Wsparcie nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość

Wsparcie nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość

okrągły stół, przy którym siedzi 12 osób. Widok od góry pokazuje 4 puzzle znajdujące się na blacie stołu w kolorze: zielonym, niebieskim, żółtym i czerwonym
26 lipca 2023

Akademia Rozwoju Dyrektora

W dniach 3–5 lipca 2023 r. odbyło się pierwsze spotkanie sieci współpracy i samokształcenia dyrektorów szkół pod nazwą: Akademia Rozwoju Dyrektora.

W Akademii Rozwoju Dyrektora uczestniczą dyrektorzy szkół i placówek oświatowych, którzy brali udział w projekcie „Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość”. Praca trenerów szkolących nauczycieli w zakresie rozwijania kompetencji cyfrowych związanych z edukacją zdalną, zaowocowała potrzebą kontynuacji działań rozwojowych w zdiagnozowanych obszarach. 

Celem akademii jest rozwój osobisty i zawodowy dyrektorów szkół i placówek oświatowych. Uczestnicy będą rozwijać swoje kompetencje menedżerskie i pogłębiać wiedzę m.in. z zakresu: cyfrowych rozwiązań stosowanych w pracy szkoły, kompetencji dyrektora w zarządzaniu szkołą/placówką, zarządzania zmianą w szkole/placówce, coachingu w pracy dyrektora.

Organizatorem spotkania połączonego ze szkoleniem były trzy niepubliczne placówki doskonalenia nauczycieli, które realizowały przedsięwzięcia grantowe w ramach projektu: Centrum Doskonalenia Edukacyjnego w Kaliszu, Educlever w Poznaniu, Centrum Nowoczesnej Edukacji SCHOLAR w Lublinie.

O możliwości dołączenia do Akademii Rozwoju Dyrektora informują następujące strony (zakładka kontakt): 

Logo Niepublicznego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli "Cyfrowy Dialog"
18 lipca 2023

Cyfrowe umiejętności w świecie nauczycielki i nauczyciela

Zakończyła się realizacja przedsięwzięć grantowych w ramach projektu „Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość” . (więcej…)

23 maja 2023

W jaki sposób tworzyć treści zgodnie z wytycznymi WCAG 2.1?

Zgodnie z harmonogramem wsparcia zapraszamy autorów pakietów dydaktycznych na spotkanie dotyczące standardów przygotowywania treści zgodnie z wytycznymi WCAG 2.1 na poziomie AA.
Spotkanie odbędzie się 23 maja br. w godz. 13.00 – 14.00
Prowadzący: dr Paweł Wolski, Magdalena Brewczyńska
15 maja 2023

Wsparcie nauczycieli w rozwijaniu kompetencji cyfrowych

Zapraszamy nauczycieli wszystkich etapów edukacyjnych do skorzystania z szansy nieodpłatnego uczestnictwa w szkoleniach dotyczących edukacji cyfrowej.

Szkolenia realizowane są w ramach projektu „Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość”. Prowadzą je instytucje, które otrzymały grant na realizację działań w ramach przedsięwzięcia grantowego.

Jak zapisać się na szkolenia?

Należy wyszukać instytucję szkolącą i zgłosić się do niej. Pełna lista Placówek

Szkolenia odbywają się głównie w formule zdalnej, są bezpłatne i zakończone uzyskaniem zaświadczenia. Szczegółowych informacji udzielają Placówki realizujące granty.

Jakie są korzyści z udziału w projekcie?

Uczestnik szkoleń otrzyma:

  • dostęp do największej bazy zasobów edukacyjnych zgromadzonych na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej,
  • możliwość doskonalenia kompetencji z najbardziej doświadczonymi trenerami w obszarze edukacji zdalnej i cyfrowej,
  • możliwość pracy nad rozwijaniem krytycznego i analitycznego myślenia uczniów, kreatywności, innowacyjności, aktywnego uczenia się i strategii uczenia się, projektowania zajęć z zastosowaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK),
  • możliwość zapoznania się z pakietem nowych narzędzi i zasobów TIK; informacje na temat rozwiązań wykorzystywanych do współpracy cyfrowej oraz budowania potrzeby prywatności i bezpieczeństwa w Internecie,
  • wiedzę w zakresie najnowszych trendów w edukacji cyfrowej m.in. sztucznej inteligencji.

Do udziału w szkoleniach zachęcamy całe rady pedagogiczne, aby uwspólnić poziom wiedzy i kompetencji cyfrowych nauczycieli.

Strona projektu: https://www.ore.edu.pl/category/projekty-po-wer/wsparcie-nauczycieli-kno/wsparcie-nauczycieli-kno-aktualnosci/

Kontakt: pdnibp@ore.edu.pl

11 maja 2023

FRIS w rozwoju zespołów pracujących zdalnie

Kolejne spotkanie dla liderów projektu Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość będzie dotyczyło tematu:  Jak pracować w zespole rozproszonym? – zastosowanie modelu FRIS w środowisku pracy zdalnej. Spotkanie odbędzie się 25 maja br. w godz. 17.30 – 19.00.

Opis szkolenia:

  1. Wprowadzenie do modelu FRIS: FRIS jako narzędzie do opisu różnorodności sposobów myślenia i działania.
  2. FRIS w rozwoju zespołów – ćwiczenia praktyczne.
  3. Komunikacja w pracy zdalnej.
  4. Jak okazywać szacunek innym stylom myślenia?

Prowadzący szkolenie

Piotr Mazur – doktor habilitowany nauk humanistycznych, certyfikowany trener FRIS, trener kompetencji kluczowych, certyfikowany trener myślenia krytycznego, moderator design thinking, ekspert ds. systemu walidacji i certyfikacji trenerów oświaty. Aktywnie uczestniczy w międzynarodowych projektach związanych z rozwojem edukacji oraz doskonaleniem zawodowym nauczycieli.