Wsparcie nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość

Wsparcie nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość

30 lipca 2021

Dofinansowania na sprzęt do kształcenia na odległość – pierwsze relacje

Publiczne placówki doskonalenia nauczycieli oraz biblioteki pedagogiczne, które otrzymały dofinansowanie w ramach otwartego konkursu grantowego przyznane środki mogły przeznaczyć m.in. na doposażenie w sprzęt do realizacji kształcenia na odległość.
(więcej…)

27 lipca 2021

OCEN Olsztyn zdalnie razem! Bezpłatne materiały dla nauczycieli przedszkola i szkół

W ramach grantu przyznanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w otwartym konkursie grantowym Olsztyńskie Centrum Edukacji Nauczycieli (OCEN) przygotowało bezpłatne materiały dla nauczycieli przedszkola i szkół (scenariusze warsztatów z dziećmi/uczniami, poradniki, plakaty, karty) zrealizowane w ramach projektu „OCEN Olsztyn zdalnie razem!”. (więcej…)

29 czerwca 2021

Szkolenia dla nauczycieli z dysfunkcją słuchu

Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej w Rybniku zaprasza nauczycieli głuchych i słabosłyszących do udziału w projekcie „Województwo Śląskie – zdalnie zainspirowani”. Zadanie finansowane jest w ramach projektu „Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość”.

Dla zapewnienia dostępności i umożliwienia skorzystania ze szkoleń jak największej liczbie nauczycieli RODN chętnie przyjmie zgłoszenia nauczycieli głuchych i słabosłyszących z całej Polski.

Organizator zapewnia tłumacza polskiego języka migowego.

Zapisy do grupy z tłumaczem języka migowego

Udział w szkoleniach jest bezpłatny.

Zapraszamy do skorzystania z oferty

22 czerwca 2021

Zgłoś się do opracowania przykładowych pakietów zdalnych lekcji!

Zapraszamy nauczycieli wszystkich etapów edukacji, nauczycieli akademickich, trenerów / szkoleniowców, autorów publikacji, redaktorów, recenzentów oraz wydawnictwa zajmujące się korektą do udziału w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonych w ramach projektu „Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość”: (więcej…)

11 czerwca 2021

Jak tworzyć pakiety materiałów dydaktycznych?

10 czerwca 2021 roku odbyło się spotkanie online dotyczące tworzenia pakietów materiałów dydaktycznych, które będą opracowywane w ramach projektu „Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość”. (więcej…)

8 czerwca 2021

Funkcjonalności Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej (ZPE) – kolejne spotkanie dla Liderów projektu

2 czerwca 2021 r. odbyło się kolejne spotkanie dla Liderów projektu „Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość” z placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych, którym przyznano dofinansowanie na realizację grantu w rundach od 13 do 21 otwartego konkursu grantowego. (więcej…)

1 czerwca 2021

Otwarty konkurs grantowy – nabór czasowo wstrzymany

Informujemy, że z dniem 31 maja 2021 r. czasowo wstrzymujemy nabór wniosków otwartego konkursu grantowego realizowanego w projekcie „Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość”. Już niebawem o granty będą mogły ubiegać się również organy prowadzące placówki niepubliczne. Szczegóły konkursu wkrótce na stronie projektu.

1 czerwca 2021

Wyniki naboru w ramach projektu grantowego – RUNDA 28

Ośrodek Rozwoju Edukacji jako realizator projektu „Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość” informuje, że w odpowiedzi na nabór w ramach otwartego konkursu grantowego – RUNDA 28 – nie wpłynęła żadna oferta.

28 maja 2021

Wyniki naboru w ramach projektu grantowego – RUNDA 27

Ośrodek Rozwoju Edukacji jako realizator projektu „Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość” informuje, że w odpowiedzi na nabór w ramach otwartego konkursu grantowego – RUNDA 27 – nie wpłynęła żadna oferta.

28 maja 2021

Wyniki naboru w ramach projektu grantowego – RUNDA 26

Ośrodek Rozwoju Edukacji jako realizator projektu „Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość” informuje, że w odpowiedzi na nabór w ramach otwartego konkursu grantowego – RUNDA 26 – nie wpłynęła żadna oferta.