Wsparcie nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość

Wsparcie nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość

1 grudnia 2021

Przedłużenie naboru wniosków grantowych

Do 31.12.2021 r. został przedłużony nabór wniosków w otwartym konkursie grantowym. O dofinansowanie mogą ubiegać się organy prowadzące publiczne i niepubliczne placówki doskonalenia nauczycieli i biblioteki pedagogiczne. (więcej…)

30 listopada 2021

Wyniki naboru w ramach projektu grantowego – Częściowa lista rankingowa nr 2

Ośrodek Rozwoju Edukacji jako realizator projektu Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość  informuje, że zakończono ocenę wniosków złożonych w okresie odpowiedzi na nabór w ramach otwartego konkursu grantowego – FAZA 2.

Komisja Konkursowa rozpatrzyła i oceniła 1 wniosek o przyznanie dofinansowania, zarówno na etapie oceny formalnej, jak i merytorycznej uzyskał ocenę pozytywną i został rekomendowany do dofinansowania.

Załączniki

16 listopada 2021

Wyniki naboru w ramach projektu grantowego – Częściowa lista rankingowa nr 1

Ośrodek Rozwoju Edukacji jako realizator projektu Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość  informuje, że zakończono ocenę wniosków złożonych w okresie odpowiedzi na nabór w ramach otwartego konkursu grantowego – Faza 2.

Komisja Konkursowa rozpatrzyła i oceniła łącznie 2 wnioski o przyznanie dofinansowania, z czego na etapie oceny formalnej 1 wniosek uzyskał ocenę negatywną, a na etapie oceny merytorycznej 1 uzyskał ocenę pozytywną i został rekomendowany do dofinansowania.

Załączniki

10 listopada 2021

Czy możliwe jest złożenie wniosku w partnerstwie z organem prowadzącym?

Kontynuujemy cykl spotkań informacyjno-konsultacyjnych, podczas których odpowiadamy na wszelkie pytania przedstawicieli placówek zainteresowanych otrzymaniem dofinansowania w otwartym konkursie grantowym. Dziękujemy za Państwa udział i zainteresowanie. (więcej…)

2 listopada 2021

Jak złożyć wniosek w otwartym konkursie grantowym? Instrukcja krok po kroku

Zachęcamy organy prowadzące publiczne i niepubliczne placówki doskonalenia nauczycieli oraz biblioteki pedagogiczne do składania wniosków o grant w otwartym konkursie grantowym Ośrodka Rozwoju Edukacji. Poniżej przedstawiamy krótką instrukcję wideo, w której krok po kroku pokazujemy, w jaki sposób złożyć wniosek grantowy za pomocą elektronicznego generatora Witkac.pl (więcej…)

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa