Zarządzanie oświatą w samorządach – Aktualności

Zarządzanie oświatą w samorządach – Aktualności

Nowe publikacje dla samorządowców

Zachęcamy do lektury nowych publikacji, będących podsumowaniem udziału Związku Miast Polskich w trwającym dwa lata projekcie Ośrodka Rozwoju Edukacji „Wsparcie kadry JST w zarządzaniu oświatą ukierunkowanym na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów”.  

Nowe filmy z przykładami dobrych praktyk samorządowych

Zapraszamy do zapoznania się z sześcioma nowymi filmami przygotowanymi w ramach projektu. Prezentują one związki między działaniami podejmowanymi przez samorząd a rozwojem szkół i kompetencji kluczowych uczniów.

Lokalne plany rozwoju oświaty oraz wspomagania szkół opracowane przez JST uczestniczące w pilotażu

Prezentujemy 30 opracowanych w pilotażu lokalnych planów rozwoju oświaty oraz wspomagania szkół. Plany zostały pogrupowane według typów jednostek samorządu terytorialnego (JST), tj. plany gmin wiejskich, miejsko-wiejskich, miejskich oraz plany powiatów.

Rola JST w rozwijaniu szkół i kształtowaniu kompetencji kluczowych uczniów – poradnik dla samorządowców

W poradniku opracowano najważniejsze zagadnienia poruszane podczas szkoleń adresowanych do przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego (JST), zajmujących się planowaniem działań oświatowych, ukierunkowanych na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych na rynku pracy.

Nadzór jednostki samorządu terytorialnego nad oświatą na jej terenie – szkolenie dla samorządowców

fot. Fotolia.com

Serdecznie zapraszamy samorządowców na dwudniowe szkolenie dotyczące zadań gminy/powiatu w zakresie nadzoru nad szkołami i placówkami oświatowymi. W ramach szkolenia omówione i wyjaśnione zostaną problematyczne zagadnienia prawne oraz ich praktyczne implikacje. W ramach szkolenia omówione zostaną także zagadnienia związane z rozliczaniem wynagrodzeń nauczycieli z dokonywaniem oceny pracy dyrektora szkoły, zwłaszcza powiązania pomiędzy nadzorem nad szkołą i placówką oświatową a oceną pracy jej dyrektora oraz udziałem w tym […]

Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – perspektywa samorządowca. Seminarium dla samorządowców w Warszawie

fot.Fotolia.com

Zapraszamy samorządowców w dniach 14–15 maja 2018 r. na dwudniowe seminarium „Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – perspektywa samorządowca” poświęcone rozwiązaniom prawnym w zakresie kształcenia dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Systemowe wspieranie uczniów ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi w świetle zmian prawnych i finansowych. Trzecie szkolenie dla samorządowców

fot. Fotolia.com

Zapraszamy samorządowców na kolejne dwudniowe szkolenie dotyczące nowych rozwiązań prawnych w zakresie kształcenia dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz dyskusję nad ich praktyczną implementacją. Istotnym elementem szkolenia będzie analiza aktualnych instrumentów finansowych w organizacji wsparcia ukierunkowanego na ww. grupę uczniów. Szkolenie odbędzie się w Centrum Szkoleniowym w Sulejówku w dniach 23–24 kwietnia 2018 r.

Organizacja pracy szkoły/przedszkola – perspektywa samorządowca

fot. Fotolia.com

Serdecznie zapraszamy samorządowców na dwudniowe szkolenie dotyczące rozwiązań prawnych niezbędnych do zatwierdzenia arkusza organizacyjnego szkoły lub przedszkola oraz prowadzenia efektywnej polityki kadrowej w oparciu o najnowsze zapisy Karty Nauczyciela. Szkolenie odbędzie się w Centrum Szkoleniowym ORE w Sulejówku dniach 18–19 kwietnia 2018 r.

Trzecie szkolenie – wprowadzenie do strategii budowania oświatowych działań promocyjnych

fot.Fotolia.com

Serdecznie zapraszamy samorządowców na kolejne dwudniowe szkolenie warsztatowe przygotowujące do promowania działań oświatowych w jednostce samorządu terytorialnego (JST). Szkolenie odbędzie się w Centrum Szkoleniowym ORE w Sulejówku dniach 6–7 kwietnia 2018 r.