Efektywne doradztwo edukacyjno zawodowe

Efektywne doradztwo edukacyjno zawodowe

Polska Nagroda Inteligentnego Rozwoju dla Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie

Wicedyrektor ORE Bożena Mayer-Gawron z Polską Nagrodą Inteligentnego Rozwoju 2018

19 października 2018 r. w Uniejowie odbyło się wręczenie Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2018, pod patronatem Prezes Urzędu Patentowego RP, dr Alicji Adamczak. Laureatami tego prestiżowego wyróżnienia były podmioty, które w swej pracy wykazały się nieustannym ukierunkowaniem na przyszłość,

Zakończenie projektu

W czerwcu została zakończona realizacja projektu „Efektywne doradztwo edukacyjno-zawodowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych”, w ramach którego opracowano: rekomendacje kierunków zmian w systemie doradztwa edukacyjno-zawodowego; zestaw przykładowych programów preorientacji i orientacji zawodowej oraz doradztwa zawodowego z proponowanymi scenariuszami; wzorcowe rozwiązania organizacyjne funkcjonowania wewnątrzszkolnych systemów doradztwa zawodowego (WSDZ) dla szkoły podstawowej i szkół ponadpodstawowych; rekomendacje do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie doradztwa zawodowego. W ramach projektu przeprowadzono […]

Polska Nagroda Inteligentnego Rozwoju dla Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie

25 maja 2018 r. w Uniejowie odbyło się wręczenie certyfikatów Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2018. Jej laureatem w kategorii Innowacje w edukacji został Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie za projekt „Efektywne doradztwo edukacyjno-zawodowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych”. Nagrodę przyjęła Wicedyrektor ORE Bożena Mayer-Gawron.

Doradztwo edukacyjno-zawodowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych – nowe publikacje

Oddajemy w Państwa ręce opracowane w projekcie przykładowe programy preorientacji i orientacji zawodowej oraz doradztwa zawodowego dla systemu oświaty, a także wzorcowe rozwiązania organizacyjne funkcjonowania wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego (WSDZ). Są one dostępne na portalu doradztwo.ore.edu.pl

Projekt „Efektywne doradztwo edukacyjno-zawodowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych” nagrodzony!

Z radością informujemy, że Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie został laureatem Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2018 pod patronatem Prezes Urzędu Patentowego RP za projekt „Efektywne doradztwo edukacyjno-zawodowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych”.

Ośrodek Rozwoju Edukacji nominowany do Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2018

Informujemy, że Ośrodek Rozwoju Edukacji uzyskał nominację do Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2018 w kategorii „Innowacje w edukacji” za projekt „Efektywne doradztwo edukacyjno-zawodowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych”. III edycja nagrody odbywa się pod patronatem Prezes Urzędu Patentowego RP, dr Alicji Adamczak.

Seminaria wdrożeniowe dla jednostek samorządu terytorialnego (JST)

Uczestnicy seminarium wdrożeniowego w Toruniu w dniu 22 lutego 2018 roku
Uczestnicy seminarium wdrożeniowego w Toruniu w dniu 22 lutego 2018 roku

30 stycznia rozpoczął się cykl seminariów wdrożeniowych o charakterze informacyjno-konsultacyjnym „Razem na rzecz rozwoju regionu. JST partnerem we wdrażaniu doradztwa zawodowego w systemie oświaty”. Podczas seminariów prezentowane są następujące zagadnienia:

Spotkanie prelegentów

W dniach 6–7 grudnia odbyło się spotkanie z zespołem prelegentów, którzy poprowadzą seminaria dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego przygotowujące organy prowadzące szkoły do wdrażania doradztwa zawodowego w przedszkolach, szkołach i placówkach. Podczas spotkania przedstawione i skonsultowane zostały program seminariów oraz materiały seminaryjne dla prowadzących i uczestników. Omówiono też sprawy organizacyjne.

Ostatnie spotkanie autorów i ekspertów

W dniach 16–17 listopada 2017 r. odbyło się ostatnie spotkanie zespołów autorów i ekspertów, podczas którego zakończono i podsumowano prace nad przykładowymi programami orientacji zawodowej dla przedszkola, orientacji zawodowej dla klas I–III i IV–VI szkoły podstawowej oraz doradztwa zawodowego dla klas VII–VIII szkoły podstawowej, szkół branżowych, technikum, liceum ogólnokształcącego i szkoły policealnej. Załącznikami do każdego z przykładowych programów są proponowane scenariusze zajęć z uczniami, spotkań z rodzicami, […]