Szkoła ćwiczeń

Szkoła ćwiczeń

Wicedyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji dr Beata Jancarz-Łanczkowska
19 czerwca 2018

Szkoła ćwiczeń to wyzwanie, inspiracja, doświadczenie…

Szkoła ćwiczeń to wyzwanie, inspiracja, doświadczenie – tak zdecydowali uczestnicy spotkania informacyjnego „Wyniki pilotażu szkoły ćwiczeń”, które odbyło się 15 czerwca 2018 r. (więcej…)

25 maja 2018

Spotkanie informacyjne „Wyniki pilotażu szkoły ćwiczeń”– 15 czerwca 2018 r. (Przedłużenie terminu naboru do 11 czerwca 2018)

Od 1 września w 15 szkołach województwa mazowieckiego realizowany jest pilotaż szkoły ćwiczeń. Dyrektorzy i nauczyciele, we współpracy z pracownikami placówek doskonalenia nauczycieli, bibliotek pedagogicznych, bibliotek pedagogicznych i poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz szkół wyższych, realizują różnorodne działania w zakresie wdrażania do praktyki szkolnej form i metod pracy szkoły ćwiczeń określonych w „Modelu szkoły ćwiczeń”. (więcej…)

25 maja 2018

Przygotowanie 224 sztuk nośników USB oraz nagranie wskazanego przez Zamawiającego pakietu materiałów wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego (ZMODYFIKOWANE)

Ośrodek Rozwoju Edukacji zaprasza do złożenia oferty w ramach realizacji projektu „Wspieranie tworzenia szkół ćwiczeń” na przygotowanie 224 sztuk nośników USB oraz nagranie wskazanego przez Zamawiającego pakietu materiałów wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego. (więcej…)

16 maja 2018

Doradcy metodyczni poznali zestawy materiałów z języków obcych

W dniach 20–21 kwietnia w trakcie spotkania informacyjno-szkoleniowego dla nauczycieli konsultantów i doradców metodycznych zaprezentowano zestawy materiałów metodycznych w obszarze języków obcych, które powstały w projekcie „Wspieranie tworzenia szkół ćwiczeń”. (więcej…)

11 maja 2018

Szkoły ćwiczeń w każdym województwie!

Ministerstwo Edukacji Narodowej jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 ogłosiła konkurs w ramach Działania 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty  – Wsparcie tworzenia sieci szkół ćwiczeń. (więcej…)

16 kwietnia 2018

Filmy szkoleniowe

Ośrodek Rozwoju Edukacji w ramach projektu „Wspieranie tworzenia szkół ćwiczeń” przygotowuje 40 filmów szkoleniowych dla nauczycieli z czterech obszarów tematycznych pracy szkół ćwiczeń: przedmioty przyrodnicze, matematyka, języki obce oraz informatyka.

(więcej…)

22 marca 2018

Kursy e-learningowe dla nauczycieli – poszukujemy wykonawcy

Poszukujemy wykonawcy 4 kursów e-learningowych dla nauczycieli: matematyki, informatyki, przedmiotów przyrodniczych i języków obcych.. Zapraszamy do składania ofert w terminie do 30 kwietnia 2018 r. do godziny 11.30.

Szczegółowe informacje w Biuletynie Informacji Publicznej

14 marca 2018

Szkoła ćwiczeń − kursy e-learningowe


13 lutego 2018

Przygotowanie komentarzy i omówień lekcji pokazowych – nabór uzupełniający

Ośrodek Rozwoju Edukacji,  w ramach realizacji projektu pozakonkursowego „Wspieranie tworzenia szkół ćwiczeń” poszukuje wykonawców na przygotowanie komentarzy i omówień dotyczących lekcji/zajęć edukacyjnych (scenariuszy tych lekcji/zajęć edukacyjnych) nagranych w ramach pilotażu szkół ćwiczeń dla każdego z czterech obszarów przedmiotowych tj.: języki obce, matematyka, informatyka, przedmioty przyrodnicze. (więcej…)

5 lutego 2018

Weryfikacja modelowej koncepcji szkoły ćwiczeń – poszukujemy wykonawców

Poszukujemy pięciu wykonawców do weryfikacji merytorycznej i wprowadzenia zmian w modelowej koncepcji szkoły ćwiczeń. Zapraszamy do zapoznania się z opisem przedmiotu zamówienia, wymaganiami stawianymi kandydatom oraz do przesłania formularza aplikacyjnego. Na Państwa zgłoszenia czekamy do 12 lutego 2018 r. do godz. 09:00.Wypełniony formularz aplikacyjny prosimy przesłać na adres szkolacwiczen@ore.edu.pl. (więcej…)

Idź do góry
Ośrodek Rozwoju Edukacji