Szkoła ćwiczeń

Szkoła ćwiczeń

Uczestnicy spotkania podczas ćwiczenia integrującego grupę.
18 lipca 2018

„Miejsce i rola szkoły ćwiczeń w procesie kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli” – spotkanie informacyjno-konsultacyjne

W dniach 9–10 lipca 2018 r. w Centrum Szkoleniowym ORE w Sulejówku odbyło się spotkanie informacyjno-konsultacyjne „Miejsce i rola szkoły ćwiczeń w procesie kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli”. Celem spotkania było przeprowadzenie dyskusji oraz warsztatów dotyczących praktycznego wdrożenia „Modelu szkoły ćwiczeń” do systemu doskonalenia zawodowego oraz systemu kształcenia nauczycieli z wykorzystaniem wniosków i rekomendacji z pilotażu prowadzonego w województwie mazowieckim. (więcej…)

5 lipca 2018

Szkoła ćwiczeń… w filmie!

Działania pilotażowe w województwie mazowieckim już się zakończyły, uczniowie i nauczyciele odpoczywają na wakacjach, ale to nie znaczy, że możemy zapomnieć o szkołach ćwiczeń! (więcej…)

3 lipca 2018

Wideorelacja ze spotkania informacyjno-konsultacyjnego dotyczącego wyników pilotażu modelu szkoły ćwiczeń

15 czerwca 2018 r. odbyło się spotkanie informacyjno-konsultacyjne dotyczące wyników pilotażu modelu szkoły ćwiczeń.

W trakcie spotkania dyrektorzy szkół ćwiczeń z obszarów matematyki, informatyki, przedmiotów przyrodniczych i języków obcych zaprezentowali działania podejmowane przez nauczycieli w ramach prowadzonego pilotażu oraz ich efekty. (więcej…)

26 czerwca 2018

„Miejsce i rola szkoły ćwiczeń w procesie kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli” – spotkanie informacyjno-konsultacyjne

Zapraszamy do udziału w spotkaniu informacyjno-konsultacyjnym „Miejsce i rola szkoły ćwiczeń w procesie kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli”, które odbędzie się w dniach 9–10 lipca 2018 r. w Centrum Szkoleniowym ORE w Sulejówku. (więcej…)

Wicedyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji dr Beata Jancarz-Łanczkowska
19 czerwca 2018

Szkoła ćwiczeń to wyzwanie, inspiracja, doświadczenie…

Szkoła ćwiczeń to wyzwanie, inspiracja, doświadczenie – tak zdecydowali uczestnicy spotkania informacyjnego „Wyniki pilotażu szkoły ćwiczeń”, które odbyło się 15 czerwca 2018 r. (więcej…)

25 maja 2018

Spotkanie informacyjne „Wyniki pilotażu szkoły ćwiczeń”– 15 czerwca 2018 r. (Przedłużenie terminu naboru do 11 czerwca 2018)

Od 1 września w 15 szkołach województwa mazowieckiego realizowany jest pilotaż szkoły ćwiczeń. Dyrektorzy i nauczyciele, we współpracy z pracownikami placówek doskonalenia nauczycieli, bibliotek pedagogicznych, bibliotek pedagogicznych i poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz szkół wyższych, realizują różnorodne działania w zakresie wdrażania do praktyki szkolnej form i metod pracy szkoły ćwiczeń określonych w „Modelu szkoły ćwiczeń”. (więcej…)

25 maja 2018

Przygotowanie 224 sztuk nośników USB oraz nagranie wskazanego przez Zamawiającego pakietu materiałów wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego (ZMODYFIKOWANE)

Ośrodek Rozwoju Edukacji zaprasza do złożenia oferty w ramach realizacji projektu „Wspieranie tworzenia szkół ćwiczeń” na przygotowanie 224 sztuk nośników USB oraz nagranie wskazanego przez Zamawiającego pakietu materiałów wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego. (więcej…)

16 maja 2018

Doradcy metodyczni poznali zestawy materiałów z języków obcych

W dniach 20–21 kwietnia w trakcie spotkania informacyjno-szkoleniowego dla nauczycieli konsultantów i doradców metodycznych zaprezentowano zestawy materiałów metodycznych w obszarze języków obcych, które powstały w projekcie „Wspieranie tworzenia szkół ćwiczeń”. (więcej…)

11 maja 2018

Szkoły ćwiczeń w każdym województwie!

Ministerstwo Edukacji Narodowej jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 ogłosiła konkurs w ramach Działania 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty  – Wsparcie tworzenia sieci szkół ćwiczeń. (więcej…)

16 kwietnia 2018

Filmy szkoleniowe

Ośrodek Rozwoju Edukacji w ramach projektu „Wspieranie tworzenia szkół ćwiczeń” przygotowuje 40 filmów szkoleniowych dla nauczycieli z czterech obszarów tematycznych pracy szkół ćwiczeń: przedmioty przyrodnicze, matematyka, języki obce oraz informatyka.

(więcej…)

Idź do góry
Ośrodek Rozwoju Edukacji