Szkolenia i doradztwo dla kadr PPP

Szkolenia i doradztwo dla kadr PPP

5 października 2022

Informacja o wnioskach skierowanych do etapu negocjacji w ramach rund od III (kontynuacja) do V konkursu grantowego

Ośrodek Rozwoju Edukacji informuje, że w ramach konkursu grantowego „Szkolenia i doradztwo dla kadr poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego” nr 1/2022, cztery wnioski aplikacyjne zostały skierowane do etapu negocjacji.

W ramach rundy III:

Nr wniosku 1/2022/8. Projekt Gminy Olsztyn – województwo warmińsko-mazurskie. Tytuł projektu: „Szkolenia i doradztwo dla kadr poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego w województwie warmińsko-mazurskim”

W ramach rundy IV:  

Nr wniosku  1/2022/2. Projekt Powiatu Kieleckiego – województwo świętokrzyskie. Tytuł projektu: „Szkolenia i doradztwo dla kadr poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego w województwie świętokrzyskim”

W ramach rundy V:

Nr wniosku 1/2022/2. Projekt Gminy Miejskiej Kraków – województwo małopolskie. Tytuł projektu: „Szkolenia i doradztwo dla kadr poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego w województwie małopolskim”

31 sierpnia 2022

Konkurs grantowy dla poradni. Runda V – wydłużenie naboru

Nabór prowadzony w ramach V rundy naboru wniosków konkursu grantowego organizowanego w ramach projektu „Szkolenia i doradztwo dla kadr poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego” został wydłużony i prowadzony będzie do dnia 5 września 2022 r. do godz. 10:00.

(więcej…)

17 sierpnia 2022

Konkurs grantowy dla poradni – Runda V

W dniu 16 sierpnia 2022 r. rozpoczęła się V runda naboru wniosków konkursu grantowego organizowanego w ramach projektu „Szkolenia i doradztwo dla kadr poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego”. Nabór prowadzony będzie do dnia 30 sierpnia 2022 r. do godz. 23:59. Nabór wniosków aplikacyjnych prowadzony jest poprzez generator wniosków, który zaktualizowano poprzez usunięcie wymagalności wypełnienia pola „REGON”. Zapraszamy do składania wniosków aplikacyjnych.

11 sierpnia 2022

Informacja o wnioskach skierowanych do etapu negocjacji w ramach III rundy konkursu grantowego

Ośrodek Rozwoju Edukacji informuje, że w ramach konkursu grantowego „Szkolenia i doradztwo dla kadr poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego” nr 1/2022, osiem wniosków aplikacyjnych zostało skierowanych do etapu negocjacji. (więcej…)

3 sierpnia 2022

Aktualizacja Harmonogramu naboru wniosków grantowych

Ośrodek Rozwoju Edukacji – Grantodawca w konkursie grantowym „Szkolenia i doradztwo dla kadr poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego” informuje, że zaktualizowany został Harmonogram naboru wniosków grantowych. Zapraszamy do zapoznania się z aktualną wersją dokumentu.

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa