Tworzenie e-materiałów dydaktycznych do kształcenia ogólnego – etap III

Tworzenie e-materiałów dydaktycznych do kształcenia ogólnego – etap III

4 stycznia 2024

Zapraszamy do korzystania z e-materiałów dydaktycznych

Informujemy, że na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej sukcesywnie udostępniane są kolejne e‑materiały do kształcenia ogólnego w zakresie podstawowym i rozszerzonym dla czteroletniego liceum ogólnokształcącego i pięcioletniego technikum. Wszystkie nowe e-materiały są zgodne z obowiązującą podstawą programową z 2018 r. Autorami tych e-materiałów są beneficjenci konkursowi wybrani w konkursie przeprowadzonym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Uczniowie i nauczyciele mają do dyspozycji nowe e‑materiały z języka polskiego, filozofii, historii, wiedzy o społeczeństwie, geografii, biologii, chemii, fizyki, matematyki i informatyki. Zawarte w nich atrakcyjne multimedia – filmy edukacyjne, animacje i prezentacje 3D, gry edukacyjne, wirtualne laboratoria, mapy myśli, audiobooki oraz zestawy ćwiczeń interaktywnych stanowią nieocenioną pomoc zarówno podczas samodzielnej nauki w domu, jak i na lekcji pod kierunkiem nauczyciela.

Więcej informacji na platformie zpe.gov.pl

Zachęcamy do zapoznania się i korzystania.

4 stycznia 2024

Modułowe e-podręczniki do szkoły podstawowej

Najważniejszym zadaniem realizowanym w 2023 roku było tworzenie modułowych e-podręczników do 12 przedmiotów kształcenia ogólnego do szkoły podstawowej do II etapu kształcenia. W tym czasie, w Centrum Szkoleniowym ORE w Sulejówku odbyły się dwa dwudniowe spotkania zespołu ekspertów opracowujących modułowe e-podręczniki. W styczniu omówione zostały kwestie, które wymagały wyjaśnienia oraz odbyło się szkolenie z zakresu budowania modułowych e‑podręczników. W czerwcu eksperci zaprezentowali zaawansowanie prac, a także uczestniczyli w warsztatowych zajęciach związanych z dostępnością e-podręczników (wymaganiami WCAG) oraz zastosowaniem w e-podręcznikach zasad uniwersalnego projektowania, tj. dostosowania materiałów pod kątem edukacji włączającej.

W rezultacie powstaną modułowe e-podręczniki do następujących przedmiotów: język polski, historia, wiedza o społeczeństwie, przyroda, biologia, chemia, geografia, matematyka, fizyka, informatyka, muzyka i plastyka, które wkrótce będą dostępne na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej. Kolejnym krokiem będzie ich pilotażowe wdrożenie w ramach projektu pn. Pilotażowe wdrożenie modułowych e-podręczników oraz opracowanie założeń do zaawansowanych technologicznie e-materiałów wspierających nowoczesne metody nauczania i uczenia się, realizowanego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027, Działanie 01.04 Rozwój systemu edukacji.

Autor: R. Konieczny
Autor: R. Konieczny
5 lipca 2022

Zapraszamy do korzystania z nowych e-materiałów do kształcenia ogólnego

Informujemy, że na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej zpe.gov.pl udostępnione zostały kolejne e‑materiały do kształcenia ogólnego w zakresie podstawowym i rozszerzonym dla czteroletniego liceum ogólnokształcącego i pięcioletniego technikum, zgodne z obowiązującą podstawą programową z 2018 r. Opracowują je beneficjenci konkursowi wybrani w konkursie organizowanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

E‑materiały z języka polskiego, filozofii, historii, wiedzy o społeczeństwie, geografii, biologii, chemii, fizyki, matematyki, informatyki zawierają atrakcyjne multimedia – filmy edukacyjne, animacje i prezentacje 3D, gry edukacyjne, wirtualne laboratoria, mapy myśli, audiobooki oraz zestawy ćwiczeń interaktywnych. Uczniowie mogą je wykorzystać podczas samodzielnej pracy w domu lub na lekcji pod kierunkiem nauczyciela.

Więcej informacji na platformie zpe.gov.pl
Zachęcamy do zapoznania się i korzystania.
10 czerwca 2022

Sukcesywna ocena e-materiałów dydaktycznych do edukacji wczesnoszkolnej pod kątem spełniania wymagań standardu WCAG 2.1. na poziomie AA

W związku z planowanym ogłoszeniem postępowania o udzielenie zamówienia na sukcesywną ocenę e-materiałów dydaktycznych do edukacji wczesnoszkolnej pod kątem spełniania wymagań standardu WCAG 2.1. na poziomie AA, Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie („ORE”, „Zamawiający”) zwraca się z prośbą o dokonanie szacunkowej wyceny usługi, będącej przedmiotem zamówienia. (więcej…)

27 maja 2022

Szacowanie wartości zamówienia: sukcesywna ocena e-materiałów dydaktycznych do kształcenia ogólnego oraz e-materiałów dydaktycznych do języków obcych nowożytnych pod kątem spełniania wymagań standardu WCAG 2.1

W związku z planowanym ogłoszeniem postępowania o udzielenie zamówienia na sukcesywną ocenę e-materiałów dydaktycznych do kształcenia ogólnego oraz e-materiałów dydaktycznych do języków obcych nowożytnych pod kątem spełniania wymagań standardu WCAG 2.1. na poziomie AA, Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie („ORE”, „Zamawiający”) zwraca się z prośbą o dokonanie szacunkowej wyceny usługi, będącej przedmiotem zamówienia.

Szczegółowe informacje w Biuletynie Informacji Publicznej ORE.

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa