Wsparcie nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość

Wsparcie nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość

3 listopada 2022

Zadania placówek doskonalenia nauczycieli w zakresie przygotowania i wsparcia nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość: doświadczenia i nowe rozwiązania

27 października 2022 r. odbyło się spotkanie informacyjno-konsultacyjne dla publicznych i niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli w oparciu o założenia projektu „Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość”.

Celem spotkania była prezentacja projektu oraz możliwości jego realizacji w kontekście działań rozwojowych i planowania strategicznego w placówkach doskonalenia nauczycieli, które – w pierwszej części spotkania – zaprezentowały Joanna Kulesza oraz Magdalena Brewczyńska.

Harmonogram spotkania obejmował:

 1. Prezentację działań Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Wołowie, przedstawioną przez Krystynę Adaśko w kontekście realizacji zadań wspomagających nauczycieli w kształceniu na odległość.
 2. Doświadczenia niepublicznej placówki doskonalenia z realizacji grantu: „Impuls do rozwoju kompetencji nauczycieli w zakresie kształcenia na odległość” zaprezentowane podczas rozmowy, w której uczestniczyła dyrektor ośrodka – Dorota Tomaszewicz oraz ekspert Ośrodka Rozwoju Edukacji – Paweł Wolski (link do nagrania: https://www.youtube.com/watch?v=GxYAoEwKoZA )
 3. Wykład pt. „Wsparcie szkół i placówek przez ośrodki doskonalenia nauczycieli w zakresie edukacji zdalnej i rozwijania kompetencji cyfrowych nauczycieli”; przeprowadzony przez dr Sylwię Łukasik – Dębską
 4. Sesję na temat: „Następny poziom – placówki doskonalenia nauczycieli w cyfrowym wymiarze edukacyjnym w asyście technologii Google”; podczas której Beata Galas (dyrektor Google for Education) oraz Maciej Danieluk – zaprezentowali rozwiązania chmurowe jako nowoczesny wymiar edukacji. Dyrektor Google for Education opowiedziała o edukacji zdalnej, która jest podstawą rozwoju cyfrowego, najnowszych trendach w obszarze edukacji zdalnej i rozwiązaniach chmurowych. Natomiast Maciej Danieluk, podzielił się swoim doświadczeniem jako Certyfikowany trener Google w kontekście organizacji pracy i rozwiązań edukacji hybrydowej.
Otwarta brama wjazdowa na końcu której widać biały pałacyk z czerwonym dachem.
20 października 2022

O wsparciu kompetencji cyfrowych nauczycieli z dyrektorami placówek doskonalenia nauczycieli

Spotkanie konsultacyjno-informacyjne dla dyrektorów placówek doskonalenia nauczycieli, które odbywało się w dniach 17–18.10.2022 r. w Centrum Szkoleniowym w Sulejówku, stało się okazją do dyskusji nad możliwościami realizacji projektu „Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość” w ośrodkach doskonalenia nauczycieli.

Podczas spotkania zaprezentowane zostały główne założenia związane z projektem, możliwości realizacji oraz główne cele. Wśród uczestników wydarzenia obecni byli także dyrektorzy placówek, które realizowały projekt w fazie pierwszej lub drugiej. Ich wypowiedzi stały się podstawą do wymiany doświadczeń oraz otworzyły dyskusję nad możliwościami wsparcia szkół i placówek oświatowych w zakresie rozwijania kompetencji cyfrowych nauczycieli oraz możliwości, które stwarza edukacja zdalna.

Spotkanie zorganizowała kierownik Wydziału Innowacji i Rozwoju. Wystąpienie dotyczące projektu „Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość” było częścią programu dedykowanego dyrektorom placówek doskonalenia nauczycieli.

W pomieszczeniu znajdują się cztery osoby. Na pierwszym planie odwrócony plecami mężczyzna rozmawiający z uśmiechniętą kobietą. W tle stoją dwie osoby, ich postaci są rozmyte
14 października 2022

Informacja dla publicznych i niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli

Ośrodek Rozwoju Edukacji wraz z zespołem projektu „Wsparcie nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość” zapraszają na spotkanie informacyjno-konsultacyjne dotyczące zadań publicznych i niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli w zakresie przygotowania i wsparcia nauczycieli w prowadzeniu kształceniu na odległość: doświadczenia i nowe rozwiązania.

Termin spotkania online: 27 października 2022, w godz. 11:00 – 14:45

𝗥𝗲𝗷𝗲𝘀𝘁𝗿𝗮𝗰𝗷𝗮 𝗻𝗮 𝘀𝗽𝗼𝘁𝗸𝗮𝗻𝗶𝗲 odbywa się za pomocą formularza elektronicznego.

Rejestracja na spotkanie

𝐃𝐨 𝐮𝐝𝐳𝐢𝐚ł𝐮 𝐰 𝐬𝐩𝐨𝐭𝐤𝐚𝐧𝐢𝐮 𝐳𝐚𝐜𝐡𝐞̨𝐜𝐚𝐦𝐲:

 • dyrektorów publicznych i niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli
 • przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego (JST)

Na zgłoszenia czekamy do 24 października 2022 r.

Spotkanie odbędzie się w formie zdalnej na platformie Google Meet.

Harmonogram spotkania:

 1. Strategiczne planowanie i reagowanie na cyfrowe trendy w oświacie w oparciu o założenia projektu: „Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem  i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość”
 2. Wsparcie Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Wołowie – Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Wołowie w realizacji zadań wspomagających nauczycieli w kształceniu na odległość realizowany przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie
 3. Doświadczenia niepublicznej placówki doskonalenia z realizacji grantu – „Impuls do rozwoju kompetencji nauczycieli w zakresie kształcenia na odległość”
 4. Wsparcie szkół i placówek przez ośrodki doskonalenia nauczycieli w zakresie edukacji zdalnej i rozwijania kompetencji cyfrowych nauczycieli
 5. Następny poziom – placówki doskonalenia nauczycieli w cyfrowym wymiarze edukacyjnym w asyście technologii Google
 6. Projektowe ABC – sesja pytań i odpowiedzi.
Klasa szkolna. Za jedną ławką siedzi chłopiec w niebieskiej bluzce. Obok dziewczynka w żółtej bluzce na wózku inwalidzkim. Uczniowie pracują: dziewczynka ma w ręku notatnik, a chłopiec smartfon. Na ławce leżą dwa długopisy.
6 października 2022

O projekcie na Konferencji Dyrektorów Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Odniesienie do potrzeb uczniów ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi w projekcie: „Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość”

W dniach 29-30 września 2022 r., w Worlinach koło Ostródy, odbyła się XIII. Konferencja Dyrektorów Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Organizatorem wydarzenia był Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu.

Podczas konferencji zaprezentowany został projekt „Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość” w kontekście edukacji włączającej. Temat wystąpienia: „Edukacja włączająca odpowiedzią na potrzeby wszystkich uczniów”, wskazywał na zagadnienia, które znajdują się modułach szkoleniowych projektu:

MODUŁ I Psychospołeczne aspekty edukacji zdalnej, w tym m.in. temat:

 • Każdy jest inny – o różnicach w uczeniu się, nie tylko zdalnym,

MODUŁ III Metodyka zdalnego nauczania, w tym m.in. temat:

 • Specyfika metodyki edukacji zdalnej w pracy z uczniami ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi

MODUŁ IV Monitorowanie i ocenianie postępów uczniów w procesie edukacji zdalnej w tym m.in. temat:

 • Indywidualizacja procesu monitorowania i oceniania postępów w nauce uczniów ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi,
 • Schemat indywidualizacji monitorowania postępów uczniów ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi,
 • Schemat indywidualizacji oceniania postępów ucznia z dysleksją,
 • Schemat indywidualizacji oceniania postępów ucznia z dysgrafią,
 • Schemat indywidualizacji oceniania postępów ucznia z dyskalkulią,
 • Monitorowanie i ocenianie postępów w nauce uczniów ze sprawnością intelektualną niższą niż przeciętna,

MODUŁ X Wykorzystanie multimedialnych zasobów edukacyjnych, w tym m.in. temat:

 • Tworzenie oraz dobór multimedialnych zasobów dydaktycznych z uwzględnieniem zasad projektowania uniwersalnego

Natomiast materiały doradcze, dla uczestników projektu obejmują następujące zagadnienia:

 • Przygotowanie procesu edukacji zdalnej z uczniami ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi,
 • Diagnoza,
 • Dobór metod i technik pracy,
 • Dostosowanie programów nauczania,
 • Prowadzenie edukacji zdalnej z grupą uczniów ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi,
 • Zasady UDL (Universal Design Learning),
 • Przygotowanie materiałów i pomocy dydaktycznych do pracy zdalnej z grupą ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi,
 • Dostosowania i modyfikacje,
 • Wyzwania związane z realizacją edukacji zdalnej z uczniami ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi.

Każdy z 40 pakietów materiałów dydaktycznych do pracy na odległość uwzględnia pracę z uczniami ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi; jest dostosowany do Standardów przygotowywania treści zgodnie z wytycznymi WCAG 2.1 na poziomie AA.

na niebieskim tle zarys głowy. W tle znajdują się zapisy równań matematycznych
22 września 2022

Biblioteki– centra edukacji cyfrowej

20 września 2022 r. odbyło się spotkanie informacyjno-konsultacyjne dla bibliotek pedagogicznych pt. „Strategiczne planowanie i reagowanie na cyfrowe trendy w oświacie” w oparciu o założenia projektu „Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość”. (więcej…)

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa