Szkoła ćwiczeń

Szkoła ćwiczeń

25 marca 2021

Budowanie szkoły przyjaznej uczniowi

Kolejne spotkanie uczestników sieci „Budowanie marki szkół ćwiczeń” przebiegało pod hasłem edukacji włączającej. Puntem wyjścia do dyskusji nad budowaniem szkoły ćwiczeń przyjaznej uczniowi były wyniki badania przeprowadzonego wśród szkół ćwiczeń, którego tematem była szeroko rozumiana dostępność. (więcej…)

17 marca 2021

Szkoła ćwiczeń w Krotoszynie i jej rola w doskonaleniu nauczycieli

9 marca 2021 roku odbyła się pierwsza Konferencja Szkoły Ćwiczeń w Krotoszynie. Jej adresatami byli dyrektorzy szkół prowadzonych przez Miasto i Gminę Krotoszyn. Wśród zaproszonych gości znaleźli się przedstawiciele projektu Szkoły ćwiczeń prof. Uniwersytetu Adama Mickiewicza – dr hab. Kinga Kuszak, Jarosław Wujkowski – dyrektor Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu, a także Violetta Słupianek – dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Kaliszu wraz z Ireną Dobrą – starszym wizytatorem KO w Kaliszu. (więcej…)

Logo Szkoły ćwiczeń
10 marca 2021

„Twórczy uczeń wyzwaniem edukacji” konferencja otwierająca Bialską Szkołę Ćwiczeń

22 lutego 2021r. odbyła się konferencja „Twórczy uczeń wyzwaniem edukacji” otwierająca Bialską Szkołę Ćwiczeń w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój „Wsparcie tworzenia sieci szkół ćwiczeń w celu rozwijania u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych”. (więcej…)

19 lutego 2021

Marka Szkoły Ćwiczeń

9 lutego 2021 r. odbyło się drugie spotkanie sieci współpracy i samokształcenia „Budowanie marki szkół ćwiczeń”. Tematem wiodącym i obszarem do rozwoju stało się określenie głównych cech Szkół Ćwiczeń. Jakie miejsce zajmują w krajobrazie oświaty, jak są postrzegane, co robią i w jakim kierunku podążają? (więcej…)

Logo Szkoły ćwiczeń
16 lutego 2021

Zakończenie projektu

W 2018 r. zakończyła się realizacja projektu „Wspieranie tworzenia szkół ćwiczeń”. W ramach kontynuacji projektu i zachowania pięcioletniego okresu trwałości ORE realizuje działania poprojektowe w ramach Wydziału Rozwoju Kompetencji Kluczowych

1 lutego 2021

Edukacja w czasach nowych wyzwań

27 stycznia 2021 r. odbyła się e-konferencja Pomorskiej Szkoły Ćwiczeń „Edukacja w czasach nowych wyzwań”. Tematem przewodnim wirtualnego spotkania były dobre praktyki pracy nauczyciela niezależnie od modelu działań edukacyjnych: stacjonarnego, hybrydowego, czy też zdalnego. (więcej…)

30 grudnia 2020

Szkoła ćwiczeń Ziemi Kujawsko-Dobrzyńskiej województwa kujawsko-pomorskiego już działa!

15 grudnia 2020 r. odbyła się wirtualna Konferencja  Szkoły  Ćwiczeń  Ziemi  Kujawsko-Dobrzyńskiej  województwa  kujawsko-pomorskiego inaugurująca działanie szkoły ćwiczeń. (więcej…)

30 grudnia 2020

Budowanie marki szkół ćwiczeń – sieć współpracy i samokształcenia szkół ćwiczeń

22 grudnia 2020 r. odbyło się pierwsze, zdalne spotkanie uczestników sieci: koordynatorów, dyrektorów szkół ćwiczeń oraz przedstawicieli instytucji wspierających rozwój i funkcjonowanie szkół. (więcej…)

23 grudnia 2020

O szkołach ćwiczeń na konferencji IBE

Konferencja naukowo-metodyczna „Szkoła dostępna dla wszystkich uczniów. Przygotowanie kadr do edukacji włączającej – wyzwania, możliwości, bariery”, odbyła się 10 i 11 grudnia 2020 roku w formule on-line. Celem konferencji była wymiana wiedzy i doświadczeń różnych interesariuszy zainteresowanych tematem przygotowania kadr do edukacji włączającej. Odbiorcami wydarzenia byli: przedstawiciele uczelni, placówek doskonalenia nauczycieli oraz dyrektorzy i nauczyciele przedszkoli, szkół, a także pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych. (więcej…)

7 grudnia 2020

Przygoda ze szkołami ćwiczeń trwa!

W dniach 30 listopada – 1 grudnia 2020 r. odbyła się pierwsza, interaktywna konferencja otwierająca cykl „Moja przygoda ze szkołą ćwiczeń”. Dla zespołu ORE i – mam nadzieję – całej społeczności szkół ćwiczeń był to czas szczególny. Szkoły ćwiczeń wkraczają w kolejny etap – w bieżącym roku szkolnym dobiega końca realizacja pierwszych projektów konkursowych. Jest to doskonała okazja do zaprezentowania efektów działań, planów na przyszłość oraz przedstawienia wniosków i opinii dyrektorów, nauczycieli i przedstawicieli partnerów.  (więcej…)