Zarządzanie oświatą w samorządach – Poszukujemy

Zarządzanie oświatą w samorządach – Poszukujemy

Wykonanie analizy sposobu podziału i wydatkowania środków na doskonalenie nauczycieli przez JST w ostatnich 3 latach (2014-2015-2016) w formie materiału szkoleniowego do wykorzystania w ramach pilotażu dla JST

Poszukujemy Wykonawcy do wykonania analizy sposobu podziału  i wydatkowania środków na doskonalenie nauczycieli przez JST w ostatnich 3 latach (2014-2015-2016) w formie materiału szkoleniowego do wykorzystania w ramach pilotażu dla JST Więcej informacji na stronie BIP.

Poszukujemy 2 trenerów do realizacji działań w projekcie polegających na przeprowadzeniu spotkań ds. sieci współpracy dla przedstawicieli JST

Ośrodek Rozwoju Edukacji beneficjent projektu „Wsparcie kadry jednostek samorządu terytorialnego w zarządzaniu oświatą ukierunkowanym na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach II Osi Priorytetowej: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.10  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2007-2013 poszukuje 2 trenerów do przygotowania i przeprowadzenia spotkań ds. sieci współpracy dla przedstawicieli jednostek […]

Poszukujemy autora/zespołu autorów do opracowania materiałów szkoleniowych w postaci publikacji poświęconej roli JST w rozwoju szkół i kompetencji kluczowych uczniów w podległych szkołach i placówkach

Ośrodek Rozwoju Edukacji, jako Beneficjent projektu pozakonkursowego „Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w zarządzaniu oświatą ukierunkowanym na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Priorytetu II, Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty POWER poszukuje autora/zespołu autorów, z którym zostanie zawarta umowa na wykonanie dzieła polegającego na opracowaniu materiałów szkoleniowych w postaci publikacji poświęconej roli JST w rozwoju szkół i kompetencji kluczowych […]

Poszukujemy autora/zespołu autorów do opracowania materiałów szkoleniowych

Ośrodek Rozwoju Edukacji, jako Beneficjent projektu pozakonkursowego „Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w zarządzaniu oświatą ukierunkowanym na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Priorytetu II, Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty POWER poszukuje autora/zespołu autorów, z którym zostanie zawarta umowa na wykonanie dzieła polegającego na opracowaniu materiałów szkoleniowych w postaci publikacji poświęconej roli JST w rozwoju szkół i kompetencji kluczowych […]

Poszukujemy Wykonawcy do wykonania analizy sposobu podziału i wydatkowania środków na doskonalenie nauczycieli przez JST w ostatnich 3 latach (2014-2015-2016) w formie materiału szkoleniowego do wykorzystania w ramach pilotażu dla JST

Ośrodek Rozwoju Edukacji, jako Beneficjent projektu pozakonkursowego „Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w zarządzaniu oświatą ukierunkowanym na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Priorytetu II, Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty POWER, poszukuje Wykonawcy, z którym zostanie zawarta umowa na wykonanie dzieła polegającego na wykonaniu analizy sposobu podziału  i wydatkowania środków na doskonalenie nauczycieli przez JST w ostatnich 3 latach (2014-2015-2016) […]

Poszukujemy koordynatora/moderatora sieci współpracy dla samorządowców

Ośrodek Rozwoju Edukacji, jako beneficjent projektu pozakonkursowego „Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w zarządzaniu oświatą ukierunkowanym na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów”, poszukuje Wykonawcy, który będzie koordynował moderowanie (maksymalnie) 10 sieci współpracy i samokształcenia dla samorządowców oraz moderował jedną sieć współpracy i samokształcenia adresowaną także do przedstawicieli JST. Z Wykonawcą zostanie zawarta umowa w okresie od 1.08.2017 r. do 28.02.2018 r. Termin składania ofert: 17 lipca […]

Unieważnienie naboru na koordynatora/moderatora sieci współpracy i samokształcenia dla samorządowców

Ośrodek Rozwoju Edukacji, jako beneficjent projektu pozakonkursowego „Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w zarządzaniu oświatą ukierunkowanym na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów”, informuje, że ze względów proceduralnych unieważnia nabór na koordynatora/moderatora sieci współpracy i samokształcenia dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego (dotyczy ogłoszenia z 21 czerwca  – termin zgłaszania do 27 czerwca 2017 r.). Jednocześnie informujemy, że ogłoszenie na  zostanie ponowienie zamieszczone – w możliwie najkrótszym terminie. […]

Poszukujemy koordynatora/moderatora sieci współpracy dla samorządowców

Ośrodek Rozwoju Edukacji, jako Beneficjent projektu pozakonkursowego „Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w zarządzaniu oświatą ukierunkowanym na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów” poszukuje Wykonawcy, który będzie koordynował moderowanie (maksymalnie) 10 sieci współpracy i samokształcenia dla samorządowców oraz moderował jedną sieć współpracy i samokształcenia adresowaną także do przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego. Z Wykonawcą zostanie zawarta umowa w okresie od 1.07.2017r. do 28.02.2018r. Termin składania ofert do dnia 27 […]

Poszukujemy moderatora sieci współpracy dla samorządowców

Ośrodek Rozwoju Edukacji, jako Beneficjent projektu pozakonkursowego „Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w zarządzaniu oświatą ukierunkowanym na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów” poszukuje moderatora sieci współpracy i samokształcenia adresowanej do przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego. Z Wykonawcą zostanie zawarta umowa zlecenie w okresie od 1.07.2017r do 28.02.2018r. Termin składania ofert do dnia 27 czerwca 2017r. Załączniki: OgłoszenieFormularz aplikacyjny

Unieważnienie naboru na Moderatora sieci współpracy i samokształcenia dla samorządowców

Ośrodek Rozwoju Edukacji, jako Beneficjent projektu pozakonkursowego „Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w zarządzaniu oświatą ukierunkowanym na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów” informuje, że ze względów proceduralnych unieważnia nabór na Moderatora sieci współpracy i samokształcenia dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego (dotyczy ogłoszenia z dnia 30 maja 2017 r. – termin zgłaszania do 10 czerwca 2017 r.) Jednocześnie informujemy, że ogłoszenie na ww. Wykonawcę zostanie ponowienie wywieszone, […]