Tworzenie e-materiałów dydaktycznych do kształcenia ogólnego

Tworzenie e-materiałów dydaktycznych do kształcenia ogólnego

2 sierpnia 2018

Ogłoszenie o poszukiwaniu kandydatów do pracy w projekcie – umowa zlecenie

Dla prawidłowej realizacji zadań merytorycznych Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji poszukuje: 3 Recenzentów e-materiałów dydaktycznych w typie abstrakty z języka angielskiego.

Więcej informacji na naszej stronie BIP.

6 lipca 2018

Poszukujemy ekspertów merytorycznych ds. adaptacji e-materiałów dla uczniów ze SPE do oceny e-materiałów

W ramach projektu pozakonkursowego „Tworzenie e-materiałów dydaktycznych do kształcenia ogólnego”, realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w ramach Osi Priorytetowej II. (więcej…)

29 czerwca 2018

Nowe e-materiały – konsultacje społeczne

Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych nowo powstających e-materiałów dydaktycznych w typie abstrakty lekcji w języku angielskim do 10 przedmiotów kształcenia ogólnego, tj. do języka polskiego, historii, wiedzy o społeczeństwie, matematyki, informatyki, przyrody, biologii, geografii, fizyki i chemii. (więcej…)

28 czerwca 2018

Poszukujemy weryfikatorów e-materiałów dydaktycznych pod kątem funkcjonalnym

W ramach projektu pozakonkursowego „Tworzenie e-materiałów dydaktycznych do kształcenia ogólnego”, realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w ramach Osi Priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, działanie: 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty Programu Operacyjnego (więcej…)

28 czerwca 2018

Poszukujemy recenzentów e-materiałów do przedmiotów artystycznych

W ramach projektu pozakonkursowego „Tworzenie e-materiałów dydaktycznych do kształcenia ogólnego”, realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w ramach Osi Priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, działanie: 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER), współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, poszukujemy: (więcej…)

28 maja 2018

Poszukujemy ekspertów merytorycznych do oceny e-materiałów

W ramach projektu pozakonkursowego „Tworzenie e-materiałów dydaktycznych do kształcenia ogólnego”, realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w ramach Osi Priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji (więcej…)

7 lutego 2018

Konsultacje społeczne e-materiałów dydaktycznych do kształcenia ogólnego

Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych nowo powstających e-materiałów dydaktycznych do 10 przedmiotów kształcenia ogólnego, tj. do języka polskiego, historii, wiedzy o społeczeństwie, matematyki, informatyki, przyrody, biologii, geografii, fizyki i chemii, oraz 6 przedmiotów artystycznych, tj. historii sztuki, historii muzyki, języka łacińskiego i kultury antycznej, wiedzy o kulturze, muzyki i plastyki. (więcej…)

2 lutego 2018

Konsultacje społeczne projektów fiszek konkursowych Ministerstwa Edukacji Narodowej

Instytucja Pośrednicząca w Ministerstwie Edukacji Narodowej rozpoczęła proces konsultacji społecznych fiszek projektów konkursowych, które zostaną skierowane pod obrady zbliżającego się posiedzenia Komitetu Monitorującego PO WER

22 grudnia 2017

Poszukujemy dwóch ekspertów merytorycznych ds. konsultacji językowych abstraktów lekcji w języku angielskim

W ramach projektu pozakonkursowego Tworzenie e-materiałów dydaktycznych do kształcenia ogólnego, realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w ramach Osi Priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, działanie: 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER), współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego poszukujemy: (więcej…)

24 października 2017

Tworzenie e-materiałów dydaktycznych do kształcenia ogólnego – Kontakt

Osoby odpowiedzialne za realizację projektu:

Katarzyna Martynowska
Kierownik merytoryczny projektu
katarzyna.martynowska@ore.edu.pl tel. 22 570 83 30

Paweł Tomaszek – informatyk ds. integrowania e-materiałów pod względem technologicznym z platformą ORE
paweł.tomaszek@ore.edu.pl

Karolina Seremak – asystent projektu
Karolina.Seremak@ore.edu.pl,

Anna Langowska – główny ekspert merytoryczny
Anna.Langowska@ore.edu.pl

Magdalena Godlewska-Dudek – ekspert ds. interwencji publicznej
Magdalena.Godlewska-Dudek@ore.edu.pl

Eksperci:

Paweł Cieśla – ekspert ds. przedmiotów przyrodniczych w zakresie fizyki i chemii
pawel.ciesla@ore.edu.pl

Kinga Gałązka – ekspert ds. matematyki
kinga.galazka@ore.edu.pl

Robert Konieczny – ekspert ds. przedmiotów przyrodniczych w zakresie geografii i biologii
robert.konieczny@ore.edu.pl

Monika Skucińska – ekspert ds. informatyki
monika.skucinska@ore.edu.pl

Alicja Berbeka – ekspert ds. przedmiotów humanistycznych w zakresie j. polskiego i filozofii oraz ekspert ds. zgodności e-materiałów z nową podstawą programową
alicja.berbeka@ore.edu.pl tel. 22 5708337

Zbigniew Żuchowski – ekspert ds. przedmiotów humanistycznych w zakresie WOS i  historii
zbigniew.zuchowski@ore.edu.pl

Danuta Jeziorowska – ekspert ds. przedmiotów artystycznych w zakresie historii muzyki
danuta.jeziorowska@ore.edu.pl

Magdalena Bejm – ekspert ds. przedmiotów artystycznych w zakresie języka łacińskiego i kultury antycznej oraz wiedzy o kulturze
magdalena.bejm@ore.edu.pl

Tadeusz Banowski – ekspert ds. przedmiotów artystycznych w zakresie historii sztuki
tadeusz.banowski@ore.edu.pl

Urszula Grygier – ekspert ds. adaptacji e-materiałów dla uczniów SPE
urszula.grygier@ore.edu.pl

Anna Stankiewicz – ekspert ds. przedmiotów artystycznych w zakresie muzyki
Anna.Stankiewicz@ore.edu.pl

Ryszard Przybył – ekspert ds. geografii,
Ryszard.Przybyl@ore.edu.pl

Artur Derdziak – ekspert ds. WOS,
Artur.Derdziak@ore.edu.pl

Roman Rosiek – ekspert ds. fizyki,
Roman.Rosiek@ore.edu.pl

Lena Tkaczyk – ekspert ds. przyrody, Lena
Tkaczyk@ore.edu.pl