Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego

Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego

19 czerwca 2019

Projekty programów nauczania zawodu 2018 – 2019

Projekty programów nauczania zawodu opracowane zostały w latach 2018 – 2019 w oparciu o projekt podstawy programowej kształcenia w zawodzie w ramach projektu „Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego. Etap 3. Edukacja zawodowa odpowiadająca potrzebom rynku pracy”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Prezentowane projekty programów nauczania wymagają weryfikacji i dostosowania do przepisów prawa dotyczących podstawy programowej kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego oraz przepisów dotyczących ramowych planów nauczania.

Weryfikacja projektu programu nauczania w zakresie  przepisów prawa powinna obejmować w szczególności: 

1) dostosowanie do efektów kształcenia, kryteriów weryfikacji oraz warunków realizacji kształcenia w zawodzie, określonych w podstawie programowej kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego (Dz.U. z 2019 r.  poz. 991);

2) wskazanie liczby godzin na realizację obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia zawodowego zgodnie z ramowym planem nauczania (Dz. U z 2019 r. poz. 639) oraz z uwzględnieniem minimalnej liczby godzin określonej w podstawie programowej kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego.

Projekty programów nauczania zawodu 2018 – 2019

Spotkanie autorów – grupa 5
19 października 2018

Dalsze prace nad planami i programami nauczania

Zespoły autorów nieprzerwanie pracują nad planami i programami nauczania w oparciu o zmodyfikowane w projektach „Partnerstwo. Etap 2.” oraz „Partnerstwo. Etap 3.” podstawy programowe kształcenia w zawodach. Są one produktem projektów ORE, a nie ostateczną wersją rozporządzenia. Nadal trwają prace merytoryczne i są prowadzone konsultacje – przez Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Centralną Komisją Egzaminacyjną i Instytutem Badań Edukacyjnych. Dyrektorzy szkół muszą więc pamiętać, aby opracowane przez ORE programy nauczania dostosować do treści obowiązujących od 1 września 2019 r. rozporządzeń w sprawie zawodów szkolnictwa branżowego oraz ramowych planów nauczania. (więcej…)

15 czerwca 2018

Nabór na recenzentów planów i programów nauczania

Poszukujemy recenzentów planów i programów nauczania dla zmodyfikowanych podstaw programowych kształcenia w zawodach (PPKZ. (więcej…)

15 czerwca 2018

Spotkanie autorów planów i programów nauczania

W ramach projektu „Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego. Etap. 3. Edukacja zawodowa odpowiadająca potrzebom rynku pracy” rozpoczęły się prace nad opracowaniem planów i programów nauczania. (więcej…)

wicedyrektor Ośrodka dr Beata Jancarz-Łanczkowska
14 czerwca 2018

Trzecie ogólnopolskie spotkanie konsultacyjne dotyczące rekomendacji do opracowania planów i programów nauczania

12 czerwca 2018 r. odbyło się ostatnie już ogólnopolskie spotkanie konsultacyjne dotyczące rekomendacji do opracowania planów i programów nauczania zorganizowane w ramach projektu „Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego. Etap 2. Kwalifikacje i zawody odpowiadające potrzebom rynku pracy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. (więcej…)

Uczestnicy spotkania
13 czerwca 2018

Spotkanie autorów suplementów do dyplomów i kwalifikacji

W dniach 9–11 czerwca 2018 r. w Warszawie spotkali się autorzy suplementów do dyplomów i kwalifikacji. Spotkanie odbyło się w ramach projektu „Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego. Etap 2. Edukacja zawodowa odpowiadająca potrzebom rynku pracy”. (więcej…)

7 czerwca 2018

O rekomendacjach do opracowania planów i programów nauczania raz jeszcze

5 czerwca 2018 r. odbyło się kolejne – drugie z trzech – ogólnopolskie spotkanie konsultacyjne. Także tym razem dyrektorzy, nauczyciele kształcenia zawodowego, doradcy zawodowi oraz pracownicy publicznych placówek doskonalenia nauczycieli pracowali nad rekomendacjami do planów i programów nauczania oraz do metodyki doradztwa zawodowego. (więcej…)

6 czerwca 2018

Rekomendacje do opracowania planów i programów nauczania – pierwsze spotkanie konsultacyjne

29 maja 2018 r. odbyło się pierwsze z trzech ogólnopolskich spotkań konsultacyjnych dotyczących rekomendacji do opracowania planów i programów nauczania. Wzięli w nim udział dyrektorzy, nauczyciele kształcenia zawodowego, doradcy zawodowi oraz pracownicy publicznych placówek doskonalenia nauczycieli, którzy wypracowywali rekomendacje (więcej…)

1 czerwca 2018

Nabór uzupełniający autorów planów i programów nauczania – etap 3.

Poszukujemy autorów planów i programów nauczania. Planowane są trzy dwudniowe spotkania, które odbędą się w Warszawie w dniach 9–10.06, 30.06–1.07, 19–20.07.2018. Aktualnie prowadzimy nabór do grupy 34 zawodów (do podstaw programowych opracowanych w 3. etapie projektu „Partnerstwo”). (więcej…)

22 maja 2018

Spotkanie autorów suplementów do dyplomów i kwalifikacji oraz przedstawicieli partnerów społecznych – etap 2

W dniach 18–20 maja 2018 r. w Warszawie spotkali się autorzy suplementów do dyplomów i kwalifikacji oraz przedstawiciele partnerów społecznych. Spotkanie odbyło się w ramach projektu „Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego. Etap 2. Edukacja zawodowa odpowiadająca potrzebom rynku pracy”. (więcej…)

Idź do góry