Doradztwo zawodowe – przygotowanie trenerów – Aktualności

Doradztwo zawodowe – przygotowanie trenerów – Aktualności

Zakończenie projektu

W związku z zakończeniem projektu „Przygotowanie trenerów” miło nam poinformować, że zrealizowaliśmy wszystkie założenia projektowe: przygotowanie trenerów do prowadzenia szkoleń z zakresu doradztwa zawodowego – 100% powiatów; przygotowanie do realizacji ramowych programów doradztwa edukacyjno-zawodowego opracowanych w ramach programu – 500 osób, przeszkolonych 529.

Szkolenie „Planowanie rozwoju zawodowego uczniów”

Wydział Wspierania Kształcenia Zawodowego ORE ogłasza rekrutację na bezpłatne szkolenie „Planowanie rozwoju zawodowego uczniów”, które odbędzie się w Centrum Szkoleniowym w Sulejówku w dwóch grupach: od 28 do 30 sierpnia i od 30 sierpnia do 1 września 2018. Szkolenie skierowane jest do uczestników projektu „Przygotowanie trenerów”.

Ostatnie szkolenia za nami!

Uczestnicy i prowadzący

W dniach 18–20 czerwca 2018 r. w Warszawie odbyło się ostatnie szkolenie w ramach projektu „Przygotowanie trenerów do realizacji szkoleń z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego”. Podczas spotkania prezentowany był program szkolenia dotyczący doradztwa zawodowego w systemie oświaty.

Województwo pomorskie przywitało doradców

ćwiczenie aktywizujące uczestników

W Gdańsku w dniach 18–20 czerwca 2018 r. odbyło się szkolenie osób zajmujących się doradztwem zawodowym w placówkach oświatowych. Reprezentanci powiatów zapoznali się z modułami szkoleniowym, w tym m.in. z zagadnieniami dotyczącymi zmian w kształceniu zawodowym. Liczne zadania i ćwiczenia aktywizujące motywowały grupę do wytężonej pracy.

Katowice ponownie przywitały uczestników

praca w grupach

W dniach 6–8 czerwca 2018 r. w stolicy województwa śląskiego odbyło się kolejne spotkanie przedstawicieli powiatów. Beneficjenci mogli zapoznać się ze scenariuszami zajęć przeznaczonymi dla wszystkich etapów edukacyjnych. Dużym zainteresowaniem cieszyły się materiały skierowane do szkół ponadpodstawowych.

Spotkanie w Łodzi

prezentowanie modułu

Podczas kolejnego spotkania, które tym razem odbyło się w Łodzi w dniach 4–6 czerwca 2018 r., zebrali się przedstawiciele wszystkich powiatów województwa łódzkiego. Uczestnicy zapoznali się m.in. z zagadnieniami dotyczącymi preorientacji zawodowej oraz tworzenia sieci współpracy w lokalnym środowisku.

Szkolenie w województwie lubelskim

W dniach 4–6 czerwca 2018 r. w Lublinie odbyło się kolejne szkolenie w ramach projektu. Uczestnicy aktywnie brali udział w zadaniach i ćwiczeniach opracowanych przez zespół autorów programu, a także mieli możliwość poznania się, wymiany kontaktów i doświadczeń.

Szkolenie w Szczecinie

W Szczecinie w dniach 28–30 maja 2018 r. odbyło się kolejne spotkanie szkoleniowe w ramach projektu „Przygotowanie trenerów”. Uczestnicy zapoznali się m.in. z zagadnieniami dotyczącymi preorientacji zawodowej, orientacji i doradztwa zawodowego.

Drugie spotkanie w Poznaniu

W dniach 13–15 czerwca 2018 r. w Poznaniu odbyło się kolejne spotkanie szkoleniowe w ramach projektu „Przygotowanie trenerów do realizacji szkoleń z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego” dotyczące realizacji doradztwa zawodowego w placówkach oświatowych. W warsztatach brali udział reprezentanci powiatów województwa wielkopolskiego.