Szkoła ćwiczeń

Szkoła ćwiczeń

30 grudnia 2020

Szkoła ćwiczeń Ziemi Kujawsko-Dobrzyńskiej województwa kujawsko-pomorskiego już działa!

15 grudnia 2020 r. odbyła się wirtualna Konferencja  Szkoły  Ćwiczeń  Ziemi  Kujawsko-Dobrzyńskiej  województwa  kujawsko-pomorskiego inaugurująca działanie szkoły ćwiczeń. (więcej…)

30 grudnia 2020

Budowanie marki szkół ćwiczeń – sieć współpracy i samokształcenia szkół ćwiczeń

22 grudnia 2020 r. odbyło się pierwsze, zdalne spotkanie uczestników sieci: koordynatorów, dyrektorów szkół ćwiczeń oraz przedstawicieli instytucji wspierających rozwój i funkcjonowanie szkół. (więcej…)

23 grudnia 2020

O szkołach ćwiczeń na konferencji IBE

Konferencja naukowo-metodyczna „Szkoła dostępna dla wszystkich uczniów. Przygotowanie kadr do edukacji włączającej – wyzwania, możliwości, bariery”, odbyła się 10 i 11 grudnia 2020 roku w formule on-line. Celem konferencji była wymiana wiedzy i doświadczeń różnych interesariuszy zainteresowanych tematem przygotowania kadr do edukacji włączającej. Odbiorcami wydarzenia byli: przedstawiciele uczelni, placówek doskonalenia nauczycieli oraz dyrektorzy i nauczyciele przedszkoli, szkół, a także pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych. (więcej…)

7 grudnia 2020

Przygoda ze szkołami ćwiczeń trwa!

W dniach 30 listopada – 1 grudnia 2020 r. odbyła się pierwsza, interaktywna konferencja otwierająca cykl „Moja przygoda ze szkołą ćwiczeń”. Dla zespołu ORE i – mam nadzieję – całej społeczności szkół ćwiczeń był to czas szczególny. Szkoły ćwiczeń wkraczają w kolejny etap – w bieżącym roku szkolnym dobiega końca realizacja pierwszych projektów konkursowych. Jest to doskonała okazja do zaprezentowania efektów działań, planów na przyszłość oraz przedstawienia wniosków i opinii dyrektorów, nauczycieli i przedstawicieli partnerów.  (więcej…)

25 listopada 2020

Moja przygoda… ze szkołą ćwiczeń – zaproszenie na e-konferencję

Szkoły ćwiczeń wkraczają w kolejny etap – w bieżącym roku szkolnym zostaną zakończone działania pierwszych projektów konkursowych. Jest to doskonała okazja do zaprezentowania efektów działań, planów na przyszłość oraz przedstawienia wniosków i opinii dyrektorów, nauczycieli i przedstawicieli partnerów. (więcej…)

Logo Szkoły ćwiczeń
23 listopada 2020

Wirtualna Konferencja Inauguracyjna Szkoły Ćwiczeń Szkoły Twórczej Integracji w Milinie

29 października 2020 r. odbyła się Konferencja Inauguracyjna Szkoły Ćwiczeń Szkoły Twórczej Integracji w Milinie. Wydarzenie odbyło się w przestrzeni wirtualnej szkoły, gdzie swoje wystąpienia zaprezentowali prelegenci oraz wypowiedzieli się zaproszeni goście, zaangażowani w utworzenie oraz działania szkoły ćwiczeń.

Konferencja została zainaugurowana odczytaniem listu Wojewody Wielkopolskiego pana Łukasza Mikołajczyka, który zwrócił uwagę na doniosłą rolę, jaką spełniają szkoły ćwiczeń w środowisku oświatowym i edukacyjnym, regionu. Ważnymi punktami spotkania były: prezentacja założeń projektu oraz wirtualny spacer edukacyjny po szkole, które zaprezentowała Koordynator projektu – pani Anna Daszkiewicz. Obecni na konferencji przedstawiciele instytucji edukacyjnych, partnerów projektu, szkół współpracujących, nauczyciele oraz prelegenci mieli okazję poznać historię szkoły w Milinie, jej misję, zasoby, społeczność, jak również planowane działania w ramach projektu „Szkoła ćwiczeń Szkoły Twórczej Integracji w Milinie”.

Szkoły ćwiczeń w Polsce mają długą tradycję, o czym mogli przekonać się uczestnicy spotkania dzięki wykładowi pana prof. UAM dr hab. Piotr Gołdyna. Natomiast stan bieżący, koncepcję wielorakiej współpracy i wszechstronnego rozwoju Szkół Ćwiczeń przedstawiła Agnieszka Pietryka z Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie, spirytus movens idei współczesnych szkół ćwiczeń. Wśród pozostałych prelegentów znaleźli się: pan prof. dr hab. Mariusz Kończa ─ Kierownik Katedry Dyrygentury Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, pan dr Marek Waszkowiak, Rektor WSKM w Koninie, pan dr Mateusz Leszkowicz, lider szkół ćwiczeń, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Konferencja stała się okazją do wymiany doświadczeń, pokazania możliwości i potencjału instytucji współpracujących, które będą wspierać Szkołę Ćwiczeń w Milinie. Wydarzenie pokazało także, że możliwa jest integracja wielu środowisk na rzecz rozwoju edukacji, zaś potencjał i wkład, jaki wnosi Szkoła Twórczej Integracji w Milinie pozwala sądzić, że stanie się ona bardzo ważnym ośrodkiem rozwoju zawodowego nauczycieli, kształcenia studentów oraz rozwijania idei Szkół Ćwiczeń. Ważnym głosem była prezentacja z historii szkół ćwiczeń, jako kuźnicy pedagogicznych talentów, przedstawiona przez prof. dr. hab. Piotra Gołdyna. Szkoły ćwiczeń w Polsce i na świecie uczestnicy poznali dzięki wykładowi dr. Mateusza Leszkowicza. Konferencję zakończył spacer po szkole ćwiczeń.

Konferencja Inauguracyjna Szkoły ćwiczeń Szkoły Twórczej Integracji w Milinie (link do filmu)

27 października 2020

Projekty konkursowe: Województwo łódzkie

23 października 2020

Projekty konkursowe: województwo zachodniopomorskie

23 października 2020

Projekty konkursowe: województwo wielkopolskie

 • Nazwa projektu: Wielkopolska Szkoła Ćwiczeń w Cogito
  Wnioskodawca: Fundacja Familijny Poznań
  Wartość projektu: 1 233 760,80
  O projekcie: Wielkopolska Szkoła Ćwiczeń w Cogito 
 • Nazwa projektu: Szkoła ćwiczeń w Suchym Lesie
  Wnioskodawca: Gmina Suchy las
  Wartość projektu: 1 331 974,88
 • Nazwa projektu: Szkoła ćwiczeń Szkoły Twórczej Integracji w Milinie
  Wnioskodawca: STOWARZYSZENIE „SZKOŁA TWÓRCZEJ INTEGRACJI W MILINIE”
  Wartość projektu: 1306865,23
  O projekcie Szkoła ćwiczeń Szkoły Twórczej Integracji w Milinie
 • Nazwa projektu: Wielkopolska Szkoła Ćwiczeń w Swarzędzu
  Wnioskodawca: GMINA SWARZĘDZ
  Wartość projektu: 1347659,17
  O projekcie Wielkopolska Szkoła Ćwiczeń w Swarzędzu
 • Nazwa projektu: Szkoła Ćwiczeń w Gminie Jarocin
  Wnioskodawca: Gmina Jarocin
  Wartość projektu: 1347541,82 zł
 • Nazwa projektu: Szkoła ćwiczeń w Krotoszynie – WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE
  Wnioskodawca: Miasto i Gmina Krotoszyn
  Wartość projektu: 1317291,08 zł
  O projekcie: Szkoła ćwiczeń w Krotoszynie – WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE
 • Nazwa projektu: Utworzenie Szkoły Ćwiczeń w powiecie pilskim
  Wnioskodawca: Powiat Pilski
  Wartość projektu: 1324965,14 zł
  O projekcie: Utworzenie Szkoły Ćwiczeń w powiecie pilskim
23 października 2020

Projekty konkursowe: województwo śląskie

 • Nazwa projektu: Szkoła ĆWICZeń Z ELEMENTARZEM
  Wnioskodawca: Fundacja Ekologiczna „Wychowanie i Sztuka” ELEMENTARZ
  Wartość projektu: 1310487,96 zł
  O projekcie: Szkoła ĆWICZeń Z ELEMENTARZEM
 • Nazwa projektu: „Śląska Szkoła Ćwiczeń”
  Wnioskodawca: Miasto Katowice
  Wartość projektu: 1218587,71 zł
  O projekcie: „Śląska Szkoła Ćwiczeń”