Wsparcie nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość

Wsparcie nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość

23 lutego 2021

Otwarty konkurs grantowy – Runda 15

Ośrodek Rozwoju Edukacji zaprasza do składania wniosków w ramach projektu grantowego „Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość”. Projekt jest realizowany w partnerstwie z Centrum Informatycznym Edukacji. (więcej…)

18 lutego 2021

Spotkanie informacyjne — Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość

Serdecznie zapraszamy na spotkanie informacyjno-konsultacyjne dotyczące składania wniosków grantowych w ramach projektu „Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość”.

Celem spotkania będzie zaprezentowanie zasad Otwartego Konkursu Grantowego oraz przekazanie informacji w jaki sposób poprawnie wypełnić wniosek grantowy. Uczestnicy będą mieli możliwość zadawania pytań prowadzącym.

Terminy: 24.02.2021, 3.03.2021, 10.03.2021

Godzina: 10:00-11:30

Spotkanie odbędzie się na platformie Zoom. Link do spotkania wraz z instrukcją do logowania zostanie przesłany dzień przed spotkaniem na wskazany w formularzu adres mailowy.

Rejestracja na spotkanie.

Osoba do kontaktu: Elżbieta Stawecka, elzbieta.stawecka@ore.edu.pl

16 lutego 2021

Otwarty konkurs grantowy – Runda 14

Ośrodek Rozwoju Edukacji zaprasza do składania wniosków w ramach projektu grantowego „Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość”. Projekt jest realizowany w partnerstwie z Centrum Informatycznym Edukacji. (więcej…)

12 lutego 2021

Komunikat dotyczący składania wniosków grantowych przez instytucje wchodzące w skład zespołu szkół i placówek oświatowych

Ośrodek Rozwoju Edukacji jako realizator projektu „Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość” informuje, że w ramach otwartego konkursu grantowego możliwe jest złożenie osobnych wniosków dla placówki doskonalenia nauczycieli i biblioteki pedagogicznej wchodzących w skład zespołu szkół i placówek oświatowych. (więcej…)

10 lutego 2021

Wyniki naboru w ramach projektu grantowego – Runda 8

Ośrodek Rozwoju Edukacji jako realizator projektu „Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość”  informuje, że w odpowiedzi na nabór w ramach otwartego konkursu grantowego Runda 8 – nie wpłynęła żadna oferta.

10 lutego 2021

Wyniki naboru w ramach projektu grantowego – Runda 7

Ośrodek Rozwoju Edukacji jako realizator projektu „Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość”  informuje, że w 7 RUNDZIE otwartego konkursu naboru wniosków grantowych nie wpłynęła żadna oferta.

10 lutego 2021

Wyniki naboru w ramach projektu grantowego – Runda 6

Ośrodek Rozwoju Edukacji jako realizator projektu „Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość”  informuje, że zakończono ocenę wniosków złożonych w odpowiedzi na nabór w ramach otwartego konkursu grantowego RUNDA 6. (więcej…)

10 lutego 2021

Wyniki naboru w ramach projektu grantowego – Runda 5

Ośrodek Rozwoju Edukacji jako realizator projektu „Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość”  informuje, że zakończono ocenę wniosków złożonych w odpowiedzi na nabór w ramach otwartego konkursu grantowego RUNDA 5 (więcej…)

9 lutego 2021

Otwarty konkurs grantowy – Runda 13

Ośrodek Rozwoju Edukacji zaprasza do składania wniosków w ramach projektu grantowego „Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość”. Projekt jest realizowany w partnerstwie z Centrum Informatycznym Edukacji. (więcej…)

2 lutego 2021

Otwarty konkurs grantowy – Runda 12

Ośrodek Rozwoju Edukacji zaprasza do składania wniosków w ramach projektu grantowego „Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość”. Projekt jest realizowany w partnerstwie z Centrum Informatycznym Edukacji. (więcej…)