczniów. (więcej…)

21 lutego 2020

Szkoła Podstawowa nr 18 w Zielonej Górze szkołą ćwiczeń

Konferencja inaugurująca działania projektu „Szkoła Ćwiczeń w SP 18 w Zielonej Górze w województwie lubuskim” odbyła się 10 lutego 2020 r.  Uczestnikami spotkania byli nauczyciele i dyrektorzy szkół współpracujących: Szkoły Podstawowe: nr 15, nr 16 i nr 28 w Zielonej Górze oraz Leśniowie Wielkim i Nietkowie, a także przedstawiciele partnerów: Uniwersytetu Zielonogórskiego, Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wielkopolskim, Zielonogórski Ośrodek Kultury.

W programie znalazły się prezentacje dotyczące „Modelu szkoły ćwiczeń” i jej roli w procesie kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli, opisu wsparcia realizowanego przez szkołę ćwiczeń oraz działań zaplanowanych przez placówki partnerskie. Ważnym elementem były wystąpienia gospodarzy: Andrzej Brychcy – Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 18 podkreślił ogromne zaangażowanie kadry szkoły w podjęcie działań projektowych, natomiast Jarosław Syrulski – naczelnik Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Zielona Góra zapewnił, że władze miasta planują dalsze funkcjonowanie szkoły ćwiczeń po zakończeniu projektu i  widzą jej znaczenie dla rozwoju lokalnej oświaty. Zwrócił także uwagę na podpisanie porozumień z  innymi samorządami i możliwość realizowania projektu we współpracy ze szkołami spoza terenu miasta. Z przedstawionych działań wynika, że uczestnicy projektu będą mieli okazję do wzbogacenia bazy szkoły, wzmocnienia swoich kompetencji, prowadzenia zajęć z wykorzystaniem innowacyjnych rozwiązań dydaktycznych i technologicznych. Interesująco zapowiada się cykl szkoleń i spotkań w uczelni wyższej, placówce doskonalenia nauczycieli oraz instytucjach naukowych.

Relacja z konferencji dostępna jest na stronach organizatorów i lokalnych mediów.

Linki:

Załączniki

10 lutego 2020

Szkoły ćwiczeń – II runda projektów konkursowych

Wciąż można zgłaszać wnioski do II rundy projektów konkursowych dotyczących tworzenia szkół ćwiczeń. Zachęcamy do udziału szczególnie organy prowadzące z województw: łódzkiego, podkarpackiego, warmińsko-mazurskiego, świętokrzyskiego oraz małopolskiego, w których nie ma jeszcze szkół ćwiczeń.

 

Nabór nowych wniosków – w aktualnej wersji regulaminu konkursu:

 • IV runda: od 3 lutego 2020 r. od godz. 9.00 do 13 lutego 2020 r do godz. 12.00
 • V runda: od 18 lutego 2020 r. od godz. 9.00 do 2 marca 2020 r do godz. 12.00

Szczegółowe informacje na temat naboru na stronie programu Wiedza Edukacja Rozwój.

 

Nabór wniosków w II rundzie projektów konkursowych  rozpoczął się w grudniu 2019 r. W kolejnych rundach aplikowało 20 organów prowadzących zarówno szkoły publiczne, jak i niepubliczne. Nadesłane zgłoszenia są aktualnie w fazie oceny formalnej i merytorycznej, czekamy na decyzje w sprawie przyznania dofinansowania. Na załączonej mapce zostały przedstawione efekty dotychczasowych naborów. W pierwszej rundzie konkursu zostało utworzonych 14 szkół ćwiczeń, które rozpoczęły działania i realizują zaplanowane wsparcie dla szkół współpracujących.

Infografika przedstawia mapę Polski z podziałem na województwa wraz z oznaczoną liczbą szkół ćwiczeń w pierwszej i drugiej rundzie: 1. Województwo dolnośląskie: jedna szkoła w pierwszej rundzie, jedna szkoła w drugiej rundzie 2. Województwo kujawsko-pomorskie: dwie szkoły w pierwszej rundzie, cztery szkoły w drugiej rundzie 3. Województwo lubelskie: jedna szkoła w pierwszej rundzie, jedna szkoła w drugiej rundzie 4. Województwo lubuskie: trzy szkoły w pierwszej rundzie 5. Województwo łódzkie: brak szkół ćwiczeń 6. Województwo małopolskie: brak szkół ćwiczeń 7. Województwo mazowieckie: jedna szkoła w pierwszej rundzie 8. Województwo opolskie: dwie szkoły w pierwszej rundzie 9. Województwo podkarpackie: brak szkół ćwiczeń 10. Województwo podlaskie: dwie szkoły w drugiej rundzie 11. Województwo pomorskie: jedna szkoła w pierwszej rundzie, trzy szkoły w drugiej rundzie 12. Województwo śląskie: dwie szkoły w drugiej rundzie 13. Województwo świętokrzyskie: brak szkół ćwiczeń 14. Województwo warmińsko-mazurskie: brak szkół ćwiczeń 15. Województwo wielkopolskie: dwie szkoły w pierwszej rundzie, sześć szkół w drugiej rundzie 16. Województwo zachodniopomorskie: jedna szkoła w pierwszej rundzie, dwie szkoły w drugiej rundzie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa: Szkoły ćwiczeń – projekty konkursowe

27 listopada 2019

Tworzenie sieci szkół ćwiczeń – spotkanie informacyjne

3 grudnia 2019 r. w Ministerstwie Edukacji Narodowej odbędzie się spotkanie informacyjne dla organów prowadzących szkoły publiczne oraz niepubliczne zainteresowanych utworzeniem szkół ćwiczeń. Szczegóły organizacyjne na stronie MEN.

logo projektu Szkoła ćwiczeń
26 listopada 2019

Szkoły ćwiczeń działają!

„Jeżeli posiadasz talent, to nie znaczy, że coś otrzymałeś. To znaczy, że możesz coś dać” (C.G. Jung) – to przesłanie towarzyszyło konferencji Szkoły ćwiczeń w działaniu!, która odbyła się w dniach 18–19 listopada 2019 roku. Była pierwszą prezentacją szkół ćwiczeń utworzonych w I edycji projektów konkursowych „Wspieranie tworzenia sieci szkół ćwiczeń”. (więcej…)

12 listopada 2019

„Szkoły ćwiczeń w działaniu!(2)”

Informujemy, że konferencja ze względów organizacyjnych jest odwołania – spotkanie odbędzie się w nowym roku. (więcej…)

29 października 2019

Konferencja „Szkoły ćwiczeń w działaniu!”

Pierwsza ogólnopolska konferencja, której celem jest przedstawienie praktycznych rozwiązań zmierzających do wdrożenia „Modelu szkoły ćwiczeń” do praktyki szkolnej.

Do udziału w konferencji zapraszamy zarówno przedstawicieli szkół i partnerów biorących udział w projektach konkursowych, jak i inne osoby oraz instytucje, które planują udział w kolejnych edycjach konkursu „Wspieranie tworzenia sieci szkół ćwiczeń”. (więcej…)

11 lutego 2019

Projekty konkursowe

Województwo dolnośląskie

 • Nazwa projektu: Dolnośląska Szkoła Ćwiczeń
  Wnioskodawca: Gmina Wrocław
  Wartość projektu: 1 317 503,50

Województwo kujawsko-pomorskie

 • Nazwa projektu: SPINAKER – Szkoła Ćwiczeń dla Miasta Grudziądza, Włocławka oraz powiatów grudziądzkiego, toruńskiego i lipnowskiego
  Wnioskodawca: Grudziądzkie Centrum Edukacji AbAk s.c.
  Wartość projektu: 1 095 132, 63
 • Nazwa projektu: Toruńska szkoła ćwiczeń dla województwa kujawsko-pomorskiego
  Wnioskodawca: Gmina Miasta Toruń
  Wartość projektu: 1 165 937,16

Województwo lubelskie

 • Nazwa projektu: Modelowa Szkoła ćwiczeń w Lublinie (województwo lubelskie)
  Wnioskodawca: Gmina Lublin
  Wartość projektu: 1 344 946,96

Województwo lubuskie

 • Nazwa projektu: Lubuska Szkoła Ćwiczeń w Gorzowie
  Wnioskodawca: Miasto Gorzów Wielkopolski
  Wartość projektu: 1 248 720,92
 • Nazwa projektu: Lubuska Szkoła Ćwiczeń w Żarach szansą na rozwój nauczycieli, studentów i uczniów
  Wnioskodawca: Gmina Żary o statusie miejskim
  Wartość projektu: 1 008 396,81
 • Nazwa projektu: Szkoła ćwiczeń w SP 18 w Zielonej Górze w województwie lubuskim
  Wnioskodawca: Miasto Zielona Góra
  Wartość projektu: 1 297 520,30

Województwo mazowieckie

 • Nazwa projektu: Szkoła ćwiczeń dla miasta Sierpc, Płocka oraz powiatu sierpeckiego województwa mazowieckiego.
  Wnioskodawca: Gmina Miasto Sierpc
  Wartość projektu: 1 024 081,56

Województwo opolskie

 • Nazwa projektu: Opolska Szkoła Ćwiczeń
  Wnioskodawca: Miasto Opole
  Wartość projektu: 1 334 403,10
 • Nazwa projektu: Kluczborska Szkoła Ćwiczeń
  Wnioskodawca: Gmina Kluczbork
  Wartość projektu: 1 343 473,71

Województwo pomorskie

 • Nazwa projektu: Laboratorium Edukacji Przyszłości
  Wnioskodawca: Gmina Miasta Gdyni
  Wartość projektu: 659 901,25

Województwo wielkopolskie

 • Nazwa projektu: Wielkopolska Szkoła Ćwiczeń w Cogito
  Wnioskodawca: Fundacja Familijny Poznań
  Wartość projektu: 1 233 760,80
  O projekcie: Wielkopolska Szkoła Ćwiczeń w Cogito 
 • Nazwa projektu: Szkoła ćwiczeń w Suchym Lesie
  Wnioskodawca: Gmina Suchy las
  Wartość projektu: 1 331 974,88

Województwo zachodniopomorskie

11 lutego 2019

Szczęśliwa siódemka – szkoły ćwiczeń wystartowały!

Efektem ogłoszonego w czerwcu 2018 r. konkursu na utworzenie sieci szkół ćwiczeń jest zaplanowanie działań w poszczególnych województwach. Liderami są lubuskie i wielkopolskie, gdzie rozpoczęły się łącznie cztery projekty (po dwa na województwo), czyli zgodnie z założeniami regulaminu wyczerpano limit wniosków. Mamy także trzy rejony, gdzie podpisano umowy na realizację projektów, ale nadal można składać wnioski. Do tej grupy zaliczają się województwa: kujawsko-pomorskie, lubelskie, opolskie, pomorskie oraz zachodniopomorskie.

W pozostałych województwach w dalszym ciągu jest szansa utworzenia co najmniej dwóch szkół ćwiczeń. Najbliższy termin składania wniosków upływa 19 lutego 2019 r.

Szczegółowe informacje