Wsparcie nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość – wynik naborow

Wsparcie nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość – wynik naborow

Wyniki naboru w ramach projektu grantowego – Częściowa lista rankingowa nr 8

Ośrodek Rozwoju Edukacji jako realizator projektu Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość  informuje, że zakończono ocenę wniosków złożonych w okresie odpowiedzi na nabór w ramach otwartego konkursu grantowego – FAZA 2.

Wyniki naboru w ramach projektu grantowego – Częściowa lista rankingowa nr 7

Ośrodek Rozwoju Edukacji jako realizator projektu Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość  informuje, że zakończono ocenę wniosków złożonych w okresie odpowiedzi na nabór w ramach otwartego konkursu grantowego – FAZA 2. Komisja Konkursowa rozpatrzyła i oceniła 1 wniosek o przyznanie dofinansowania, zarówno na etapie oceny formalnej, jak i merytorycznej uzyskał ocenę pozytywną i został rekomendowany […]

Wyniki naboru w ramach projektu grantowego – Częściowa lista rankingowa nr 6

Ośrodek Rozwoju Edukacji jako realizator projektu Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość  informuje, że zakończono ocenę wniosków złożonych w okresie odpowiedzi na nabór w ramach otwartego konkursu grantowego – FAZA 2. Komisja Konkursowa rozpatrzyła i oceniła 7 wniosków o przyznanie dofinansowania, z czego na etapie oceny merytorycznej 5 uzyskało ocenę pozytywną, 1 wniosek uzyskał […]

Wyniki naboru w ramach projektu grantowego – Częściowa lista rankingowa nr 5

Ośrodek Rozwoju Edukacji jako realizator projektu Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość  informuje, że zakończono ocenę wniosków złożonych w okresie odpowiedzi na nabór w ramach otwartego konkursu grantowego – FAZA 2 Komisja Konkursowa rozpatrzyła i oceniła 6 wniosków o przyznanie dofinansowania, z czego na etapie oceny merytorycznej 3 uzyskały ocenę pozytywną, 1 wniosek uzyskał […]

Wyniki naboru w ramach projektu grantowego – Częściowa lista rankingowa nr 4

Ośrodek Rozwoju Edukacji jako realizator projektu Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość  informuje, że zakończono ocenę wniosków złożonych w okresie odpowiedzi na nabór w ramach otwartego konkursu grantowego – FAZA 2 Komisja Konkursowa rozpatrzyła i oceniła 4 wnioski o przyznanie dofinansowania, wszystkie złożone wnioski uzyskały, zarówno na etapie oceny formalnej, jak i merytorycznej, ocenę […]

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa